NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

O «αόρατος» κλάδος της οικονομίας, οι εγγυήσεις και τα συμφέροντά του

O «αόρατος» κλάδος της οικονομίας, οι εγγυήσεις και τα συμφέροντά του

Σε φάσεις οικονομικής στενότητας οι επιχειρήσεις θα εγκλωβίζονταν, σε φάσεις οικονομικής άνθησης οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να πάρουν πιο τολμηρές αποφάσεις και να αναπτυχθούν. Τα συμφέροντα του «αόρατου» κλάδου, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης είναι τελείως διαφορετικά από αυτά των τραπεζών. Ο ένας «δίνει» δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής σταθεροποίησης, ο άλλος «παίρνει» όλα όσα έχει δώσει και με τόκο και οδηγεί την οικονομία σε ασφυξία. Ο «αόρατος» κλάδος επιτρέπει στις επιχειρήσεις να σπάσουν τα οικονομικά και ψυχολογικά τους εμπόδια, να συμμετέχουν σε δυνητικά πιο επικίνδυνες δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας την ανταμοιβή και την καινοτομία. Είναι πανταχού παρών και συμβάλλει στα μακροοικονομικά μέσω της οικονομικής ανάπτυξης, της σταθεροποίησης, και της καινοτομίας.

Χωρίς τις εγγυήσεις των (αντ)ασφαλιστών, ο ιδιωτικός τομέας, οι περισσότερες επιχειρήσεις, δεν θα λειτουργούσαν όπως λειτουργούν σήμερα, δεν θα μπορούσαν να πάρουν πιστώσεις, να λάβουν εγγυήσεις, να αποζημιωθούν, να καινοτομήσουν. Τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα δεν θα προχωρούσαν. Τα σημάδια αποσταθεροποίησης της οικονομίας θα ήταν συχνότερα και σοβαρότερα. Οι κίνδυνοι δεν θα διαχειρίζονταν.

Όλη η οικονομία σχετίζεται άμεσα με την ασφάλιση, οι περισσότεροι εν τούτοις το αγνοούν. Αγνοούν επίσης ότι το εισόδημα τους μπορεί να υποστηρίζεται έμμεσα από τον κλάδο ασφαλειών.

Στην Ελλάδα, στις αρχές του επομένου έτους και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριου του 2020, αναμένεται να ανακοινωθούν αλλαγές, οι οποίες θα δώσουν το ρόλο του οικονομικού και κοινωνικού εταίρου κατά μία έννοια στην ιδιωτική ασφάλιση, καθώς η ελληνική οικονομία περνά σε φάση ανάπτυξης.

Πως οι ασφάλειες αυξάνουν το ΑΕΠ

Τα χαμηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης συσχετίζονται συνήθως με την χαμηλή διείσδυση της ασφάλισης. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες σε επίπεδα από 3.000 έως 5.000 δολάρια κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τα ποσοστά διείσδυσης των ασφαλίσεων αυξάνονται ταχύτερα από το ΑΕΠ μέχρι να ωριμάσει η αγορά. Σχετική μελέτη (Lee et al., 2013) υποδηλώνει ότι για τις χώρες του ΟΟΣΑ, η αύξηση κατά 1% των ασφαλίστρων ασφάλισης ζωής αυξάνει το πραγματικό ΑΕΠ κατά 0,06% ετησίως. Σε ένα σύνολο 77 προηγμένων και αναδυόμενων οικονομιών από το 1994 έως το 2005 μελέτη (Han et al. 2010) διαπιστώνει ότι η αύξηση της συνολικής διείσδυσης της ασφάλισης κατά 1% οδήγησε σε αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης κατά 4,8% ετησίως.

Το 2020 στην Ελλάδα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την ασφάλιση της σύνταξης και της υγείας, διατηρώντας το κράτος το κοινωνικό του πρόσωπο. Σε διαβούλευση δε, έχει θέσει η EIOPA την Οδηγία IORP για τα Επαγγελματικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Σταθεροποίηση της οικονομίας

Η ασφάλιση λειτουργεί ως οικονομικός σταθεροποιητής της οικονομίας και ειδικά σε περιόδους ύφεσης, εξομαλύνοντας καταστάσεις που αντιμετωπίζουν ιδιώτες ή επιχειρήσεις σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Αντιμετωπίζει συμβάντα από καταστροφές περιουσίας, απώλεια εισοδήματος, απώλειας εργασίας με τα προγράμματα εισοδήματος τακτικών καταβολών. Η ασφάλιση, επίσης αποτελεί πηγή σταθερής χρηματοδότησης για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την οικονομία, δεδομένου ότι προάγει τις δανειοδοτήσεις και τις επενδύσεις με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί σχέδια για να διευκολύνει την συμμετοχή των ασφαλιστικών στην χρηματοδότηση των μεγάλων κατασκευαστικών έργων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Η ασφάλιση κρατά σε «ζωή» την εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics

Η ασφάλιση διατηρεί την αλυσίδα εφοδιασμού. Στην εποχή του παγκόσμιου εμπορίου, οι επιχειρήσεις βασίζονται σε προμηθευτές από την άλλη άκρη του κόσμου. Οι επιχειρήσεις βασίζονται στους προμηθευτές και οι προμηθευτές στις επιχειρήσεις για να πωλήσουν τα προϊόντα τους. Προμηθευτές και επιχειρήσεις βασίζονται σε κατασκευαστές εξαρτημάτων που δεν παράγονται στην χώρα για να πωλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Το μεγαλύτερο μέρος της διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών βασίζεται στην προηγμένη τεχνολογία και στην μηχανοργάνωση.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας παράγει κινδύνους που συνδέονται με την οικονομική αλληλεξάρτηση των παγκοσμίων αγορών και των κρατών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Οι αλληλοεξαρτώμενοι κίνδυνοι αυξάνονται εκθετικά με σοβαρές συνέπειες στην ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι διακοπές της αλυσίδας εφοδιασμού κοστίζουν περί 56 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με μελέτες για την Επιχειρησιακή συνέχεια, το 2015 το 41% των επιχειρήσεων είχε διακοπή της αλυσίδας εφοδιασμού απρογραμμάτιστα, το 21% στο δίκτυο μεταφορών, το 19% από τις πολιτικές αναταραχές.

Οι ασφαλιστές προσφέρουν καλύψεις στις επιχειρήσεις μετριάζοντας τον οικονομικό αντίκτυπο που δημιουργούν οι αλυσίδες εφοδιασμού στηρίζοντας έτσι την παγκόσμια οικονομία και τις επιχειρήσεις από μία πιθανά κατάρρευση ή πτώχευση.

Στην Ελλάδα, η ασφαλιστική διείσδυση με μικρομεσαίες επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ελάχιστη καθώς αγνοείται ο κίνδυνος και οι υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου που μπορεί να έχουν στα χέρια τους οι επιχειρηματίες.

Τα χρήματα αλλάζουν χέρια

Το 2017 ο κλάδος κατέβαλλε αποζημιώσεις 1,5 τρισεκατομμυρίων, κατά μέσο όρο 125 δισεκατομμύρια ανά μήνα, σε συμβαλλόμενους και δικαιούχους για να ξαναστήσουν τις ζωές τους, τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους και να βρουν ιατρική περίθαλψη. Οι αποζημιώσεις αυτές κάθε χρόνο διοχετεύονται στην οικονομία. Ητοι, από τα χέρια των δικαιούχων πάνε στα χέρια επιχειρηματιών, όπως σε συνεργεία αυτοκινήτων, τεχνίτες, κατασκευαστές, μηχανικούς σπιτικών, σε παρόχους υγείας αυτοί με την σειρά τους πληρώνουν εργοδοτικές εισφορές μισθούς, προσλαμβάνουν κόσμο και κρατούν ζωντανή την οικονομία.

Σχέσεις αγάπης και προστασίας με την καινοτομία

Η σχέση της ασφάλισης με την καινοτομία είναι παράδοξη. Αφενός, η ασφάλιση ενθαρρύνει την καινοτομία προστατεύοντας από εξωτερικούς κραδασμούς ενώ από την άλλη την περιορίζει προσαρμόζοντας το underwriting στις τεχνολογικές αλλαγές και τους νέους τύπους κινδύνου. Μερικοί από τους κινδύνους που αλλάζουν τον τρόπο της ασφάλισης είναι οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο, τα αυτόνομα οχήματα, κ.α

Στην Ελλάδα, οι ασφαλιστικές έχουν ξεκινήσει να προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογίες αν και τα βήματα τους είναι με αργούς ρυθμούς. Από την άλλη ελάχιστες είναι και οι εταιρείες που καινοτομούν.

Παρά ταύτα κυριαρχεί η άγνοια

Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την σημασία της ασφάλισης για τον εαυτό τους, την επιχείρηση τους, και την οικονομία. Το Insurance Information Institute διεξάγει πλειάδα ερευνών. Σύμφωνα με συμπεράσματα, ο ένας στους τρεις ερωτηθέντες δεν γνωρίζει το ρόλο της ασφάλισης, ενώ έχει λανθάνουσα εικόνα για το ρόλο του κράτους και τι απαιτήσεις μπορεί αυτό να καλύψει.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr