NEWSFLASH...
Ενέργεια & Περιβάλλον
ανάγνωση

Πρόγραμμα «Συμβολή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της αμπελοκαλλιέργειας και των μεθόδων οινοποίησης»

Πρόγραμμα «Συμβολή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της αμπελοκαλλιέργειας και των μεθόδων οινοποίησης»
22_01_2016 | 12:51 15_11_2016 | 11:08

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Συμβολή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της αμπελοκαλλιέργειας και των μεθόδων οινοποίησης».

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ Γεωπονικής Σχολής, του Α.Π.Θ., του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ., Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικοί Επιστήμονες του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου.

Σκοπός του προγράμματος αυτού αποτελεί η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος μέσω της καλλιέργειας της αμπέλου και της παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων.

Απευθύνεται κυρίως σε αμπελοκαλλιεργητές και οινοποιούς της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος, καθώς επίσης και σε άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την καλλιέργεια της αμπέλου και την οινοποίηση τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαμβάνει διδασκαλία και ανάλογη πρακτική άσκηση στον πειραματικό αμπελώνα του Α.Π.Θ. και καλύπτει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις στα ευρύτερα αντικείμενα (θεματικές ενότητες) που ακολουθούν, τα οποία θα διδαχθούν σε δύο ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

 • Ανατομία και μορφολογία της αμπέλου. Φυσιολογία και κυριότερα στάδια του ετήσιου κύκλου (διάρκεια 8ώρες).
 • Αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος για την εγκατάσταση και καλλιέργεια της αμπέλου. Προετοιμασία του εδάφους, διευθέτηση της επιφάνειας και του αναγλύφου, δειγματοληψία και εξέταση του εδάφους (διάρκεια 8ώρες).
 • Πολλαπλασιαστικό υλικό. Υποκείμενα και ποικιλίες παραγωγής. Φυτά απλά έρριζα και έρριζα-εμβολιασμένα, φύτευση των φυτών και εμβολιασμοί στην άμπελο (διάρκεια 12 ώρες).
 • Εγκατάσταση αμπελώνα (αποστάσεις και διάταξη φύτευσης, υλικά και μέσα υποστήριξης των φυτών και της βλάστησης). Συστήματα διαμόρφωσης των φυτών και αξιολόγησή τους (διάρκεια 8 ώρες).
 • Κλαδέματα χειμερινά και θερινές καλλιεργητικές επεμβάσεις στη βλάστηση και την παραγωγή. Μέσα βελτίωσης της ποιότητας των σταφυλιών – ρυθμιστές της αύξησης (διάρκεια 12 ώρες).
 • Ανόργανη θρέψη, τα κυριότερα μακρο- και μικρο- στοιχεία και εφαρμογές λιπασμάτων (διάρκεια 7 ώρες).
 • Ανάγκες της αμπέλου σε νερό – αρδεύσεις. Διαταραχές οφειλόμενες στην έλλειψη νερού (διάρκεια 7 ώρες).
 • Φυτοπροστασία. Οι κυριότερες μυκητολογικές και ιολογικές ασθένειες και η αντιμετώπισή τους. Οι κυριότεροι εχθροί και η αντιμετώπισή τους. Φυσιολογικές διαταραχές και κλιματικές αντιξοότητες. Καταπολέμηση ζιζανίων (διάρκεια 12 ώρες).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

 • Χαρακτηριστικά των καρπών της αμπέλου και η περιεκτικότητά τους σε ζάχαρα, οργανικά οξέα, αζωτούχες ενώσεις, φαινολικά και αρωματικά συστατικά. Αξιολόγηση του επιπέδου ωρίμανσης ανάλογα με τον τύπο των προϊόντων. Τρυγητός (διάρκεια 6 ώρες).
 • Προζυμωτικές διεργασίες και μεταχειρίσεις – διόρθωση του γλεύκους. Θειώδης ανυδρίτης (διάρκεια 6 ώρες)
 • Ζυμομύκητες, αλκοολική ζύμωση, ρύθμιση της αλκοολικής ζύμωσης και παράγοντες που την επηρεάζουν (διάρκεια 8 ώρες).
 • Ερυθρά και λευκή οινοποίηση. Άλλες οινοποιήσεις (ροζέ, αφρώδεις, γλυκείς οίνοι) (διάρκεια 8 ώρες).
 • Μηλογαλακτική ζύμωση και γαλακτικά βακτήρια. Εκτροπές – οξοποιητικά βακτήρια (διάρκεια 5 ώρες)
 • Μεταζυμωτικές διεργασίες και παλαίωση των οίνων. Διαύγαση, μεταγγίσεις, απολάσπωση, κολλάρισμα, φιλτράρισμα, σταθεροποίηση. Εμφιάλωση και υλικά εμφιάλωσης (διάρκεια 8 ώρες)
 • Αναλύσεις γλεύκους και οίνου. Οργανοληπτική αξιολόγηση οίνου (διάρκεια 5 ώρες).

Η πρώτη ενότητα θα διεξαχθεί κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου του 2016 και η δεύτερη κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου του 2016.

Στο τέλος του εκπαιδευτικού κύκλου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο της καλλιέργεια της αμπέλου και της παραγωγής οίνου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων το οποίο και θα αποτελεί απαραίτητο υπόβαθρο για να εμβαθύνουν τις γνώσεις με πιο εξειδικευμένες σπουδές.

Με βάση τα παραπάνω το πρόγραμμα απευθύνεται σε αμπελοκαλλιεργητές της περιοχής οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε θέματα του αφορούν τις τεχνικές καλλιέργειας, να εμβαθύνουν περισσότερο στα φαινόμενα που εμπλέκονται τόσο στη βιολογία όσο και την ανάπτυξη των φυτών και την προστασία, με σκοπό να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοδυναμία και ευελιξία στη διαχείριση των αμπελώνων αλλά και στις μεθόδους οινοποίησης. Επίσης απευθύνεται σε νέους άνεργους της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι διαθέτουν κάποια μικρή ή μεγάλη γεωργική έκταση και επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο. Ακόμη και σε ερασιτέχνες οι οποίοι έχουν κάποια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και επιθυμούν να παράγουν μόνοι τους κάποια ποσότητα κρασιού για αυτοκατανάλωση.

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν:

 1. Βεβαίωση συμμετοχής
 2. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1/2 έως 5/3/2016 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 2. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει)
 3. Τίτλοι Σπουδών

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να τα παρακολουθήσουν, τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται, Σάββατο πρωί και απόγευμα ή και Κυριακές ανάλογα με τις προτιμήσεις των εκπαιδευομένων. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί κατά τη 2η εβδομάδα του Μαρτίου 2016.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Σεμινάριο Εξειδίκευσης ανέρχεται στο ποσό των 750 Ευρώ (πληρωτέο σε τρεις ισόποσες δόσεις των 250 Ευρώ: η πρώτη δόση θα πρέπει να έχει καταβληθεί πριν την έναρξη των Σεμιναρίων, η δεύτερη μέχρι την 1η Ιουνίου 2016 και η τρίτη μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου 2016). Τα ποσά θα κατατίθενται σε λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους εκπαιδευόμενους. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η καταβολή της πρώτης δόσης πριν την έναρξη των σεμιναρίων. Η συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο των σεμιναρίων προϋποθέτει την καταβολή και της τρίτης δόσης.

Υπάρχει δυνατότητα, μέρος ή όλων των θεωρητικών μαθημάτων να γίνεται εξ αποστάσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος καθ. Ν. Νικολάου (nicolaou@agro.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-99 8628, καθώς και με τον Επ. Καθηγητής κ. Σ. Κουνδουρά (skoundou@agro.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-99 8650, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

  Επιχειρώ - epixeiro.gr