NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how | Ηγεσία & Management
ανάγνωση

Εσωτερικές Ακαδημίες: Οι Ακαδημίες των Ανθρώπων μας

Εσωτερικές Ακαδημίες: Οι Ακαδημίες των Ανθρώπων μας

​Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι οργανισμοί δημιουργούν τις δικές τους εσωτερικές ακαδημίες. Είναι μια στρατηγική συνυφασμένη με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο και σημασία στην ανάπτυξη ενός οργανισμού. Αυτό που κάνει μια εσωτερική ακαδημία, ό,τι τίτλο κι αν φέρει, όποια δομή κι να έχει, είναι να θεσμοθετεί την ανάπτυξη των ανθρώπων, να την εντάσσει στην κουλτούρα του οργανισμού και να της δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Φεύγουμε λοιπόν από την απλή, συνήθως αποσπασματική και περιστασιακή εκπαίδευση, και περνάμε στην ολοκληρωμένη και με προγραμματισμό επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Έχει πλέον διάρκεια, συνέχεια και συγκεκριμένο πλάνο. Υπάρχουν μετρήσιμοι στόχοι και όλα αυτά συνδέονται με την ευρύτερη στρατηγική και τους σκοπούς ολόκληρου του οργανισμού. Κάνοντας ένα επιπλέον βήμα, η εσωτερική ακαδημία συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη ενός οράματος, αφού πρώτα διαχέει τις αξίες σε όλο τον οργανισμό, κάμπτει την αντίσταση, αναπτύσσει συνεκτική και δυνατή κουλτούρα, δημιουργώντας τελικά έναν οργανισμό φιλικό προς τον άνθρωπο. Η οργανωσιακή ανάπτυξη δεν θα είναι επιτυχής αν θα συνδέεται με την ατομική ανάπτυξη.

Οι λόγοι που ένας οργανισμός επιλέγει τη δημιουργία εσωτερικής ακαδημίας είναι καταλυτικοί στην επιτυχία του. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον εκάστοτε οργανισμό και εξυπηρετεί σε κύριο λόγο τις δικές του αναπτυξιακές ανάγκες. Επιπλέον, επικεντρώνεται στους στρατηγικούς στόχους και στο πώς θα υλοποιηθούν, ενώ τα εκπαιδευτικά προγράμματα χτίζονται ουσιαστικά πάνω στους ανθρώπους του οργανισμού και τις ανάγκες τους σε γνώσεις και δεξιότητες. Πάνω από όλα όμως χτίζει κουλτούρα, ομαδικό πνεύμα, προσελκύει, αναπτύσσει και αξιοποιεί ταλαντούχους ανθρώπους, ενώ παράλληλα δημιουργεί ηγέτες.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά! Το κόστος εκπαίδευσης μειώνεται, χτίζεται μια θετική εικόνα για τον οργανισμό, εμπλέκει ενεργά στη διαδικασία όλους τους ανθρώπους του οργανισμού και κατ’ επέκταση τους παρακινεί και αυξάνει τα επίπεδα ικανοποίησής τους. Πρόκειται για μια κοιτίδα γνώσης και δημιουργίας, όπου γεννώνται ιδέες και οι άνθρωποι αποκτούν τη δική τους φωνή και το δικό τους προσωπικό πλάνο ανάπτυξης παράλληλα με του οργανισμού. Όλη αυτή η δυναμική που δημιουργείται τελικά οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης, ανάπτυξη και κερδοφορία, σύμφωνα με μελέτες.

Είναι η ακαδημία των ανθρώπων ενός οργανισμού. Ξεκινάει από τους ανθρώπους και επιστρέφει αξία σε αυτούς. Είναι επίσης ο φορέας της αλλαγής που θέλουν να γίνουν, εμπνέοντας πνεύμα ομαδικότητας και εναρμόνισης προς ένα κοινό όραμα. Χτίζει αξίες και συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνιών, μέσα από την ανάπτυξη επαγγελματιών με γνώσεις, δεξιότητες και αξίες. Κι αυτό είναι κάτι που ξεκινάει μέσα από έναν οργανισμό και διοχετεύεται άμεσα ή έμμεσα και στο κοινωνικό σύνολο. Γίνεται το σημείο αναφοράς του οργανισμού, η ταυτότητά του. Οι άνθρωποί θα πρέπει να πιστεύουν στο όραμα και στο σκοπό του οργανισμού τους και να στηρίζουν κάθε βήμα για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων. Αυτό θα έρθει μόνο μέσα από την ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων, της δημιουργικής σκέψης και της εμπιστοσύνης.

Ως άνθρωποι της ηγεσίας θα πρέπει με κάθε τρόπο να δημιουργούμε οργανισμούς φιλικούς προς τον άνθρωπο, που κατανοούν τις ανάγκες και στηρίζουν τη συνεργασία και την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε γνώση και καινοτομία προς όφελος όλων, να μπορούν οι άνθρωποί μας να ενδυναμωθούν, να νιώσουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, στις δυνάμεις τους, και να αναπτύξουν μια επιτυχημένη καριέρα. Μαζί θα αναπτυχθούμε και θα εξελιχθούμε, φέρνοντας αλλαγή όχι μονό εντός των οργανισμών, αλλά και εκτός, αφήνοντας ένα θετικό γνωσιακό και ανθρώπινο αποτύπωμα στην ευρύτερη κοινωνία.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr