NEWSFLASH...
Τροχιοδείκτης
ανάγνωση

Διαχείριση χρηματοδοτικών κεφαλαίων: Τολμήστε να αναζητήσετε χρηματοδοτήσεις

Διαχείριση χρηματοδοτικών κεφαλαίων: Τολμήστε να αναζητήσετε χρηματοδοτήσεις

Η οικονομική κρίση που έχει ενταθεί λόγω του δεύτερου κύματος εξάπλωσης του covid 19 απαιτεί μία «έξυπνη» διαχείριση κεφαλαίων. Τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο όσο και σε προσωπικό.

Στο επαγγελματικό επίπεδο απαιτούνται να εξοικονομούνται κεφάλαια και να αυξάνεται η ρευστότητα προκειμένου οι επιχειρήσεις κάθε μορφής (από ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι Α.Ε και ομίλους) να διαθέτουν ρευστότητα για την επόμενη ημέρα. Σε προσωπικό επίπεδο, κάθε άνθρωπος οφείλει πλέον να κάνει καταμέτρηση των αναγκών του και διαχωρισμό τους σε «ελαστικές» (δηλαδή αυτές που μπορούν να μεταβληθούν) και «ανελαστικές» (αυτές που δεν μεταβάλλονται εύκολα, οι απαραίτητες). Κανόνας στην διαχείριση των ιδιωτών είναι ότι προσπαθούμε να περιορίσουμε τα 'περιττά' έξοδα και να αυξήσουμε όσο το δυνατόν τη ρευστότητα.

Μικρές επιχειρήσεις: Αναζητήστε χρηματοδοτήσεις μέσω μικρών προγραμμάτων

Για τις μικρές επιχειρήσεις, υπάρχουν πάρα πολύ συνδυασμοί κεφαλαίων (υποδομές, ενισχύσεις κ.ά.) που μπορούν να τις αναζητήσουν είτε μέσω τραπεζών είτε απευθείας από την Ε.Ε και τους φορείς της. Το κόστος κεφαλαίων είναι εξαιρετικά μικρό αλλά και είναι μικρά και τα κεφάλαια που μπορούν να δοθούν. Είτε λέγονται ΕΣΠΑ είτε έχουν άλλες ονομασίες, η Ε.Ε έχει βάλει προτεραιότητα την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Φθηνά κεφάλαια για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Σε αντίθεση με προηγούμενες κρίσεις (ακόμη και με την πρόσφατη οικονομική κρίση στην Ελλάδα που ξεκίνησε από το 2009) τα εργαλεία αντιμετώπισής τους από τις επιχειρήσεις ήταν περιορισμένα. Σήμερα, εν έτει 2020, οι επιχειρηματίες έχουν πολλές δυνατότητες εξεύρεσης κεφαλαίων μέσα από την αναζήτηση κατάλληλων αναπτυξιακών προγραμμάτων. Υπολογίζεται ότι από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις πάνω από 500 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού από τα Ταμεία.

Αναχρηματοδοτήσεις δανείων

Oι επιχειρήσεις πλέον με τα αρνητικά επιτόκια διάσπαρτα στα κράτη μέλη, μπορούν να διεκδικήσουν καλύτερη τραπεζική αναχρηματοδότηση δανείων η οποία για μία μεγάλη επιχείρηση στην Ελλάδα (με πάνω από 300 εργαζόμενους) μπορεί να φτάσει το επιτόκιο -για κεφάλαια ύψους 10 εκατ. ευρώ- στο 3,5% - 4% από 14% που ήταν πριν από 5 χρόνια.

  • Μικρότερες επιχειρήσεις, δανείζονται πλέον με επιτόκια της τάξης του 5,5%-6%
  • και μικρές επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες με επιτόκια μέχρι 8%. Τα επιτόκια αυτά ήταν υπερδιπλάσια πριν από 5 χρόνια.

Εταιρικά ομόλογα

Σε ό,τι αφορά τα εταιρικά ομόλογα, οι αποδόσεις τους ακολουθούν την φθίνουσα πορεία των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Πλέον όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις επιζητούν επιλογές εταιρικών ομολόγων για χρηματοδοτήσεις πάνω από 20 εκατ. Ευρώ. Ένα πλάνο χρηματοδότησης, απαιτεί τουλάχιστον 2-5 χρόνια ωρίμανσης του εταιρικού ομολόγου. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τζίρους υπερδιπλάσιους των κεφαλαίων που θα ζητήσουν και κερδοφόρες χρήσεις τουλάχιστον 4 ετών.

Μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Άμεση χρηματοδότηση και έμμεση χρηματοδότηση

Άμεση χρηματοδότηση

Η διαχείριση των άμεσων χρηματοδοτικών κονδυλίων γίνεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Διατίθενται δύο είδη χρηματοδοτήσεων: επιχορηγήσεις και συμβάσεις. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιχορηγήσεις και συμβάσεις που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πύλη επιχορηγήσεων και προσκλήσεων υποβολής προσφορών.

Επιχορηγήσεις

Επιχορηγήσεις παρέχονται σε συγκεκριμένα έργα που εντάσσονται σε πολιτικές της ΕΕ, συνήθως σε συνέχεια δημόσιας προκήρυξης, γνωστής ως πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιχορήγηση αν διοικείτε επιχείρηση ή σχετική οργάνωση (επιχειρηματική ένωση, φορέας παροχής επιχειρηματικής υποστήριξης, εταιρεία συμβούλων, κ.λπ.) που υλοποιεί έργα τα οποία προωθούν τα συμφέροντα της ΕΕ, ή αν συμβάλλετε στην εφαρμογή προγραμμάτων ή πολιτικών της ΕΕ.

Συμβάσεις

Τα όργανα της ΕΕ συνάπτουν συμβάσεις για την προμήθεια υπηρεσιών ή αγαθών ή την εκτέλεση έργων που χρειάζονται για τη λειτουργία τους, π.χ. εκπόνηση μελετών, παροχή κατάρτισης, διοργάνωση συνεδρίων ή προμήθεια εξοπλισμού ΤΠ.

Έμμεση χρηματοδότηση

Η έμμεση χρηματοδότηση, την οποία διαχειρίζονται εθνικές και περιφερειακές αρχές, περιλαμβάνει σχεδόν το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ και παρέχεται κυρίως μέσω των 5 μεγάλων Ταμείων, των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

Τα Ταμεία αυτά είναι τα εξής:

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – περιφερειακή και αστική ανάπτυξη
  • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – κοινωνική ένταξη και χρηστή διακυβέρνηση
  • Ταμείο Συνοχής – οικονομική σύγκλιση των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών
  • Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr