NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Μυστικό μας η συνεχής παραγωγή αξίας για τους πελάτες μας

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Μυστικό μας η συνεχής παραγωγή αξίας για τους πελάτες μας

Η Όλγα Μάνου, Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, μιλάει στη στήλη «Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα» του epixeiro.gr για την πράσινη ανάπτυξη, για τον εθελοντισμό, για την κοινωνική συνείδηση και για το μυστικό της υγιούς εταιρικής ανάπτυξης.

Τι σημαίνει για εσάς πράσινη ανάπτυξη και πώς την εφαρμόζετε στην πράξη;

Η πρώτη μας ύλη, το σιτάρι, προέρχεται από τη Μητέρα Γη η οποία δέχεται τις επιπτώσεις από την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, πράγμα που επιδρά στην ποιότητα αλλά και στην τιμή των δημητριακών. Για αυτό τον λόγο, δίνουμε εδώ και χρόνια μεγάλη έμφαση στη φιλικότητα προς το περιβάλλον καθώς πιστεύουμε πως το περιβάλλον δεν το κληρονομούμε από τους προγόνους μας αλλά το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας και οφείλουμε να τους το παραδώσουμε υγιές ώστε να μπορούν να καλλιεργήσουν και να αποκομίσουν υγιεινά τρόφιμα. Πράσινη ανάπτυξη σημαίνει να εξελισσόμαστε με γνώμονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και αυτό αποτελεί για εμάς στη Μύλοι Λούλη μέρος της φιλοσοφίας μας εδώ και πολλά χρόνια. Για τον λόγο αυτό έχουμε υιοθετήσει βέλτιστες πρακτικές. Ήμασταν από τους πρώτους μύλους που εφάρμοσε στη δεκαετία του '70 τον ξηρό καθαρισμό του σιταριού, έχοντας έτσι σχεδόν μηδενική κατανάλωση νερού και μηδενικά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής. Με συνεχείς επενδύσεις σε ανανέωση του μηχανολογικού μας εξοπλισμού έχουμε πετύχει μείωση κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών ρύπων. Συνεχώς θέτουμε σε εφαρμογή καινοτόμες πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, όπως απεντόμωση σε κενό αέρος και χρήση της θερμικής απεντόμωσης αποφεύγοντας έτσι την χρήση χημικών, συνεργασία με εταιρείες ανακύκλωσης, εθελοντική εγκατάσταση ηχοπαγίδων, δημιουργία βιολογικού μύλου και πολλές άλλες ενέργειες που σταθερά και διαχρονικά υλοποιούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η Μύλοι Λούλη δεν έχει λάβει ποτέ πρόστιμο ή κύρωση για την μη συμμόρφωση με τη Ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Πιστεύετε ότι η ανάπτυξη με την κοινωνική υπευθυνότητα μπορούν να συμβαδίσουν και αν ναι πώς συνδέονται;

Προσωπικά πιστεύω ότι η κοινωνική υπευθυνότητα είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη. Οι εταιρείες δεν πρέπει να είναι απλά κομμάτι της κοινωνίας αλλά οφείλουν και πρέπει να συνεισφέρουν σ' αυτήν με τρόπο θετικό και μακροπρόθεσμο. Κάθε εταιρεία που ενσωματώνει στην κουλτούρα της την Eταιρική Υπευθυνότητα μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει, όπως οικοδόμηση αμοιβαίων σχέσεων και συμμαχιών, αρμονική ανάπτυξη σε συνεργασία με τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και την κοινωνία, βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, βελτίωση της δημόσιας εικόνας και φήμης, καλύτερη διαχείριση πιθανών κινδύνων και εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Όχι απλώς λοιπόν συνδέονται αλλά είναι και όλοι κερδισμένοι.

Ποιος ο ρόλος του εθελοντισμού στην εταιρία σας και ποια πιστεύετε ότι είναι η πραγματική συνεισφορά του;

Φέτος δημιουργήσαμε έναν θεσμό, την εβδομάδα εταιρικής υπευθυνότητας και εθελοντισμού, που καθιερώνεται σε ετήσια βάση με στόχο την μεγιστοποίηση της προσφοράς των εργαζομένων.

Για μια εβδομάδα όλοι οι εργαζόμενοι με μεγάλη επιτυχία ενώσαμε τις δυνάμεις μας πραγματοποιώντας δράσεις τόσο περιβαλλοντικές όσο και συνεισφοράς στον συνάνθρωπο, και επωφεληθήκαμε από αυτό γιατί βιώσαμε τη χαρά της προσφοράς και της εθελοντικής προσωπικής εργασίας.

Ο εθελοντισμός και η κοινωνική συνείδηση αποτελούν βασικό πυλώνα της κοινωνίας. Γι αυτό θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα και το κίνητρο στους εργαζόμενους για ενεργή συμμετοχή σε δράσεις αλληλεγγύης. Παράλληλα, μέσα από την υλοποίησή τους επιτυγχάνεται σύσφιξη των μεταξύ μας σχέσεων και άντληση προσωπικής ικανοποίησης αλλά και εμπιστοσύνης στην εταιρία. Πιστεύω πως ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται περήφανος όταν εργάζεται σε μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία.

Ποια είναι η γνώμη σας για την εκπαίδευση στην καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης και ποιος ο ρόλος του μουσείου Λούλη;

Η εκπαίδευση ενός παιδιού έχει διπλή αποστολή, αφενός πρέπει να το προετοιμάσει για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις μελλοντικές πρακτικές ανάγκες της ζωής του και αφετέρου να το βοηθήσει να αποκτήσει εσωτερική ποιότητα.

Μέσα από την εκπαίδευση πρέπει να αναπτύσσεται η ομαδικότητα και η κοινωνική υπόσταση ώστε να καλλιεργείται η συλλογική συνείδηση.

Οι υπεύθυνοι και ηθικά καλλιεργημένοι πολίτες προέρχονται από ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που τους βοήθησε να αναπτύξουν το αίσθημα της ευθύνης και του ανθρωπισμού.

Ρόλος του Μουσείου Λούλη «από το σιτάρι στο ψωμί» είναι κατ' αρχήν να ενημερώσουμε τη νέα γενιά σχετικά με την μεγάλη σημασία του άρτου στην Ελληνική πολιτιστική παράδοση και στην ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία, να επικοινωνήσουμε την ιστορία 10.000 ετών των δημητριακών καθώς και τον σημαντικό τους ρόλο στην επιβίωση του ανθρώπου και στη δημιουργία του πολιτισμού. Παράλληλα μέσα από διαφορετικά εκπαιδευτικά και διαδραστικά προγράμματα προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά γύρω από την απειλή του φαινομένου του θερμοκηπίου, των επιπτώσεων στη διατροφή από τις κλιματικές αλλαγές αλλά και να τα ενημερώσουμε για τη διατροφική αξία του ψωμιού και τη σημασία μιας ισορροπημένης διατροφής για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας αλλά και για την καλή μας υγεία διαχρονικά.

Σύμφωνα με έρευνες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οι περισσότερες εταιρίες επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Τι πιστεύεται γι' αυτό;

Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό οι εταιρίες να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, καθώς οι άνθρωποι αποτελούν την καρδιά μιας εταιρίας και έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες της επιτυχημένης πορείας τους.

Επενδύοντας συνεχώς στην ανάπτυξη και στην εκπαίδευση των εργαζομένων μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την εταιρία.

Σαν μία από τις μακροβιότερες ελληνικές εταιρίες, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μυστικό για την υγιή εταιρική ανάπτυξη;

Όσον αφορά τη δική μας εταιρία που σήμερα πλέον διοικείται από την 7η γενιά της ίδιας οικογένειας, μπορώ να σας πω ότι το μυστικό είναι η ευλαβική προσήλωση στο όραμα μας να είμαστε διαχρονικά οι πρωτοπόροι της ελληνικής αλευροβιομηχανίας, κάτι που συνοδεύεται από αγάπη και μεράκι γι' αυτό το ευλογημένο προϊόν που παράγουμε, το αλεύρι και σεβασμό στην παράδοση μας, στις αξίες μας και στους ανθρώπους μας. Θεμελιώδεις μας αρχές είναι η συνεχής βελτίωση και η συνεχής παραγωγή αξίας για τους πελάτες μας και του ανθρώπους μας.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

    Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr