NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Γ. Καραβίας: Πώς ασφαλίζονται τα μουσεία, οι ιδιωτικές συλλογές και τα έργα τέχνης

Γ. Καραβίας: Πώς ασφαλίζονται τα μουσεία, οι ιδιωτικές συλλογές και τα έργα τέχνης

Για μία πολύ εξειδικευμένη μορφή ασφάλισης μιλά στο epixeiro.gr ο Γενικός Διευθυντής της Karavias Underwriting Agency Coverholder at Lloyd’s, (εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές των Lloyd’s) για την Ασφάλιση Έργων Τέχνης από το 1992 Γιώργος Καραβίας.

Πρόκειται για μία εντελώς διαφοροποιημένη ασφάλιση από τις κλασικές ασφαλίσεις περιουσίας, αφού οι κίνδυνοι που απειλούν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα διαφέρουν σημαντικά από τους κινδύνους κάλυψης μιας οικοσκευής ή, ακόμα, και ενός επιχειρηματικού κινδύνου. Μία ακόμα ιδιαιτερότητα είναι το γεγονός ότι οι απαιτήσεις λόγω της φύσης των ασφαλιζόμενων αντικειμένων είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν.

Τι σημαίνει ασφάλιση μουσείων και έργων τέχνης;

Σημαίνει ότι ο φορέας, ιδιωτικός, κρατικός ή δημόσιος-έχοντας συναίσθηση της πολιτιστικής σπουδαιότητας των εκθεμάτων- φροντίζει να εξασφαλίσει την άριστη κατάστασή τους, από την αποφυγή μικροατυχημάτων (π.χ. από την απροσεξία του συνεργείου καθαρισμού) ως την απώλεια ή την καταστροφή ενός αντικειμένου ή αντικειμένων που αποτελούν μέρος της φυσιογνωμίας της χώρας, της πόλης, της συλλογικής κουλτούρας στην οποία συμμετέχουν ενεργά και οι ιδιώτες με δημοσιοποιημένες η όχι συλλογές.

Σε τι διαφέρουν οι ιδιωτικές από τις δημόσιες συλλογές, ποιοι είναι οι κίνδυνοι

Η ευθύνη για το ασφαλιστή είναι η ίδια, δεν μπορούμε όμως να μη σκεφτούμε τον παράγοντα ότι ο ιδιώτης πιθανότατα έχει κοπιάσει ή στερηθεί για την απόκτηση έργων τέχνης-επομένως παρεισφρέει και ο συναισθηματικός παράγοντας εφόσον με τα χρόνια δημιουργούνται και σχέσεις εδραιωμένες στην εμπιστοσύνη και τη διασφάλιση.

Η ευθύνη μας-επαναλαμβάνω- η αντιμετώπιση και η πρόληψη δεν διαφέρουν. Θωρακίζουν τη μικρή η τη μεγάλη συλλογή και την πολυτιμότητά της με κάθε τρόπο με την μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα αυτό.

Πρέπει να ασφαλίζονται οι εκθέσεις περιοδικές και μόνιμες;

Οι εκθέσεις πρέπει να καλύπτονται κατά παντός κινδύνου μέσω εξειδικευμένου συμβολαίου, είτε παρουσιάζουν έργα τέχνης, ζωγραφικά έργα, γλυπτά, εγκαταστάσεις στο χώρο, κοσμήματα και κάθε είδους σημαντικά ή ιστορικά εκθέματα σε μόνιμες συλλογές, περιοδικές εκθέσεις, γκαλερί, εταιρικές συλλογές, art fairs στην Ελλάδα η στο εξωτερικό. Επίσης -καθώς αναδύονται νέες τάσεις και υλικά στην Τέχνη στη σύγχρονη εποχή και κουλτούρα- μια σοβαρή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να παρακολουθεί, να γνωρίζει, να αναγνωρίζει και να τοποθετεί κάτω από την ‘’σκέπη της’’.

Η μεταφορά των εκθεμάτων τι κινδύνους ενέχει;

Οι μεταφορές γίνονται από ειδικευμένες εταιρίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,

Κατάλληλο προσωπικό, κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, και συστήματα εντοπισμού κατά τη διαδρομή που εξασφαλίζουν τα εκθέματα. Ας μην ξεχνάμε πως ασφαλής μεταφορά σε συνεργασία με την κατάλληλη ασφαλιστική εταιρεία σημαίνει την διεκπεραίωση όλου του φάσματος των εργασιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση, απεγκιβωτισμό - αποσυσκευασία των έργων τέχνης, την τοποθέτησή τους, την απεγκατάσταση, την ανασυσκευασία και τον επανεγκιβωτισμό τους). Όλα τα παραπάνω απαιτούν αγαστή συνεργασία Εξειδικευμένης Ασφαλιστικής και Μεταφορικής.

Γενικώς όμως πρέπει να σημειωθεί ότι η ασφάλιση μουσείων και έργων τέχνης είναι μια ασφάλιση διαφοροποιημένη από τις κλασικές ασφαλίσεις περιουσίας.

Αυτό που την διαφοροποιεί είναι το φάσμα κάλυψης τους, αφού οι κίνδυνοι που απειλούν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα διαφέρουν σημαντικά από τους κινδύνους κάλυψης μιας οικοσκευής ή ακόμα και ενός επιχειρηματικού κινδύνου.

Πώς ασφαλίζονται τα μουσεία, ιδιωτικά και δημόσια, στον κόσμο και Ελλάδα;

Η Εταιρείας Karavias είναι Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές των Lloyd’s για την Ασφάλιση Έργων Τέχνης και από το 1992 καλύπτουμε με το Εξειδικευμένο Συμβόλαιο Κατά Παντός Κινδύνου Έργα Τέχνης & Αντικείμενα Συλλεκτικής αξίας όπως Πίνακες Ζωγραφικής, Γλυπτά, Εικόνες, Γραμματόσημα, Κοσμήματα, Νομίσματα, Αντίκες, Πορσελάνες, Χαλιά κ.τ.λ.

Η αρχιτεκτονική του συμβολαίου Κατά Παντός Κινδύνου σκοπό έχει να προσφέρει στον ασφαλισμένο το μέγιστο δυνατό εύρος καλύψεων και να καλύψει τα ασφαλισμένα αντικείμενα από έναν πλήθος κινδύνων όπως η κλοπή, ληστεία, πυρκαγιά, σεισμός, διαρροή σωληνώσεων, βανδαλισμοί, τυχαίο γεγονός κ.τ.λ.

Παρέχει δε την ευελιξία στον ασφαλιζόμενο να μπορεί να προβαίνει στις αναγκαίες προσαρμογές που απαιτούνται για την ιδανικότερη, για την περίπτωση τους, κάλυψη των αναγκών τους

Τι ιδιαιτερότητες ως προς τις απαιτήσεις αποζημιώσεων παρουσιάζει η κάλυψη Μουσείων και έργων Τέχνης;

Λόγω της φύσης των ασφαλιζόμενων αντικειμένων οι απαιτήσεις είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν, με δεδομένο ότι απαίτηση μπορεί να προκύψει από ένα τυχαίο γεγονός στον χώρο του Μουσείου ή της έκθεσης, μέχρι την κλοπή ή ολική καταστροφή κάποιου έργου από φωτιά. Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι οι περισσότερες απαιτήσεις προκαλούνται από τυχαία γεγονότα παρά από εγκληματικές ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση οι μέχρι σήμερα απαιτήσεις λόγω και του συμβολαίου κατά παντός κινδύνου, οδηγούν στην ορθολογική αποζημίωση του ζημιωθέντος.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr