NEWSFLASH...
Σεμινάρια & Επιμόρφωση Στελεχών
ανάγνωση

Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα «Σύνταξη Ερευνητικής Πρότασης για Εκπόνηση Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες»

Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα «Σύνταξη Ερευνητικής Πρότασης για Εκπόνηση Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες»
10_11_2015 | 09:00 15_11_2016 | 12:25

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί για δεύτερη φορά το εξ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο «Σύνταξη Ερευνητικής Πρότασης για Εκπόνηση Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» από 7 Μαρ 2016 έως 30 Ιουν 2016.

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η επιμόρφωση στο ευρύτερο πεδίο της ερευνητικής μεθοδολογίας και να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες για τον σχεδιασμό μιας επιστημονικής έρευνας. Η διαδικασία αυτού του σχεδιασμού είναι περισσότερο γνωστή ως ερευνητική πρόταση. Βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι η εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων κατά τη σύνταξη της ερευνητικής πρότασης με θέμα της επιλογής τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, όπως παρακάτω:

 • πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΑΤΕΙ
 • εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • απόφοιτοι ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τουλάχιστον τριετούς (συνολικά) διάρκειας
 • ενδιαφερόμενοι που σχεδιάζουν να καταθέσουν ερευνητική πρόταση για την εξασφάλιση επιχορήγησης ή κληροδοτήματος για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας
 • αποφοίτους σχολών και τμημάτων διαφορετικών γνωστικών πεδίων (δηλαδή, εκτός των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών) κατά περίπτωση.

Τα κριτήρια εισδοχής είναι τα εξής:

 • Βαθμός πτυχίου (40%)
 • Σειρά υποβολή της αίτησης (30%)
 • Σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας (20%)
 • Ερευνητική ικανότητα όπως αυτή προκύπτει από τη γενική εικόνα του βιογραφικού (10%)

Οι 160 ώρες διδασκαλίας κατανέμονται σε 75 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (online ομαδικές τηλεδιασκέψεις μέσω Bigbluebutton και ατομικές online συναντήσεις κάθε εκπαιδευόμενου με τους εκπαιδευτές μέσω Skype) και 85 ώρες ατομικής εκπαίδευσης σε χώρο και χρόνο επιλογής των εκπαιδευόμενων.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν η Αναστασία-Χαρίκλεια Χριστοδούλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σημειωτικής, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ., και επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος), ο Γεώργιος Δαμασκηνίδης (EdD, Εξωτερικός Συνεργάτης ΑΠΘ) και ο Θεόδωρος Βαβούρας (Ε.Δι.Π. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ).

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 250 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις (50, 100, 100 ευρώ) μέχρι 10 Μαΐου 2015. Με καταβολή της πρώτης δόσης των 50 ευρώ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (7 Μαρτίου 2015), υπάρχει έκπτωση 25% στις επόμενες δύο δόσεις (75 + 75 ευρώ). Η εφάπαξ πληρωμή των διδάκτρων (μέχρι τις 7 Μαρτίου 2015) ανέρχεται στα 190 ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται η κύρια βιβλιογραφική πηγή, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, εξατομικευμένος σχολιασμός στον σχεδιασμό ερευνητικής πρότασης στο γνωστικό αντικείμενο του εκπαιδευόμενου και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, δίνονται χρηματικά βραβεία στους αριστεύσαντες.

Οι ακριβείς ημερομηνίες της σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιασκέψεις Bigbluebutton & ατομικές συναντήσεις Skype) θα καθορισθούν με την έναρξη του προγράμματος.

Για την εγγραφή των επιλεγέντων στο πρόγραμμα και αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού θα απαιτηθεί η αποστολή (σε φωτοαντίγραφα με ταχυδρομική επιστολή ή (κατά προτίμηση) σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) τα παρακάτω:

 1. απόδειξη κατάθεσης της πρώτης δόσης, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του επιλεγέντα, ο πλήρης τίτλος του προγράμματος και ο κωδικός έργου (που θα δοθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής)
 2. αντίγραφο βεβαίωσης σπουδών/πτυχίου
 3. φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Στους συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

 1. Βεβαίωση συμμετοχής
 2. (Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 9/11/2015 έως 26/2/2016 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Παρακαλούμε διαβάστε τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος και τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν στον υπεύθυνο επικοινωνίας του προγράμματος, κ. Γεώργιο Δαμασκηνίδη (damaskinidis@hotmail.com), τηλ. 6947521216.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

  Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

  Επιχειρώ - epixeiro.gr