NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Διεθνή
ανάγνωση

Monte Carlo, RendezVous 2022: Σε 8 εβδομάδες στην αγορά νέο εργαλείο για cyber κινδύνους

Monte Carlo, RendezVous 2022: Σε 8 εβδομάδες στην αγορά νέο εργαλείο για cyber κινδύνους

H είδηση που βγήκε από την τέταρτη ημέρα του συνεδρίου των (αντ)ασφαλιστών στο RendezVous2022 στο Monte Carlo είναι η έκδοση Data Base από τη Cyber Cube, η οποία θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την έκθεση των επιχειρήσεων στο σύνολο των κινδύνων και για κάθε κίνδυνο ξεχωριστά.

Devonshires

Ο αριθμός των αντιδικιών μεταξύ ασφαλιστών, αντασφαλιστών και επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την πανδημία του COVID-19, αλλά οι υποθέσεις από την πλευρά της αντασφάλισης απαιτούν πολύ χρόνο για να επιλυθούν, δηλώνει ο Stephen Netherway, συνεργάτης στη δικηγορική εταιρεία Devonshires. Πριν την πανδημία ήταν πολύ δύσκολο να έχει το επάγγελμα του δικηγόρου στις αντασφαλίσεις. Οι μεγάλες διαφωνίες γεννήθηκαν με τον Covid19 και οι διαφορές θα αυξηθούν και θα επιδεινωθούν λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Δεν καταλήγουν ωστόσο όλες οι υποθέσεις στα δικαστήρια.

Cyber Cube

Νέα βάση δεδομένων θα κυκλοφορήσει σύντομα από την εταιρεία ανάλυσης κινδύνων στον κυβερνοχώρο CyberCube δίνοντας την ευκαιρία στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις να εξετάζουν την έκθεση τους στον κυβερνοχώρο. Η νέα βάση δεδομένων αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο, ενώ έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τις επόμενες τέσσερις με οκτώ εβδομάδες. Αρχικά θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ και από τις αρχές του 2023 προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι ουσιαστικά ένα μοντέλο που παρέχει πληροφορίες για τη συνολική έκθεση του κλάδου στον κυβερνοχώρο. Επιτρέπει στους (αντ)ασφαλιστές να ελέγξουν και να συγκρίνουν την έκθεση τους σε διαφορετικούς τύπους καταστροφικών ζημιών στην ευρύτερη αγορά, ώστε να είναι σε θέση να βαθμονομήσουν τα χαρτοφυλάκια τους. Το νέο εργαλείο εντοπισμού κινδύνων του διαδικτύου θα είναι χρήσιμο και για τους ILS τίτλους που εξετάζουν τις εγγυήσεις των ζημιών. Πρόκειται για τη μοναδική εταιρεία στο κόσμο που είναι σε θέση να παρέχει αυτή την υπηρεσία.

Peak Re

Σε σημείο επικίνδυνο έχουν φτάσει να είναι οι δευτερογενείς κίνδυνοι, πληθωρισμός, πανδημία. Από μεσαίου μεγέθους γίνονται μεγάλου μεγέθους και ο κλάδος θα πρέπει να βρει λύσεις. Ο πληθωρισμός επηρεάζει επίσης την αγορά, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μόλις τώρα προσάρμοσε το επιτόκιο, που είναι σίγουρα λίγο αργά. Τα γεωπολιτικά είναι επίσης μία αγορά από μόνη της, στην Ευρώπη, αναφέρει η Peak Re, οι άνθρωποι αναφέρονται στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, αλλά στην οπτική της Ασίας τα πράγματα είναι διαφορετικά και οι αβεβαιότητες δεν πηγάζουν από τον πόλεμο στην Ευρώπη.

PwC

Οι συζητήσεις σχετικά με το capacity είναι περιπλοκότερες φέτος. Τα προηγούμενα χρόνια η ζήτηση υπερέβαινε την προσφορά, φέτος οι παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση και την προσφορά είναι πολυάριθμοι. Επί δύο χρόνια από τη μια πλευρά αυξάνονταν οι τιμές, οπότε σήμερα υπάρχει κόπωση, αλλά από την άλλη υπάρχει το πρόβλημα με τα επιτόκια. Και την κλιματική αλλαγή την καθορίζουν πολλοί παράγοντες. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν κεφάλαια για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι. Αν και έχει επέλθει κόπωση, τα αντασφάλιστρα φυσικών καταστροφών θα αυξηθούν σίγουρα τη 1η Ιανουαρίου 2023.

Allianz Trade

Για την Allianz Trade, πρώην Euler Hermes, η αγορά θα παραμείνει σταθερή, καθώς είχε πολύ χαμηλό δείκτη ζημιών για περίπου 14 χρόνια και έχει μοιραστεί πολλά κέρδη με τους αντασφαλιστές της εκείνη την περίοδο. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και όταν υπήρξε ανάκαμψη του εμπορίου, κέρδη υπήρξαν. Επομένως, η πρόσβαση στο capacity αντασφάλισης θα παραμείνει σταθερή. Η Allianz Trade δεν βλέπει κανένα λόγο αύξησης τιμών, καθώς η τελευταία φορά που είχε μεγάλη ζημιά ήταν το 2008 και ακόμα και τότε το ποσοστό απωλειών –loss ratio- της ήταν στο 80%.

New Re

Η διαφάνεια έχει σημαντικό ρόλο στις φετινές διαπραγματεύσεις τη 1/1, λόγω του μειωμένου capacity, του πληθωρισμού και της αβεβαιότητας. Το capacity διαμορφώνεται ανάλογα με τον τομέα της επιχείρησης και επίσης με τις καλύψεις που σχετίζονται με τη συχνότητα των ζημιών και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει μεγάλη έκθεση στην αβεβαιότητα του πληθωρισμού. Έτσι και οι συζητήσεις θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες με κάθε πελάτη από τους μεσίτες και από τους πελάτες και να περιλαμβάνουν ερωτήσεις για το είδος αντασφάλισης που χρειάζονται.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr