NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Δημόσια Διοίκηση
ανάγνωση

Σταϊκούρας: Οι τράπεζες πρέπει να ενισχύσουν τη στήριξη προς τις ΜμΕ

Σταϊκούρας: Οι τράπεζες πρέπει να ενισχύσουν τη στήριξη προς τις ΜμΕ

«Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου, και συνολικά της Κυβέρνησης, είναι τα τραπεζικά ιδρύματα να αποτελέσουν, ξανά, μοχλό ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας και ενεργοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας» είπε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Εμείς», πρόσθεσε, «έχουμε κάνει αυτό που οφείλουμε, για να διοχετεύσουμε ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για βιώσιμη πιστωτική επέκταση. Τώρα είναι η ώρα των πιστωτικών ιδρυμάτων να συμβάλουν περισσότερο, καθοριστικά. Ώστε όλες οι δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις του τόπου να οικοδομήσουμε μια οικονομία δυναμική, παραγωγική, εξωστρεφή, κοινωνικά δίκαιη, πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες.»

Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών «επιβεβαιώνουν, ότι οι τράπεζες διοχετεύουν ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Όχι όμως στην επιθυμητή ένταση και έκταση, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σχετικά και συγκριτικά υψηλότερο κόστος δανεισμού. Βέβαια, το πρόβλημα δεν εμφανίζεται μόνο στη Ελλάδα. Αλλά είναι εντονότερο στη χώρα μας.Και πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε στην αντιμετώπισή του, με ρεαλισμό και υπευθυνότητα.Κυρίως το τραπεζικό σύστημα, το οποίο διαθέτει –πλέον– καλύτερη ποιότητα ενεργητικού, φθηνή χρηματοδότηση από τις αγορές και το Ευρωσύστημα, και αυξημένες καταθέσεις.»

Ο ΥΠΟΙΚ σημείωσε ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών το σύνολο των νέων εκταμιεύσεων προς τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τζίρου, ανέρχεται στα 11,2 δισ. ευρώ το 1ο οκτάμηνο του έτους. Ειδικά προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ, οι χορηγήσεις διαμορφώνονται στα 3,3 δισ. ευρώ από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο του 2021. Εκ των οποίων, 1,2 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο μέχρι 500.000 ευρώ.

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε την ενεργοποίηση και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων και δράσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και συγκεκριμένα:

1ον. Δημιουργία πλαισίου παροχής δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Από το συνολικό διαθέσιμο ποσό, τα 12,7 δισ. ευρώ θα έχουν τη μορφή τραπεζικού δανεισμού.

Από αυτά, 6,7 δισ. ευρώ θα εισρεύσουν στην αγορά μέσω τραπεζικού συστήματος, 5 δισ. ευρώ μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και 1 δισ. ευρώ μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη ολοκληρωθεί, από το Υπουργείο Οικονομικών, η δημόσια διαβούλευση για την επιλεξιμότητα των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, και έχει αναρτηθεί η σχετική απόφαση.

Επίσης, έχουν αναρτηθεί στη «Διαύγεια» οι 2 προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την από κοινού παροχή δανείων, και έχουν ήδη υποβληθεί οι πρώτες αιτήσεις συμμετοχής.

Τέλος, το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη υπογράψει την επιχειρησιακή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αναμένεται η υπογραφή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

2ον. Υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Μεταξύ άλλων, αυτά αφορούν την επιτάχυνση διαδικασιών αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού χρέους, καθώς και την ίδρυση παρατηρητηρίου πιστοληπτικής επέκτασης, με στόχο την ορθή παρακολούθηση της παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

3ον. Παροχή κινήτρων για μεγέθυνση των επιχειρήσεων, ώστε να είναι, με βάση τραπεζικά κριτήρια, επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για την προώθηση των συνενώσεων και συνεργασιών μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη μείωση του «κενού Φ.Π.Α.» και της αδήλωτης εργασίας, την αύξηση των επενδύσεων, και τη βελτίωση της πρoσβασιμότητάς τους στο τραπεζικό σύστημα.

4ον. Παροχή μικρο-πιστώσεων.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο για τη χορήγηση δανείων έως 25.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις, θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2020.

Η αναγκαία απόφαση διαμόρφωσης προληπτικής εποπτείας των ιδρυμάτων παροχής μικρο-πιστώσεων εκδόθηκε, από την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Σεπτέμβριο του 2021.

Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί, και εξετάζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, 2 σχετικές αιτήσεις.

5ον. Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενιαία ρύθμιση οφειλών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητά τους στο τραπεζικό σύστημα.

Έχει ήδη ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, έχουν εισέλθει σε αυτή 37.100 οφειλέτες, και οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία των πρώτων αιτήσεων ρύθμισης οφειλών.

Παράλληλα, σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας, για την αξιολόγηση της πιστωτικής επέκτασης, έχουν αναληφθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες:

1. Σύσταση Παρατηρητηρίου Ρευστότητας.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου, που συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, είναι η παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά, αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με την πιστωτική επέκταση.

2. Συγκρότηση Συμβουλίου Ρευστότητας.

Έργο του Συμβουλίου, που συγκροτήθηκε επίσης τον Δεκέμβριο του 2020, είναι η υλοποίηση του αντικειμένου του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας.

Για τον σκοπό αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι σήμερα, 6 συνεδριάσεις, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Οικονομικών, με αντικείμενο συζήτησης:

  • τον προσδιορισμό των δεικτών παρακολούθησης παροχής ρευστότητας,
  • τον τρόπο παροχής, επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων,
  • τον τρόπο δημοσιοποίησης των στοιχείων,
  • καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων παροχής ρευστότητας.

3. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας, έστειλα επιστολή με την οποία ζητώ να λαμβάνω από το τραπεζικό σύστημα, σε μηνιαία βάση, στοιχεία που να απεικονίζουν τα νέα δάνεια που χορηγεί το τραπεζικό σύστημα, από ίδια κεφάλαια, σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, εξαιρουμένων δηλαδή των δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και άλλων αναπτυξιακών φορέων, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων.

4. Πραγματοποίηση συναντήσεων, με πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών, με φορείς της αγοράς και εκπροσώπους του τραπεζικού συστήματος.

Σκοπός των συναντήσεων είναι η δημιουργία διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των τραπεζικών ιδρυμάτων, ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια που καθιστούν έναν αριθμό επιχειρήσεων μη επιλέξιμο για τραπεζικό δανεισμό, και να βρεθούν λύσεις προκειμένου να αυξηθεί η περίμετρος των επιχειρήσεων που θα έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.


Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr