NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Έρευνες, Εκθέσεις, Μελέτες
ανάγνωση

​Alpha Bank: Αναμένεται αύξηση του συνολικού ποσού του PEPP​ στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

​Alpha Bank: Αναμένεται αύξηση του συνολικού ποσού του PEPP​ στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Η αξία του χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ που έχει προέλθει από την εφαρμογή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (QE), για την εβδομάδα μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, διαμορφώθηκε στα Ευρώ 2,330 τρισ. σημειώνει η η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.

Η ΕΚΤ προέβη σε αγορές καλυμμένων ομολόγων, αξίας Ευρώ 1,264 δισ., σε αγορές Asset-Βacked Securities, αξίας Ευρώ 338 εκατ. και σε αγορές εταιρικών και ασφαλιστικών ομολογιακών τίτλων, αξίας Ευρώ 939 εκατ. Επιπρόσθετα, η ΕΚΤ, την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποίησε καθαρές αγορές, αξίας Ευρώ 19 δισ., στο πλαίσιο του νέου Έκτακτου Προγράμματος Αγοράς Στοιχείων Ενεργητικού, λόγω της πανδημίας (Pandemic Emergency Purchase Programme-PEPP), με τη συνολική αξία του εν λόγω χαρτοφυλακίου να διαμορφώνεται περί τα Ευρώ 681 δισ.

Στην ελληνική αγορά ομολόγων, το εύρος της απόδοσης του δεκαετούς κρατικού ομολόγου, λήξης 18 Ιουνίου 2030, με κουπόνι 1,5%, διαμορφωνόταν, στις 20 Νοεμβρίου, μεταξύ 0,67% και 0,69%. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ του δεκαετούς ομολόγου της Ελλάδας και του δεκαετούς ομολόγου της Γερμανίας (spread) υποχώρησε στις 127 μονάδες βάσης. Παράλληλα, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου της Γερμανίας, ως σημείο αναφοράς του κόστους δανεισμού της Ζώνης του Ευρώ, διαμορφώθηκε στο -0,59%.

omologa261120.jpg?mtime=20201126164342#asset:227535Πηγή: Bloomberg, Alpha Bank

Ανησυχία προκαλεί στους συμμετέχοντες στις αγορές η άσκηση βέτο της Ουγγαρίας και της Πολωνίας σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης. Αιτία της άρνησης των δύο κρατών είναι ο όρος που συνδέει τη χορήγηση κοινοτικών πόρων με την τήρηση από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κανόνων του κράτους δικαίου. Οι συζητήσεις για την άρση του αδιέξοδου θα συνεχιστούν τις προσεχείς ημέρες, με το σύνολο των αξιωματούχων να τονίζουν την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης του ζητήματος. Ενδεχόμενη καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων καθιστά ακόμα πιο αναγκαία την περαιτέρω στήριξη της νομισματικής πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα με δηλώσεις της επικεφαλής της, αναμένεται να προβεί σε δυναμικές παρεμβάσεις στην επόμενη συνεδρίαση, στις 10 Δεκεμβρίου, με την πλειονότητα των συμμετεχόντων στις αγορές να προεξοφλούν αύξηση του συνολικού ποσού του Έκτακτου Προγράμματος Αγοράς Στοιχείων Ενεργητικού, λόγω της πανδημίας (Pandemic Emergency Purchase Programme-PEPP). Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό ποσό του προγράμματος ανέρχεται σε Ευρώ 1,35 τρισ. και είναι ο λόγος που το κόστος δανεισμού των κρατών-μελών της ΖτΕ βρίσκεται σε ιστορικά -για πολλά κράτη- χαμηλά επίπεδα, παρά τη σφοδρότητα της ύφεσης που πλήττει της οικονομίες τους.

Το δεκαετές ομόλογο της Πορτογαλίας, στις 20 Νοεμβρίου, κατέγραφε απόδοση 0,02%, της Ισπανίας 0,06% και της Ιταλίας 0,63%. Η διαφορά απόδοσης του δεκαετούς πορτογαλικού ομολόγου σε σχέση με την αντίστοιχη του γερμανικού υποχώρησε στις 60 μ.β., ενώ του δεκαετούς ιταλικού ομολόγου αυξήθηκε στις 122 μ.β. Τέλος, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου των ΗΠΑ διαμορφωνόταν στο 0,82%, στις 20 Νοεμβρίου.

Πληθωρισμός

Σύμφωνα με την τελική μέτρηση της Eurostat, ο πληθωρισμός στη Ζώνη του Ευρώ διατηρήθηκε, τον Οκτώβριο, στο -0,3%, σε ετήσια βάση, καταγράφοντας αρνητικό πρόσημο για τρίτο διαδοχικό μήνα. Από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει σημαντικά, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα, ενώ υπολείπεται του στόχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για διατήρηση του ετήσιου πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2%, μεσοπρόθεσμα, στη ΖτΕ. Ο δομικός πληθωρισμός (ΔΤΚ εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας, καθώς και των τροφίμων, των ποτών και του καπνού) διατηρήθηκε, τον Οκτώβριο, σε οριακά θετικό έδαφος (0,2%). Σημειώνεται ότι, τον Ιούλιο, ο δομικός πληθωρισμός προσέγγισε τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν τον Φεβρουάριο (1,2%), ήτοι πριν από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, αλλά τους τρεις επόμενους μήνες υποχώρησε σημαντικά.

Η διαμόρφωση του πληθωρισμού στο -0,3% αποδίδεται στη σημαντική πτώση, σε ετήσια βάση, των τιμών της ενέργειας (-8,2%), ως απόρροια των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Οι τιμές των βιομηχανικών αγαθών εκτός ενέργειας κατέγραψαν οριακή μείωση (-0,1%), ενώ, αντίθετα, θετικό ρυθμό ετήσιας μεταβολής κατέγραψαν οι τιμές της κατηγορίας τρόφιμα-ποτά-καπνός (+2%), καθώς και οι τιμές των υπηρεσιών (+0,4%).

plithorismos261120.jpg?mtime=20201126164449#asset:227536

Οι υψηλότερες μετρήσεις του πληθωρισμού καταγράφηκαν στην Σλοβακία (+1,6%) και στην Ολλανδία (+1,2%), ενώ οι χαμηλότερες στην Ελλάδα (-2%) και στην Εσθονία (-1,7%). Όσον αφορά στις μεγαλύτερες οικονομίες της ΖτΕ, ο πληθωρισμός στην Γερμανία υποχώρησε οριακά στο -0,5% (-0,4%, τον Σεπτέμβριο), ενώ στην Γαλλία αυξήθηκε οριακά στο +0,1% (έναντι μηδενικού πληθωρισμού, τον Σεπτέμβριο). Σημειώνεται ότι σε δέκα κράτη-μέλη σημειώθηκε υποχώρηση του πληθωρισμού τον Οκτώβριο, έναντι του Σεπτεμβρίου, αλλά σε έντεκα κράτη καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός.

Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο +0,4%, έχοντας καταγράψει σημαντική μείωση από τον Μάρτιο. Η υποχώρηση του πληθωρισμού στη ΖτΕ, κατά τους τελευταίους οκτώ μήνες, αποδίδεται στην υποτονική ζήτηση και στην πτώση των τιμών του πετρελαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, το πρώτο τρίμηνο, η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 3,8%, σε ετήσια βάση, ενώ, στο δεύτερο τρίμηνο, διάστημα κατά το οποίο υπήρξαν αυστηρά περιοριστικά μέτρα, η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 15,9%, καθώς το ΑΕΠ κατέγραψε ιστορική συρρίκνωση κατά 11,8% και 14,7%, σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση, αντίστοιχα. Παράλληλα, οι τιμές της ενέργειας κατέγραψαν έντονη πτώση, από το ξέσπασμα του COVID-19. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μέση τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Οκτωβρίου, διαμορφώθηκε κατά 31% χαμηλότερα από τη μέση τιμή του Φεβρουαρίου, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος για τα κράτη-μέλη της ΖτΕ, τα οποία είναι καθαροί εισαγωγείς πετρελαίου. Όσον αφορά στο σύνολο του έτους, η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της ΖτΕ, όσο και στο εξωτερικό, οι χαμηλότερες τιμές τις ενέργειας και οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις των κυβερνήσεων αρκετών κρατών-μελών, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. μείωση ΦΠΑ), αναμένεται να ασκήσουν αποπληθωριστική επίδραση στον εναρμονισμένο ΔΤΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πρόσφατη έκθεσή της (European Economic Forecast, Autumn 2020), εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί σημαντικά το 2020, ως απόρροια της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, προβλέπει να υποχωρεί ο πληθωρισμός από +1,2%, το 2019, στο +0,3%, το 2020, για να ανέλθει στο +1,1%, το 2021, καθώς η οικονομία της ΖτΕ θα ανακάμπτει.

Ισοτιμίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου του Σικάγου, οι συνολικές καθαρές τοποθετήσεις (αγορές μείον πωλήσεις) στην ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο διατηρήθηκαν θετικές, την εβδομάδα που έληξε στις 17 Νοεμβρίου. Οι θετικές θέσεις (υπέρ του ευρώ, ‟long”) μειώθηκαν κατά 1.327 συμβόλαια, με αποτέλεσμα οι συνολικές καθαρές θέσεις να διαμορφωθούν στα 133.960 συμβόλαια, από 135.287 συμβόλαια, την προηγούμενη εβδομάδα (Γράφημα 9). Σημειώνεται ότι πρόκειται για την όγδοη εβδομαδιαία μείωση που καταγράφεται από τις 15 Σεπτεμβρίου.

Ευρώ (EUR/USD) Η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο, στις 20 Νοεμβρίου, στην Ευρώπη, διαμορφωνόταν περί τα 1,1857 EUR/USD, με αποτέλεσμα το ευρώ να σημειώνει, από την αρχή του έτους, κέρδη έναντι του δολαρίου (+5,7%), ενώ διαπραγματευόταν υψηλότερα κατά 14,6% από το χαμηλό που είχε καταγράψει στις 3 Ιανουαρίου 2017 (USD 1,0342).

Πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου, σε ημερήσια βάση, βρισκόμενο ανάμεσα σε δυο αντίρροπες δυνάμεις. Από τη μια πλευρά, η θετική ειδησεογραφία σχετικά με το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού αυξάνει τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου, εξέλιξη που ευνοεί το ευρωπαϊκό νόμισμα. Από την άλλη πλευρά, αρνητικά επιδρούν στο ευρώ, βραχυπρόθεσμα, τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, στην προσπάθεια ανάσχεσης του δεύτερου κύματος της πανδημίας, καθώς περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα, υπονομεύοντας την αναπτυξιακή προοπτική των κρατών-μελών της Ζώνης του Ευρώ.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) των ΗΠΑ, σε δηλώσεις του, τόνισε ότι η αμερικανική οικονομία απέχει πολύ από την πλήρη ανάκαμψη από την πανδημία, ενώ οι επόμενοι μήνες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολοι. Επιπλέον, επανέλαβε τη δέσμευση της Fed να στηρίξει την οικονομία των ΗΠΑ με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία νομισματικής πολιτικής που διαθέτει, ενώ τόνισε την ανάγκη για περισσότερες δημοσιονομικές δαπάνες. Σημειώνεται ότι ένδειξη επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ συνιστούν οι λιανικές πωλήσεις για τον Οκτώβριο, καθώς αυξήθηκαν κατά 0,3%, σε μηνιαία βάση, η οποία είναι η χαμηλότερη επίδοση του τελευταίου εξαμήνου.

Ελβετικό Φράγκο (CHF) Το ευρώ εμφανίζει απώλειες, σε ημερήσια βάση, έναντι του φράγκου, κινούμενο στην περιοχή των 1,08036 φράγκων (20.11.2020). Το ευρώ σημειώνει, από την αρχή του έτους, απώλειες έναντι του φράγκου, της τάξης του 0,5%.

Βάσει των δημοσιευθέντων νομισματικών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας (SNB), την προηγούμενη εβδομάδα, πιθανολογείται ότι δεν υπήρξε παρέμβασή της στην αγορά συναλλάγματος για αποτροπή ενίσχυσης του φράγκου. Το ποσό των μετρητών που οι εμπορικές τράπεζες της Ελβετίας είχαν καταθέσει στην SNB αυξήθηκε στα 707,9 δισ. φράγκα, για την εβδομάδα που έληξε στις 13 Νοεμβρίου, από 707,6 δισ. φράγκα, για την εβδομάδα μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου. Η αβεβαιότητα που προκαλεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID-19 διατηρεί σταθερή τη ζήτηση για το ελβετικό φράγκο, σημειώνεται, ωστόσο, η σχετικά περιορισμένη μεταβλητότητα της ισοτιμίας, κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Οι συμμετέχοντες στην αγορά προβλέπουν ότι η SNB θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να επιφέρει εξασθένιση του φράγκου, ενώ, όσον αφορά στα επιτόκια, δεν αναμένουν μεταβολή από το τρέχον επίπεδο του -0,75% (το χαμηλότερο παγκόσμια).

Στερλίνα (GBP) Η στερλίνα, στις 20 Νοεμβρίου, εμφάνιζε θετική εικόνα, σε ημερήσια βάση, καταγράφοντας κέρδη τόσο έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (1,3275 USD/GBP), όσο και έναντι του ευρώ (0,89245 GBP/EUR). Σημειώνεται ότι, από την αρχή του έτους, η στερλίνα καταγράφει απώλειες κατά 5,5% έναντι του ευρώ και κατά 0,1% έναντι του δολαρίου.

Ανοδικά κινείται η στερλίνα έναντι των δύο νομισμάτων, καθώς, όπως απορρέει από την ειδησεογραφία, αυξάνονται οι πιθανότητες για εμπορική συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται εντατικά, ενώ η τρέχουσα εβδομάδα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ενδεχομένως να διαφανεί αν οι δύο πλευρές οδεύουν προς συμφωνία ή μη. Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε σε εμπορική συμφωνία με τον Καναδά. Η συμφωνία προβλέπει διατήρηση των εμπορικών όρων που υπήρχαν μεταξύ του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το διμερές εμπόριο να ανέρχεται, το 2019, σε 27 δισ. δολάρια. Επιπλέον, τα δύο κράτη δεσμεύτηκαν να ξεκινήσουν, τον επόμενο χρόνο, συνομιλίες για επέκταση της συμφωνίας και σε άλλα πεδία, όπως στο ψηφιακό εμπόριο. Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη εμπορική συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου στη μετά Brexit εποχή, με την πρώτη να έχει επιτευχθεί με την Ιαπωνία, περί τα τέλη Οκτωβρίου.

Σωρευτικά, η στερλίνα, από την ημέρα διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, στις 23 Ιουνίου 2016 (αποχώρηση/παραμονή από την Ε.Ε.), έχει διολισθήσει κατά 10,4% έναντι του δολαρίου και κατά 16,4% έναντι του ευρώ. Σε επίπεδο ανάληψης επενδυτικού κινδύνου, το ασφάλιστρο κινδύνου (CDS-Credit Default Swaps), πενταετούς διάρκειας, στις 20 Νοεμβρίου, διαμορφωνόταν σε 21,7 μ.β., από 20,8 μ.β., στις 13 Νοεμβρίου.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr