NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Καίγονται ασφαλιστικές και επιχειρήσεις. Προτάσεις για νέους μηχανισμούς πυρόσβεσης

Καίγονται ασφαλιστικές και επιχειρήσεις. Προτάσεις για νέους μηχανισμούς πυρόσβεσης

Καίγονται οι επιχειρήσεις από την απουσία θεσμοθέτησης μέτρων για την συνέχεια της λειτουργίας τους σε συνθήκες πανδημίας. Τι προτείνουν ειδικοί για να μην μπουν και άλλα λουκέτα σε επόμενο κύμα πανδημίας.

Λύση για την προστασία των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων από τα καθολικά lockdowns (όπως αυτά επιβλήθηκαν και συνεχίζονται από ορισμένες κυβερνήσεις κρατών, κηρύσσοντας επικράτειες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης), ώστε να μπορούν να λαμβάνουν εν τάχει μέτρα, και χωρίς διαδικασίες που περνούν από τα κοινοβούλια, αναζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη μάχη αυτή, κατά του κορονοϊού και υπέρ της προστασίας της οικονομίας και των επιχειρήσεων, μπαίνει δυναμικά η Allianz Γερμανίας με συνολική πρόταση ζητώντας από την ΕΕ να θεσμοθετήσει και από τις εθνικές κυβερνήσεις κρατών -μελών να προσαρμοστούν ανάλογα με την εκάστοτε νομοθεσία.

Δεν μπορεί να υποτιμηθεί το εύρος και ο αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19 στις επιχειρήσεις. Αυτό, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους ή την γεωγραφική τοποθεσία. Τα μαζικά lockdown έχουν προκαλέσει σοκ στην οικονομία. Έχουν οδηγήσει σε αύξηση των απωλειών που συνδέονται με τις διακοπές λειτουργιών μίας επιχείρησης και έχουν ανάψει φωτιές στις ασφαλιστικές, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι πανδημίες δεν μπορούν να ασφαλιστούν. Από την αρχή των μέτρων τονίζουν ότι δεν μπορούν να δώσουν καλύψεις για περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με διακοπές επιχειρήσεων.

Η επιστήμη της ασφάλισης κινδύνων

Οι ασφαλιστές (ασφαλιστικές) καλύπτουν κινδύνους έναντι ασφαλίστρου. Αυτή είναι θεμελιώδης αρχή της επιστήμης αυτής και αποτελεί τη βάση για την κάλυψη ευρέος φάσματος κινδύνων για ολόκληρο τον κόσμο.

Γιατί, όμως, μία πανδημία δεν εντάσσεται στους κινδύνους που υποστηρίζονται από την θεμελιώδη αρχή της επιστήμης αυτής και γιατί σημειώνουν ότι ο κίνδυνος της πανδημίας είναι απροσπέλαστος;

Η εξήγηση είναι ότι μία ασφαλιστική, είτε αυτή ονομάζεται Allianz SE, είτε Ευρωπαϊκή Πίστη, Generali, HDI Global ή Interlife, ασφαλίζει κινδύνους που έχουν καθοριστεί και υπολογιστεί σύμφωνα με τις αρχές της Αναλογιστικής. Ο κίνδυνος της πανδημίας δεν υπολογίζεται στις αναλογιστικές μελέτες.

Μια ασφαλιστική κάλυψη λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της βάσης του μεγάλου αριθμού ασφαλισμένων. Δηλαδή, πολλοί πληρώνουν ένα σχετικά χαμηλό ασφάλιστρο, έτσι ώστε όσοι από αυτούς υποστούν ζημιές να λάβουν μεγαλύτερο χρηματικό ποσό ως αποζημίωση. Για να γίνει για αυτούς τους κινδύνους αναλογιστική μελέτη θα πρέπει οι κίνδυνοι αυτοί να είναι στατιστικά προσβάσιμοι και επαρκώς ανεξάρτητοι μεταξύ τους.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ασφαλιστούν κίνδυνοι που εξαπλώνονται σε πολλές γεωγραφικές περιοχές και προκαλούν πολλών ειδών ζημιές και με βάση παραμέτρους, ώστε να καθοριστεί ένα ασφάλιστρο χαμηλό.

Το κριτήριο αυτό στην ασφάλιση των πανδημιών δεν καλύπτεται καθώς οι επιχειρηματικές διακοπές λειτουργιών συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα και οπουδήποτε στον κόσμο με μοναδική αιτία την πανδημία, όπως στην περίπτωσή μας ο Covid-19, εξηγεί η Allianz SE.

Πώς θα κλείσει το κενό αυτό και τι λέει η The Geneva Association

Το τεράστιο αυτό κενό προστασίας πρέπει να κλείσει. Η The Geneva Association σε μελέτη της αναφέρει ότι λιγότερο από το 1% των παγκόσμιων ζημιών στο ΑΕΠ προκαλείται από πανδημίες. Αυτό το 1% μεταφράζεται σε απώλειες 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για το 2020, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η διαφορά μεταξύ οικονομικών απωλειών και ασφαλισμένων κινδύνων έναντι διακοπής επιχειρησιακών λειτουργιών έχει ως εξής: Οι ασφαλιστές για το 2020 έλαβαν ασφάλιστρα για διακοπές επιχειρησιακών λειτουργιών 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι παγκόσμιες απώλειες έφτασαν τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την The Geneva Association.

Οι προτάσεις προς την ΕΕ και τις Εθνικές Κυβερνήσεις

Σύμφωνα με την Allianz SE απαιτούνται μέτρα προστασίας ειδικά προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα μέτρα αυτά καλούνται να είναι από την αρχή προβλέψιμα και να κατανέμονται ταχύτερα. Στο πλαίσιο αυτό Allianz και The Geneva Association προτείνουν τη συνεργασία μεταξύ του κλάδου των ασφαλειών και του κράτους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με το κύριο βάρος να περνά στα κράτη, και η κάθε κυβέρνηση θα προσαρμόζει την εθνική της νομοθεσία στην ευρωπαϊκή.

Στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων, ευκαιρία μεγάλη αποτελεί και η ενσωμάτωση των κανόνων για την προστασία του κλίματος με τοποθετήσεις σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα -unit linked που επενδύουν σε δείκτες ή μετοχές εταιρειών με ουδέτερο αποτύπωμα.

Η επόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση είναι προ των θυρών

Το επόμενο σενάριο που μπορεί να σημάνει παγκόσμιο συναγερμό είναι οι cyber επιθέσεις ή οι μεγάλης κλίμακας ζημιές που προέρχονται από τις φυσικές καταστροφές. Και οι δύο κίνδυνοι είναι συστημικοί και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, υπογραμμίζει η Allianz από τους ασφαλιστές. Χρειάζεται, προσθέτει, η προσέγγιση του κράτους και ένα νέο εταιρικό σχήμα που θα εδράζεται στις ασφαλιστικές, τις επιχειρήσεις και το κράτος.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr