NEWSFLASH...
Χρηματοδότηση
ανάγνωση

Οι σημαντικότερες αλλαγές στη φορολογία των επιχειρήσεων το 2014

Οι σημαντικότερες αλλαγές στη φορολογία των επιχειρήσεων το 2014

Με την έλευση του 2014 οι αλλαγές του φορολογικού περιβάλλοντος συνεχίζονται, με την εφαρμογή των νόμων 4172/2013 (κώδικας φορολογίας εισοδήματος) και 4174/2013 (κώδικας φορολογικών διαδικασιών). Ήδη από το 2013 έχουν αλλάξει πολλά πράγματα που αφορούσαν την θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων (σχεδόν όλα είναι αθεώρητα πλην των στοιχείων λιανικής και διακίνησης), ενώ αναμένονται διευκρινήσεις για την αποστολή των εσόδων στην ΓΓΠΣ με μορφή παρόμοια των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών. Παρακάτω θα δούμε τρείς σημαντικές αλλαγές που έχουν να κάνουν με την έκπτωση των δαπανών, την πρόβλεψη των επισφαλών απαιτήσεων και τις αποσβέσεις.

Α. Ο συντελεστής φορολόγησης για όλα τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι ήδη στο 26% από το 2013.

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων το 2014 θα αναγνωρίζονται εφόσον:

 • Αντιστοιχούν σε πραγματικές συναλλαγές.
 • Με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται οι κατάλληλες εγγραφές στα βιβλία.
 • Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης.

Δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι δαπάνες:

 • Άνω των 500 ευρώ που δεν εξοφλούνται μέσω τραπεζών.
 • Τα τέλη επιτηδεύματος, οι έκτακτες εισφορές και τα πρόστιμα.
 • Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.
 • Οι δαπάνες ψυχαγωγίας και οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες.
 • Οι δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες και εορταστικές εκδηλώσεις, για σίτιση ή διαμονή πελατών ή εργαζομένων, που ξεπερνούν τα 300 ευρώ ανά άτομο και το 0,5% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.

*Ο συντελεστής παρακράτησης των μερισμάτων έχει μειωθεί στο 10% από 25% από 1/1/2013.

Β. Αλλάζουν οι κανόνες για τον σχηματισμό προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων:

 1. Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, η επιχείρηση θα μπορεί να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό 100% της απαίτησης αυτής, εφόσον έχει αναλάβει τις κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης.
 2. Για τα ποσά άνω των €1.000 προβλέπεται κλιμακωτός σχηματισμός προβλέψεων ως εξής:

Η επιχείρηση θα μπορεί να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον πάντα έχει αναλάβει τις κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

  1. Χρόνος υπερημερίας μεγαλύτερος των 12 μηνών, ποσοστό.......50%
  2. Χρόνος υπερημερίας μεγαλύτερος των 18 μηνών, ποσοστό.......75%
  3. Χρόνος υπερημερίας μεγαλύτερος των 24 μηνών, ποσοστό......100%

Γ. Έχουμε αλλαγές στους συντελεστές αποσβέσεων των παγίων στοιχείων ως εξής:

 • Εδαφικές εκτάσεις, 0%.
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες, σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, εξοπλισμός και ειδικά οχήματα φορτοεκφόρτωσης, 4%.
 • Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού), μέσα μεταφοράς ατόμων, 10%.
 • Άυλα στοιχεία, δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης και λοιπά πάγια στοιχεία, 10%.
 • Μέσα μεταφοράς φορτίων, 12%.
 • Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) και λογισμικό, 20%.

*Τα πάγια με αποσβέσιμη αξία έως 1.500 ευρώ μπορούν να αποσβένονται εξ ολοκλήρου μέσα στο έτος απόσβεσης.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr