NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Τα καλά πτυχία διοίκησης επιχειρήσεων, σας προετοιμάζουν κατάλληλα για τον επιχειρηματικό κόσμο του αύριο

Τα καλά πτυχία διοίκησης επιχειρήσεων, σας προετοιμάζουν κατάλληλα για τον επιχειρηματικό κόσμο του αύριο

Ένα πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων είναι καλή επιλογή για όποιον θέλει να αναπτύξει τις ηγετικές του ικανότητες ή να γίνει επιχειρηματίας ή στέλεχος επιχειρήσεων. Η τέχνη και η επιστήμη της διαχείρισης πολύπλοκων οργανισμών και της εποπτείας των ανθρώπων είναι η έμφαση της διοίκησης επιχειρήσεων.

Οι πετυχημένοι διευθυντές επιχειρήσεων είναι πολύπλευρα άτομα με ποικίλα ταλέντα, όπως η δημιουργικότητα που απαιτείται για να συλλάβουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και η απαραίτητη διορατικότητα για να προβλέψουν και να αποφύγουν πιθανούς κινδύνους για την επιχείρησή τους. Πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτονται και να επικοινωνούν με ακρίβεια, καθώς και να σχεδιάζουν σαφείς στρατηγικές για τους υφισταμένους τους. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει επίσης να σκέφτονται στρατηγικά για να αποφύγουν την επιδίωξη ανέφικτων στόχων, την παράβλεψη σημαντικών λεπτομερειών και τη λήψη κακών αποφάσεων. Οι πιο επιτυχημένοι ηγέτες στον επιχειρηματικό τομέα είναι χαρισματικά άτομα που μπορούν να παρακινούν τους άλλους και να τους καλλιεργούν αίσθημα εμπιστοσύνης.

Ο στόχος ενός προγράμματος διοίκησης επιχειρήσεων είναι να διδάξει στους φοιτητές πώς να σχηματίζουν σωστή κρίση και να τους παρέχει ολιστική προσέγγιση που τους επιτρέπει να κατανοήσουν τις πολλές διαφορετικές όψεις μιας επιχείρησης. Οι κάτοχοι πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων έχουν την ευελιξία να ασχοληθούν με ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Πολλές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων έχουν διακριθεί διδάσκοντας επίκαιρα θέματα, όπως η βιωσιμότητα, η ποικιλομορφία και η συμπερίληψη όλων των κατηγοριών εργαζομένων, επειδή προσαρμόστηκαν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εταιρειών και της αγοράς. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γνώσης παρέχεται ως συμπλήρωμα των προγραμμάτων τους και όχι ως προαπαιτούμενο. Οι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων πρέπει να πηγαίνουν μακρύτερα από τη γενικότητα των παραδοσιακών προγραμμάτων του είδους.

Το Hellenic American College (HAEC) έχει αναθεωρήσει και επικαιροποιήσει το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA) πρόγραμμα με ποικίλες εξειδικεύσεις σε τομείς όπως Επιχειρηματικότητα, Μάρκετινγκ και Πωλήσεις, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Οικονομικά, Διαχείριση Έργων και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων για να επιλέξουν οι φοιτητές, επιπλέον των άλλων βασικών μαθήματων που ήδη τους εξοπλίζουν με τις λεγόμενες «ήπιες δεξιότητες», όπως π.χ. κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, δημόσιος λόγος.

Για παράδειγμα, η απόφαση ενός ατόμου να γίνει επιχειρηματίας και η επιτυχία του, επηρεάζεται από τις επιχειρηματικές και διοικητικές του ικανότητες και τη σχετική εμπειρία. Το Hellenic American College προσφέρει εξειδικεύσεις στην Επιχειρηματικότητα και τη Διαχείριση έργου, διδάσκοντας στους φοιτητές σχετικά αντικείμενα όπως σχεδιαστική σκέψη, δημιουργία νέου εγχειρήματος, ανάπτυξη νέου προϊόντος, διαχείριση έργου και κινδύνων, ψηφιακή καινοτομία, franchising και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Επιπλέον, η πρόσβαση στη γνώση, την τεχνολογία και τη χρηματοδότηση είναι σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο «κινητήρας» ακόμη μεγαλύτερης επιτάχυνσης προόδου και γρήγορα θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη. Η τεχνητή νοημοσύνη ωφελεί τους ανθρώπους ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί σημαντικά προβλήματα σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Το νέο πρόγραμμα σπουδών του BSBA καλύπτει αυτά τα ζητήματα προσφέροντας στους φοιτητές την ευκαιρία να σπουδάσουν τεχνητή νοημοσύνη, εμπειρία χρήστη (user experience) και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ομοίως, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν data analytics για να μπορέσουν να λάβουν καλύτερες αποφάσεις, είτε αυτές οδηγούν σε μεγαλύτερο κέρδος, πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών και εστιασμένες προσπάθειες μάρκετινγκ είτε οδηγούν σε εξειδικευμένες ιδέες προϊόντων. Η σημασία των data analytics υπογραμμίζεται σε όλα τα σχετικά επιστημονικά άρθρα και στην καθημερινότητα μεταξύ στελεχών. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συλλογής, εξόρυξης και ανάλυσης δεδομένων, το Hellenic American College εισήγαγε σχετικά μαθήματα στο πρόγραμμα BSBA που εξοπλίζουν τους φοιτητές με γνώσεις σχετικά με business analytics for decision making, market research for consumer insights, και εις βάθος κατανόηση των market data.

Πολλοί απόφοιτοι σχολών Business κατέχουν πλήρως τις βασικές δεξιότητες, αλλά οι εργοδότες αναζητούν όλο και περισσότερο στελέχη με συναισθηματική νοημοσύνη που τους επιτρέπει να κατανοούν τις ανάγκες της αγοράς. Ως εκ τούτου, το Hellenic American College έχει ολοκληρωμένα μαθήματα που ενισχύουν τη συναισθηματική νοημοσύνη στον χώρο εργασίας, την ψυχολογία της αγοράς και καταναλωτική συμπεριφορά, τη διαχείριση εξυπηρέτησης πελατών μέσα στη διδακτέα ύλη του προγράμματος BSBA.

Τέλος, η εταιρική χρηματοδότηση είναι αναπόσπαστο συστατικό κάθε επιχείρησης και οι αποτελεσματικές οικονομικές επιλογές είναι κρίσιμες για την επιτυχία και την ανάπτυξη, επειδή περιλαμβάνουν τη διαχείριση των οικονομικών λειτουργιών και των πόρων μιας εταιρείας. Αν και η καινοτομία και το αποτελεσματικό μάρκετινγκ είναι τα βασικά σε μια εταιρεία, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει τη σημασία της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και της αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Τα κατάλληλα εργαλεία και οι μεθοδολογίες χρηματοοικονομικής ανάλυσης μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση στη διάγνωση του κινδύνου των χρηματοοικονομικών επενδύσεων ή τη διάγνωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Η εξειδίκευση «Οικονομικά» του BSBA καλύπτει πτυχές όπως Εταιρική Χρηματοδότηση, Χρηματοπιστωτικές Αγορές & Ιδρύματα, Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, η έξυπνη τεχνολογία έχει αλλάξει το τοπίο της οικονομικής διαχείρισης, επιτρέποντας στους οργανισμούς να αλληλοεπιδρούν εις βάθος με τα οικονομικά δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους. Έχοντας αυτό κατά νου, αναπτύξαμε μαθήματα που επιτρέπουν στους φοιτητές να διερευνήσουν αναδυόμενες τεχνολογίες στη χρηματοδότηση (π.χ. FinTech) και να αναλύσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από συγχωνεύσεις, εξαγορές και αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων.

Συνοπτικά, οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας για τους κατόχους πτυχίου διοίκησης επιχειρήσεων είναι τόσο πολλές που όρια δεν υπάρχουν. Η ίδρυση νέων οργανισμών και η επέκταση των υφισταμένων αναμένεται να τροφοδοτήσουν την αύξηση της απασχόλησης, απαιτώντας περισσότερους εργαζόμενους με εξειδικευμένη γνώση για να αναλάβουν αυτές τις δραστηριότητες.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr