NEWSFLASH...
The Unkeeper
ανάγνωση

The Unkeeper: Καλώς ήρθες... lobbying

The Unkeeper: Καλώς ήρθες... lobbying

Επιτέλους γίνεται το πρώτο βήμα και στην Ελλάδα και κυρίως η απενοχοποίηση της υπηρεσίας που λέμε στην καθομιλουμένη lobbying. Επίσημα, στο σχέδιο νόμου: Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην αρχή του διαβάζουμε ότι σκοπός είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής και η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας κατά την προσφορά δώρων, ωφελημάτων και άλλων παροχών προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης.

Τι εννοεί με τον όρο: «Δραστηριότητα επιρροής»: Κάθε είδους άμεση επικοινωνία εκπροσώπου συμφερόντων με θεσμικούς φορείς, η οποία αποσκοπεί να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης απόφασης, και ιδίως το περιεχόμενο νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης, εγκυκλίου ή διοικητικής πράξης, και η οποία διεξάγεται με αμοιβή, στο πλαίσιο εκπροσώπησης των συμφερόντων του πελάτη των προσώπων, ανεξάρτητα από το αν η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ή έπεται, και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της επικοινωνίας.

Σημαντικό θεωρούμε τη δημιουργία της «Εποπτεύουσας Αρχής» που είναι το Μητρώο Διαφάνειας και το οποίο υπάγεται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται: Τήρηση Μητρώου Διαφάνειας.

Το Μητρώο Διαφάνειας καταρτίζεται και τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εφεξής «Διαχειριστής» και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Το Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά και η πρόσβαση σε αυτό είναι διαθέσιμη στο κοινό, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά οι εκπρόσωποι συμφερόντων. Στο Μητρώο δύνανται να εγγράφονται σωματεία, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Μέρους Α’. Με την εγγραφή τους αποκτούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου. Ο Διαχειριστής του Μητρώου διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση του Μητρώου και παρέχει πληροφορίες για την εγγραφή και την πλοήγηση σε αυτό. Κατά τη λήξη του έτους, ο Διαχειριστής συντάσσει έκθεση με στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του Μητρώου και την καταχώριση σχετικών πληροφορίων, η οποία δημοσιεύεται στο Μητρώο. Οι διατάξεις του τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την εξαίρεση του Τέταρτου Κεφαλαίου του Μέρους Α’ το οποίο τίθεται σε ισχύ εντός έξι (6) μηνών από τη σύσταση του Μητρώου Διαφάνειας, η οποία βεβαιώνεται με διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Θα μου πείτε στην πράξη γίνεται η υπηρεσία αυτή; Ναι, γίνεται, αλλά με τι γνωριμίες πολιτικές και κομματικές; Και ασφαλώς γίνεται πάρτι. Τώρα πώς θα τιμολογείται και φορολογείται, είναι πρόωρο. Έγινε το πρώτο βήμα και μάλιστα πιστώνεται στον Υπουργό Βορίδη.

Να σημειώσουμε ότι σε όλες τις οργανωμένες κοινωνίες υπάρχει η υπηρεσία αυτή, αλλά το μεγάλο ζητούμενο είναι: πού θα περάσει η υπηρεσία αυτή σε εταιρείες επικοινωνίας, νομικά γραφεία ή θα δημιουργηθούν νέα σχήματα; Ίδωμεν.

Περισσότερες από 500.000 παράνομες συνδέσεις των συνδρομητικών τηλεοράσεων καταγράφονται στην Ελλάδα που μεταφράζεται σε μείωση εσόδων των ίδιων των εταιρειών αλλά και του δημοσίου. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Νίκος Γιατρομανωλάκης θα φέρουν στη Βουλή τροπολογία που θα κάνει το dynamic blocking των πειρατών υπόθεση μισής ώρας.

Έφυγε από τη ζωή ο ποιητής, στοχαστής και δημοσιογράφος Δημήτρης Κακαβελάκης, πρωτοπόρος στην Ελλάδα στον τομέα της επικοινωνίας (Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων) με ένα «βαρύ» βιογραφικό.

Όντως, ιστορική απόφαση η δημιουργία του «Ξενοφώντα» για τη διεκδίκηση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συζήτησε σχέδιο καταστατικού λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, ο οποίος συστήνεται με την προτροπή και τη στήριξη των δημοσιογραφικών Ενώσεων. Η δημιουργία του «Ξενοφώντα» αποτελεί ιστορική απόφαση, καθώς οι δημοσιογράφοι θα διεκδικήσουν επιτέλους συγκροτημένα και αποτελεσματικά τα πνευματικά τους δικαιώματα με βάση τις ισχύουσες πηγές αλλά και αυτές που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή οδηγία 790/2019, η οποία αναμένεται να ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι αλλαγές που επέρχονται στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ενιαία ψηφιακή αγορά είναι τεράστιας σημασίας και ικανές, με σωστή και διαφανή διαχείριση, να αναπληρώσουν τμήμα της συντριπτικής απώλειας που έχει δεχθεί ο κλάδος του Τύπου με την επικράτηση των ψηφιακών Μέσων. Οι δημοσιογράφοι όλων των Μέσων, εντύπων, ηλεκτρονικών και διαδικτυακών, δικαιούνται δίκαιο μερίδιο από τα δυσθεώρητα κέρδη των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών που διανέμουν ενημερωτικό περιεχόμενο και, έως σήμερα, είναι η μόνη κατηγορία δικαιούχων που δεν έχουν δικό τους Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης. Στο αμέσως επόμενο διάστημα οι δημοσιογράφοι όλης της Ελλάδας θα κληθούν να ενταχθούν στον νέο Οργανισμό, ο οποίος θα διοικείται ανεξάρτητα από τις Ενώσεις, με συμμετοχή όλων των μελών του στις κρίσιμες αποφάσεις και αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Θα διαβάσετε εδώ epixeiro.gr την 22η ετήσια έρευνα της PwC «Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025» o κλάδος της Ψυχαγωγίας & ΜΜΕ ανακτά τη δυναμική του σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς θα σχολιάσουμε την αναφορά ότι στην Ελλάδα την ίδια περίοδο, τα έσοδα εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα US$ 6,47 δισ. με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 6,26%. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη καταγράφτηκε το 2006!!! άλλες εποχές.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr