NEWSFLASH...
ανάγνωση

Generali: Με χαμηλό κόστος καλύπτονται ζημιές και κίνδυνοι πολλαπλασίου ύψους

Generali: Με χαμηλό κόστος καλύπτονται ζημιές και κίνδυνοι πολλαπλασίου ύψους

Ορίζοντας την Μικρή και Μεσαία Επιχείρηση θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι αυτή που απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, και/ή ισολογισμό κάτω των 43 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ.

Ο σημαντικότερος «κίνδυνος» που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι συνήθως η έλλειψη στρατηγικής και μεθοδολογίας στην διαχείριση των κινδύνων που τις απειλούν, αναφέρει η κα Κάκια Κεχρή, P&C Retail Manager στην Generali. Στην Ελλάδα, η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, συχνά οικογενειακές, οι οποίες δε διαθέτουν την απαραίτητη δομή που να τους επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση κάθε είδους κινδύνου. Συγκεκριμένα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (0 - 9 εργαζόμενοι) αποτελούν τον κύριο κορμό της οικονομίας της χώρας, καθώς παρέχουν σχεδόν 6 στις 10 θέσεις εργασίας, υπερβαίνοντας έτσι τον μέσο όρο των 3 στις 10 θέσεις εργασίας σε επίπεδο ΕΕ.

Το προφίλ των κινδύνων

Λόγω, λοιπόν, της επιχειρηματικής δομής τους και του μεγέθους τους, συνήθως όταν επέλθει ένας κίνδυνος το οικονομικό αποτύπωμά τους μπορεί να υπερβεί το ύψος ολόκληρου του ισολογισμού τους. Σε συνεργασία, λοιπόν, με τον ασφαλιστικό σύμβουλο θα ήταν σκόπιμο αυτές οι επιχειρήσεις να διαμορφώσουν το προφίλ των κινδύνων που τις αφορά άμεσα, σύμφωνα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Για παράδειγμα, αν μία επιχείρηση χρησιμοποιεί εύφλεκτες πρώτες ύλες είναι πιο ευάλωτη σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, αν έχει ένα εκτεταμένο τμήμα IT είναι πιο εύκολος στόχος κυβερνοεπιθέσεων κ.λπ.

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τους κινδύνους στους λειτουργικούς κινδύνους, όπως είναι οι μηχανικές βλάβες, οι ζημιές σε εξοπλισμό κ.ά., στους κινδύνους, που αφορούν τις υποχρεώσεις ενός επιχειρηματία βάσει της νομοθεσίας, όπως η προστασία καταναλωτών (έναντι ελαττωματικών προϊόντων), η διασφάλιση προσωπικών δεδομένων, η τήρηση των όσων προβλέπει η εργατική νομοθεσία και τους κινδύνους από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως σεισμός, φωτιά πλημμύρα, εργατικά ατυχήματα κ.ά. Επίσης, υπάρχουν και οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι από συναλλαγές της επιχείρησης με τρίτους (χρηματοδοτήσεις, πιστώσεις, εγγυήσεις, απαιτήσεις). Στατιστικά, οι ζημιές, όπως η θραύση κρυστάλλων, η κλοπή, η διαρροή σωληνώσεων και οι ζημιές σε συσκευές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, είναι οι πιο συχνές, ενώ και οι ζημιές από φυσικά φαινόμενα πλήττουν σταθερά τα τελευταία χρόνια τις επιχειρήσεις.

Παράθεση - epixeiro.gr

Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής του είναι άμεση συνάρτηση μιας ολοκληρωμένης ασφαλιστικής κάλυψης.

Το εύρος των καλύψεων είναι το ζητούμενο για τη σωστή ασφάλιση

Αυτό που θα πρέπει να λάβει υπόψη του κάθε επιχειρηματίας είναι ότι τόσο το εύρος των καλύψεων που τελικά θα συμπεριληφθούν τόσο ασφαλιστήριο, όσο και το κόστος της ασφάλισης, εξαρτώνται από 4 βασικούς παράγοντες: α) τη χρήση και την επικινδυνότητα των εργασιών της ασφαλιζόμενης επιχειρήσεως, β) το ύψος των κεφαλαίων προς ασφάλιση, γ) την επιλογή του εύρους της κάλυψης (πακέτο κάλυψης ή μεμονωμένες καλύψεις, τα ποσά απαλλαγής), δ) τα μέτρα προστασίας που έχουν, ήδη, ληφθεί.

Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής του είναι άμεση συνάρτηση μιας ολοκληρωμένης ασφαλιστικής κάλυψης. Με την καθοδήγηση τόσο της ασφαλιστικής εταιρείας όσο και του ασφαλιστικού συμβούλου, ο επιχειρηματίας θα καθορίσει το εύρος των κινδύνων που θα ασφαλίσει, τα απαραίτητα κεφάλαια, τους ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και εν τέλει και το ασφάλιστρο που θα διαπραγματευθεί με τις ασφαλιστικές εταιρείες, επιλέγοντας εν τέλει αυτή που προσφέρει εγγυημένες ευέλικτες, αξιόπιστες απλές και έξυπνες λύσεις.

Με χαμηλό κόστος καλύπτονται ζημιές και κίνδυνοι πολλαπλασίου ύψους

Η ενημέρωση και η έρευνα αγοράς είναι πολύ σημαντικά βήματα στην διαδικασία αυτή, ώστε ο επιχειρηματίας να κατανοήσει πώς η ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει ως ένας σύμμαχος στη διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου και στη συνέχιση των εργασιών έναντι απρόβλεπτων γεγονότων. Είναι χαρακτηριστικό, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, τον Απρίλιο του 2021, μόλις μία στις τρεις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν ασφαλισμένες απέναντι σε κινδύνους που μπορούν να απειλήσουν τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία τους. Μία πρώτη επαφή με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο είναι ικανή να αντιστρέψει τα παραπάνω αρνητικό στατιστικό υπασφάλισης στη χώρα μας. Ειδικά εάν συνυπολογίσουμε ότι το κόστος ασφάλισης μιας επιχείρησης είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και μπορεί να καλύψει ζημιές και κινδύνους πολλαπλάσιου ύψους.

Ασφάλιση που συνδυάζει δύο καινοτόμα χαρακτηριστικά

«Στην Generali», σημειώνει η κα Κεχρή «έχουμε καλύψει την ανάγκη για εξατομικευμένη κάλυψη διαφορετικών ειδών επιχειρήσεων με το πρόγραμμα Ασφάλισης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Business On. Το πρόγραμμα συνδυάζει δύο καινοτόμα χαρακτηριστικά όπως α) τη modular δομή, δηλαδή το συνδυασμό διαφορετικών κατηγοριών καλύψεων και β) τις υπηρεσίες

Οι καλύψεις του προγράμματος κινούνται γύρω από τους παρακάτω άξονες: Η Ασφάλιση Περιουσίας για κτίριο, βοηθητικούς χώρους και περιεχόμενο, είναι η βάση του προγράμματος, όπου ένας ολοκληρωμένος κορμός βασικών καλύψεων εμπλουτίζεται περαιτέρω από προαιρετικές επιλογές και πολλές εναλλακτικές στα όρια ευθύνης κάλυψης και το ποσό συμμετοχής. Τη βασική κάλυψη συμπληρώνουν επιπλέον κατηγορίες όπως η Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, η Ασφάλιση Χρημάτων και η Ασφάλιση Προσωπικού. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μία ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση που προσαρμόζεται στις στοχευμένες ανάγκες της κάθε επιχείρησής.

Η ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη

Κι επειδή η άμεση ανταπόκριση και αποκατάσταση σε περίπτωση ζημιάς είναι η στιγμή της αλήθειας για τον ασφαλισμένο, η Generali έχει σχεδιάσει υπηρεσίες όπως: η δυνατότητα ψηφιακής πραγματογνωμοσύνης και καταγραφής της ζημιάς μέσω βιντεοκλήσης, ο συντονισμός και η επίβλεψη των εργασιών αποκατάστασης από συνεργαζόμενο συνεργείο, η άμεση αποζημίωση για ζημιές έως €2.500 χωρίς υποβολή δικαιολογητικών και η άμεση τεχνική βοήθεια, που λειτουργεί 24/7. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μία ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης για τους επαγγελματίες, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr