NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Γιατί αποτυγχάνουν οι νέες επιχειρήσεις; [Μέρος 1ο]

Γιατί αποτυγχάνουν οι νέες επιχειρήσεις; [Μέρος 1ο]

Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι ένα υψηλό ποσοστό νέων επιχειρήσεων τείνουν να αποτυγχάνουν στα πρώτα μόλις χρόνια της λειτουργίας τους. Σύμφωνα μάλιστα με το Bureau of Labor Statistics ή αλλιώς την στατιστική υπηρεσία των ΗΠΑ, περίπου 20% των νέων επιχειρήσεων αποτυγχάνουν εντός του πρώτου έτους, 30% με το πέρας του δεύτερου και στο τέλος της πενταετίας μόνο οι μισές επιχειρήσεις έχουν επιβιώσει.

Ποιοι είναι οι λόγοι πίσω από αυτήν την αποτυχία; Πώς μπορούν οι διαχειριστές να αποφύγουν αυτά τα αποτελέσματα; Παρακάτω, θα αναφερθούν τρεις βασικοί λόγοι, ως πρωτοβουλία για ένα επιχειρηματικό debate, που ως στόχο έχει την ενημέρωση και την επαγρύπνηση των νέων επιχειρηματιών. Ας ξεκινήσουμε.

Έλλειψη προετοιμασίας

Πριν ξεκινήσουν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ιδρυθεί φορολογικά η νέα εταιρεία, τα ιδρυτικά μέλη πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει σχετικές έρευνες για το περιβάλλον στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί η εταιρεία. Η πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων σχετικά με την αγορά-στόχο, την αποδοτικότητα του προϊόντος, τα ποσοστά των κερδών μετά από κόστη, φόρους και άλλες δαπάνες, είναι μερικά μόνο σημεία που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραμεριστούν από τη διοίκηση.

Η νέα επιχείρηση θα πρέπει να έχει θέσει σαφείς στόχους οι οποίοι θα σχετίζονται άμεσα με την ανάλυση του δυνητικού της πελατολογίου. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις σχετικά με την αποδοτικότητα του προϊόντος ή την προσφερόμενη υπηρεσία. Αποτελεί το παρεχόμενο αγαθό μία ευκαιρία για δημιουργία προστιθέμενης αξίας; Μπορεί να επιφέρει έσοδα τα οποία θα αντισταθμίζουν τα κόστη;

Τέτοια είναι τα ερωτήματα που θα πρέπει να έχουν απαντηθεί, πριν από τη διαδικασία εκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σαφώς η εκάστοτε ανάλυση θα πρέπει να βασίζεται σε διαφορετικά σενάρια, διαφορετικές προσδοκίες ώστε να προγραμματιστούν, τελικά, διαφορετικοί χειρισμοί.

Παράγοντας γραφειοκρατία

Αυτός είναι και ένας από τους πιο κοινούς και λανθασμένους υπολογισμούς των νέων επιχειρηματιών που προσπαθούν να υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. Για να δημιουργηθεί μια επιχείρηση, υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε, εν τέλει, να αποκτήσει η επιχείρηση νόμιμη υπόσταση. Αυτές οι διαδικασίες απαιτούν χρόνο και πρέπει να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Ο χρόνος που απαιτείται ώστε να παρακαμφθεί η γραφειοκρατία ποικίλει ανά εγχείρημα και συνάμα καθορίζει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μην έχοντας λάβει υπόψιν τα «πρέπει» και τις ιδιαιτερότητες ορισμένων φορέων, οι επιχειρηματίες μπορεί να παγιδευτούν σε ένα φαύλο κύκλο γραφειοκρατίας, χάνοντας έτσι το πιθανό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να συμπλέει με την εποχή και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αγορά. Προφανώς, η γραφειοκρατία, είναι ένα ζήτημα που μπορεί να διαφέρει εγχώρια ή εξωχώρια. Με την πάροδο των χρόνων, είναι ένα ζήτημα του οποίου η βαρύτητα θα μειώνεται, αλλά εν έτη 2021, παραμένει ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την έκβαση μιας επιχειρηματικής προσπάθειας.

Ανύπαρκτη δομή

Ένας άριστος επαγγελματίας, δεν είναι απαραίτητα άριστος μάνατζερ και επιχειρηματίας. Για να μπορέσει ένας νέος επιχειρηματίας να ηγηθεί και να αποδώσει την εμπειρία του στην ανταγωνιστική αγορά, η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα είναι η διαμόρφωση της δομής της εταιρείας. Το να είναι σε θέση να διευθετήσει όλα τα διαχειριστικά ζητήματα, έχοντας παράλληλα στις πλάτες του την παραγωγική διαδικασία, ο διαχειριστής βρίσκεται σε μία δύσκολη θέση, η οποία προϋποθέτει σωστή οργάνωση εκ των προτέρων.

Η διαχείριση πρέπει να προβλέψει όλα τα οργανωσιακά θέματα που υποβόσκουν και απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό, καθώς και όλες τις πιθανές προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν. Η σωστή οργάνωση των εγγράφων και του αρχείου της εταιρείας, η αποτελεσματική ανάθεση ρόλων, η επίτευξη κερδοφόρων συνεργιών και συνεργασιών, είναι μερικά μόνο παραδείγματα των σημείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη δομή μιας νέας επιχείρησης.

Η είσοδος στον επιχειρηματικό κόσμο δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτεί ωριμότητα στη λήψη αποφάσεων, αποφασιστικότητα και προσεκτικό χειρισμό. Περισσότεροι λόγοι που συμβάλουν στην επιχειρηματική επιτυχία ή αποτυχία θα συζητηθούν σε επόμενα μέρη, ούτως ώστε να ενισχυθούν μελλοντικά και υφιστάμενα άγουρα εγχειρήματα.

Ας μην ξεχνάμε ότι η σωστή επιχειρηματικότητα αναδεικνύει συλλογικά το επίπεδο μιας χώρας τόσο βιωτικά όσο και κοινωνικά.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr