NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

​AS Company: Ανακοίνωση μείωσης και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου​

​AS Company: Ανακοίνωση μείωσης και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου​

Την Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και επιστροφή του με μετρητά στους Μετόχους και αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού και υπολοίπου κερδών σε νέο ανακοίνωσε η “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.”

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της AS Company αναφέρεται ότι:

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” (εφεξής "η Εταιρία") ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Ιουλίου 2020, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 918.821,40 € και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί κεφαλαίου. Η μείωση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας κατά 0,07 € ανά μετοχή, που διαμορφώνεται έτσι, από 0,49 € σε 0,42 €, με την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,07 € ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 5.512.928,40 €, διαιρούμενο σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,42 € η καθεμία.

β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ένα (1) λεπτό του € ανά μετοχή, από 0,42 € σε 0,43 € έκαστη, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού & υπολοίπου κερδών σε νέο, κατά το συνολικό ποσό των 131.260,21 ευρώ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4646/2019. Κατόπιν των ανωτέρω, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (5.644.188,60 €),διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες είκοσι (13.126.020) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,43 € έκαστη.

Την 28.07.2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ 80266/28.07.2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr