NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how | Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα
ανάγνωση

Η νεανική επιχειρηματικότητα βρίσκει την στήριξή της στη Citi Ελλάδος

Η νεανική επιχειρηματικότητα βρίσκει την στήριξή της στη Citi Ελλάδος

Η κα. Μανίνα Μενιδιάτη, Senior Vice President, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Επικοινωνίας και μέλος της Διοικητικής Ομάδας της Citi Ελλάδος, μίλησε στο epixeiro.gr για το τις σπουδαίες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Citi Ελλάδος.

Η κα. Μενιδιάτη είναι μια έμπειρη επαγγελματίας, με εκτεταμένη εμπειρία σε όλους τους τομείς της επικοινωνίας που απέκτησε κατά τη διάρκεια της θητείας της σε διαφημιστικές εταιρίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και μέσω συνεχών εκπαιδεύσεων. Με βασικές αρμοδιότητες την εταιρική επικοινωνία, την εσωτερική επικοινωνία, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, ο πρωταρχικός ρόλος της είναι να υποστηρίζει τη Citi στην επίτευξη της αποστολής της για προώθηση της ανάπτυξης και της προόδου. Είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και μέλος του ΔΣ του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Ελλάδος.

Τι σημαίνει για εσάς Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και πάνω σε ποιες αξίες και αρχές στηρίζετε την εταιρική σας υπευθυνότητα;

Μέσω στοχευμένων φιλανθρωπικών προγραμμάτων, της προώθησης του εθελοντισμού καθώς και προγραμμάτων εταιρικής βιωσιμότητας, που σχεδιάζονται και χρηματοδοτούνται από το Citi Foundation, η Citi ηγείται δράσεων υπέρ της παγκόσμιας ανάπτυξης, της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης ατόμων και κοινοτήτων που βρίσκονται στο περιθώριο, της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η εμπειρία 200 ετών για την αντιμετώπιση των πιο δύσκολων παγκόσμιων προκλήσεων καθίσταται σήμερα πιο σημαντική, καθώς η επαρκής χρηματοδότηση θα είναι κρίσιμη για την επίτευξη των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ). Ως παγκόσμια τράπεζα με παρουσία και δράση σε 160 χώρες, η Citi βρίσκεται σε θέση να αντιλαμβάνεται τις σύγχρονες προκλήσεις και τα megatrends. Μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού συμβάλλουμε άμεσα στην υλοποίηση των ΣΒΑ αλλά επικεντρωνόμαστε σε επτά από αυτούς. Για παράδειγμα, η χρηματοδότηση δράσεων για το περιβάλλον με $100 δις ευθυγραμμίζεται άμεσα με τους ΣΒΑ για την ενέργεια και το κλίμα (#7 &13). Η προώθηση της οικονομικής προόδου στηρίζεται από την πρωτοβουλία Pathways to Progress με χρηματοδότηση $150 εκατ. (#8). Προσπαθούμε μέσα από τη συνεργασία με πελάτες μας, με παγκόσμιους οργανισμούς και άλλα ενεργά μέλη της παγκόσμιας κοινότητας να βρίσκουμε λύσεις που διευκολύνουν την πρόοδο και την ανάπτυξη στηρίζοντας τον ΣΒΑ #17 για συνεργασίες.

Παράθεση - epixeiro.gr

Πιστεύουμε ότι προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης και εκπαίδευσης βοηθάμε τους συνανθρώπους μας, και ειδικότερα τους νέους, να αναπτύξουν το ταλέντο τους, να εξελιχθούν και να προοδεύσουν -Μανίνα Μενιδιάτη-

Ποια είναι η στρατηγική σας όσον αφορά την ΕΚΕ και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας;

Η εταιρική υπευθυνότητα υπήρξε πάντα καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του Οργανισμού μας.  Εδώ και χρόνια, η εταιρική υπευθυνότητα έχει εξελιχθεί σε μία στρατηγική στόχευση σύγχρονων προκλήσεων της κοινωνίας μας και παράλληλων δράσεων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Το Ίδρυμα Citi προωθεί την οικονομική πρόοδο και δημιουργεί μετρήσιμα αποτελέσματα όπου η Citi έχει παρουσία. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα από τις δράσεις μας και τις συνεργασίες μας με έγκριτους οργανισμούς να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους που υποστηρίζουμε να πιστεύουν στο δικό τους μέλλον και να εξαλείφουμε τα εμπόδια που στέκονται στο δρόμο τους.

Πείτε μας τρία οφέλη που έχετε αποκομίσει από την εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ.

Η επιχειρηματική ηθική, οι υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και η καινοτομική προσέγγιση χρηματοοικονομικών προτάσεων που επιτρέπουν την ανάπτυξη και την προώθηση της οικονομικής προόδου αποτελούν το κέντρο της εταιρικής μας υπευθυνότητας. Η αναγνώριση αυτής της πολύχρονης και συνεπούς στρατηγικής επιλογής από τους μετόχους μας, τους πελάτες μας, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες μας και εν τέλει από την ευρύτερη κοινωνία είναι πολύ σημαντική για τον Οργανισμό σήμερα και στο μέλλον.  Επηρεάζει τη φήμη του, τη διαχείριση κινδύνου, τις σχέσεις με τις ρυθμιστικές αρχές, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, την αποδοχή του Οργανισμού από τις τοπικές κοινότητες, την προσέλκυση, τη δέσμευση και τη διακράτηση των στελεχών. Περισσότερο και πάνω από όλα όμως, είναι η χαρά της προσφοράς, της συμμετοχής και της αλληλεγγύης που αισθανόμαστε ως εργαζόμενοι στη Citi.

Με δωρεά 2.000.000 δολαρίων, ως μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Pathways to Progress, το Ίδρυμα Citi προσφέρει σε νεαρούς πρόσφυγες 16-24 ετών και σε ευάλωτες ομάδες νέων στην Ελλάδα, την Ιορδανία και τη Νιγηρία επαγγελματική εκπαίδευση και χρηματική υποστήριξη για έναρξη επιχειρήσεων. Πείτε μας δυο λόγια για αυτό.

Σήμερα, υπάρχουν περισσότεροι νέοι στον κόσμο από ποτέ - 1,2 δισεκατομμύρια - και αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά στην απασχόληση.  Σχεδόν 71 εκατ. νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ψάχνουν για εργασία. Προκειμένου να ενταχθούν και να επιτύχουν στον εργασιακή αγορά χρειάζεται να εκτεθούν σε ένα μείγμα εκπαίδευσης, επιχειρηματικής ικανότητας, ενίσχυσης της απασχολησιμότητας. Η αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης είναι μία προτεραιότητα του Ιδρύματος Citi. 

Η πρόσφατη δωρεά $2.000.000 του Ιδρύματος Citi στο International Rescue Committee είναι μέρος της πρωτοβουλίας Pathways to Progress. Για δύο χρόνια, μέσω του διετούς προγράμματος Rescuing Futures 1.000 νεαροί πρόσφυγες και ευάλωτες ομάδες νέων σε Αθήνα, Αμάν και Γιόλα, θα λάβουν επαγγελματική εκπαίδευση και χρηματική υποστήριξη ώστε να παράγουν ικανοποιητικό εισόδημα προς όφελος των ιδίων αλλά και της τοπικής οικονομίας. Η νέα δράση που εντάσσεται στην πρωτοβουλία Pathways to Progress έρχεται να συμπληρώσει την επιτυχημένη μας συνεργασία με την PRAKSIS στο πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας Business Coaching Center που πραγματοποιείται για το διάστημα Αύγουστος 2016 - Ιανουάριος 2018 με αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Citi.

Για ποιες άλλες κοινωνικές δράσεις είστε υπερήφανοι και τι σχεδιάζετε για το μέλλον;

Η στήριξη της Citi Ελλάδος και του Citi Foundation στην οικονομική εκπαίδευση και νεανική επιχειρηματικότητα έχει συνέπεια και διάρκεια. Ήδη από το 2004, όταν το Ίδρυμα Citi αποφάσισε να υποστηρίξει σε παγκόσμιο επίπεδο με $200 εκατομμύρια σε μία δεκαετία την οικονομική εκπαίδευση, η Citi Ελλάδος ξεκίνησε σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο ένα μοναδικό πρόγραμμα οικονομικής εκπαίδευσης μαθητών δημοτικού, που ολοκληρώθηκε μετά από 11 χρόνια, αφήνοντας μία σπουδαία παρακαταθήκη. Το 2005, ξεκίνησε η συνεργασία με το Junior Achievement ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη και συνεχίζεται ακόμη προσπαθώντας να αναδείξει τη σημασία του επιχειρείν στην επαγγελματική εξέλιξη των νέων. Το 2013, ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας υποστήριξης της Ελληνικής κοινωνίας, η Citi Ελλάδος με τη χρηματοδότηση του Citi Foundation ανέλαβε την πρωτοβουλία μιας καινοτόμου έρευνας για την νεανική απασχολησιμότητα. Το Alba Graduate Business School at the American College of Greece σχεδίασε και υλοποίησε το έργο. Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις πολιτικής κοινοποιήθηκαν σε κοινωνικούς φορείς, υπουργεία, γραμματείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρίες, ινστιτούτα, κλπ.

Σήμερα στη χώρα μας, η πρωτοβουλία Pathways to Progress υλοποιείται μέσω συνεργασιών με το Junior Achievement, το Business Coaching Center της PRAKSIS, το International Rescue Committee. Τέλος, ξεχωριστής σημασίας είναι η παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού που διοργανώνεται εδώ και 13 χρόνια και αποτελεί την κορύφωση της εθελοντικής μας δράσης, με συμμετοχές 100.000 εθελοντών από 500 πόλεις.

Πόσο σημαντικές πιστεύετε ότι είναι οι συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς και ΜΚΟ;

Πιστεύουμε ότι προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης και εκπαίδευσης βοηθάμε τους συνανθρώπους μας, και ειδικότερα τους νέους, να αναπτύξουν το ταλέντο τους, να εξελιχθούν και να προοδεύσουν. Με την πεποίθηση αυτή ως οδηγό, συνεργαζόμαστε με έγκριτους οργανισμούς διεθνώς, με τις τοπικές κοινωνίες για να παραμερίζουμε τα εμπόδια και να δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις κατάρτισης που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα αλλά και τη συμμετοχή των μη προνομιούχων στην οικονομική ανάπτυξη. Υποστηρίζουμε προγράμματα που βοηθούν τους νέους να δημιουργήσουν μια επιχειρηματική νοοτροπία, να αποκτήσουν ηγετικές δεξιότητες και να αρχίσουν να συμμετέχουν στην επίσημη οικονομία μέσω μιας πρώτης θέσης εργασίας.

Πιστεύετε ότι όλες οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να είναι κοινωνικά ενεργές και υπεύθυνες; Ή αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από το μέγεθός τους και την οικονομική συγκυρία;

Η συμμετοχή κάθε εταιρίας στην κοινή ευθύνη που έχουμε όλοι απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και το μέλλον μας είναι ανεξάρτητη από τα οικονομικά μεγέθη, τον αριθμό των εργαζομένων, τις συνθήκες της οικονομίας και της αγοράς.

Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργούνται ιδιαίτερα προγράμματα κοινωνικής ευθύνης από κάθε εταιρία. Η δέσμευση για ανακύκλωση, η προώθηση του εθελοντισμού στα στελέχη, η συμμετοχή σε υπάρχοντα προγράμματα των δήμων και των τοπικών κοινοτήτων, η συνεχής ενημέρωση και υιοθέτηση καλών πρακτικών άλλων εταιριών, μπορούν να κάνουν μία καλή αρχή.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

    Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr