NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Παίρνουν μπρος οι μηχανές ασφάλισης μεγάλων έργων υποδομής το 2021 και 2022

Παίρνουν μπρος οι μηχανές ασφάλισης μεγάλων έργων υποδομής το 2021 και 2022

Οι μεγάλες συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ 2020 - 2021 και κορυφώνονται το 2022 δρομολογούν μεγάλες επενδύσεις σε τουρισμό, real estate, στην ενέργεια, σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικούς άξονες.

Με οδηγό την Βόρεια Ελλάδα, η οικονομία της χώρας αλλάζει σελίδα. Τουλάχιστον 15 πολύ μεγάλα έργα είναι εν εξελίξει, ενώ προ των πυλών βρίσκονται και άλλα μεγάλα έργα, όπως το project ThessINTEC και έργα τεχνολογίας που προσελκύουν σημαντικά επενδυτικά κονδύλια.

Στο συρτάρι των μεγάλων έργων, τα συμβόλαια τεχνικών ασφαλίσεων

Το «συρτάρι» των μεγάλων έργων είναι γεμάτο με συμβόλαια και συμφωνίες ανέγερσης, κατασκευής, συμβόλαια με συμφωνημένες αξίες, έσοδα, αποδόσεις για κάθε έργο που θα μπει σε λειτουργία εν ευθέτω χρόνω.

Ένα ακόμα «συρτάρι» θα χρειαστεί για να μπουν μέσα και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τεχνικά έργα που θα έχουν ή θα υπογράψουν όσοι συμμετέχουν στις συμφωνίες αυτές. Η ασφάλιση δεν προστατεύει μόνο τον ασφαλισμένο (εργολάβο, μηχανικό, επενδυτή κ.τ.λ, προστατεύει μέσω του μηχανισμού πρόληψης τυχόν ζημιές που μπορεί να γίνουν και να έχουν συνέπειες τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία.

Οι κίνδυνοι και τα παραπατήματα –στο επίκεντρο τα γεωπολιτικά

Μπορεί να αφήσαμε πίσω την κρίση του 2020 και η επόμενη ημέρα της οικονομίας και των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας να βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, το παραγωγικό μοντέλο της χώρας να αλλάζει, μεταξύ άλλων με την δρομολογούμενη απολιγνιτοποίηση, τη μετάβαση της χώρας στην πράσινη ενέργεια, ο χορός, ωστόσο των δισεκατομμυρίων θα μπορούσε να μειώσει ρυθμούς, αν υπάρξει η παραμικρή δυσμένεια στα γεωπολιτικά της περιοχής.

Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και από την επέλαση άλλων κινδύνων, δημιουργώντας αρνητικές αλυσιδωτές αντιδράσεις που όλοι απεύχονται.

Τα είδη των συμβολαίων Τεχνικών Ασφαλίσεων

Τα συμβόλαια τεχνικών ασφαλίσεων είναι εξειδικευμένα, άγνωστα για τους περισσότερους ακόμα και για τους μηχανικούς, περιέχουν πολλούς τύπους κινδύνων, είναι μεγάλα τα μεγέθη και υπογράφονται με μεγάλες αξίες.

Ποια είναι αυτά τα συμβόλαια

  • C.A.R. (Contractors All Risks), Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου οικοδομικών έργων: Συμβόλαια που παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι όλων των κινδύνων (εκτός όσων ρητά εξαιρούνται) για απώλεια ή ζημιά σε έργα που κατασκευάζονται (π.χ. κτήρια, δρόμοι κ.λπ.), τα εργοτάξια και τον εξοπλισμό κατασκευών ή/και τα μηχανήματα κατασκευής, καθώς και έναντι αξιώσεων τρίτων για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν σε σχέση με την εκτέλεση του έργου.
  • E.A.R. (Erection All Risks), Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης: Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης έναντι όλων των κινδύνων (εκτός όσων ρητά εξαιρούνται) για απώλεια ή ζημιά σε ανέγερση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων εργοστασίων και σιδερένιων ή χαλύβδινων κατασκευών οποιουδήποτε είδους, καθώς και έναντι απαιτήσεων τρίτων για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από την εκτέλεση του έργου.
  • C.P.M. (Contractors’ Plant and Machinery), Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου μηχανημάτων έργου: Ασφάλιση των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων ενός εργολάβου, σε ετήσια βάση και σε όποιο έργο χρησιμοποιούνται. Καλύπτει κάθε απώλεια ή ζημιά (εκτός όσων ρητά εξαιρούνται), από οποιαδήποτε αιτία που συμβαίνει κατά τη διάρκεια εργασίας, όταν είναι εκτός εργασίας ή κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι η αξία αντικατάστασης του μηχανήματος σε καινούργιο.
  • C.E.C.R (Civil Engineering Completed Risks), Ασφάλιση αποπερατωμένων έργων πολιτικού μηχανικού: Ασφαλιστική κάλυψη στις κατασκευές πολιτικού μηχανικού μετά την ολοκλήρωσή τους έναντι κατονομαζόμενων κινδύνων. Καλύπτει το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των υλικών ζημιών, κυρίως από κίνδυνο φωτιάς, κινδύνους που προέρχονται από τοπικές γεωλογικές συνθήκες, καθώς και κινδύνους σε σχέση με τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και χρήση της κατασκευής.
  • E.E.I. (Electronic Equipment Insurance), Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Ασφαλιστική κάλυψη έναντι όλων των κινδύνων (εκτός όσων ρητά εξαιρούνται) για απώλεια ή ζημιά σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε μια εγκατάσταση, κατά την εργασία, όταν είναι εκτός εργασίας ή κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι η αξία αντικατάστασης του ζημιωθέντος ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε καινούργιο.
  • M.B. (Machinery Breakdown), Ασφάλιση μηχανικών βλαβών: Ασφαλιστική κάλυψη έναντι όλων των κινδύνων (εκτός όσων ρητά εξαιρούνται) για απώλεια ή ζημιά σε μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό σε μια εγκατάσταση, κατά την εργασία, όταν είναι εκτός εργασίας ή κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι η αξία αντικατάστασης του ζημιωθέντος μηχανήματος σε καινούργιο.

Βγαίνουν οι ζημιές ακανόνιστα και κοστίζουν πολύ

Θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν ότι η φύση των εργασιών των ασφαλίσεων περιουσίας εν γένει, αφορά σε ζημιές που συμβαίνουν ακανόνιστα (τόσο ως προς την ένταση όσο και ως προς τη συχνότητα εμφάνισης ζημιών) στο βάθος του χρόνου, οι οποίες μπορεί να μην συμβαίνουν τακτικά, όμως όταν συμβούν πιθανόν να είναι ιδιαίτερα υψηλού κόστους. Για τον υπολογισμό του τελικού κόστους των αποζημιώσεων του έτους, θα πρέπει να συνυπολογιστεί η εξέλιξη του πλήθους των ζημιών και του ποσού των αποζημιώσεων στο βάθος του χρόνου.

Τα μεγέθη των τεχνικών ασφαλίσεων και οι ασφαλισμένοι κίνδυνοι

Εντός του 2020 εκδόθηκαν 17.638 συμβόλαια και μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός το 2021.

Κατανομή ασφαλιστηρίων συμβολαίων 2020

Συμβόλαια

Συμμετοχή

Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ στις 31/12/2020 με καλύψεις CAR , EAR1

3.425

19,4%

Πλήθος συμβολαίων μικρής διάρκειας με

έναρξη και λήξη εντός του 2020 με καλύψεις

CAR , EAR

1.318

7,5%

Πλήθος συμβολαίων εκδοθέντων εντός του

2020 με καλύψεις ΕΕΙ , ΜΒ , CMI

10.354

58,7%

Λοιπά συμβόλαια 2020 (περιλαμβάνονται καλύψεις: CPM και CECR)

2.541

14,4%

Σύνολο

17.638

100,0%

Οι πράκτορες και οι μεσίτες ασφαλίσεων γράφουν τους μεγάλους κινδύνους

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις τεχνικές ασφαλίσεις ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (55,1%) του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (31,2% αντίστοιχα).

Ζημιές – αποζημιώσεις: 1.890 ζημιές, 3,7 εκατομμύρια αποζημιώσεις

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2020 δηλώθηκαν 1.890 ζημιές εντός του 2020. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις 3,7 εκατ. ευρώ εντός του 2020, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2020 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 13,7 εκατ.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δηλωθείσες ζημίες και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2020).

Πλήθος ζημιών και αποζημιώσεις 2020

Πλήθος
ζημιών

Πληρωθείσες
αποζημιώσεις (€)

Εκκρεμείς
αποζημιώσεις (€)

Συμβόλαια με καλύψεις CAR, EAR

385

963.899

6.668.027

Συμβόλαια με καλύψεις ΕΕΙ , ΜΒ , CMI

1.362

2.455.644

5.422.018

Λοιπά συμβόλαια (καλύψεις: CPM και CECR)

143

312.222

1.594.188

Σύνολο

1.890

3.731.765

13.684.233


Η ποσοστιαία κατανομή αυτών επί του συνόλου των ζημιών και των αποζημιώσεων για το 2020

Ποσοστιαία κατανομή ζημιών και αποζημιώσεων 2020

Πλήθος
ζημιών

Πληρωθείσες
αποζημιώσεις (€)

Εκκρεμείς
αποζημιώσεις (€)

Συμβόλαια με καλύψεις CAR, EAR

20,4%

25,8%

48,7%

Συμβόλαια με καλύψεις ΕΕΙ , ΜΒ ,

CMI

72%

65,8%

39,6%

Λοιπά συμβόλαια (καλύψεις: CPM

και CECR)

7,6%

8,4%

11,7%

Σύνολο

100%

100%

100%

Ανάλυση αποζημιώσεων ανά αιτία

Όσον αφορά τις αιτίες των ζημιών που περιλαμβάνονται στα λοιπά αίτια, ενδεικτικώς αναφέρονται: κλοπή, καθίζηση, κατάρρευση, κακόβουλες ενέργειες, ελλαττωματικό υλικό, βραχυκύκλωμα και μηχανικές βλάβες.

Πλήθος ζημιών ανά αιτία, έτους 2020

Πυρκαγιά

Φυσικές
καταστροφές

Αστική
Ευθύνη

Λοιπά
αίτια

Σύνολο

Συμβόλαια με καλύψεις CAR, EAR

2

26

274

83

385

Συμβόλαια με καλύψεις ΕΕΙ , ΜΒ , CMI

93

89

-

1.180

1.362

Λοιπά συμβόλαια (καλύψεις: CPM και CECR)

2

3

-

138

143

Σύνολο

97

118

274

1.401

1.890

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr