NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Α. Σαββάκης: Ο ΣΒΕ θα συνδιαμορφώνει την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική

Α. Σαββάκης: Ο ΣΒΕ θα συνδιαμορφώνει την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Αθανάσιος Σαββάκης, μιλάει στο epixeiro.gr, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Από την μετονομασία του Συνδέσμου και τις προτάσεις του, μέχρι τη Συνθήκη των Πρεσπών και τις επικείμενες εθνικές εκλογές, ο επικεφαλής του ΣΒΕ καταθέτει σήμερα την άποψη του.

Από Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας «εξελιχτήκατε», θα λέγαμε, σε Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος. Πώς προέκυψε η συγκεκριμένη αλλαγή και τι σηματοδοτεί για τον Σύνδεσμο σας;

Η κίνηση αυτή ήταν απολύτως αναγκαία. Ο τίτλος του Συνδέσμου έπρεπε να αλλάξει και να προσαρμοστεί σε όσα απορρέουν από την αναγνώρισή του ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου, δια νόμου, από την πολιτεία και το γεγονός ότι πλέον αποτελεί κοινωνικό εταίρο πανελλήνιας εμβέλειας, που εκπροσωπεί τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιφέρειας.

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι ο ΣΒΕ αλλάζει. Αλλάζει προς όφελος της μεταποιητικής δραστηριότητας που έχει έδρα την ελληνική περιφέρεια. Εξελίσσεται από περιφερειακός σύνδεσμος βιομηχανιών σε εκπρόσωπο των βιομηχανιών της ελληνικής περιφέρειας. Μέχρι σήμερα ήμασταν ένας σημαντικός αναπτυξιακός φορέας της Βόρειας Ελλάδας. Από σήμερα θα συμμετέχουμε και θα συνδιαμορφώνουμε την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική.

Ποιες θα χαρακτηρίζατε σήμερα ως τις σημαντικότερες προτεραιότητες και στοχεύσεις του ΣΒΕ, για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας;

Εμείς επιμένουμε ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το ευρωπαϊκό πλέγμα βιομηχανικής πολιτικής στα ελληνικά δεδομένα, παράγοντας έτσι την απαραίτητη βιομηχανική πολιτική που έχει ανάγκη η παραγωγική βάση. Συνεπώς, η ύπαρξη βιομηχανικής πολιτικής αποτελεί για μας σημαντική προτεραιότητα.

Μια εθνική βιομηχανική πολιτική είναι απαραίτητη, διότι μέσω αυτής:

 1. θα ενθαρρυνθούν οι αναγκαίες προσαρμογές που πρέπει να υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις και οι οποίες θα τις καταστήσουν περισσότερο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές και
 2. θα βελτιωθεί το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Οι κύριες αρχές που κατά το ΣΒΕ θα πρέπει να διέπουν τη βιομηχανική πολιτική της χώρας μας και οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, είναι:

 1. η συνεπής, ακέραια και αδιάβλητη εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας και ελέγχου των αγορών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλες τις επιχειρήσεις στο πεδίο του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά,
 2. οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες να επιτρέπουν την ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών, η βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. Για να υπάρξει όμως βελτίωση της παραγωγικότητας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν ή/και να αποκτούν τεχνολογία, να είναι σε θέση να αναπτύσσουν καινοτομικές δραστηριότητες, και να διαθέτουν άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας,
 3. η λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα σε ένα σταθερό, απλό και φιλικό κανονιστικό περιβάλλον, το οποίο θα διευκολύνει την ανάπτυξή τους και δεν θα αποτελεί πρόσκομμα στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Ενδεικτικά προσκόμματα στην καθημερινή δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων είναι: η γραφειοκρατία, η πολυνομία, το φορολογικό καθεστώς, οι σχέσεις κράτους – επιχείρησης, οι εργασιακές σχέσεις, οι χρήσεις γης, οι υποδομές κλπ.

Μια από τις προτάσεις σας είναι η δημιουργία συνομοσπονδίας. Ποιοι είναι οι λόγοι που αυτό δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα και ποια τα επόμενα βήματα σας;

Η δημιουργία συνομοσπονδίας είναι μια πρόταση του ΣΒΕ την οποία έχουμε επανειλημμένα συζητήσει με τον ΣΕΒ, τα τελευταία 40 χρόνια. Υπήρχε σταθερή άρνηση, επειδή ο ΣΕΒ δεν ήταν πρόθυμος, ή έτοιμος, να τροποποιήσει το καταστατικό του και να μετεξελιχθεί σε μια τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση για τη βιομηχανία.

Αυτό δεν έγινε αποδεκτό διότι σε μια συνομοσπονδία συμμετέχουν αποκλειστικά δευτεροβάθμιοι σύνδεσμοι και δεν επιτρέπεται αυτή να έχει μέλη επιχειρήσεις. Για μας αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα: η απουσία συνομοσπονδίας εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, η οποία θα εκπροσωπεί τη βιομηχανία και τη μεταποιητική δραστηριότητα της χώρας μας, δημιουργεί μια ουσιαστική στρέβλωση στον κοινωνικό διάλογο. Αυτή είναι και η επόμενη μεγάλη πρόκληση για όλους μας.

Όσον αφορά στο επόμενο μεγάλο βήμα του ΣΒΕ, αυτό θα είναι η ειλικρινής συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, για την έμπρακτη υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ο οποίος είναι ο μοναδικός που μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμες θέσεις εργασίας και αναπτυσσόμενος θα βοηθήσει στην ανάπτυξη συνολικά της πατρίδας μας. Για μας, όμως, είναι αυτονόητο ότι στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας με όλους ανεξαιρέτως τους κοινωνικούς εταίρους, προτεραιότητα θα αποτελέσει η στρατηγική για την ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας στην πατρίδα μας και ειδικά αυτής που έχει έδρα την περιφέρεια.

Βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν τις εθνικές εκλογές. Κατά τη γνώμη σας, ποια θα πρέπει να είναι η στόχευση για την επόμενη ημέρα και οι άμεσες προτεραιότητες της επόμενης κυβέρνησης;

Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος η επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης μπορεί να συμβεί μόνον αν επιταχυνθούν οι προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και ξεκινήσει η πολυπόθητη υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις τελικά είναι αυτές που θα επαναφέρουν την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Μάλιστα, επιμένουμε ότι οι παραγωγικές επενδύσεις κατά προτεραιότητα θα είναι αυτές που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλλουν στην ανάταξη της οικονομίας, με τη δημιουργία δορυφορικών δραστηριοτήτων περί τη μεταποίηση.

Βεβαίως, η άρση γραφειοκρατικών εμποδίων για την αδειοδότηση, τη χωροθέτηση κλπ, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης επί θεμάτων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, το ορθολογικό φορολογικό σύστημα, κ.ο.κ, είναι ζητήματα που θα πρέπει ν’ αντιμετωπισθούν από τη δημόσια διοίκηση με αποφασιστικό τρόπο, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος πραγματικά φιλικού στην επιχειρηματικότητα.

Τέλος, για τον ΣΒΕ απαιτείται η χώρα να αποκτήσει συγκροτημένη βιομηχανική πολιτική, η οποία θα επαναφέρει τη μεταποίηση στην πρωτοπορία της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Ένα από τα θέματα που σας έχουν απασχολήσει ως ΣΒΕ είναι η Συνθήκη των Πρεσπών. Ποια είναι η στάση και η τοποθέτηση του Συνδέσμου σε αυτό το θέμα, όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα, την οικονομία και τις σχέσεις, σε αυτούς τους τομείς, μεταξύ των δύο χωρών;

Ο ΣΒΕ διαχρονικά υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της εξωστρεφούς δραστηριότητας των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων συμβάλλει καταλυτικά στην ενδυνάμωση των οικονομικών σχέσεων με το σύνολο των Βαλκανικών χωρών. Άλλωστε, από τη δεκαετία του 1990, οι συγκεκριμένες χώρες αποτελούν αγορές – στόχους για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και ειδικά τις επιχειρήσεις με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα.

Όμως, η ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων θα πρέπει απαραίτητα να βασίζεται στην υγιή διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και όχι στην ευκαιριακή τους μετεγκατάσταση στις γειτονικές χώρες.

Yπενθυμίζω ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των πέντε πρώτων χωρών προέλευσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη Βόρεια Μακεδονία. Συγκεκριμένα, η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη θέση στις σωρευτικές ξένες άμεσες επενδύσεις, με σημαντική παρουσία τους κλάδους των τραπεζών, των πετρελαιοειδών, της μεταποίησης (ιδιαίτερα στην κλωστοϋφαντουργία, στον κλάδο του τσιμέντου και της παραγωγής μεταλλικών προϊόντων), της εξόρυξης και των λατομείων, στο λιανεμπόριο, στον κατασκευαστικό τομέα κ.α..

Η αξία των ελληνικών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη γειτονική χώρα, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, σε επίπεδο ροών, κατέγραψε το 2017 μείωση της τάξης του 32,8%, καθώς περιορίστηκε από 338,43 εκατ. ευρώ, το 2016, σε 227,48 εκατ. ευρώ. Εκ του ποσού αυτού, μόνον τα 29,73 εκατ. ευρώ αποτελούσαν νέα επένδυση σε μετοχικό κεφάλαιο, ενώ το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος (197,75 εκατ. ευρώ) αφορούσε σε επανεπένδυση κερδών και χρεωστικούς τίτλους.

Σε κάθε περίπτωση, η περαιτέρω συνεργασία στο πεδίο των επενδύσεων και του εμπορίου με τη γειτονική μας χώρα πρέπει να αποτελέσει στόχο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κι αυτό πρέπει να γίνει με σχέδιο και στοχευμένα.

Ποια είναι σήμερα η εικόνα που παρουσιάζει η βορειοελλαδική βιομηχανία, όσον αφορά στα μεγέθη που αντιπροσωπεύει στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας; Ποιοι τομείς ξεχωρίζουν και ποιες οι προοπτικές;

Στο πλαίσιο πρόσφατης μελέτης που υλοποίησε ο ΣΒΕ σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ ΑΕ και με βάση τα πλέον πρόσφατα επίσημα στοιχεία (Eurostat 2016) που αφορούν στις μεταποιητικές επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα προσωπικό και έχουν έδρα σε μία από τις τέσσερις περιφέρειες του βορειοελλαδικού τόξου:

 • Το 25,5% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της μεταποίησης στη χώρα παράγεται στη Βόρεια Ελλάδα.
 • Στις μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας απασχολείται 28,8% του εργατικού δυναμικού της μεταποίησης στην χώρα.
 • Το 13,5% του κύκλου εργασιών της μεταποίησης γίνεται από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις του βορειοελλαδικού τόξου ενώ αντίστοιχο ποσοστό (13%) είναι η προστιθέμενη αξία που παράγεται στη Βόρεια Ελλάδα σε σχέση με τη χώρα.

Από τη μελέτη της τομεακής διάρθρωσης της οικονομίας για τη Βόρεια Ελλάδα, από το 2000 έως και το 2015 (ΕΛΣΤΑΤ) παρατηρούμε τη σταδιακή ανάκαμψη της μεταποίησης από το 2010 και μετά. (2010 – ιστορικό χαμηλό 16ετίας 2000 – 2015, με ποσοστό συνεισφοράς στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της μεταποίησης με 9,66%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015, η μεταποίηση δημιουργεί το 11% της συνολικής ΑΠΑ στη Βόρεια Ελλάδα, ποσοστό που υπολείπεται μόλις κατά 1% σε σχέση με την αντίστοιχη συνεισφορά της μεταποίησης το 2000.

Σημαντικό κεφάλαιο της μελέτης αποτέλεσε η μελέτη των στοιχείων αποβιομηχάνισης στις τέσσερις περιφέρειες του Βορειοελλαδικού Τόξου. Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, μεταξύ των ετών 2002 και 2017 η αποβιομηχάνιση με βάση συγκεκριμένα μεγέθη, έχει ως εξής:

 • Κύκλος εργασιών: -22%
 • Ακαθάριστη προστιθεμένη αξία: -24%
 • Απασχόληση: -35%, και τέλος
 • Επενδύσεις: -66%.

Σε κάθε περίπτωση και παρά το αντίξοο περιβάλλον δραστηριοποίησης, η μεταποίηση στη Βόρεια Ελλάδα αντέχει. Γι΄ αυτό υποστηρίζουμε ότι αν υποστηριχθεί έμπρακτα, μπορεί πραγματικά ν΄ αποτελέσει κινητήρα της ανάπτυξης και παράγοντα κοινωνικής συνοχής.

Επικεντρώνοντας στο κομμάτι της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας, όσον αφορά και σε θέματα ανταγωνιστικότητας με το εξωτερικό; Ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν;

Για τη μετάβαση της ελληνικής βιομηχανίας στην ψηφιακή εποχή και την επιτυχημένη διαχείριση των προκλήσεων της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, είναι προφανές ότι η χώρα μας θα πρέπει να προσαρμοσθεί ταχύτατα στα νέα δεδομένα και τις νέες συνθήκες του παγκόσμιου ανταγωνισμού, υλοποιώντας πρωτοβουλίες «τύπου» «Industry 4.0». Στο πλαίσιο αυτό, προτείναμε στον Πρωθυπουργό την υλοποίηση πρωτοβουλίας με τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ – Industry 4.0».

Με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας του ΣΒΕ «ΕΛΛΑΔΑ – Industry 4.0», είναι βέβαιο ότι η χώρα θα εκκινήσει τη μετάβασή της στην ψηφιακή εποχή και τη δημιουργία του δικού της αναπτυξιακού σχεδίου για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από την 4η βιομηχανική επανάσταση.

Άλλωστε, όλες σχεδόν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) διαθέτουν ήδη τα δικά τους μέτρα πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τοπικής βιομηχανίας, εκτός από την Ελλάδα. Η εμπειρία και οι «καλές πρακτικές» από τις χώρες αυτές, προτείνουμε να αξιοποιηθούν από τη χώρα μας και να μετουσιωθούν σε κατευθύνσεις σχεδιασμού του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της πατρίδας μας.

Ενδεικτικά μέτρα παρέμβασης του προγράμματος εθνικής στρατηγικής «ΕΛΛΑΔΑ – Industry 4.0», είναι:

 1. Εθνικό πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, με: Ψηφιοποίηση της λειτουργίας Δημοσίου τομέα, Δια-λειτουργικότητα συστημάτων και Καθολική ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
 2. Σχεδιασμός και ολοκλήρωση ψηφιακών υποδομών και υλοποίηση επενδύσεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT).
 3. Χρηματοδότηση επενδύσεων καινοτομίας και εφαρμοσμένων ερευνητικών έργων σε τομείς προτεραιότητας για τη μεταποίηση, όπως: αυτοματοποίησης παραγωγικών διαδικασιών, τεχνικής νοημοσύνης, διαδικτύου των πραγμάτων, βιο- επιστημών, νανοτεχνολογιας κ.λ.π.
 4. Θέσπιση ειδικών – κλαδικών προγραμμάτων ψηφιοποίησης, όπως: ψηφιακή γεωργία, βιομηχανικές εφαρμογές και επενδύσεις αναδιάρθρωσης, ψηφιακός τουρισμός, μεταφορές και logistics.
 5. Προσαρμογές στην αγορά εργασίας και στο εγχώριο εκπαιδευτικό σύστημα. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης για την προσαρμογή των προσόντων των εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε να αναπτύσσονται αρκετές νεοφυείς εταιρείες. Υπάρχουν δράσεις του ΣΒΕ για την υποστήριξη της ελληνικής startup σκηνής; Τι θα συμβουλεύατε τους Έλληνες startuppers και εκείνους που έχουν μια ιδέα και θέλουν να την προχωρήσουν;

Βεβαίως. O ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια υποστηρίζει την πρωτοβουλία ΟΚ!Thess με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και άλλους αναπτυξιακούς φορείς, ακριβώς για την υποστήριξη δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων.

Η συμβουλή μου προς τους startuppers είναι διπλή: αφενός να διερευνήσουν τις επιχειρηματικές προοπτικές της ιδέας τους με σοβαρότητα και αφετέρου να μην απογοητευθούν με μια πιθανή πρώτη αποτυχία. Είναι νομίζω ο καλύτερος δρόμος για να υπάρξει στο τέλος η πολυπόθητη επιτυχία.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

  Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

  Επιχειρώ - epixeiro.gr