NEWSFLASH...
ανάγνωση

Οι ευθύνες των στελεχών διοίκησης είναι πολλές και πολύπλοκες

Οι ευθύνες των στελεχών διοίκησης είναι πολλές και πολύπλοκες

Σήμερα, σύμφωνα με την Μαρία Μπάρμπαρα, Manager - Financial Lines της Howden, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα στελέχη τους έχουν τη δυνατότητα να προστατευθούν από αγωγές και απαιτήσεις τρίτων για λάθη και παραλείψεις με ένα ασφαλιστήριο D&O που ενεργοποιείται άμεσα και λειτουργεί ιδιαιτέρως αποτελεσματικά.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και περίπλοκο κοινωνικό και κανονιστικό περιβάλλον, μία από τις κύριες απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση, και η οποία πλέον δεν αποτελεί παράδοξο, είναι οι σύνθετες και πολύπλευρες αγωγές.

Στις μέρες μας, οι δικαστικές διαμάχες αυτού του είδους αποτελούν έναν ορατό και συχνό κίνδυνο από τον οποίο κάθε επιχείρηση, σε συνεργασία με τον κατάλληλο ασφαλιστικό σύμβουλο, μπορεί να προστατευθεί και μάλιστα σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του μεσίτη ασφαλίσεων, του broker, είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα στις επιχειρήσεις που του εμπιστεύονται την ασφάλισή τους και πάντα να διασφαλίζει ότι υπάρχει επάρκεια κάλυψης για το σύνολο των εν δυνάμει απαιτήσεων, που θα μπορούσαν –σε πολλές περιπτώσεις- να ενεργοποιήσουν παραπάνω από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για παράδειγμα, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης δεν περιορίζεται στην κάλυψη της όποιας αμέλειας μπορεί να προέλθει από τα Μέλη του ΔΣ, αλλά επεκτείνεται ώστε να προστατεύει όλους τους ανθρώπους ενός οργανισμού, δηλαδή όλους τους εργαζόμενους μιας μικρομεσαίας επιχείρησης που έχουν θέσεις ευθύνης και λαμβάνουν αποφάσεις.

Οι εργαζόμενοι που στελεχώνουν τα ζωτικά τμήματα ενός οργανισμού, όπως αυτό της Οικονομικής Διεύθυνσης, της Διαφήμισης και του Marketing, αλλά και της Μηχανογράφησης και Κυβερνοασφάλειας (ΙΤ Security), είναι καθημερινά εκτεθειμένοι σε παγίδες, καθώς καλούνται να πάρουν αποφάσεις σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ταχείς ρυθμούς, μεταβαλλόμενες και ιδιόρρυθμες συνθήκες και σε πολλές περιπτώσεις αχαρτογράφητα νερά.

Οι δικογραφίες που αφορούν σε λανθασμένη πληροφόρηση, η οποία εμπεριέχεται σε διαφημιστικά έντυπα και ετικέτες προϊόντων, ολοένα και πληθαίνουν. Αν και είθισται οι αγωγές από καταναλωτές και B2B πελάτες να εμπίπτουν σε ποικίλα ασφαλιστήρια που κυρίως καλύπτουν την Εταιρική Ευθύνη, έχουν προκύψει πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι καταναλωτές στρέφονται εναντίον των ίδιων των υπεύθυνων επικοινωνίας ή και των Μελών ΔΣ καταλογίζοντας αμέλεια σχετιζόμενη με ελλιπή ή ανακριβή ενημέρωση. Πολλές είναι και οι περιπτώσεις όπου επιρρίπτονται ευθύνες σε στελέχη με τον ισχυρισμό ότι «κάποιες υπηρεσίες ή προϊόντα αποτελούν "αντίγραφα" του ανταγωνισμού».

Συγχρόνως, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων βασίζονται στους ανθρώπους που στελεχώνουν την Οικονομική Διεύθυνση προκειμένου να λάβουν αποφάσεις περί εξαγορών, επενδύσεων ή τραπεζικής χρηματοδότησης. Η εσφαλμένη παρουσίαση ή παραποίηση των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης είτε στην τράπεζα που θα τη χρηματοδοτήσει ή στους όποιους επενδυτές, μπορεί να εκθέσει τον CFO -και μαζί του και αρκετά ακόμη διοικητικά στελέχη- σε ντόμινο αγωγών. Στη χώρα μας, το τμήμα Λογιστηρίου, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πέρα από τις λογιστικές και φοροτεχνικές ευθύνες, συνήθως αναλαμβάνει και τον ρόλο της Οικονομικής Διεύθυνσης, με πλήθος αρμοδιοτήτων, όπως αυτή της συμμόρφωσης με τις Ρυθμιστικές Αρχές (Προστασία Δεδομένων, Επιτροπή Ανταγωνισμού), των Προμηθειών και Συμβάσεων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και άλλων λειτουργιών της εταιρίας. Ως εκ τούτου οι ευθύνες πολλαπλασιάζονται, καθώς τα στελέχη καλούνται να επιδείξουν «προσήκουσα επιμέλεια», όχι μόνο στα άμεσα καθήκοντά τους, αλλά σε πολλές και διαφορετικές, άκρως υπεύθυνες εργασίες.

Εκτός όμως από τα παραπάνω, σήμερα ένας από τους τομείς που απασχολεί πολύ σοβαρά τις επιχειρήσεις είναι η Μηχανογράφηση και, βεβαίως, η Ασφάλεια των Δικτύων. Σε μία εποχή που τα Δίκτυα Πληροφοριών απειλούνται όσο ποτέ άλλοτε από εγκληματικές κυβερνοεπιθέσεις, η διεξοδική ανάλυση των αναγκών και των καλύψεων που διασφαλίζουν την επιβίωση της εταιρίας μετά από ένα συμβάν, έχει την τιμητική της. Ο ασφαλιστικός κλάδος διεθνώς κατακλύζεται από απαιτήσεις και αγωγές κατά στελεχών με επίκεντρο τόσο την επεξεργασία προσωπικών και εταιρικών δεδομένων όσο και την διαρροή δεδομένων, ως συνέπεια μιας κυβερνοεπίθεσης. Ο ΙΤ Manager ή ο DPO ενός οργανισμού καλείται πλέον να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοίκηση της επιχείρησης και να συμμετέχει ουσιαστικά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου ανάπτυξης.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μια μικρομεσαία επιχείρηση και οι εργαζόμενοί της σε θέσεις ευθύνης χρειάζονται ένα D&O συμβόλαιο, το οποίο ανά πάσα στιγμή θα ενεργοποιείται ώστε να καλύψει πολυδάπανες αγωγές και αποζημιώσεις προς τρίτους, προστατεύοντας έτσι την προσωπική περιουσία των Στελεχών, περιορίζοντας την οικονομική ζημία και διασφαλίζοντας θετικό πρόσημο στις ταμειακές ροές της επιχείρησης.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr