NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Σεμινάρια & Επιμόρφωση Στελεχών
ανάγνωση

"Κατάρτιση ενός επιτυχημένου Business Plan" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

"Κατάρτιση ενός επιτυχημένου Business Plan" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά
30_01_2019 | 11:00

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο "Κατάρτιση ενός επιτυχημένου Business Plan".

Απαιτούμενο Υπόβαθρο Συμμετεχόντων

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα απευθύνεται σε άτομα τα οποία ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο θέλουν να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την υλοποίηση και δημιουργία ενός "Business Plan".

Σε ποιους απευθύνεται

Ιδιαίτερα θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των φοιτητών, επιχειρηματιών, managers και στελεχών επιχειρήσεων αλλά και οποιουδήποτε αναζητά τη γνώση ενός εξαιρετικού και αποτελεσματικού μέσου επίτευξης των επιχειρηματικών του στόχων.

Περιεχόμενα ∆ιαλέξεων

∆ιάλεξη 1η – Εισαγωγή
- Καθορισμός Γενικών Στόχων
- ∆ομή
- Αναζήτηση Απαραίτητου Υλικού

∆ιάλεξη 2η – Περιγραφή εταιρείας
- Ανάλυση λειτουργίας
- Οργανωτική ∆ομή
- ∆ιαχρονική Εξέλιξη

∆ιάλεξη 3η – Ανάλυση Αγοράς, Μακροανάλυση
- Θέση Εταιρείας στον Κλάδο και την Αγορά
- Στατιστικά Εργαλεία εντοπισμού τάσεων
- Ανάλυση Πελατολογίου
- Κανάλια ∆ιανομής
- Τρόποι ∆ιείσδυσης στην Αγορά

Ολοκληρώνοντας τις διαλέξεις αυτές, θα έχετε λάβει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είστε σε θέση να ξεκινήσετε το σημαντικότερο και δυσκολότερο κομμάτι ενός business plan... τη συγγραφή του.

∆ιάλεξη 4η – Προϊόντα-Υπηρεσίες
- Περιγραφή προϊόντων
- Κύκλος Ζωής
- Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
- Positioning

∆ιάλεξη 5η – Στρατηγική Marketing
- Προϊόν
- Τιμή
- ∆ιανομή
- Προώθηση

∆ιάλεξη 6η – Καθορισμός
- Εργαλεία Καθορισμού Στόχων
- Ορισμός Σεναρίων Στοχοποίησης
- Μέθοδοι Παρακολούθησης - Αναθεωρήσεις

Ολοκληρώνοντας τις διαλέξεις αυτές, θα έχετε λάβει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είστε σε θέση να κατανοήσετε και αναλύσετε το μικροπεριβάλλον σας, την ίδια σας την εταιρία, την παρούσα της θέση και βέβαια να εντοπίσετε τις μεθόδους που θα οδηγήσουν στην εξέλιξή της.

∆ιάλεξη 7η – Ανάλυση Κινδύνων
- Εντοπισμός Κινδύνων (εντός & εκτός εταιρίας)
- Τρόποι Αντιμετώπισης
- Κατάρτιση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης

∆ιάλεξη 8η – Χρηματοοικονομικά Εργαλεία
- Ισολογισμός
- Χρηματοροές
- Αποτελέσματα Χρήσεως
- Break Even Analysis
- Καθορισμός Απαιτούμενης Επένδυσης

∆ιάλεξη 9η – Επίλογος
- Συμπεράσματα πλάνου
- Μέθοδος επιτυχημένης Καταγραφής και Σύνθεσης των Ευρημάτων

Οι διαλέξεις αποτελούνται τόσο από θεωρητικές τοποθετήσεις που θα ενημερώνουν ακαδημαϊκά τον συμμετέχοντα για τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων, όσο και από πρακτικές, παρουσιάζοντας σε αναλυτικά βήματα τη δημιουργία Business Plans εταιριών διαφόρων εκμεταλλεύσεων.

Σκοπός των θεματικών ενοτήτων είναι η πλήρης και εμπεριστατωμένη κατάρτιση κάθε συμμετέχοντα, δίνοντας του με το πέρας των διαλέξεων την ικανότητα να είναι άμεσα σε θέση να δημιουργήσει αποτελεσματικά Business Plans.

Η εκμάθηση των εργαλείων θα συνδυαστεί με την παράλληλη κατάρτιση ενός επιχειρηματικού πλάνου για ένα επενδυτικό σχέδιο – εταιρείας της επιλογής του συμμετέχοντος στο πρόγραμμα.

Διάρκεια - Αιτήσεις

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 3 μήνες (12 εβδομάδες). Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 13 Μαρτίου, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος elearning.xrh.unipi.gr, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν 20 Μαρτίου.

Δείτε εδώ όλα τα σεμινάρια της 3ης Θεματικής Ενότητας – Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα

 • Η παρακολούθηση δεν γίνεται σε συγκεκριμένες ώρες. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στην οποία θα μπορείτε να εισέρχεστε όποτε έχετε χρόνο. Το υλικό θα αναρτάται σε εβδομαδιαία βάση, αλλά θα έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή στο υλικό της τρέχουσας εβδομάδας και όλων των προηγούμενων. Ο ενδεικτικός χρόνος ενασχόλησης του συμμετέχοντα με το εκπαιδευτικό υλικό είναι περίπου 4 ώρες ανά εβδομάδα
 • Η πρόσβασή σας στην πλατφόρμα δεν διακόπτεται ποτέ. Σε περίπτωση μάλιστα που δεν ολοκληρώσετε τη μελέτη σας στον προκαθορισμένο χρόνο, ώστε να δώσετε την εξέταση στις προγραμματισμένες για το συγκεκριμένο τμήμα ημερομηνίες, έχετε τη δυνατότητα να μας ενημερώσετε όταν θα είστε σε θέση να εξεταστείτε ώστε να σας στείλουμε θέματα επανεξέτασης ή και να μεταφερθείτε σε επόμενο τμήμα ώστε συμμετάσχετε στην αντίστοιχη εξέταση (χωρίς φυσικά άλλη οικονομική επιβάρυνση). Επομένως, υπάρχει ευελιξία όσον αφορά το χρόνο ολοκλήρωσης του σεμιναρίου.
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επίσης χορηγείται -κατόπιν σχετικής αίτησης- βεβαίωση, συνοδευτική του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, αναφορικά με τις ώρες παρακολούθησης που αντιστοιχούν στα elearning σεμινάρια του προγράμματος (4 ώρες ανά εβδομάδα elearning).
 • Οι διδάσκοντες του Προγράμματος είναι:
  • μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή άλλων συνεργαζόμενων Τμημάτων/Ιδρυμάτων 
  • καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο Οι διδάσκοντες διασφαλίζουν με την πλούσια διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική τους εμπειρία την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και ενημερώνουν τους εκπαιδευόμενους για όλες τις νεότερες εξελίξεις και καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζονται στο χώρο.

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

 • λειτουργεί από το 2008 προσφέροντας εξειδικευμένα σεμινάρια με τρεις περιόδους έναρξης ετησίως: Οκτώβριο, Μάρτιο και Μάιο,
 • έχει εκπαιδεύσει 9.000 συμμετέχοντες και έχει επιλεγεί από 250 εταιρίες και φορείς για την εκπαίδευση εργαζομένων τους,
 • ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων όπως καταδεικνύουν οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης που προκύπτουν από τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος από τους αποφοίτους (4,6 με άριστα το 5),
 • παρέχει πρόσβαση σε πλούσιο, διαδραστικό, πολυμεσικό υλικό, ενώ το περιβάλλον εργασίας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ φιλικό και εύχρηστο, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη,
 • παρέχει άμεση και αποτελεσματική εκπαιδευτική υποστήριξη, κοινοποιώντας στους συμμετέχοντες από την έναρξη του Προγράμματος τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπεύθυνων διδασκόντων, ώστε να επικοινωνούν μαζί τους για την επίλυση των αποριών τους.
 • έχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει,
 • προσφέρει 80 σεμινάρια καλύπτοντας μεγάλο εύρος επίκαιρων και σύγχρονων εκπαιδευτικών αντικειμένων.

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να επιλέξετε τους παρακάτω συνδέσμους :

Περισσότερες πληροφορίες: 2104142186/6949476064, learnxrh@unipi.gr, elearning.xrh.unipi.gr.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

  Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

  Επιχειρώ - epixeiro.gr