NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

Αντασφάλειες: Στροφή 180 μοιρών από τη Moody’s, τι θα συμβεί το 2021 και το 2022

Αντασφάλειες: Στροφή 180 μοιρών από τη Moody’s, τι θα συμβεί το 2021 και το 2022

Η ανάκαμψη της οικονομίας πυροδοτεί τη ζήτηση για πρωτασφαλίσεις και ακολούθως τη ζήτηση για αντασφάλιση.

Από αρνητικές σε θετικές άλλαξε τις προοπτικές των αντασφαλιστών η Moody’s, ένα χρόνο μετά την πανδημία σε μελέτη που δημοσίευσε χτες εν όψει των «μεγάλων» συναντήσεων που θα κάνουν οι αντασφαλιστές τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με το Baden - Baden να κυριαρχεί.

H νέα διαβάθμιση βασίζεται στην προσδοκία ότι οι αυξήσεις που έρχονται στα αντασφαλιστικά τιμολόγια θα στηρίξουν την κερδοφορία του κλάδου και ότι η κεφαλαιοποίηση του θα παραμείνει υγιής, ενισχύοντας τη θέση του.

Το εμβόλιο για τον κορωνοϊό μείωσε την αβεβαιότητα που χαρακτήριζε τον κλάδο σχετικά με τις απώλειες από τον Covid-19 που ήταν και το βασικό κριτήριο για τις αρνητικές προοπτικές που έδωσε η Moody’s πέρυσι. Ωστόσο, γράφει η Moody’s, τα κέρδη των αντασφαλιστών είναι ευάλωτα απέναντι στις πληθωριστικές τάσεις και τους κινδύνους από φυσικές καταστροφές, που διαρκώς αυξάνονται από την μεταβολή των συνθηκών στο κλίμα.

Η περιουσία σκαρφαλώνει στα ύψη

Η οικονομική ανάκαμψη και οι αυξήσεις των τιμών στα αντασφάλιστρα, αν και θα είναι χαμηλές, θα στηρίξουν την κερδοφορία του κλάδου μέχρι το 2022. Παράλληλα με τις αυξήσεις, η ανάκαμψη της οικονομίας τροφοδοτεί τη ζήτηση στις πρωτασφαλίσεις, ειδικά στον τομέα των εμπορικών και βιομηχανικών ασφαλίσεων, αυξάνοντας ακολούθως τη ζήτηση στις αντασφαλίσεις.

Έπειτα, τα αντασφαλιστικά τιμολόγια του κλάδου περιουσίας συνεχώς σκαρφαλώνουν όλο και ψηλότερα, αντανακλώντας το ύψος των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές και την επανεκτίμηση από τους αντασφαλιστές του αντίκτυπου που προκάλεσαν οι δευτερογενείς κίνδυνοι (όπως οι πυρκαγιές), οι οποίοι ήταν λιγότερο σοβαροί, αλλά συχνότεροι. Τα τιμολόγια στον κλάδο ζημιών παραμένουν ισχυρά λόγω της αύξησης της ζήτησης για αντασφάλιση, καθώς και της αύξησης του κόστους των ζημιών που γράφει ο κλάδος και των χαμηλών αποδόσεων από τις επενδύσεις.

Η πανδημία, βεβαίως συνεχίζει να επιβαρύνει την κερδοφορία γραμμών αντασφάλισης αντανακλώντας τις αναμενόμενες απαιτήσεις θνησιμότητας. Οι εξελίξεις στον τομέα έχουν ωθήσει τους αντασφαλιστές να υιοθετήσουν μια πιο συνετή προσέγγιση στη διαχείριση του συστημικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων του κινδύνου των μεταδοτικών ασθενειών, του κινδύνου στο διαδίκτυο και των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή.

Οι αρνητικοί παράγοντες που καταστέλλουν την κερδοφορία στο underwriting

Ερχόμενοι στα κέρδη, αυτά βελτιώνονται, αλλά παραμένουν ευάλωτα στον πληθωρισμό και τις καταστροφές. Ενώ η ανάκαμψη στην οικονομία αποτελεί θετικό οιωνό για τα συνολικά κέρδη των αντασφαλιστών, οι απαιτήσεις που σχετίζονται με το 2020 εκτιμάται ότι θα αυξηθούν.

Ταυτόχρονα, η συχνότητα και η σοβαρότητα των φυσικών καταστροφών γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί θα δράσουν κατασταλτικά στην κερδοφορία του κλάδου και στο underwriting. Το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων συμπιέζει επίσης τις αποδόσεις κεφαλαίου, οι οποίες είναι χαμηλές σε σχέση με τον κίνδυνο που φέρει.

Στο δρόμο της ανάπτυξης τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια

Η κεφαλαιοποίηση του κλάδου παραμένει ισχυρή με τους δείκτες φερεγγυότητας να βρίσκονται άνω των εποπτικών γραμμών και να είναι ανθεκτικοί απέναντι σε σενάρια στρεσογόνων καταστάσεων στην οικονομία.

Καθώς τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια επιστρέφουν στον δρόμο της ανάπτυξης το 2021, οι παραδοσιακοί αντασφαλιστές σε συνδυασμό με τα υπό διαχείριση κεφάλαια τρίτων και τις επενδυτικές πλατφόρμες είναι καλά τοποθετημένοι στην αγορά προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες.

Οι πλατφόρμες αυτές προσθέτουν χρήμα στα εισοδήματα των αντασφαλιστών, επιτρέποντας τους να γράφουν τον κίνδυνο στο underwriting με χαμηλό κόστος κεφαλαίου.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr