NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

H Ακτινογραφία των ασφαλιστικών: Πόσα χρήματα πήραν, πόσα πλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2021

H Ακτινογραφία των ασφαλιστικών: Πόσα χρήματα πήραν, πόσα πλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2021

Σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκονται οι ασφαλιστικές στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό των οικονομικών μεγεθών τους η αύξηση της κερδοφορίας προ της φορολόγησης, η αύξηση ιδίων κεφαλαίων και η αύξηση του ενεργητικού. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών είναι τοποθετημένο σε τίτλους υψηλής διαβάθμισης.

Στο δεύτερο εξάμηνο οι ασφαλιστικές αναμένεται να γράψουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις με μικρή επιφύλαξη για τις ασφαλιστικές που έχουν να πληρώσουν αποζημιώσεις από τις πυρκαγιές πους συνέβησαν το καλοκαίρι, ωστόσο οι επιπτώσεις στην κερδοφορία δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αρνητικές μία και οι αποζημιώσεις που δόθηκαν για τις ασφαλισμένες ζημιές κυμαίνονται μόλις στα 38 περίπου εκατομμύρια σε σχέση με τις συνολικές οικονομικές καταστροφές που σημαίνει ότι ο πληθυσμός στην Ελλάδα είναι στην πλειοψηφία τους ανασφάλιστος.

Interlife: Σε τροχιά πολύ υψηλής κερδοφορίας

Υψηλή Κερδοφορία σημείωσε η Εταιρεία με τα Κέρδη προ Φόρων να ανέρχονται στις 30/6/2021 σε 13,10 εκατ. ευρώ έναντι 1,09 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Κατέγραψε αύξηση των Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων κατά 10,05 % (36,83 εκατ. έναντι 33,47 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020) και των Μικτών Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 2,49 % (33,95 εκατ. έναντι 33,12 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020), ενώ η σχέση συμμετοχής μεταξύ των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και των Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών, διαμορφώθηκε σε 57% - 43% (έναντι 59% - 41% για το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2020). Το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε 6,99 % (266,70 εκατ. έναντι 249,27 εκατ. στις 31/12/2020), τα Ίδια Κεφάλαια κατά 9,56% (120 εκατ. έναντι 109,54 εκατ. στις 31/12/2020), ενώ το σύνολο των Επενδύσεων ανήλθε σε 243,41 εκατ. έναντι 228,01 εκατ. στις 31/12/2020. Oι Καθαρές Αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής Ασφαλιστικών Προβλέψεων) αυξήθηκαν κατά 9,69 % έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020 (14,80 εκατ. έναντι 13,50 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020).

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση ασφαλιστικών εργασιών με μείωση κερδοφορίας

Τα συνολικά έσοδα σημείωσαν σημαντική αύξηση 5,3% και ανήλθαν σε 116,9 εκατ. έναντι 111 εκατ. την 30/06/2020. Η συγκεκριμένη επίδοση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Εγγεγραμμένων Μικτών Ασφαλίστρων και συναφών εσόδων του ομίλου κατά 6,2%. Οι ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής, συμμετείχαν στο ως άνω ποσό κατά 12% και ακολούθησαν οι Λοιποί Γενικοί Κλάδοι με αύξηση 5,8% και ο Κλάδος Αυτοκινήτων με αύξηση 2,4%.Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 6,6 εκατ., έναντι 13,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η διαμόρφωση των κερδών οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους ασφαλιστικών εργασιών κατά 17,5 εκατ. ευρώ (+33,5%), καθώς και στην αύξηση των προμηθειών που καταβλήθηκαν στο Δίκτυο Πωλήσεων. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του ομίλου ανήλθε στα 149,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση ύψους 2,7% σε σχέση με την 31/12/2020, η οποία οφείλεται κυρίως στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ύψους 7,9 εκατ. ευρώ, στη ζημιά των Διαθεσίμων προς Πώληση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων που καταχωρείται απευθείας στην Καθαρή Θέση, ύψους 0,7 εκατ. ευρώ, καθώς και στη μείωση ύψους 0,8 εκατ. ευρώ για την αγορά Ιδίων Μετοχών. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου, τοποθετημένο σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, ανήλθε σε 414,8 εκατ. ευρώ, έναντι 408,4 εκατ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%.

NP Ασφαλιστική: Κέρδη προ φόρων 5,7 εκατ. και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο άνω των 118 εκατ.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 7,6% σε σχέση με τον Ιούνιο 2020. Ο Κλάδος Αυτοκινήτων είναι θετικός +4,5% και οι Λοιποί Κλάδοι (κυρίως οι Κλάδοι Περιουσίας, Μεταφορών και τα Έργα) σημειώνουν σημαντική αύξηση +29,2%. Το Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ξεπέρασε τα 118,0 εκατ. Το Λειτουργικό Αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 6,8 εκατ. με τα Κέρδη προ φόρων να υπερβαίνουν τα 5,7 εκατ. βάσει των IFRS. Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας ανήλθαν σε 78,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά +7,6%.

Interamerican: Επαναλαμβανόμενα κέρδη αυξημένα 34 %

Λειτουργικό αποτέλεσμα 18,6 εκατομμυρίων ευρώ έγραψε η Interamerican κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι 13,9 εκατομμύρια το αντίστοιχο 2021 ολοκληρώνοντας στην διάρκεια αυτή τον μετασχηματισμό της, διαψεύδοντας τις φήμες που κυκλοφορούν ότι αντιμετωπίζει προβλήματα. Η ασφαλιστική έκλεισε το πρώτο εξάμηνο με επαναλαμβανόμενα κέρδη αυξημένα κατά 33,8%. Η παραγωγή ασφαλίστρων κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου ανήλθε στα 196,9 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 4,3% σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο (188,8 εκατ.). Tα αποτελέσματα της παραγωγής ήταν 112,5 εκατ. στις Γενικές ασφαλίσεις (πέρυσι 108,5 εκατ.), 27,8 εκατ. στη Ζωή (πέρυσι 25 εκατ.) και 56,7 εκατ. στην Υγεία (πέρυσι 55,3 εκατ.).

Ευρώπη Ασφαλιστική: Αύξηση κερδοφορίας 50%

Τα συνολικά ασφάλιστρα του πρώτου επτάμηνου του 2021 ανήλθαν σε 6,8 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 15,1% σε σχέση με τα ασφάλιστρα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Η παραγωγή ασφαλίστρων στα 3,3 εκατ. στον κλάδο Πυρός και Περιουσίας (αύξηση 18,6% συγκριτικά με το πρώτο επτάμηνο 2020), 433 χιλ. στον κλάδο Μεταφορών (αύξηση 12,2%), 1,6 εκατ. στους Λοιπούς Κλάδους (αύξηση 37,1%) και 1,5 εκατ. στον κλάδο Αυτοκινήτων (μείωση 6,3%). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,2 εκατ. αυξημένα κατά 50% σε σχέση με τα κέρδη της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν σε 386 χιλ. έναντι 275 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40%.

Εθνική Ασφαλιστική: 45 εκατ. τα καθαρά κέρδη, τα UL στήριξαν την Ζωή

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 65,6 εκατ. έναντι 17,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα καθαρά κέρδη, ανήλθαν σε 45,5 εκατ., έναντι 15,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020, περίοδο κατά την οποία είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης των ασφαλιστικών αποθεμάτων. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε , έναντι του α’ εξαμήνου 2020 κατά 11,3%, με τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 361,8 εκατ. Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 2021 σε 284,5 εκατ., έναντι 242,9 εκατ. το α’ εξάμηνο 2020, αυξημένα κατά 17,1%, κυρίως λόγω της παραγωγής του νέου προϊόντος εφάπαξ καταβολών Unit-Linked. Tα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των Γενικών Ασφαλίσεων ανήλθαν σε 77,4 εκατ. έναντι €82,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,8%, προερχόμενη κυρίως από το Κλάδο Πυρός. Η παραγωγή του Bancassurance ανήλθε σε 107,4 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021, αυξημένη κατά 33,0% Η ανοδική μεταβολή της καμπύλης επιτοκίων άνευ κινδύνου κατά το α’ εξάμηνο του 2021, οδήγησε σε αποτιμητικές ζημιές στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων, οι οποίες αντισταθμίστηκαν από τα μετά φόρων κέρδη, με αποτέλεσμα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 30.06.2021 να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και συγκεκριμένα σε 1.223,5 εκατ. (31.12.2020: 1.223,7 εκατ.).

Groupama 2020: Ελάχιστη διεύρυνση μεριδίου το 2020

Η Groupama αύξησε το μερίδιο της στον κλάδο Ζωής και Υγείας στο 2,76% από 2,50% το 2019 με σημαντική αύξηση στην παραγωγή ατομικών και ομαδικών συμβολαίων υγείας 11,7% και 25,8% αντίστοιχα. Αύξησε το μερίδιο της στον κλάδο πυρός στο 6,4% από 6,3% το 2019. Συνολικά αύξησε τα μερίδιο στο (3,59% το 2020 από 3,56% το 2019 σε σύνολο των κλάδων επί των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 64,3 εκ. ευρώ από 60,2 εκ. ευρώ το 2019.

NN Hellas 2020: Στήριξαν την παραγωγή τα UL προϊόντα

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 4 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 471 εκατ. Στην αύξηση συνέβαλαν κυρίως τα ασφάλιστρα των προϊόντων Unit/Index-Linked και Υγείας, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα μειωμένα ασφάλιστρα συμβολαίων διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων λόγω εφάπαξ καταβολών το 2019. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν 50%, κατά 5.4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2019, στα 15.6 εκατ. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 59 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή, εκτός από τα κέρδη των 10 εκατ. ευρώ μετά φόρων της περιόδου, περιλαμβάνει επίσης μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ύψους 29 εκατ. ευρώ, καθώς και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20 εκατομμύρια του Ομίλου.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr