NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Διεθνή
ανάγνωση

Προτάσεις για τη επίτευξη της βιομηχανικής μετάβασης παρουσίασαν Κομισιον και ΟΟΣΑ

Προτάσεις για τη επίτευξη της βιομηχανικής μετάβασης παρουσίασαν Κομισιον και ΟΟΣΑ
14_11_2019 | 15:40

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δημοσίευσαν έκθεση με σκοπό να προσφερθεί βοήθεια σε 12 περιφέρειες και κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να επιτύχουν τη βιομηχανική μετάβαση και να διατηρήσουν τη θέση τους στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Ομάδες εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ και της Επιτροπής συνεργάστηκαν με τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη, ώστε να εντοπιστούν οι ανασταλτικοί παράγοντες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στις περιοχές αυτές. Στόχος ήταν να ενισχυθούν οι μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές τους που βασίζονται σε τομείς στους οποίους διατηρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πόρους «έξυπνης εξειδίκευσης» που διαθέτουν. Οι στρατηγικές αυτές περιλαμβάνουν την κοινωνική δικαιοσύνη, τον οικονομικό εκσυγχρονισμό και τις φιλοδοξίες για το κλίμα.

Με βάση αυτή την εμπειρία, η έκθεση παρουσιάζει μια εργαλειοθήκη για τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές, η οποία δομείται σε πέντε βασικές προτεραιότητες και παρέχει συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση εμποδίων κατά τη βιομηχανική μετάβαση. Οι πέντε βασικές προτεραιότητες είναι οι εξής:

Προετοιμασία των θέσεων εργασίας του μέλλοντος

Πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες για τη βιομηχανική μετάβαση· ενίσχυση της ικανότητας των εταιρειών να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους για ανθρώπινους πόρους· συμμετοχή των τοπικών φορέων στον σχεδιασμό και την κατάρτιση πρωτοβουλιών για τις περιφερειακές δεξιότητες.

Διεύρυνση και διάδοση της καινοτομίας

Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού· επέκταση των δικτύων επιχειρηματικής καινοτομίας και παροχή στήριξης σε συνεργατικούς σχηματισμούς· ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των τοπικών επιχειρηματικών κοινοτήτων.

Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της δραστηριοποίησης του ιδιωτικού τομέα

Στήριξη επιχειρηματιών με την παροχή πληροφοριών, κατάρτισης, πλαισίωσης και καθοδήγησης, ενίσχυση των δικτύων επιχειρηματικότητας, αύξηση της συμμετοχής των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στη συνεργατική έρευνα.

Μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία

Προώθηση των ενεργειακών μεταβάσεων σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης· ενσωμάτωση της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία σε ευρύτερες στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης.

Προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης

Ενθάρρυνση της εδαφικής συνεργασίας μέσω συμπράξεων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών· διασφάλιση της ψηφιακής συνδεσιμότητας και των ψηφιακών υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η εν λόγω έκθεση και οι συστάσεις της θα τροφοδοτήσουν την προετοιμασία των μελλοντικών προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027, στο πλαίσιο των οποίων διατίθενται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της έρευνας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η παγκοσμιοποίηση έχει αποφέρει τεράστια οφέλη στις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου και πολλές ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους. Ωστόσο, ενώ τα οφέλη διαχέονται σε πολλούς, το κόστος επιβαρύνει πολλές φορές με άνισο τρόπο. Πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες αντιμετωπίζουν απώλειες θέσεων εργασίας που συνδέονται με την παρακμή των παραδοσιακών κλάδων. Η Ευρώπη, για να καταφέρει να ανταποκριθεί στην πρόκληση του οικονομικού εκσυγχρονισμού, πρέπει να ενδυναμώσει τις περιφέρειές της και να τις βοηθήσει να δημιουργήσουν αξία. Αυτό σημαίνει υιοθέτηση της καινοτομίας, ψηφιοποίηση, απεξάρτηση από τον άνθρακα και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων.

Τον Ιούλιο του 2017 η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της ΕΕ» και δρομολόγησε δύο πρωτοβουλίες: μία σχετικά με τη βιομηχανική μετάβαση, τα τελικά αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται σήμερα, και μία σχετικά με τη σύναψη διαπεριφερειακών εταιρικών σχέσεων για την καινοτομία. Οι συμμετέχουσες περιφέρειες και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη επιλέχτηκαν ούτως ώστε να συνεργάζονται με ομάδες εμπειρογνωμόνων από την Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ για την ενίσχυση της ικανότητάς τους για καινοτομία, την άρση των επενδυτικών φραγμών, τον εφοδιασμό των εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες και την προετοιμασία για βιομηχανικές και κοινωνικές αλλαγές.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

    Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr