NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Ολοσχερής Αυτανάφλεξη ηλεκτρικού Οχήματος. Ακίνδυνα ή επικίνδυνα τα ηλεκτρικά οχήματα;

Ολοσχερής Αυτανάφλεξη ηλεκτρικού Οχήματος. Ακίνδυνα ή επικίνδυνα τα ηλεκτρικά οχήματα;

Λίαν προσφάτως επιδικάστηκε αγωγή με αντικείμενο την ολοσχερή αυτανάφλεξη ηλεκτρικού οχήματος. Το προϊόν (το ηλεκτρικό όχημα ) ήταν ελαττωματικό και η αυτανάφλεξη οφείλονταν σε Ελαττωματική Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πέδησης (Σύστημα SBC). Το δικαστήριο απεφάνθη Ευθύνη της κατασκευάστριας εταιρίας - Αντικειμενική κατά τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» επιπλέον και αδικοπρακτική κατά τις διατάξεις των άρθρων 914 ΑΚ.

Βάρος απόδειξης:

  1. ο ενάγων καταναλωτής βαρύνεται με την επίκληση και απόδειξη της αντικειμενικής βλαπτικότητας του προϊόντος, της ζημίας και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της κατά τον προορισμό του χρήσης και της ζημίας, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη του πταίσματος του παραγωγού, σύμφωνα με την Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου Τροχαίου και Ασφαλιστικού Δικαίου.
  2. ο παραγωγός οφείλει να αποδείξει, ότι δεν τον βαρύνει πταίσμα για την ελαττωματικότητα - «Πταισματική ευθύνη με αντεστραμμένο το βάρος απόδειξης».

Κατά τις διατάξεις του Ν.2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», δεν καλύπτεται η ζημία στο ίδιο το ελαττωματικό προϊόν. Αυτή θα αναζητηθεί με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξιών ή περί πώλησης αν το προϊόν αγοράστηκε από τον παραγωγό.

Ορισμένο Αγωγής επί Ολικής Καταστροφής

Αρκεί η αναφορά της ολοκληρωτικής καταστροφής του πράγματος και η αξία του κατά τον χρόνο καταστροφής. Δεν είναι αναγκαία η αναφορά των επί μέρους ζημιών και της δαπάνης αποκατάστασης αυτών.

Εν προκειμένω η αγοραστική αξία του επίδικου αυτοκινήτου κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής με βάση τα διανυθέντα χιλιόμετρα (53.691 χλμ), τα χαρακτηριστικά του (τύπος, κυβισμός) λαμβάνοντας υπόψη και την γενικότερη πτώση των τιμών των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην αγορά τα τελευταία έτη της οικονομικής κρίσης, και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής ανέρχεται σε 36.000 ευρώ, ποσό στο οποίο προσδιορίζεται η ζημία του ενάγοντος υπολογιζόμενη κατά το χρόνο του συμβάντος όσο και της συζήτησης της αγωγής

Ηθική Βλάβη Υλικών Ζημιών 10.000 ευρώ

Επιδικάσθηκε στον ενάγοντα για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από την ολοσχερή καταστροφή του αυτοκινήτου του το ποσό των 10.000 ευρώ.

Πολλά τα ερωτήματα για τους κινδύνους που φέρουν τα ηλεκτρικά οχήματα

Είναι το μοναδικό συμβάν ανάφλεξης ηλεκτρικού οχήματος; Αντισταθμίζονται τα οφέλη με τους κινδύνους που ενέχουν τα ηλεκτρικά οχήματα;

Δεν υπάρχει ζυγαριά ακριβείας: στη μία πλευρά της ζυγαριάς μπαίνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες και όλοι οι φορείς που συνεργούν στην κατασκευή ενός τέτοιου οχήματος και στην άλλη πλευρά οι μηχανικοί αυτοκινήτων. Είναι και οι «δαίμονες» ασφαλιστές που χαλούν σενάρια.

Δύσκολη η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, λόγω νέων και αυξημένων κινδύνων

Το θέμα της ηλεκτροκίνησης με αφορμή την αυτανάφλεξη οχήματος πιθανά να κάνει τους φορείς να επανεξετάσουν τις θέσεις τους, κόβοντας κάποιες φράσεις από τα σενάρια απόλυτης ασφάλειας, καθώς η ηλεκτροκίνηση γεννά νέους μεγάλους κινδύνους και η ευθύνη μετατοπίζεται όχι μόνον στον α’ κατασκευαστή, αλλά σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Τούτων δοθέντων θα αλλάξει το πλαίσιο ασφάλισης αστικής ευθύνης όλων των προϊόντων αυτοκινήτου. Αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν τόσο τις εμπορικές όσο αν και θα υπάρξουν επίσης συνέπειες για τις βιομηχανικές και εμπορικές ασφαλίσεις περιουσίας ατυχημάτων. Η νέα τεχνολογία δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί σε αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

Ένα υπαρκτό πρόβλημα είναι η χρήση των εκτυπώσεων 3D ή 4D, (καπνοί στη διάρκεια της εκτύπωσης) οι κίνδυνοι που φέρουν και τι αντίκτυπο μπορεί να έχει κατά την εφαρμογή τους στην διάρκεια κατασκευής ενός οχήματος. Επίσης και τα πιθανά ατυχήματα από την χρήση των μπαταριών λιθίου.

To epixeiro.gr πρώτο στην ενημέρωση για τους κινδύνους των ηλεκτρικών οχημάτων σε προγενέστερο δημοσίευμά του είχε αναφέρει τους προβληματισμούς της ασφαλιστικής αγοράς, αντλώντας στοιχεία από την Allianz Global Corporate Specialty. Το ευχάριστο είναι ότι δύσκολα μπορεί να αμφισβητήσεις τις μελέτες αυτές, οπότε παίρνουμε τα μηνύματα προκειμένου να προστατευόμαστε, το δυσάρεστο είναι ότι η αγορά ηλεκτροκίνησης είναι μια μεγάλη υποσχόμενη αγορά πολλών δισεκατομμυρίων που στηρίζει την οικονομία, ως εκ τούτου η όποια δυσλειτουργία μπορεί να προκαλέσει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία.

Μεγάλη ανησυχία με τα ηλεκτρικά οχήματα

Πέραν της ανάφλεξης, τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούνται από συμπαγή μέρη σε σχέση με τα συμβατικά. Έχουν λιγότερα εξαρτήματα ωστόσο δεν πέφτει ο πήχυς της επικινδυνότητας καθώς τα εξαρτήματα αυτά συνδέονται με αισθητήρες και πολύπλοκο λογισμικό, περαιτέρω αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τα εξαρτήματα για την ηλεκτροκίνηση στοιχίζουν λιγότερα ωστόσο το κόστος επισκευής είναι υψηλότερο.

Ο κίνδυνος ανάφλεξης / πυρκαγιάς από τις μπαταρίες υψηλής τάσης πέραν του ότι βάζουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή γιατί η φωτιά είναι ολοσχερής, θα αλλάξουν το χαρακτήρα των αξιώσεων στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων. Ένα άλλο σοβαρό σημείο είναι η χρήση του λογισμικού και οι επιπτώσεις πολυχρησίας στο λειτουργικό πρόγραμμα του οχήματος.

Τέλος καθώς μιλάμε για λογισμικό και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να αναμένονται και μικρά / μεγάλα cyber χτυπήματα. Οι ασφαλιστές και η μελέτη της AGCS λένε ότι είναι αναπόφευκτα.

Γιατί τα θέλουν οι κυβερνήσεις

Οι κυβερνήσεις προωθούν την ηλεκτροκίνηση στο πλαίσιο των δεσμεύσεων στη συμφωνία των Παρισιών σχετικά με τη κλιματική αλλαγή. Η ΕΕ έθεσε στόχους εκπομπών αυτοκινήτων -15% χαμηλότερες έως το 2025 και 37% χαμηλότερες έως το 2030. Εάν η τάση της ηλεκτροκίνησης συνεχιστεί, η ζήτηση πετρελαίου θα μπορούσε να μειωθεί κατά 127 εκατομμύρια τόνους έως το 2030 ή 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Περαιτέρω μέχρι το 2030 το 30% των οχημάτων που πωλούνται ετησίως να είναι ηλεκτρικά. Η οικονομία ας μην ξεχνάμε ότι στοχεύει στην Κίνα, την Ευρώπη, την Ιαπωνία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Ινδία.

Είναι 100% καθαρό το ηλεκτρικό όχημα;

Όχι, λέει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. «Κανένα αυτοκίνητο δεν θα είναι ποτέ 100% καθαρό. Αυτό που λέμε είναι ότι αν χρειάζεστε πραγματικά ένα αυτοκίνητο, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι η καλύτερη επιλογή για το περιβάλλον. Ωστόσο, το να πηγαίνει κανείς στη δουλειά με τα δημόσια μέσα μεταφοράς ή απλώς με τα πόδια ή με το ποδήλατο θα αποτελεί πάντα πολύ καλύτερη επιλογή για το περιβάλλον».

Να σημειωθεί ότι οι χώρες που έχουν επενδύσεις σήμερα στην ηλεκτροκίνηση είναι η Νορβηγία, οι Κάτω χώρες, η Βρετανία, η Γαλλία.

Στο μεγάλο παιχνίδι η Ελλάδα: Τι ετοιμάζεται προσεχώς

Η ΕΕ ασκεί επίσης πιέσεις για ανάπτυξη της παραγωγής μπαταριών στην Ευρώπη, δεδομένου ότι οι μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων παράγονται επί του παρόντος κυρίως στην Ιαπωνία, την Κίνα και τη Νότια Κορέα.

Το 2020 στο Ελληνογερμανικό φόρουμ στο Βερολίνο, στο οποίο ήταν παρόν το epixeiro.gr, έγιναν πολλές αναφορές στο θέμα ίδρυσης εργοστασίου για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Οι πηγές του epixeiro.gr λένε ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις στην Ελλάδα με μεγάλη μονάδα ηλεκτρικών οχημάτων να ανακοινώνει προσεχώς τα σχέδια της.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr