NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

ΔΕΗ: Λειτουργικά κέρδη 170 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2022​

ΔΕΗ: Λειτουργικά κέρδη 170 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2022​

Κατά 1.133,4 εκατ. ευρώ αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ στο α' τρίμηνο 2022 σημειώνοντας αύξηση 01,7%) κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου εσόδου καθώς και της αύξησης της εγχώριας ζήτησης κατά 7,5%, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Η επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε στα 170 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο 2022, έναντι 226 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Στο ίδιο διάστημα τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 30,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 29 εκατ. ευρώ το 'α τρίμηνο του 2021.

Tα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 185,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 43,7 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2021, λόγω του φόρου 183,6 εκατ. ευρώ επί της υπεραξίας ύψους 787,2 εκατ. ευρώ από την πώληση στην Macquarie του 49% της συμμετοχής στον ΔΕΔΔΗΕ. Εξαιρουμένου του φόρου αυτού οι ζημίες για το α΄ τρίμηνο 2022 διαμορφώνονται σε 2,1 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης δήλωσε:

«Η ΔΕΗ συνεχίζει απρόσκοπτα την εφαρμογή του Επιχειρησιακού της σχεδίου, παραμένοντας προσηλωμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου. Παρά το γεγονός ότι το α΄ τρίμηνο του 2022 ήταν η κορύφωση της ενεργειακής κρίσης, επιδείξαμε αντοχή στηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες μας, αλλά και επιτυγχάνοντας επιδόσεις που συμβαδίζουν με τους στόχους μας για το 2022 για EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση στα ίδια επίπεδα με το 2021. Η υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου τον Νοέμβριο του 2021, είναι τώρα πιο αναγκαία από ποτέ, καθώς θα οδηγήσει τη ΔΕΗ, αλλά και τη χώρα σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο με απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες ανατιμήσεις και με όφελος για το περιβάλλον, τη χώρα και τους πολίτες.

Σε λειτουργικό επίπεδο, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για την αύξηση της παρουσίας μας στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Κατασκευάζουμε ήδη 355MW, εκ των οποίων περίπου 290MW αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους, ενώ συνεχίζουμε τις ενέργειές μας για την περαιτέρω ωρίμανση του χαρτοφυλακίου έργων μας. Επίσης, περαιτέρω πρόοδος καταγράφηκε στην αδειοδοτική διαδικασία των έργων μας με αποτέλεσμα να διαθέτουμε πλέον αδειοδοτημένα έργα τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της ισχύος που έχουμε θέσει ως στόχο μέχρι το 2026.

Επιπλέον, εντός του α΄ τριμήνου, ολοκληρώσαμε την πώληση του 49% της συμμετοχής μας στον ΔΕΔΔΗΕ στην Macquarie Asset Management. Πρόκειται για μία στρατηγική συμμαχία της ΔΕΗ με τον μεγαλύτερο διαχειριστή υποδομών παγκοσμίως, με τη ΔΕΗ να διατηρεί το management, έχοντας τα αναγκαία εφόδια για την μετάβαση του ΔΕΔΔΗΕ σε μια νέα εποχή με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων για το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, συνεχίζουμε τον μετασχηματισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων μας, προσαρμοζόμενοι στην ενεργειακή κρίση με στόχο την παροχή μεγαλύτερης αξίας στους πελάτες μας. Υλοποιούμε καμπάνιες ενημέρωσης των πελατών μας για ενεργειακές λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διευρύνουμε τις επιλογές διακανονισμού οφειλών, ενώ συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας.»

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης

Η δαπάνη για υγρά καύσιμα το α΄ τρίμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 49% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2021 στα 156 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ (κατά 50,5%) και του diesel (κατά 41%).

Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 345,6% σε 423,8 εκατ. ευρώ έναντι 95,1 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 273,8% αλλά και εξαιτίας λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 22,4%.

Η δαπάνη για αγορές ενέργειας, αυξήθηκε κατά 645 εκατ. ευρώ (395,2%), λόγω της αύξησης της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) από 53,6 ευρώ/MWh το α' τρίμηνο 2021 σε 238,1 ευρώ/MWh το α' τρίμηνο 2022.

Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε 300 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2022 από 138,5 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2021, λόγω της αύξησης της μέσης τιμής προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από τη ΔΕΗ σε 70,5 ευρώ/τόνο από 31,7 ευρώ/τόνο παρά τη μείωση των ποσοτήτων CO2 κατά 4,3% σε 4,2 εκατ. τόνους.

Προβλέψεις

Το α' τρίμηνο 2022 καταγράφηκε αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ύψους 45,9 εκατ. ευρώ έναντι μικρής αντιστροφής το α' τρίμηνο 2021 ύψους 2,1 εκατ. ευρώ.

Το EBITDA του α' τριμήνου επηρεάστηκε αρνητικά από την αναδρομική χρέωση ύψους 36,4 εκατ. ευρώ λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους 2,9 εκατ. Συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεων, το EBITDA του α' τριμήνου 2021 διαμορφώθηκε σε 186,3 εκατ.

Οι συνολικές επενδύσεις το α' τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 102 εκατ. έναντι 90,5 εκατ. στο α' τρίμηνο 2021.

Μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα επαναληπτικού χαρακτήρα στο Δίκτυο Διανομής.

Η σύνθεση των κύριων επενδύσεων έχει ως εξής:

dei_epend_a3mino22.jpg?mtime=20220527141803#asset:350866


... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr