NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

Καλλιτσάντσης: Καλεί τους μετόχους να υποστηρίξουν το πλανο της εταιρείας

Καλλιτσάντσης: Καλεί τους μετόχους να υποστηρίξουν το πλανο της εταιρείας

Ανοιχτή επιστολή στους μετόχους της Ελλάκτωρ έστειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης στην οποία τους κάλεσε να πάρουν μια «σημαντική» απόφαση σχετικά με την επένδυση τους στην εταιρεία στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου 2021.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλάκτωρ και η διοίκησή της δεσμεύονται για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα και τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. Το Ιούλιο του 2018, με την υποστήριξή σας, η Ελλάκτωρ ξεκίνησε ένα ταξίδι μετασχηματισμού, με στόχο την απελευθέρωση δυνάμεων του ομίλου και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της» αναφέρει ο κ. Καλλιτσάντσης.

Ο μετασχηματισμός της Ελλάκτωρ στηρίχτηκε σε ένα δομημένο πλάνο τριών φάσεων, με σαφείς στόχους, που βασίζεται στη εφαρμογή των ακόλουθων κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας:

 • Τη βέλτιστη Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Την Αναδιάρθρωση του Λειτουργικού Μοντέλου και την Ευθυγράμμιση των Στόχων σε Ομιλικό επίπεδο
 • Νέο Στρατηγικό Πλάνο

Το σχέδιο

Φάση 1' - Βέλτιστη Εταιρική Διακυβέρνηση - ολοκληρώθηκε

Εφαρμόστηκαν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, την ανανέωση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τη δημιουργία συνεργιών και την ταυτόχρονη αποτροπή ζημιών. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της Κατασκευής όπου η νέα οργανωτική δομή, μαζί με τον επανασχεδιασμό των κρίσιμων διαδικασιών, βελτίωσαν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του λειτουργικού μοντέλου της.

Φάση 2' - Την Αναδιάρθρωση του Λειτουργικού Μοντέλου και την Ευθυγράμμιση των Στόχων σε Ομιλικό επίπεδο - σε εξέλιξη

«Επικεντρωνόμαστε στη βελτίωση των επιχειρηματικών ευκαιριών και στην ανάκαμψη του κλάδου της Κατασκευής». Σχεδιάστηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται στην Άκτωρ ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού με εκτιμώμενο όφελος ύψους €100 εκατ. έως το τέλος του 2023, το οποίο πρόγραμμα υλοποιείται βάση πλάνου και αναμένεται να αποδώσει υψηλότερα οφέλη από τα αρχικά προγραμματισμένα. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του κατασκευαστικού κλάδου του Ομίλου Ελλάκτωρ μειώνονται σταδιακά και οι ταμειακές ροές βελτιώνονται. «Κύρια προτεραιότητα μας αποτελεί η εξασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων - πέραν των χρηματοδοτικών αναγκών της Άκτωρ η οποία θα ενδυναμώσει σημαντικά τη ρευστότητά της, και θα εξασφαλίσει στον Όμιλο την ευελιξία και χρηματοδότηση που χρειάζεται προκειμένου να εστιάσει στο επενδυτικό του πλάνο και να επιταχύνει την ανάπτυξη του».

Φάση 3' - Νέο Στρατηγικό Πλάνο - σε εξέλιξη

«Γίνονται επενδύσεις για τη δημιουργία αξίας στον κλάδο των Παραχωρήσεων, όπως η Μαρίνα Αλίμου, στο κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την EDP Renewables με εκτιμώμενη αξία επένδυσης από κοινού της τάξεως άνω του €1 δισεκατομμυρίου καθώς και στον κλάδο του Περιβάλλοντος. Η Ελλάκτωρ στοχεύει επίσης να βελτιώσει το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με τουλάχιστον έναν νέο αυτοκινητόδρομο – πχ η Εγνατία Οδός - και να αναπτύξει το Πάρκο Καμπά (Cambas Park)» τονίζει ο κ. Καλλιτσάντσης.

Η ηγετική ομάδα της Εταιρείας υλοποιεί τον μετασχηματισμό του Ομίλου Ελλάκτωρ, βελτιώνοντας την κερδοφορία του προς όφελος των μετόχων

Η Reggerborgh Invest

Επίσης, τονίζει ότι «Το Δεκέμβριο του 2020, η Reggeborgh Invest B.V. ζήτησε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και υπέβαλε πρόταση για την αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελλάκτωρ. Παρέχοντας αβάσιμες δηλώσεις σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, η Reggeborgh ζητά την ανάκληση όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και την εκλογή νέου».

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχουν γνώση όλων των δεδομένων και πληροφοριών προκειμένου να λάβουν μια απόφαση, αντί να βασίζονται σε μη τεκμηριωμένες πληροφορίες» πρόσθεσε.

Τα δεδομένα είναι ότι:

 • Διαφαίνεται προσπάθεια να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας - με την ανάκληση του διοικητικού συμβουλίου της Ελλάκτωρ και την αντικατάστασή του με ένα νέο πιο αδύναμο, αποτελούμενο μόνο από τους υποψηφίους που προτείνει η ίδια, η Reggeborgh προσπαθεί να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Ελλάκτωρ
 • Επιφυλάξεις περί ανταγωνισμού - Με συμμετοχή 30% στον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα - κύριο ανταγωνιστή της Ελλάκτωρ - εγείρονται σοβαρά ερωτήματα περί ανταγωνισμού που ενδεχομένως να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων και της ενέργειας στην Ελλάδα

Ποια είναι η Reggeborgh;

Η Reggeborgh Group BV είναι εταιρεία επενδύσεων που ανήκει στην οικογένεια Wessels, έχει διεθνή δραστηριότητα, με μεγάλη διασπορά επενδύσεων, και με επικέντρωση στον κλάδο των υποδομών. Είναι ο 100% ιδιοκτήτης της VolkerWessels, που είναι ένας μεγάλος ολλανδικός κατασκευαστικός όμιλος με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, τον οποίο πρόσφατα «έβγαλε» από το χρηματιστήριο.


Είναι επίσης «ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΓΕΚ Τέρνα με διαφορά - άμεσου ανταγωνιστή της Ελλάκτωρ - με μερίδιο 30%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του επόμενου σε μέγεθος μετόχου».

Το Μάρτιο του 2020, η Reggeborgh απέκτησε περίπου 60.000 μετοχές στην Ελλάκτωρ. Έκτοτε, συγκέντρωσε επιπλέον μετοχές από την αγορά και τώρα κατέχει περίπου το 14% της Ελλάκτωρ. Εξασφάλισε επίσης «δικαίωμα αγοράς για επιπλέον 12,55% - από τον Λεωνίδα Μπόμπολα - αλλά μέχρι σήμερα δεν το έχει εξασκήσει. Εάν εξασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η συνολική συμμετοχή της θα ανέλθει περίπου στο 27%».


Το ενδιαφέρον και οι ενέργειες της Reggeborgh για την μετοχή της Ελλάκτωρ υπονοούν ότι είναι υποτιμημένη, από την άλλη ισχυρίζονται στα ΜΜΕ ότι «είναι μειοψηφικοί μέτοχοι, ενώ εξαπολύουν ακτιβιστική επίθεση εναντίον της Ελλάκτωρ».


Τι κάνει η Reggeborgh;


Η Reggeborgh προτείνει ότι «λόγω των αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, απαιτείται νέα διοίκηση που να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο επενδυτικό κοινό και τους πιστωτές της Εταιρείας, η οποία θα σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας και τη δυναμική επανεκκίνηση της εταιρίας».


«Η δικαιολογία για ανάκληση του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου της Ελλάκτωρ είναι ασαφής και στερείται ουσίας. Η Reggeborgh δεν έχει προβάλει κανένα επιχειρήματα που να αποδεικνύει ότι πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πιστωτών».


Σύμφωνα με τα σχόλια του διοικητικού συμβουλίου της Ελλάκτωρ, που δημοσιεύθηκαν το Δεκέμβριο του 2020, από την ανάληψη καθηκόντων από το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ελλάκτωρ το 2018, είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια για πλήρη αναδιοργάνωση του Ομίλου.


«Η υλοποίηση αυτού του έργου δεν ήταν εύκολη. Ωστόσο, ήδη έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα και, κυρίως έθεσε τις βάσεις για τη δυναμική ανάκαμψη του Ομίλου. Καθ’ 'όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το διοικητικό συμβούλιο και η διοίκηση επέδειξαν διαφάνεια και οι ενέργειές τους αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες εκθέσεις της Εταιρείας, οι οποίες με τη σειρά τους εξασφάλισαν την υποστήριξη των μετόχων».


Επιπλέον, «παρά τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε το διοικητικό συμβούλιο κατά τη διάρκεια της θητείας του, η εμπιστοσύνη των επενδυτών - εγχώριων και ξένων - εκφράστηκε μέσω και της επιτυχούς συγκέντρωσης σημαντικών κεφαλαίων από τις διεθνείς χρηματαγορές με την έκδοση Ομολογιακού Δανείου ύψους €670 εκατ το Δεκέμβριο του 2019 και τον Ιανουάριο του 2020, διασφαλίζοντας έτσι τα απαιτούμενα κεφάλαια και βελτιώνοντας τη δομή του ισολογισμού του Ομίλου».


Η Εταιρεία έχει παρουσιάσει «δημοσίως τις θέσεις της και το ολοκληρωμένο σχέδιο για την κεφαλαιακή της επάρκεια, καθώς και την πορεία των συζητήσεων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ένα συμφωνημένο σχέδιο δράσης είναι σε εξέλιξη».


«Η πρόταση της Reggeborgh για αντικατάσταση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου με ένα νέο, αποτελούμενο από τους υποψηφίους που προτείνει η ίδια, δεν πληροί τα διεθνή πρότυπα βέλτιστων πρακτικών» προσθέτει.


Η Ελλάκτωρ έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για βελτίωση του πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησής της, πράγμα που αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης διακυβέρνησης, όπως ο Δείκτης Ποιότητας της ISS (ISS Quality Score) που αξιολογεί τον κίνδυνο διακυβέρνησης των εταιρειών παγκοσμίως.


Η Ελλάκτωρ κατατάσσεται στην «κορυφή» του πίνακα υψηλής κεφαλαιοποίησης του δείκτη FTSE / ATHEX με βαθμολογία 2 (όπου το 1 δείχνει χαμηλό κίνδυνο και το 10 δείχνει μεγάλο κίνδυνο). Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η ΓΕΚ Τέρνα έχει βαθμολογηθεί με 10, γεγονός που υποδηλώνει υψηλό κίνδυνο διακυβέρνησης, απόδειξη ότι «η Reggeborgh, ως μεγαλύτερος μέτοχος της ΓΕΚ Τέρνα, για σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα δεν έχει προτείνει βελτιώσεις στην εταιρική διακυβέρνηση».


Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου που προτείνει η Reggeborgh εγείρει σημαντικές επιφυλάξεις για τους ακόλουθους λόγους:

 • Προφανής σύγκρουση συμφερόντων - Οι προτεινόμενοι για τις θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου επιδεικνύουν σύγκρουση συμφερόντων, λόγω των επιπρόσθετων καθηκόντων τους και των προηγούμενων σχέσεων τους με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), οντότητα που συνδέεται με προσφορές στις οποίες συμμετέχουν οι θυγατρικές τόσο της Ελλάκτωρ όσο και της ΓΕΚ Τέρνα
 • Ερωτήματα περί ανεξαρτησίας - Δε γίνεται αναφορά κατά πόσο τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη πληρούν την ανεξαρτησία τόσο των κριτηρίων του Ν. 3016/2002 όσο και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της Ελλάκτωρ
 • Επίπεδο ανεξαρτησίας του διοικητικού συμβουλίου - Με την προτεινόμενη σύνθεση της Reggeborgh, το επίπεδο ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελλάκτωρ θα μειωθεί στο 40% (το υφιστάμενο επίπεδο ανεξαρτησίας του διοικητικού συμβουλίου είναι 55,5%) που υστερεί έναντι των διεθνών προτύπων βέλτιστων πρακτικών
 • Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Μια πενταμελής (5) σύνθεση διοικητικού συμβουλίου αναμένεται να υποβαθμίσει την αξιολόγηση σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την τρέχουσα εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας

Τέλος, ανέφερε ότι, η Reggeborgh δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης που να ευθυγραμμίζονται με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τα χαμηλά πρότυπα των προτάσεών τους για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.


Μετά από όλες τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ελλάκτωρ την τελευταία διετία, η πρόταση υποβάθμισης του σημερινού πλαισίου διακυβέρνησης της Ελλάκτωρ είναι μη-αποδεκτή. Η Reggeborgh δεν προάγει τα συμφέροντα της Εταιρείας γιατί προτείνει την κατάργησης του ικανού διοικητικού συμβουλίου και αντικατάσταση αυτού με υποψηφίους που εγείρουν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων.


«Οι επιφυλάξεις αυτές επισημαίνονται από δύο εκ των μεγαλυτέρων διεθνών συμβούλων πληρεξουσιοδότησης (proxy advisors), την Institutional Shareholder Services (ISS) και την Glass Lewis & Co., που ανέλυσαν τις προτάσεις των αντιτιθέμενων μετόχων. Και οι δύο οίκοι προτείνουν στους θεσμικούς μετόχους να Καταψηφίσουν τις προτάσεις της Reggeborgh».


Η Reggeborgh δεν υπέβαλε στρατηγικό σχέδιο


Το διοικητικό συμβούλιο και η ομάδα διοίκησης της Ελλάκτωρ έχουν παρουσιάσει λεπτομερές σχέδιο για τη μελλοντική ανοδική πορεία της Εταιρείας που θα ενισχύσει την αξία του Ομίλου για τους μετόχους. «Η Reggeborgh δε δημοσίευσε κανένα σχέδιο που θα παρείχε εναλλακτική λύση για τους μετόχους της Ελλάκτωρ».


Η Reggeborgh «ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΓΕΚ Τέρνα, στην οποία έχει επενδύσει σημαντικό χρηματικό ποσό, τον κύριο ανταγωνιστή μας, δεν παρουσιάζει κάποιο σχέδιο για το μέλλον της Ελλάκτωρ».


Ποια είναι η επίδραση μίας μεγάλης συμμετοχής της Reggeborgh τόσο στη ΓΕΚ Τάρνα όσο και στην Ελλάκτωρ;


Η Reggeborgh ήδη είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος με διαφορά, με μερίδιο 30%, στον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα και τώρα έχει εξασφαλίσει ποσοστό περίπου 27% στην Ελλάκτωρ. Αυτό σημαίνει ότι «η Reggeborgh προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο των δύο μεγαλύτερων ομίλων υποδομής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό εγείρει σημαντικές επιφυλάξεις σχετικά με τον ανταγωνισμό».


«Οι ενέργειες της Reggeborgh διερευνώνται από την ΕΕ Ανταγωνισμού».


Οι προθέσεις της Reggeborgh εξετάζονται επίσης από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. «Έχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών στον κύριο ανταγωνιστή μας, τη ΓΕΚ Τέρνα, προσπαθεί συγχρόνως να αποκτήσει τον έλεγχο της Ελλάκτωρ». Δημιουργούνται τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Ομίλου Ελλάκτωρ και όλων των μετόχων της Εταιρείας, ή θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μετόχων της ΓΕΚ Τέρνα;
 • Θα υποστηρίξει η Reggeborgh την Ελλάκτωρ στις προσπάθειες της για αυτόνομη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους της;

Ποιος είναι ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος των κινήσεων της REGGEBORGH στον τομέα των υποδομών;

Όπως ενημέρωσε ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης «Κατά πρώτον, με τα συνδυασμένα ποσοστά συμμετοχής της στην Ελλάκτωρ και στη ΓΕΚ Τέρνα, η Reggeborgh ως ο βασικός μέτοχος και των δύο Ομίλων στοχεύει να επωφεληθεί από την χρηματοδότηση των €32 δισεκατομμυρίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης σχετικά με το Covid-19, η οποία υποτίθεται ότι θα διοχετευτεί στους τομείς των υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των κατασκευών στην Ελλάδα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «Κατά δεύτερον, η Ελλάκτωρ, με περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους, είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην ελληνική οικονομία. Η Reggeborgh μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στην Ελλάκτωρ ούτε σχετικά με τις στρατηγικές της προθέσεις ούτε για τη μέριμνά της για το ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι του Ομίλου Ελλάκτωρ ενδεχομένως να θελήσουν να τους ρωτήσουν απευθείας στο info@reggeborgh.nl».

Συνοψίζοντας, «η Reggeborgh έδωσε περιορισμένες ή καθόλου πληροφορίες και χαρακτήρισε εσφαλμένα το διοικητικό συμβούλιο και τη διοίκηση της Ελλάκτωρ, σε μια σκόπιμη προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από το διακύβευμα της παρούσας μάχης: ποίο είναι το όραμα για το μέλλον για την Ελλάκτωρ και ποιος έχει αποκλειστικό στόχο να δημιουργήσει υπεραξία για την Ελλάκτωρ».

«Το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση της Ελλάκτωρ σας προσφέρουν ένα σαφές πλάνο για τη επιτυχία της Εταιρείας και την περαιτέρω δημιουργία αξίας για τους μετόχους της και έχουν δεσμευτεί να ενεργούν και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα όλων των μετόχων».

Επιπλέον πρόσθεσε ότι «Η Reggeborgh προσφέρει ένα πιο αδύναμο διοικητικό συμβούλιο, χαμηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, στερείται στρατηγικού πλάνου, παρουσιάζει σημαντικό κοινωνικοοικονομικό κίνδυνο και δεν έχει παρουσιάσει πλάνο για το μέλλον της εταιρείας».

Τέλος, τόνισε ότι «Πιστεύουμε ότι η επιλογή είναι σαφής. Για να προστατέψετε το μέλλον της Ελλάκτωρ και την αξία της επένδυσής σας, σας προτρέπουμε να Καταψηφίσετε τα Σχέδια Προτάσεων 3-6».

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr