NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Η κλιματική αλλαγή ανάμεσα στους τρεις κορυφαίους κινδύνους

Η κλιματική αλλαγή ανάμεσα στους τρεις κορυφαίους κινδύνους

Η κλιματική αλλαγή πολύ γρήγορα αναρριχήθηκε και πέρασε στην πρώτη τριάδα των κινδύνων, μαζί με τους κινδύνους της τεχνολογίας και τους cyber, σύμφωνα με νέα μελέτη της PwC. Και οι τρεις αυτοί κίνδυνοι ασκούν ισχυρές πιέσεις στους αντασφαλιστές σε ό,τι αφορά τις καλύψεις που θα δώσουν στους πελάτες και με τι αντίτιμο. Σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο του 63ου συνεδρίου του Μόντε – Κάρλο (RVS -2019), στο επίκεντρο των κυβερνήσεων και στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Έρευνα που διεξήγαγε η PwC σε 300 εταιρείες αντασφαλειών καταδεικνύει την αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με το ύψος των φυσικών καταστροφών και των απαιτήσεων για αποζημιώσεις που σχετίζονται άμεσα. Επίσης, για το ό,τι ορισμένοι κίνδυνοι που σχετίζονται με την αλλαγή στο κλίμα μπορεί να μην ασφαλίζονται. Και τα δύο αυτά σημεία που αναλύθηκαν χτες στο RVS 2019 είναι κρίσιμα, καθώς ο αντίκτυπος των αποφάσεων και των πολιτικών που θα εφαρμοστούν επηρεάζει το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μας.

Ο κίνδυνος να αυξηθούν τα έντονα φαινόμενα των φυσικών καταστροφών είναι μεγάλος. Εξ’ ίσου μεγάλος είναι επίσης και ο κίνδυνος να μη μπορούν να δοθούν σωστές λύσεις για την κάλυψη αυτών των κινδύνων, με άλλα λόγια κάποιοι κίνδυνοι μπορεί να μην ασφαλίζονται, αναφέρει η έρευνα.

Η συχνότητα και η ένταση των καιρικών φαινομένων πιθανά να οδηγήσει στην επαναξιολόγηση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές, οδηγώντας τους (αντ)ασφαλιστές στον σχεδιασμό νέων όρων που θα περιέχουν και εξαιρέσεις στις πολιτικές των συμβολαίων τους, σύμφωνα με την μελέτη.

Ο άνθρωπος η αιτία του κακού

Σύμφωνα με την SCOR, μία από τις μεγαλύτερες αντασφαλιστικές στο κόσμο, για πρώτη φορά στην ιστορία, η κλιματική αλλαγή αποδίδεται σε ανθρώπινους χειρισμούς. Η SCOR τονίζει πως, αν δεν βρεθούν λύσεις για να μειωθούν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι επιπτώσεις στο κλάδο των αντασφαλειών θα είναι απίστευτες.

Μάλιστα, σε ακραία σενάρια, η φύση των κινδύνων θα αλλάξει τόσο, που σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές μπορεί να μην ασφαλίζεται.

Τα επόμενα 5 χρόνια θα κυλήσουν

Σύμφωνα με μελέτη που εξέδωσε η Moody’s για τις αντασφαλιστικές εν όψει του συνεδρίου του Μόντε – Κάρλο, οι αντασφαλιστές είναι εκτεθειμένοι σε απρόβλεπτους κινδύνους κλιματικών αλλαγών, ωστόσο εκτιμά ότι οι κίνδυνοι αυτοί τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε έτη θα μπορούν να διαχειριστούν.

Η Νότια Ευρώπη στο στόχαστρο

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ακόμη και αν οι παγκόσμιες προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αποδειχθούν αποτελεσματικές, η κλιματική αλλαγή είναι αναπόφευκτη και απαιτούνται συμπληρωτικές δράσεις προκειμένου να προσαρμοστούμε στις συνέπειές της.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις θερμοκρασίας εμφανίζονται στη νότια Ευρώπη το καλοκαίρι και στην περιοχή της Αρκτικής τον χειμώνα, οι δε βροχοπτώσεις μειώνονται στη νότια Ευρώπη και αυξάνονται στον βορρά. Οι προβλεπόμενες αυξήσεις της έντασης και της συχνότητας των καυσώνων και των πλημμυρών και οι αλλαγές στην κατανομή ορισμένων λοιμωδών νοσημάτων και της γύρης μπορούν να επιδράσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία.

Απαιτείται επομένως προσαρμογή μέσω της πρόβλεψης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της λήψης κατάλληλων μέτρων με σκοπό την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των συνεπειών. Στρατηγικές και μέτρα απαιτούνται σε τοπικό, εθνικό, διακρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχήματα συνεργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου

Το τελευταίο διάστημα η ΕΕ ενθαρρύνει τα σχήματα συνεργασιών μεταξύ κυβερνήσεων – αντασφαλιστών και ασφαλιστικών για την διαχείριση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

    Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr