NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

Το τρίποντο της Ευρωπαϊκής Πίστης και οι στόχοι για το 2021

Το τρίποντο της Ευρωπαϊκής Πίστης και οι στόχοι για το 2021

Αύξηση 10,6% στα προ φόρων κέρδη, αύξηση εσόδων κατά 5,1%, ενίσχυση του Δείκτη Φερεγγυότητας κατά 10,6%.

Σε εταιρικά ομόλογα υψηλής διαβάθμισης, σε ομόλογα σταθερής μερισματικής απόδοσης, σε ΑΠΕ και σε αυτοτελή επενδυτικά ακίνητα στρέφει τα ραντάρ της η Ευρωπαϊκή Πίστη, έχοντας το πλεονέκτημα της ισχυρής ρευστότητας, υψηλότερης από ποτέ άλλοτε, προκειμένου να αξιοποιήσει τις θετικές συγκυρίες της αγοράς και να αυξήσει τις αποδόσεις επί των επενδύσεων σε ένα περιβάλλον χαμηλών ή / και αρνητικών επιτοκίων δήλωσε στο epixeiro.gr ο Στέφανος Βερζοβίτης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Την ίδια στιγμή προσβλέπει μεταξύ άλλων στις ασφαλίσεις τουρισμού το 2021 για να αξιοποιήσει τις προοπτικές που έχει ως Όμιλος και να επιτύχει τους στόχους του 2021 γράφοντας ασφάλιστρα 200 εκατ., (+7,1%) συν τα δικαιώματα 240 εκατ. ευρώ.

«Μέσα σε αυτό το δυσχερές και αβέβαιο περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Πίστη πέτυχε να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με τους Ασφαλισμένους της όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας άνοδο συνολικών εσόδων και αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς που εκτιμά ότι κατέχει, στο 5,7% έναντι 5,2% το 2019. Αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας του συνόλου των εργαζομένων και της διοικητικής συνοχής σε κάθε επίπεδο της διοίκησης.», σχολίασε ο Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Το 2020, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη διέγραψε ανοδική πορεία 5,1% σε σχέση με το 2019, όταν στο σύνολό της η αγορά σε όρους εγγεγραμμένων ασφαλίστρων υπέστη συρρίκνωση 3%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 24,8 εκατ. αυξημένα 10,6% με τα συνολικά έσοδα του να έχουν αυξηθούν 5,1%, στα 236,8 εκατ. ευρώ. Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν 5,1%, στα 223,3 εκατ. ευρώ από 212,4 εκατ. ευρώ το 2019, με τον κλάδο Ζωής να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση (13,5%). Και οι τρεις ασφαλιστικοί κλάδοι συνέχισαν την αναπτυξιακή τους πορεία για το έτος 2020 συνεισφέροντας θετικά στο αποτέλεσμα του Ομίλου.

Συνολικά το Ενεργητικό αυξήθηκε 5,6% στα 511,9 εκατ. ευρώ, έναντι 484,6 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019. Σημαντική η ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 8,7% στα 153,6 εκατ. ευρώ, έναντι 141,2 εκατ. ευρώ την 31/12/2019. Ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) αυξήθηκε κατά 10,6 ποσοστιαίες μονάδες σε 174,6%, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρίας και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 412,5 εκατ. ευρώ, έναντι 382,1 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2019. Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αυξήθηκαν 3,4% στα 312,9 εκατ. ευρώ, έναντι 302,6 εκατ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης. Τέλος, θα διανέμει μέρισμα 8 εκατ. ευρώ ή 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Δεδομένου των συνολικών ασφαλίστρων η Ευρωπαϊκή Πίστη κατέχει το 5,7% του μεριδίου της ασφαλιστικής αγοράς, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα δέκα τελευταία έτη, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους και δικαιούχους τρίτους.

Το α' τρίμηνο του 2021 πέτυχε να αυξήσει τη συνολική παραγωγή της 0,5% έναντι του 2020 και διαμορφώθηκε στα 52.522 ευρώ. Στα επιμέρους οι λοιποί κλάδοι ζημιών σημείωσαν αύξηση 17,3%, ο κλάδος αυτοκινήτου αύξηση 0,2%, ενώ ο κλάδος ζωής σημείωσε μείωση 3,2%.

Η εταιρεία είναι πολυμετοχική, υποστηρίζει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, εργαζομένων, συνεργατών και μετόχων. Διαθέτει 5.730 συνεργάτες, 547.965 πελάτες, 648.580 συμβόλαια με τις πωλήσεις της να γίνονται πάντα μέσω δικτύου εκπαιδευμένων συνεργατών.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr