NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Ασφαλιστικές vs τεχνολογία, μεγάλη μάχη των γιγάντων - Ποιος θα επικρατήσει

Ασφαλιστικές vs τεχνολογία, μεγάλη μάχη των γιγάντων - Ποιος θα επικρατήσει

Δύο γίγαντες πιάνονται στα χέρια. Θα επικρατήσει ο ένας από τους δύο ή και οι δύο μαζί και για πόσο χρονικό διάστημα; Οι καταναλωτές απλοί θεατές ή θα συμμετέχουν στις διαδικασίες αναγόρευσης;

Την θέλουν και την φοβούνται την τεχνολογία οι ασφαλιστικές. Από την μία τους απλώνει χείρα βοηθείας για να φτάσουν στην κορυφή της πυραμίδας, από την άλλη η χείρα αυτή μπορεί να τους οδηγήσει και στις κατακόμβες. Πώς γίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλη αντίθεση. Είναι η τεχνολογία η πέτρα του σκανδάλου για τις ασφαλιστικές;

Τι αλλάζει και πώς οι καταναλωτές συμμετέχουν στην διαδικασία αλλαγής

Η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αγοράζουν ασφαλιστικές καλύψεις οι ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η τεχνολογία μπορεί να αυξήσει τις αποδόσεις των ασφαλιστικών. Υπάρχει και όμως και ένα ΑΛΛΑ. Με την πάροδο του χρόνου, η τεχνολογία θα μπορούσε να διαβρώσει ή να εξαφανίσει την ζήτηση για τις παραδοσιακές ασφαλίσεις.

Αυτές οι παραδοσιακές ασφαλίσεις όμως είναι που παράγουν το μεγαλύτερο κέρδος στους ασφαλιστές. Οι αλλαγές δεν θα γίνουν με ταχύτητα φωτός, αλλά σταδιακά. Οι αλλαγές σημαίνουν ότι οι παραδοσιακοί ασφαλιστές δεν θα κάθονται λεπτό. Θα πρέπει να βρουν τρόπους να καινοτομούν συνεχώς για να πιάνουν τον ρυθμό των εξελίξεων για διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

Οι συνδεδεμένες συσκευές θα «φάνε» τα παραδοσιακά κέρδη των ασφαλιστικών

Οι ασφαλιστές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο δεδομένα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διασυνδεδεμένες συσκευές παρακολούθησης, γνωστές συλλογικά ως Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), για να αποκτήσουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των αντισυμβαλλομένων, τονίζει η Moody's .

Αυτό το κάνουν για να υποστηρίξουν τα περιθώρια κέρδους στο underwriting σε τομείς επιχειρηματικής ασφάλισης ή σε τομείς ασφάλισης κατοικίας, υγείας κ.τ.λ. Ωστόσο, με τις πιο εξελιγμένες διασυνδεδεμένες συσκευές, τις εξυπνότερες των εξυπνότερων συσκευών, όπως είναι το αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, τα wearables, θα μειωθούν τα ατυχήματα. Αυτό θα μειώσει τη ζήτηση για παραδοσιακές ασφαλίσεις, διαβρώνοντας τα κέρδη των ασφαλιστών.

Για παράδειγμα, οι ανιχνευτές διαρροής νερού, οι συναγερμοί καπνού και οι συσκευές ανάγνωσης CO2 πιθανότατα θα μειώσουν τις ζημιές από πλημμύρες και πυρκαγιές στα ασφαλιστήρια περιουσίας. Ομοίως, τα wearables που παρακολουθούν ζωτικής σημασίας στατιστικά στοιχεία πιθανότατα θα βελτιώσουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, μειώνοντας τις ιατρικές απαιτήσεις. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση για ορισμένες παραδοσιακές μορφές ασφαλιστικής κάλυψης θα μειωθεί, συμπαρασύροντας τα έσοδα από ασφάλιστρα και τα λειτουργικά κέρδη των ασφαλιστών.

Alarm για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Η αλλαγή στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων θα βάλει αυτόματα σε κίνδυνο τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Δηλαδή η αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων θα οδηγήσει στη δημιουργία πολλών ομαδοποιημένων ψηφιακών προϊόντων, όπου διάφορα αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης θα προσφέρονται στους πελάτες ως ένα ενιαίο πακέτο.

Συνεργασίες με συνεπακόλουθο την αποδυνάμωση

Για να παραμείνουν εντός τους ανταγωνισμού οι ασφαλιστικές θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν συνεργασίες διανομής με ομίλους Big Tech ή με κυρίαρχους παίκτες σε παρακείμενους τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό όμως βάζει σε κίνδυνο τα περιθώρια κερδοφορίας τους, ενώ, παράλληλα, θα χάσουν τον απόλυτο έλεγχο των πελατών.

Η εξάπλωση των συνδεδεμένων συσκευών θα επιφέρει επίσης νέους κινδύνους, ιδίως αυτούς που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη δυσλειτουργία του λογισμικού. Θα είναι δύσκολο να καλυφθούν από τους ασφαλιστές, καθώς οι πολλαπλές διασυνδέσεις μεταξύ έξυπνων συσκευών θα αυξήσουν τη συσχέτιση συμβάντων, καθιστώντας πιο πιθανές τις σοβαρές απώλειες. Τα περιθώρια κέρδους αναδοχής των ασφαλιστών από την κάλυψη νέων κινδύνων που σχετίζονται με το IoT θα είναι επομένως υψηλότερα, αλλά πιο ευμετάβλητα και ενδέχεται να μην αντισταθμίσουν τη ζημία στην παραδοσιακή επιχείρησή τους.

Σε κίνδυνοι οι ασφαλιστικές λιανικής

Ο βαθμός διαταραχής στις ασφάλειες από τις συσκευές IoT θα ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον κλάδο δραστηριότητας, αλλά και το πόσο σύντομα θα εξαπλωθεί η τεχνολογία. Οι ασφαλιστικές λιανικής που καλύπτουν κυρίως κινδύνους υψηλής συχνότητας, αλλά χαμηλής σοβαρότητας, θα αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αντίθετα το IoT θα έχει πιο περιορισμένο αντίκτυπο στους ασφαλιστές που παρέχουν παραδοσιακά προϊόντα ζωής και αποταμίευσης.

Οι ασφαλιστικές αυτοκινήτων θα συρρικνωθούν

Η τεχνολογία IOT θα έχει έντονο, αν και σταδιακό, αντίκτυπο στις ασφαλιστικές αυτοκινήτου. Με το 90% των τροχαίων ατυχημάτων να αποδίδονται σε ανθρώπινο λάθος, οι εφαρμογές IoT στο αυτοκίνητο θα αποκτήσουν μεγάλη ζήτηση.

Με την πάροδο του χρόνου, η τεχνολογία θα μειώσει το συνολικό κόστος αποζημίωσης κινητήρα, αντισταθμίζοντας τον πληθωριστικό αντίκτυπο της ακριβής τεχνολογίας αυτοκινήτου. Αυτό θα οδηγήσει με τη σειρά του σε μείωση των ασφαλίστρων και των λειτουργικών κερδών.

Τέλος, η έλευση των πλήρως αυτόνομων οχημάτων θα διαταράξει την αγορά, μεταθέτοντας θεωρητικά την ευθύνη για την οδική ασφάλεια από τον οδηγό στον κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr