NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Έρευνες, Εκθέσεις, Μελέτες
ανάγνωση

Τρ. Πειραιώς: Στο 2,2% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα​ - Σε υψηλά επίπεδα σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη​​

Τρ. Πειραιώς: Στο 2,2% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα​ - Σε υψηλά επίπεδα σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη​​

Το Σεπτέμβριο, οι αυξήσεις τιμών σε ενέργεια και διατροφή οδήγησαν τον εθνικό πληθωρισμό στο 2,2% (Σεπτ.20: -2,0% YoY). Στο πλαίσιο αυτό, ο δομικός πληθωρισμός συνεχίζει να υπολείπεται σημαντικά τον αντίστοιχο γενικό και να διαμορφώνεται σε οριακά θετικά επίπεδα (0,1%).

Όπως σημειώνει στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων η Τράπεζα Πειραιώς στις 15 Οκτώβριου η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τη 2η εκτίμηση των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών του 2020 και τα αναθεωρημένα στοιχεία των ετών 2012-2019. Το 2020 η ύφεση διαμορφώθηκε στο -9,0% έναντι προηγούμενης εκτίμησης για -8,2%. Η προς τα κάτω αναθεώρηση των στοιχείων συνδέεται με την εντονότερη πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης, με την αρνητική συμβολή της στην μεταβολή του ΑΕΠ να φτάνει τις -5,5 μνδ. Η εικόνα αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη θετικότερη συμβολή της μεταβολής των αποθεμάτων και από την οριακά μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών.

Το ονομαστικό ΑΕΠ αναθεωρήθηκε στα €165,3 δισεκ. (προηγ. εκτίμ. €165,8 δισεκ.) σημειώνοντας πτώση της τάξεως του -9,8%. Τα αναθεωρημένα ετήσια στοιχεία δεν έχουν ενσωματωθεί στους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς και στους ρυθμούς μεταβολής του 2021, εξέλιξη που αναμένεται στις 6.12.21 με την ανακοίνωση των στοιχείων του Q3.21.

Η αναθεώρηση του ονομαστικού ΑΕΠ οδήγη- σε σε αναθεώρηση των δημοσιονομικών μεγεθών ως ποσοστό του. Στις 21 Οκτωβρίου η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι το 2020, το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης (κατά ESA) αναθεωρήθηκε στα €16,7 δισεκ., φτάνοντας το -10,1% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος αν και σε όρους αξίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, ωστόσο διαμορφώθηκε στο 206,3% του ΑΕΠ.

Οι μεταβολές στα παραπάνω μακρο- οικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη αναμέ- νεται να αποτυπωθούν στην έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 τον Νοέμβριο του 2021. Ωστόσο, μια πρώτη εικόνα για την πολίτικη του 2022 και τα στοιχεία του 2021 αντλούμε από το Προσχέδιο Προϋπολογισμού όπως κατατέθηκε στη Βουλή στις 04 Οκτωβρίου. Το 2021 η οικονομία θα παρουσιάσει έλλειμμα -€17,7 δισεκ., μέγεθος που αναμένεται να περιοριστεί το 2022 στα -€6,8 δισεκ. (-3,6% του ΑΕΠ), μέσω της αύξησης των εσόδων, κυρίως φορολογικών και της μείωσης των δαπανών κυρίως αυτών που συνδέονται με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Το πρωτογενές ισοζύγιο (κατά ESA) το 2022 θα διαμορφωθεί στο -1,1% του ΑΕΠ. Σημειώνουμε ότι και για το 2022 υπάρχει σχετική απόφαση για άρση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα με βάση τους όρους ενισχυμένης εποπτείας στο 3,5% του ΑΕΠ.

Το Σεπτέμβριο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος (2000-2020=100) υποχώρησε στις 109,7 μνδ. από 113 μνδ. τον Αύγουστο. Ωστόσο, παρά την πτώση του δείκτη κατά 3,3 μονάδες στους επιμέρους τομείς δραστηριότητας καταγράφονται έντονες διακυμάνσεις. Ειδικότερα, στη βιομηχανία ο δείκτης υποχώρησε κατά 7,2 μνδ. (3,3 μνδ., Αυγ.’21: 10,5 μνδ.) στο λιανικό εμπόριο επίσης κατά 7,2 μνδ. (2,1 μνδ., Αυγ.’21: 9,3 μνδ.) στις κατασκευές αυξήθηκε κατά 13,5 μνδ. (12,3 μνδ., Αυγ.’21: -1,2 μνδ.) και στις υπηρεσίες έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της πανδημίας καθώς αυξήθηκε κατά 8,5 μνδ. (34,5 μνδ., Αυγ.’21: 26,0 μνδ.). Σημειώνεται ωστόσο ότι πέρα από την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την τρέχουσα περίοδο, μια σύγκριση με τον Αύγουστο ενδέχεται να εμπεριέχει και εποχικούς παράγοντες στη λειτουργία ορισμένων κλάδων σε συνδυασμό με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στους καταναλωτές η διακύμανση του δείκτη είναι πιο περιορισμένη καθώς υποχωρεί κατά 3,2 μνδ. (-38,3 μνδ., Αυγ.21: -35,1μνδ.). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού διατηρούνται ουσιαστικά αμετάβλητες αλλά οι καταναωτές εμφανίζονται πιο απαισιόδοξοι για την οικονομική κατάσταση της χώρας και του νοικοκυριού τους επόμε- νους 12 μήνες ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται η πρόθεση για μεγάλες αγορές.

Τον Αύγουστο ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 10,1% ΥοΥ, κυρίως λόγω της θετικής συμβολής των κλάδων «ηλεκτρισμού» (25,5% ΥοΥ, συμβολή: 5,7μνδ.) και «μεταποίησης» (6,2% ΥοΥ συμβολή: 4,4μνδ.). Στο λιανικό εμπόριο (εκτός καυσίμων και λιπαντικών) οι δείκτες κύκλου εργασιών και όγκου αυξήθηκαν τον Ιούλιο κατά 11,9% και 8,0% σε ετήσια εποχικά εξομαλυμένη βάση αντίστοιχα. Στις κατασκευές, ο αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 6,8% σε ετήσια βάση και κατά 31,0% YoY το 7μηνο.

Το Σεπτέμβριο, οι αυξήσεις τιμών σε ενέργεια και διατροφή οδήγησαν τον εθνικό πληθωρισμό στο 2,2% (Σεπτ.20: -2,0% YoY). Στο πλαίσιο αυτό, ο δομικός πληθωρισμός (εξαιρ. διατροφή, ποτά, καπνός, ενέργεια) συνεχίζει να υπολείπεται σημαντικά τον αντίστοιχο γενικό και να διαμορφώνεται σε οριακά θετικά επίπεδα (0,1%). Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,9% (Σεπτ.20:-2,3% YoY). Επίσης, τον Αύγουστο, οι πληθωριστικές πιέσεις από τις διεθνείς τιμές ενέργειας συνέβαλλαν σε αυξήσεις κατά 24,4% και 52,0% στους δείκτες τιμών παραγωγού και εισαγωγών στη βιομηχανία στον τομέα της ενέργειας αντίστοιχα και κατ’ επέκταση στη μεταβολή του αντίστοιχου γενικού δείκτη κατά 13,1% και 18,7% σε ετήσια βάση.

Τον Αύγουστο, το ποσοστό ανεργίας, σε εποχικά εξομαλυμένη βάση διαμορφώθηκε στο 13,9% (Αυγ.’20: 16,9%). Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 5,9% YoY, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 16,4% YoY, ενώ οι μη οικονομικά ενεργοί μειώθηκαν κατά 3,9% YoY. Επισημαίνεται ότι, και τον Αύγουστο, η αγορά εργασίας επηρεάστηκε από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Στο δελτίο εκτέλεσης προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, οι στόχοι προσδιορίζονται συμφωνά με την έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, με βάση τα προσωρινά στοιχεία σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, ο κρατικός προϋπολογισμός, παρουσίασε έλλειμμα ύψους €10,1 δισεκ. (στόχος: - €13,0 δισεκ.) και πρωτογενές έλλειμμα €5,96 δισεκ. (στόχος: €8,9 δισεκ). Από την πλευρά των εσόδων, σε σχέση με τον στόχο, καταγράφεται υπέρβαση κατά €943 εκατ. στα φορολογικά έσοδα, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων της τουριστικής περιόδου, ενώ αντίθετα τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν μειωμένα κατά €297 εκατ.. Θετικά συνέβαλε και η υποεκτέλεση δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού ύψους κατά €1,1 δισεκ. Στις δαπάνες μεταξύ άλλων καταγράφεται από τη μια πλευρά υστέρηση στις επιχορηγήσεις προς ΟΚΑ ύψους €506 εκατ. - αν και αναμένεται η πλήρης απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων έως το τέλος του έτους– καθώς και υποεκτέλεση στην κατηγορία των λοιπών επιχορηγήσεων ύψους €409 εκατ. Αντίθετα, καταγράφονται αυξημένες ταμειακές πληρωμές σε εξοπλιστικά προγράμματα κατά €683 εκατ. σε σχέση με τον αρχικό στόχο (απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων). Τέλος, οι πληρωμές στο σκέλος του ΠΔΕ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρουσίασαν μείωση σε σχέση με τον στόχο κατά €414 εκατ.

Τον Αύγουστο του 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα ύψους €1,4 δισεκ., έναντι ελλείμματος €151 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα τα ελλείματα στο ισοζύγιο αγαθών και στο ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων διευρύνονται.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών σημείωσε αύξηση (κατά €1.661 εκατ.) πρωτίστως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου (κατά €1.646 εκατ.) και σε μικρότερο βαθμό, της αύξησης του πλεονάσματος στο ισοζύγιο μεταφορών.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα €3.112 εκατ. (Αυγ.’20: €1.381 εκατ., Αυγ.’19: €4.104 εκατ.), φτάνοντας περίπου το 76% των αντίστοιχων του Αυγ. 2019, ενώ κατά την περίοδο Ιαν- Αυγ. ‘21 διαμορφώθηκαν στα €6,6 δισεκ. δηλαδή κοντά στο 50% των αντίστοιχων του 2019. Η έναρξη εκταμίευσης ευρωπαϊκών πόρων από το μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (Recovery & Resilience Facility, RRF) οδήγησε σε αύξηση των εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων και συνακόλουθα στην βελτίωση του σχετικού πλεονάσματος.

Τον Αύγουστο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 0,8% από 1,2% τον προηγούμενο μήνα. Ταυτόχρονα, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά €1.480 εκατ. έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκαν στα €173,2 δισεκ.

Διεθνείς Εξελίξεις

O πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο εξαιτίας της συνεχιζόμενης ανόδου των τιμών ενέργειας και άλλων πρώτων υλών. Η Fed αναμένεται να ξεκινήσει το tapering μέχρι τα τέλη του 2021 και να το ολοκληρώσει στα μέσα του 2022. Επιπλέον, είναι πιθανή η αύξηση του επιτοκίου μέχρι τα τέλη του 2022.

Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός επίσης διαμορφώνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το πρόβλημα των πολύ ακριβών ενεργειακών πόρων είναι πολύ σοβαρό στην περίπτωση της Ευρωζώνης καθώς οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται κυρίως με εισαγωγές. Επομένως, αναμένεται να ασκηθεί αρνητική επίδραση στους οικονομικούς δείκτες καθώς πλησιάζουμε στη χειμερινή περίοδο που οι ενεργειακές ανάγκες είναι αυξημένες.

Στην Κίνα, τα στοιχεία προμηνύουν σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης παράλληλα με τα σοβαρά προβλήματα σε μεγάλες εταιρίες του κατασκευαστικού τομέα.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr