NEWSFLASH...
Καριέρα & HR
ανάγνωση

Το πρόγραμμα ‘CEO for One Month’ της Adecco προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες καριέρας σε νέα παιδιά

Το πρόγραμμα ‘CEO for One Month’ της Adecco προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες καριέρας σε νέα παιδιά

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος Adecco Ελλάδος, και η Χριστίνα Αφροδίτη Στεφάνου, CEO for One Month Adecco Ελλάδος, μίλησαν στο epixeiro.gr

Πείτε μας λίγα λόγια για την  διεθνή πρωτοβουλία της Adecco “CEO for One Month”. Τι σκοπό έχει, τι οφέλη υπάρχουν για την Adecco και αντίστοιχα για τους νέους που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή;

Κωνσταντίνος Μυλωνάς: Το πρόγραμμα ‘CEO for One Month’ αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Way to Work, του Ομίλου Adecco. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2013 με σκοπό να δώσει σε νέους ανθρώπους επαγγελματικές ευκαιρίες και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στον κόσμο της εργασίας. Το Adecco Way to WorkTM  προσφέρει επίσης ευκαιρίες μαθητείας και πρακτικής άσκησης (περισσότερες από 10.500 τέτοιες θέσεις έχουν προσφερθεί από το 2015), επαγγελματική καθοδήγηση και εκπαίδευση.

Η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας. Για να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη των νέων, το πρόγραμμα CEO for One Month του Ομίλου Adecco, δίνει στους ταλαντούχους συμμετέχοντες τη μοναδική ευκαιρία να λάβουν εμπειρία εργασίας δίπλα στα Ανώτατα Διοικητικά στελέχη του οργανισμού στη χώρα διαμονής τους. Οι μαθητευόμενοι «Διευθύνοντες Σύμβουλοι» συμμετέχουν σε εσωτερικές συναντήσεις της Διοίκησης και σε συναντήσεις με πελάτες, μεγάλες τοπικές και πολυεθνικές εταιρείες. Θα μάθουν για τον κλάδο των λύσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και θα καταπιαστούν με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού έως την ανάπτυξη ταλέντων και ηγεσίας, καθώς και την εταιρική στρατηγική και τον καθορισμό συντονισμένων δράσεων για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων της αγοράς εργασίας. Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια θα διεκδικήσουν τη θέση του ‘Global CEO for One Month’, ο οποίος και θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Alain Dehaze, CEO του Ομίλου Adecco παγκοσμίως.

Παράθεση - epixeiro.gr

Κωνσταντίνος Μυλωνάς: Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας, ειδικά την τρέχουσα περίοδο, δεν ανακοινώνονται μέσω αγγελιών, αλλά καλύπτονται μέσω δικτύου γνωριμιών. Γι’ αυτό και ο εμπλουτισμός του δικτύου γνωριμιών του υποψηφίου είναι καίριας σημασίας

Σε τι μπορεί να ελπίζει ένας νέος μετά την συμμετοχή του στο πρόγραμμα “CEO for One Month”;

Κωνσταντίνος Μυλωνάς: Τα οφέλη των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα είναι πολλαπλά και εξίσου σημαντικά. Αρχικά, αναπτύσσουν δεξιότητες που χρειάζονται οι σύγχρονες εταιρείες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους. Ταυτόχρονα, ενισχύουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς επιλέχθηκαν ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφίους ως οι πιο ταλαντούχοι, ενώ επίσης αποκτούν εμπειρία εργασίας σε ένα οργανωμένο περιβάλλον πολυεθνικής εταιρείας. Ένα ακόμα όφελος για τους επιλεγμένους CEOs είναι η ένταξή τους στο talent pool της Adecco. Η εταιρεία μας αξιοποιεί όπως είναι φυσικό τους ταλαντούχους αυτούς νέους εντάσσοντάς τους στο δυναμικό μας μετά το τέλος του προγράμματος. Εάν πάλι ο συμμετέχων θέλει να ασχοληθεί με κάποιο άλλο αντικείμενο σε άλλον κλάδο, οι σύμβουλοι της Adecco γίνονται μέντορές του για να εξασφαλίσουν την επιτυχία του επαγγελματικού του εγχειρήματος. Επιπλέον, μέσω του δικτύου της εταιρείας μας και της συνεργασίας μας με τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες γινόμαστε ο συνδετικός κρίκος των συμμετεχόντων με την αγορά εργασίας.

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπουμε την αξία του προγράμματος για όλους όσοι έλαβαν μέρος και όχι μόνο για εκείνους που τελικά επιλέχθηκαν. Όλοι όσοι έκαναν αίτηση έλαβαν χρήσιμη εμπειρία από μια πλήρη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις εργασίας – σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, test ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προσωπικές συνεντεύξεις, assessment center. Πρόκειται για μια εμπειρία που θα τους φανεί χρήσιμη κατά την αναζήτηση εργασίας.

Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δεξιότητα που πάντα ψάχνετε σε έναν υποψήφιο; Ποιες είναι οι  3 πιο σημαντικές δεξιότητες που θα έπρεπε να έχει ένας εργαζόμενος στην εταιρεία σας;

Κωνσταντίνος Μυλωνάς: Οι δεξιότητες που αναζητάμε συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της θέσης εργασίας. Δεν είναι ποτέ μια, αλλά συνδυασμός δεξιοτήτων που καθιστούν έναν υποψήφιο κατάλληλο για τη θέση. «Ταλέντο» σήμερα είναι ο υποψήφιος, ο οποίος έχει άρτιες τεχνικές γνώσεις επί του αντικειμένου του και επιπλέον διαθέτει τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων. Ανάλογα με τη θέση και την εταιρεία, οι δεξιότητες και ο βαθμός σημαντικότητάς τους μπορεί να διαφέρουν, αλλά γενικά μπορούμε να πούμε πως στην πλειοψηφία τους οι εργοδότες αναζητούν ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες. Και η δική μας εταιρεία δεν αποτελεί εξαίρεση. Φυσικά τα στελέχη μας είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες ο καθένας στον τομέα του. Κάποια κοινά χαρακτηριστικά που έχουν όλοι είναι το πάθος τους για αυτό που κάνουν, το ομαδικό πνεύμα και η υπευθυνότητα.

Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι  υποψήφιοι;

Κωνσταντίνος Μυλωνάς: Συχνά διαπιστώνονται λάθη στο βιογραφικό τους σημείωμα (ορθογραφικά, συντακτικά, κακή δομή, αναληθείς πληροφορίες) και ελλιπής προετοιμασία πριν τη συνέντευξη, για παράδειγμα δεν έχουν ερευνήσει την εταιρεία, δεν έχουν κατανοήσει επαρκώς το αντικείμενο της θέσης, δεν έχουν αναγνωρίσει τα δυνατά / αδύναμα σημεία τους κτλ. Επίσης, οι σύγχρονοι υποψήφιοι πρέπει να δουλέψουν πολύ το κομμάτι της «δικτύωσης» για καλύτερα αποτελέσματα στην προσπάθειά τους για αναζήτηση εργασίας.

Τι ψάχνετε σε ένα βιογραφικό; Και πως το αξιολογείτε;

Κωνσταντίνος Μυλωνάς: Ένα βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να επιτρέπει στον υπεύθυνο στελέχωσης της θέσης απλά και μόνο με μία γρήγορη ματιά να καταλάβει αν ο συγκεκριμένος υποψήφιος ταιριάζει για τον ρόλο. Για τον λόγο αυτό συμβουλεύουμε τους υποψηφίους να συντάσσουν το βιογραφικό τους και στη συνέχεια αφού διαβάσουν προσεχτικά την αγγελία να το προσαρμόζουν, ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα πως ως υποψήφιος/α είναι ο/η ιδανικός/ή για τη συγκεκριμένη θέση.

Προχωρώντας στο επόμενο βήμα αναζητάμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα εξής:

  • επαγγελματική εμπειρία, με αναφορά σε ονόματα επιχειρήσεων, έτη απασχόλησης και τίτλους θέσεων
  • σπουδές
  • σεμινάρια
  • ξένες γλώσσες
  • γνώσεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
  • προσωπικά ενδιαφέροντα, που θα μπορούσαν να δώσουν στον πιθανό εργοδότη μια πληρέστερη εικόνα για τον υποψήφιο

Τι συμβουλές έχετε να δώσετε στους υποψήφιους; Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα του τι πρέπει να κάνει κανείς για να πάρει την δουλειά που θέλει;

Κωνσταντίνος Μυλωνάς: Η αναζήτηση εργασίας στις μέρες μας ενέχει πολλές δυσκολίες ως διαδικασία. Ο υποψήφιος θα πρέπει να την αντιμετωπίζει σαν μια «πλήρη απασχόληση» για να επιτύχει θετικά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό. Από έρευνες έχει αποδειχθεί πως κατά μέσο όρο σε μια αποτελεσματική διαδικασία αναζήτησης εργασίας θα πρέπει να αφιερώνονται τουλάχιστον 20 ώρες εβδομαδιαίως. Ο περισσότερος χρόνος πρέπει να αναλώνεται σε αυτό που ονομάζουμε δικτύωση, η οποία και αποτελεί το σημαντικότερο μέρος της διαδικασίας. 

Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας, ειδικά την τρέχουσα περίοδο, δεν ανακοινώνονται μέσω αγγελιών, αλλά καλύπτονται μέσω δικτύου γνωριμιών. Γι’ αυτό και ο εμπλουτισμός του δικτύου γνωριμιών του υποψηφίου είναι καίριας σημασίας. Ο κάθε υποψήφιος έχει ήδη διαμορφωμένο ένα κύκλο που περιλαμβάνει φίλους, συγγενείς, πρώην συναδέλφους ή προϊσταμένους. Κάθε ένα από τα μέλη αυτού του κύκλου θα μπορούσε να αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ του υποψηφίου και των εταιρειών, στις οποίες στοχεύει να βρει εργασία. Το υπάρχον αυτό δίκτυο μπορεί να αποτελέσει μέσο σύνδεσης με άλλα. Στόχος είναι να διευρυνθεί και να αγγίξει τους τομείς ενδιαφέροντος του υποψηφίου. Η διεύρυνσή του δεν απαιτεί επιθετική προσωπική προβολή αλλά χτίσιμο σχέσεων.

Στο πλαίσιο της δικτύωσης ο υποψήφιος καλό είναι να διαθέσει τα στοιχεία του και το βιογραφικό του σε εταιρείες συμβούλων όπως η Adecco, ώστε σε περίπτωση ανοίγματος στον τομέα του να επικοινωνήσουν μαζί του. Οι εταιρείες Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού είναι σε συνεχή επικοινωνία με εταιρείες-πελάτες που επιθυμούν να καλύψουν ανοίγματα, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών τους. Χειρίζονται λοιπόν, μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας που υπάρχουν διαθέσιμες.

Φυσικά, συμπληρωματικά θα πρέπει να ακολουθείται πάντα και ο παραδοσιακός τρόπος αναζήτησης εργασίας. Ο έλεγχος των διαθέσιμων θέσεων που ανακοινώνονται μέσω αγγελιών σε ιστοσελίδες ή έντυπα Μέσα μπορεί να πραγματοποιηθεί πολύ εύκολα και χωρίς να σπαταλά ο υποψήφιος πολύ χρόνο. Παρ’ όλα αυτά, ο συγκεκριμένος τρόπος αναζήτησης εργασίας έχει αρκετά χαμηλότερο ποσοστό αποτελεσματικότητας στις μέρες μας.

Η απάντηση σε δημοσιευμένη αγγελία σημαίνει πως ο υποψήφιος μπαίνει σε μία πολυπληθή λίστα με συνυποψηφίους, τους οποίους πρέπει να ανταγωνιστεί για την ίδια θέση. Μέσω της δικτύωσης από την άλλη πλευρά, ο υποψήφιος αποτελεί σύσταση και μπορεί και πάλι να πρέπει να ανταγωνιστεί άλλες συστάσεις, αλλά η λίστα είναι πολύ πιο περιορισμένη και οι πιθανότητες επιτυχίας πολύ περισσότερες.

Αυτό που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας είναι πως οι άνθρωποι κυρίως επιλέγουν συνεργάτες που κατά κάποιο τρόπο γνωρίζουν, όχι άμεσα, αλλά τουλάχιστον μέσω συστάσεων. Το βιογραφικό και οι συνοδευτικές επιστολές είναι μεν απαραίτητα εργαλεία, αλλά είναι απρόσωπα και δύσκολα από μόνα τους πείθουν τον εργοδότη.

Πώς νιώθεις που επιλέχθηκες ως η CEO for One Month της Adecco Ελλάδας για το 2017 και τι ελπίζεις να πάρεις από το πρόγραμμα αυτό;

Χριστίνα Αφροδίτη Στεφάνου: Ως η CEO for One Month της Adecco Ελλάδας για το 2017 νιώθω απέραντη χαρά, ευγνωμοσύνη και ανυπομονησία. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, ώστε να αποτελεί ταυτόχρονα μία μεγάλη ευκαιρία για νέους επαγγελματίες και μία πρόκληση για την διεύρυνση των ικανοτήτων τους. Προσωπικά, το βλέπω ως το καλύτερο επόμενο βήμα που θα μπορούσε να έχει η έως τώρα πορεία μου και αισθάνομαι περήφανη για αυτό.

 Μέσα από την εμπειρία αυτή προσδοκώ να λάβω γνώσεις και εμπειρίες δίπλα σε καταξιωμένους ανθρώπους, όπως σπάνια έχει την ευκαιρία κάποιος σε νεαρή ηλικία να λάβει. Ακόμα, αποτελεί μία εκπληκτική δυνατότητα για δικτύωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων μου, δίνοντάς μου ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για την εξέλιξή μου. Ομοίως, επιθυμώ να δώσω κι η ίδια όσα περισσότερα μπορώ σε επίπεδο γνώσεων και ιδεών, έχοντας μία φρέσκια ματιά και πολύ όρεξη να βουτήξω στα βαθιά.

Παράθεση - epixeiro.gr

Χριστίνα Αφροδίτη Στεφάνου: Όλη η διαδικασία είναι μία μοναδική εμπειρία, το κάθε στάδιο της οποίας μπορεί να προσφέρει σε έναν υποψήφιο πολύτιμες γνώσεις για τον εαυτό του και τις διαδικασίες επιλογής, που αναμφισβήτητα θα του φανούν χρήσιμες στο μέλλον

Ποια πιστεύεις ήταν τα χαρακτηριστικά εκείνα που σε βοήθησαν ώστε να σε επιλέξουν ως CEO for One Month της Adecco Ελλάδας;

Χριστίνα Αφροδίτη Στεφάνου: Από την δική μου οπτική, τα χαρακτηριστικά που με βοήθησαν να βρεθώ σε αυτή τη θέση σχετίζονται τόσο με τα μέχρι τώρα βήματά μου, όσο και με την προσωπικότητά μου. Όπως ήταν σαφές από την αρχή, η Adecco αναζητούσε το “Attitude” του CEO. Για μένα αυτό μεταφράζεται ως μεθοδικότητα και ομαδικό πνεύμα.

Η μεθοδικότητα σχετίζεται με την στρατηγικά αποδοτική αξιοποίηση της τόλμης και της επιμονής, σε ένα πλαίσιο πειθαρχίας και αναλυτικής σκέψης. Η ψυχραιμία και η σφαιρική αντίληψη από την άλλη μου επιτρέπουν να  λειτουργώ αποτελεσματικά και αρμονικά σε μία ομάδα, μεγιστοποιώντας το όφελος όλων. Τέλος, οι σπουδές μου, η αγάπη στον εθελοντισμό και η εμπειρία μου στην Αυστραλία, θεωρώ ότι απέδειξαν κατά κάποιο τρόπο τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά εκείνα που μου έδωσαν προβάδισμα στη διαδικασία, καθιστώντας με μία καλή υποψήφια, ανάμεσα σε άλλους πολύ ικανούς συμμετέχοντες.

Τι θα συμβούλευες τους νέους που θα κάνουν αίτηση να συμμετάσχουν στην επόμενη πρωτοβουλία της Adecco “CEO for One Month”;

Χριστίνα Αφροδίτη Στεφάνου: Σε κάποιον που θέλει ή σκέφτεται να κάνει αίτηση θα έλεγα απλώς να το κάνει. Υποστηρίζω ένθερμα την πίστη στον εαυτό και τα όνειρά μας. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντική η σωστή και οργανωμένη προετοιμασία  που προϋποθέτει να ξέρει κανείς τα δυνατά του σημεία και το πού θέλει να φτάσει. Τέλος, να θυμούνται ότι δεν είναι ένας αγώνας δρόμου με ανταγωνιστές, αλλά μία πλούσια διαδρομή ατομικής εξέλιξης και προόδου δίπλα σε αξιόλογους και πετυχημένους ανθρώπους.

Όλη η διαδικασία είναι μία μοναδική εμπειρία, το κάθε στάδιο της οποίας μπορεί να προσφέρει σε έναν υποψήφιο πολύτιμες γνώσεις για τον εαυτό του και τις διαδικασίες επιλογής, που αναμφισβήτητα θα του φανούν χρήσιμες στο μέλλον. Άρα, επιβάλλεται κανείς να απολαύσει αυτή τη διαδικασία στο έπακρο και να μη διστάσει να μάθει όσα πιο πολλά μπορεί. Μάτια και αυτιά ορθάνοιχτα! Και για όσους δειλιάζουν να συμμετάσχουν δεν πρέπει να αναρωτιούνται «γιατί να το κάνουν» αλλά «γιατί όχι!».

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

    Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr