NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Σεμινάρια & Επιμόρφωση Στελεχών
ανάγνωση

"Θεωρητική και Πρακτική Χρήση Βάσεων Δεδομένων" από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

"Θεωρητική και Πρακτική Χρήση Βάσεων Δεδομένων" από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
01_10_2019 | 08:00

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-μάθημα "Θεωρητική και Πρακτική Χρήση Βάσεων Δεδομένων".

Στόχος Μαθήματος

Θα παρουσιαστούν στον εκπαιδευόμενο μέσω πρακτικών παραδειγμάτων ο τρόπος να μάθει γρήγορα και άμεσα τη γλώσσα SQL για να μπορεί να κάνει χρήση της, σε καθημερινές εργασιακές ανάγκες. Με το πέρας του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοεί τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων / δεδομένων και να εξάγει τα αποτελέσματα που χρειάζεται με τη χρήση της SQL.

Το μάθημα δεν προορίζεται απαραίτητα για άτομα με γνώσεις βάσεων ή προγραμματισμού.

Παραδοτέο Υλικό

Το παραδοτέο υλικό θα αποτελείται από σημειώσεις, sql script παραδείγματα και οδηγό για την εγκατάσταση και χρήση mysql βάσης δεδομένων.

Εβδομάδα 1η: Εισαγωγή στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων

 • Τι είναι οι πίνακες
 • Μοντέλα δεδομένων
 • Εξαγωγή δεδομένων από μια βάση
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 2η: Εγκατάσταση Εργαλείου για εκτέλεση MySql ερωτημάτων

 • Εγκατάσταση εργαλείου
 • Χρήση εργαλείου

Εβδομάδα 3η: Γλώσσα SQLQueries σε ένα πίνακα

 • Υποσύνολα στηλών και γραμμών
 • Χρησιμοποιώντας aliases
 • Καθορισμός κανόνων για επιλογή δεδομένων
 • Διαχείριση κενών (null) γραμών
 • Διαχείριση διπλών εγγραφών
 • Κατανόηση των πρώτων αθροιστικών πράξεων
 • Αποφυγή κοινών λαθών
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 4η: Μια πρώτη επαφή με τα Joins

 • Η λογική των joins
 • Κατανόηση και δημιουργία Join queries
 • Άλλοι τύποι joins
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 5η: Εμφωλευμένα queries (Subqueries)

 • Το ΙΝ σαν keyword και η χρήση του
 • Το ΝΟΤ και το <> σαν keywords
 • Tο EXISTS σαν keyword
 • Τα διαφορετικά είδη των subqueries
 • Χρήση των subqueries για ενημέρωση δεδομένων (updates)
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 6η: Self joins

 • Self-relationships
 • Ερωτήματα που περιλαμβάνουν το keyword Both
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 7η: Πολλαπλές σχέσεις μεταξύ πινάκων

 • Δύο σχέσεις μεταξύ των ίδιων πινάκων
 • Εξάγοντας πληροφορίες από πολλαπλές σχέσεις
 • Κανόνες σχετικά με την business λογική
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 8η: Αθροιστικοί Συντελεστές

 • Βασικές Αθροιστικές Συναρτήσεις
 • Ομαδοποίηση
 • Εμφωλευμένα queries
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 9η: Window Functions

 • Partitioning
 • Ranking
 • Ordering
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 10η: Tεχνικές βελτιστοποίησης

 • Τι συμβαίνει σε ένα query
 • Indexes
 • Τεχνικές Join
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 11η: Βασικά προβλήματα

 • Ελλιπής σχεδιασμός βάσεων
 • Προβλήματα με τις τιμές δεδομένων
 • Διάγνωση προβλημάτων
 • Κοινά σύμπτωματα
 • Σύνοψη

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Δείτε εδώ όλα τα σεμινάρια της 9ης Θεματικής Ενότητας: Σεμινάρια Ξένης Γλώσσας και Πληροφορικής.

Διάρκεια - Αιτήσεις

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 2 μήνες. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 18 Οκτωβρίου, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος elearning.xrh.unipi.gr, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν 21 Οκτωβρίου.

Το Πρόγραμμα

 • Η παρακολούθηση δεν γίνεται σε συγκεκριμένες ώρες. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στην οποία θα μπορείτε να εισέρχεστε όποτε έχετε χρόνο. Το υλικό θα αναρτάται σε εβδομαδιαία βάση, αλλά θα έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή στο υλικό της τρέχουσας εβδομάδας και όλων των προηγούμενων. Ο ενδεικτικός χρόνος ενασχόλησης του συμμετέχοντα με το εκπαιδευτικό υλικό είναι περίπου 4 ώρες ανά εβδομάδα.
 • Η πρόσβασή σας στην πλατφόρμα δεν διακόπτεται ποτέ. Σε περίπτωση μάλιστα που δεν ολοκληρώσετε τη μελέτη σας στον προκαθορισμένο χρόνο, ώστε να δώσετε την εξέταση στις προγραμματισμένες για το συγκεκριμένο τμήμα ημερομηνίες, έχετε τη δυνατότητα να μας ενημερώσετε όταν θα είστε σε θέση να εξεταστείτε ώστε να σας στείλουμε θέματα επανεξέτασης ή και να μεταφερθείτε σε επόμενο τμήμα ώστε συμμετάσχετε στην αντίστοιχη εξέταση (χωρίς φυσικά άλλη οικονομική επιβάρυνση). Επομένως, υπάρχει ευελιξία όσον αφορά το χρόνο ολοκλήρωσης του σεμιναρίου.
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Eκπαίδευσης – Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης χορηγείται -κατόπιν σχετικής αίτησης- βεβαίωση, συνοδευτική του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, αναφορικά με τις ώρες παρακολούθησης που αντιστοιχούν στα elearning σεμινάρια του προγράμματος (4 ώρες ανά εβδομάδα elearning).
 • Οι διδάσκοντες του Προγράμματος είναι:
  • μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή άλλων συνεργαζόμενων Τμημάτων/Ιδρυμάτων
  • καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο Οι διδάσκοντες διασφαλίζουν με την πλούσια διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική τους εμπειρία την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και ενημερώνουν τους εκπαιδευόμενους για όλες τις νεότερες εξελίξεις και καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζονται στο χώρο.

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

 • λειτουργεί από το 2008 προσφέροντας εξειδικευμένα σεμινάρια με τρεις περιόδους έναρξης ετησίως: Οκτώβριο, Μάρτιο και Μάιο,
 • έχει εκπαιδεύσει 9.000 συμμετέχοντες και έχει επιλεγεί από 250 εταιρίες και φορείς για την εκπαίδευση εργαζομένων τους,
 • ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων όπως καταδεικνύουν οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης που προκύπτουν από τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος από τους αποφοίτους (4,6 με άριστα το 5),
 • παρέχει πρόσβαση σε πλούσιο, διαδραστικό, πολυμεσικό υλικό, ενώ το περιβάλλον εργασίας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ φιλικό και εύχρηστο, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη,
 • παρέχει άμεση και αποτελεσματική εκπαιδευτική υποστήριξη, κοινοποιώντας στους συμμετέχοντες από την έναρξη του Προγράμματος τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπεύθυνων διδασκόντων, ώστε να επικοινωνούν μαζί τους για την επίλυση των αποριών τους.
 • έχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει,
 • προσφέρει 80 σεμινάρια καλύπτοντας μεγάλο εύρος επίκαιρων και σύγχρονων εκπαιδευτικών αντικειμένων.

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να επιλέξετε τους παρακάτω συνδέσμους :

Περισσότερες πληροφορίες: 2104142186/6949476064, learnxrh@unipi.gr, elearning.xrh.unipi.gr.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

  Επιχειρώ - epixeiro.gr