NEWSFLASH...
Τροχιοδείκτης
ανάγνωση

Η ΕΤΕ προχωρά σε μία υβριδική αντιμετώπιση των τιτλοποιήσεων με το Project Frontier

Η ΕΤΕ προχωρά σε μία υβριδική αντιμετώπιση των τιτλοποιήσεων με το Project Frontier

Η Εθνική Τράπεζα πραγματοποιεί τη μεγάλη τιτλοποίηση των 6 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων (Project Frontier). Είναι κατανοητό ότι το Frontier των 6 δσ. δίνει την ευκαιρία σε όποιον servicer το αναλάβει, να εκμεταλλευτεί οικονομίες κλίμακας, προσθέτοντας ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο στη διαχείρισή του, χωρίς πρόσθετα σταθερά έξοδα, εκμεταλλευόμενος την ήδη στημένη πλατφόρμα του (συστήματα, οργάνωση, διαδικασίες κ.λπ.).

Γι’ αυτό το λόγο, η Εθνική απευθύνθηκε στους 3 μεγάλους international servicers που δραστηριοποιούνται στη χώρα, DoValue, Intrum, DK-Cepal, και στην QQUANT, οι οποίοι όλοι έλαβαν μέρος στη διαδικασία.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία ήταν πολύ ανταγωνιστική με τις τελικές δεσμευτικές προσφορές να κατατίθενται αρχές Ιουνίου, μετά από παράταση που ζητήθηκε από τους υποψήφιους αγοραστές.

Το αποτέλεσμα των προσφορών ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό και πέραν των προσδοκιών της Εθνικής, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της στρατηγικής της απόφασης. Οι διαφορές μεταξύ των τιμών των δεσμευτικών προσφορών ήταν πολύ μικρές. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία του outsourcing (δίνει σε τρίτους την διαχείριση των NPL's) δεν προσφέρει τη χρήση υποδομών.

Oι τιτλοποιήσεις υπό το πρόγραμμα “ΗΡΑΚΛΗΣ” οι ευκαιρίες και οι υποχρεώσεις της τράπεζας

Σε μία συναλλαγή τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με χρήση του προγράμματος «Ηρακλής», η τράπεζα που πουλάει τα δάνεια κρατάει σχεδόν όλο το senior note (βασικά δάνεια) της τιτλοποίησης, το οποίο και φέρει τη σχετική εγγύηση του Δημοσίου. Στην περίπτωση του Project Frontier αυτό είναι περίπου 3 δισ. Για το λόγο αυτό, εκτός από το σχετικό «τίμημα» που θα λάβει από τον αγοραστή, εξίσου σημαντικό είναι o servicer που θα διαχειριστεί τα δάνεια μετά να πετύχει τις απαιτούμενες χρηματοροές για να εξυπηρετείται το senior note.

Νομικά, υπάρχουν πιθανές μελλοντικές δεσμεύσεις για την τράπεζα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται ότι στα νομικά έγγραφα καθορίζονται τυχόν αποζημιώσεις που θα κληθεί να καταβάλλει η τράπεζα στο μέλλον στον αγοραστή σε περίπτωση που τα στοιχεία των φακέλων των δανείων είναι ελλιπή.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία πώλησης και ποια είναι τα επόμενα βήματα

Η διοίκηση της Εθνικής, μαζί με τους συμβούλους της (Morgan Stanley για την τιτλοποίηση, Clifford Chance και γραφείο Καρατζά για τα νομικά έγγραφα και Accenture για τη «μετάπτωση» των δανείων από το σύστημα της τράπεζας στο σύστημα του servicer) επεξεργάστηκαν με λεπτομέρεια τις προσφορές και στη συνέχεια έγιναν οι σχετικές διαβουλεύσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, με συμμετοχή του εκπροσώπου του βασικού μετόχου, του ΤΧΣ.

Με απόφαση του ΔΣ τη Δευτέρα 19/7, και όπως είθισται σε αυτού του είδους τις συναλλαγές ως επόμενο βήμα, προκρίθηκε η κοινοπραξία της Bain/Fortress/Dovalue για να αρχίσουν αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την τράπεζα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Μένουν ακόμη σημαντικά βήματα να γίνουν μέχρι να κλείσει η συναλλαγή, καθώς οι λεπτομέρειες των νομικών εγγράφων είναι καθοριστικές και μπορεί να εμπεριέχουν «κρυμμένη» απομείωση τιμήματος. Μετά το τέλος της χρονικής περιόδου, και στη βάση του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων, το ΔΣ θα εξετάσει τις εξελίξεις.

Επίσπευση της διαδικασίας τιτλοποίησης

Όπως σε όλες τις συναλλαγές, με σημαντικές προσφορές στο «τραπέζι» και σε αυτό το ευάλωτο οικονομικό περιβάλλον, το πιο σημαντικό για την Τράπεζα είναι να αποφευχθούν καθυστερήσεις που θα έβαζαν σε κίνδυνο την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η ΕΤΕ θέλει να προχωρήσει η διαδικασία προκειμένου να διαμορφώσει μέσα στο 2021 - 2022 ένα μονοψήφιο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων / χαρτοφυλάκιο δανείων και να πρωταγωνιστήσει στην «επόμενη ημέρα» σε θέματα χρηματοδοτήσεων επενδύσεων και επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» προσφέρει και τα εργαλεία και την κατεύθυνση προς τις τράπεζες που θέλουν να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr