NEWSFLASH...
Events
ανάγνωση

European Data Forum: Αξιοποιώντας την Ενσωμάτωση δεδομένων σε μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά

European Data Forum: Αξιοποιώντας την Ενσωμάτωση δεδομένων σε μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά
15_06_2015 | 10:10 15_11_2016 | 12:47

Το European Data Forum (EDF) αποτελεί ετήσια συνάντηση για τους επαγγελματίες του κλάδου, ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής και ανάληψης πρωτοβουλιών σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να συζητηθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων.

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των Big Data και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαχείρισης δεδομένων, τα δεδομένα συνιστούν πλέον τον τέταρτο συντελεστή παραγωγής (επιπλέον του τομέα του προσωπικού, του κεφαλαίου και των φυσικών πόρων), ο οποίος προσφέρει απολύτως νέες ευκαιρίες και ταυτόχρονα μας φέρνει αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις. Το European Data Forum εξισορροπεί τεχνικές, επιχειρηματικές και κοινωνικο-οικονομικές προοπτικές και προσεγγίσεις προκειμένου να αναπτυχθεί μια δυναμική, διεπιστημονική κοινότητα των ενδιαφερομένων. Θα υπάρξει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και στις επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις τεχνολογίες των δεδομένων καθώς και στην αξιοποίησή τους από τη σκοπιά μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη.

Φέτος το European Data Forum θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ως επίσημη εκδήλωση στο πλαίσιο της Προεδρίας του Λουξεμβούργου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2015 και θα λάβει χώρα στο Ευρωπαϊκό Συνεδριακό Κέντρο του Λουξεμβούργου.

Το πρόγραμμα θα αποτελείται από παρουσιάσεις, πάνελ και συνεδρίες δικτύωσης με επαγγελματίες του κλάδου, ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής και ανάληψης πρωτοβουλιών σε κοινοτικό επίπεδο. Τα θέματα θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των εξελίξεων στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, των εφαρμογών και των κοινωνικο-οικονομικών πτυχών της αλυσίδας αξίας των δεδομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στο κύριο θέμα του EDF2015: την Αξιοποίηση της Ενσωμάτωσης Δεδομένων.

Την έναρξη του Φόρουμ θα κυρήξουν ο κ. Marc Hansen, Υπουργός Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Λουξεμβούργου και ο κ. Günther Oettinger, Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία. Αρκετοί ομιλητές υψηλού κύρους στον τομέα των δεδομένων έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Επιλεγμένες παρουσιάσεις από την προσφάτως ολοκληρωθείσα Πρόσκληση για Υποβολή Παρουσιάσεων (κατά την οποία υπεβλήθησαν άνω των 100 παρουσιάσεων), θα ολοκληρώνουν το πρόγραμμα του EDF2015.

Επιπροσθέτως, στον χώρο αγορών και εκθέσεων θα παρουσιαστούν τα τελευταία προϊόντα, υπηρεσίες και έργα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οικονομία Δεδομένων καθώς και με άλλους σχετικούς τομείς. Θα απονεμηθεί το European Data Innovator Award του 2015 και θα παρουσιαστεί επίσημα το Πανευρωπαϊκό Open Data Portal.

Πλήρεις πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του EDF2015: 2015.data-forum.eu

Οι εγγραφές είναι τώρα ανοικτές εδώ.

Η συμμετοχή στο EDF2015 είναι δωρεάν, αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες για αυτό εγγραφείτε ΤΩΡΑ!

Ο ακόλουθος είναι ένας ενδεικτικός κατάλογος ορισμένων θεμάτων του EDF το 2015:

  • Όλο και περισσότερα δεδομένα παράγονται απευθείας από αισθητήρες ή άλλες τεχνικές συσκευές. Συνεπώς, το EDF θέλει να προσφέρει ένα φόρουμ για τα συστήματα αισθητήρων, καθώς και για υπολογιστές υψηλών επιδόσεων και ανάλυσης σε ευρωπαϊκά σύνολα δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Μόνο καθιστώντας τα δεδομένα των αισθητήρων εξυπνότερα και ταυτόχρονα αυξάνοντας την απόδοση της ανάλυσης θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε το τσουνάμι δεδομένων που αναμένεται. Το EDF θα παρέχει παραδείγματα που καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία αυτά τα προβλήματα.
  • Μπορούμε να αναμένουμε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα επωφεληθούν κυρίως από την εφαρμογή τεχνολογιών και επιχειρήματικών προσεγγίσεων με γνώμονα τη διαχείρηση δεδομένων στους τομείς εφαρμογών τους. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπίσουμε το χάσμα μεταξύ του χώρου της γνώσης (ο οποίος υπάρχει κυρίως στο μυαλό των εμπειρογνωμόνων) και της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data analytics). Μόνο η ανάπτυξη μηχανισμών που θα επιτρέπουν τη χρήση προϋπαρχουσών γνώσεων σε μηχανές analytics, καθώς και η ανακάλυψη νέων γνώσεων στον τομέα της ανάλυσης αποτελεσμάτων θα είναι ουσιαστικής σημασίας.
  • Το EDF θα συμβάλει ουσιωδώς στο να φέρει κοντά τις επιστημονικές κοινοτήτες από διαφορετικά ερευνητικά πεδία όπως για παράδειγμα τους ανθρώπινους παράγοντες, την οπτική ανάλυση και τη μηχανική μάθηση.
  • Η ευρωπαϊκή οικονομία δεδομένων θα χρειαστεί ένα μεγάλο αριθμό επιστημόνων δεδομένων καταρτισμένων σε διαφορετικούς τομείς. Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες ήδη σπανίζουν. Θα είναι ζωτικής σημασίας να προωθηθούν υψηλής ποιότητας προγράμματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων που θα επικεντρώνονται στις τεχνικές πτυχές της επιστήμης των δεδομένων, καθώς και στην εφαρμογή και την αξιοποίησή τους στα πεδία εφαρμογών. Το EDF θα αντιμετωπίσει αυτή την ανάγκη, προσφέροντας ένα πλαίσιο για να συζητηθούν οι ανάγκες πιστοποίησης και τα πιθανά προγράμματα καθώς επίσης θα προωθήσει αντίστοιχα προγράμματα σε Ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο.
  • Λόγω της στρατηγικής σημασίας της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη, βασικό αντικείμενο ενδιαφέροντος συνιστά η ένταξη και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεδομένων με τους πόρους γλώσσας, φυσικής γλώσσας και τις κοινότητες της τεχνολογίας. Η συνέργεια αυτών των κοινοτήτων είναι κρίσιμη για την εμφάνιση νέων τύπων πολύγλωσσων ψηφιακών υπηρεσιών και για τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς, χωρίς γλωσσικά εμπόδια.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

    Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr