NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Ποιες είναι βιώσιμες ασφαλιστικές - Τι πρέπει να ξέρουμε για αυτές

Ποιες είναι βιώσιμες ασφαλιστικές - Τι πρέπει να ξέρουμε για αυτές

Παρήλθε η εποχή όπου αναρτώντας μία ταμπέλα, η ανακοινώνοντας μία δράση οικονομική, κοινωνική, εμπορική, ή διανέμοντας υψηλά μερίσματα, ή παρουσιάζοντας όγκο επενδύσεων και αποδόσεις επί των επενδύσεων στο Ενεργητικό, μία ασφαλιστική ή μία οποιαδήποτε επιχείρηση αποκαλείτο βιώσιμη. Ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται σήμερα βιώσιμες, τι πρέπει να ξέρουμε για αυτές και τι να περιμένουμε, αν ψάχνουμε για επιχειρηματικές ευκαιρίες;

Το «μυστικό» κρύβεται πίσω από τους δείκτες ESG. Είναι τρεις δείκτες που μαρτυρούν πολλά για μία επιχείρηση, για το μέλλον της, την φήμη και την αξία της. Θα μπορούσε τώρα να αναρωτηθεί κάποιος, τι είναι αυτό το διαφορετικό που μπορεί να αποκαλύψουν οι τρεις αυτοί δείκτες;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, είναι πως οι δείκτες αυτοί μπορούν να εντοπίσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, εταιρικές επιδόσεις, αλλά και το πώς αυτή η επιχείρηση «συμπεριφέρεται» απέναντι στην κοινωνία. Αποκαλούνται και «μη χρηματοοικονομικοί» δείκτες, ωστόσο ο τρόπος που γίνεται η διαχείριση τους έχει χρηματοοικονομικές συνέπειες. Με άλλα λόγια οι δείκτες ESG συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και παράγουν επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Απαιτείται καλή γνώση διαχείρισης κινδύνων

Ο επαναπροσδιορισμός της ανάπτυξης είναι αναπόφευκτος και η έννοια της βιωσιμότητας έρχεται να τονίσει αυτό ακριβώς που λείπει σήμερα, μία ισότιμη και παράλληλη ανάπτυξη τριών πυλώνων, της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, έχει δηλώσει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, συμπληρώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η βιωσιμότητα της κοινωνίας σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή και προσθέτοντας ότι για να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη σε ισορροπία με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία, ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει να είναι καταλυτικός.

Το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και των δεικτών (ESG) ανέδειξε μία εβδομάδα πριν με την βοήθεια μεγάλων ασφαλιστικών το World Economic Forum 2020, υπογραμμίζοντας ότι βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν το ευρύτερο περιβάλλον και η κοινωνία ευδοκιμεί.

Ποιοι είναι οι «ESG» δείκτες

Οι δείκτες «ESG» (Environmental, Social, Governmental) αναφέρονται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Οι επιδόσεις των δεικτών αυτών αποτυπώνουν την ικανότητα των εταιρειών να δημιουργούν αξία και να σχεδιάζουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές.

Κατά τον Γιώργο Σεραφείμ καθηγητή στο Harvard Business School, συνιδρυτή και Senior Partner της KKS Advisors, Partner της State Street Associates, Πρόεδρο του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) ) και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. η μέτρηση, η δημοσιοποίηση στοιχείων και η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των αγορών. Η ποιοτική πληροφόρηση των επενδυτών είναι απαραίτητη για τη διάθεση κεφαλαίων προς παραγωγικές χρήσεις. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της εταιρικής αξίας εντοπίζεται πλέον σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, το ανθρώπινο, το φυσικό και το κοινωνικό κεφάλαιο διαμορφώνουν το σύνολο των ουσιαστικών πληροφοριών ESG που χρειάζονται οι επενδυτές. Παράλληλα, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται με συγκρίσιμο τρόπο, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις μιας εταιρείας με αυτές των ανταγωνιστών της, δημιουργώντας κίνητρα για τη βελτίωση και την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων ESG.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Χ.Α. το 2019 εκτιμάται ότι το ύψος του υπό διαχείριση ενεργητικού επενδύσεων ESG διαμορφώνεται σε 30 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2020 εκτιμάται να φτάσει τα 35 τρισ.

Ο ρόλος των (αντ)ασφαλιστικών στην βιώσιμη ανάπτυξη

Οι (αντ)σφαλιστικές επιχειρήσεις και οι κεφαλαιαγορές το 2020 θα έχουν καθοριστικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω των υπηρεσιών και των χρηματοοικονομικών τους προϊόντων μπορούν να αποφέρουν οφέλη σε θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα, η εφαρμογή βελτιωμένων επιχειρηματικών πρακτικών, η χρήση τεχνολογίας.

Οι ασφαλιστικές και οι θεσμικοί επενδυτές συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων μπορούν να διοχετεύουν τις ροές των κεφαλαίων προς επενδύσεις βιώσιμου χαρακτήρα δίνοντας κίνητρα σε επιχειρήσεις που στοχεύουν να αυξήσουν τις επιδόσεις τους πάνω σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Τι δηλώνουν οι θεσμικοί: Insurance Europe, EIOPA

H Insurance Europe ευθυγραμμισμένη με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη εξηγεί προς άπασες τις ασφαλιστικές ότι ο βαθμός προσέλκυσης επενδυτών εξαρτάται από τις αποδόσεις των δεικτών ESG, ενώ η EIOPA (Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή τις Ασφάλειες και τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία) ενσωματώνει στα stress tests των ασφαλιστικών που διενεργεί και στους τρεις πυλώνες της Solvency IIτου δείκτες ESG, προτρέποντας τις ασφαλιστικές να συμπεριλάβουν στα συστήματα διαχείρισης κινδύνου διαδικασίες εντοπισμού, μέτρησης, παρακολούθησης, διαχείρισης και αναφοράς των κινδύνων ESG.

Από τους μεγαλύτερους στο κόσμο διαχειριστές κεφαλαίων, η PIMCO της Allianz

Με 1,91 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση κεφάλαια σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις τη 31 Δεκεμβρίου 2019, η Pimco ότι τα Cat Bonds (ομόλογα καταστροφών) είναι κατάλληλες ESG επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Πρόσφατα έριξε στην αγορά δύο εκδόσεις που παρακολουθούν κλιματικούς κινδύνους: το PIMCO Climate Bond Fund και το PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr