NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Διεθνή
ανάγνωση

Global Gateway: Χρηματοδότηση από την ΕΕ για ευάλωτες ομάδες, επισιτιστική ασφάλεια, υγεία και βιοποικιλότητα

Global Gateway: Χρηματοδότηση από την ΕΕ για ευάλωτες ομάδες, επισιτιστική ασφάλεια, υγεία και βιοποικιλότητα

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ολοκλήρωσε μια έντονη εβδομάδα συζητήσεων με παγκόσμιους ηγέτες και διεθνείς εταίρους κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της οποίας αναλήφθηκε μια σειρά δεσμεύσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί τόσο η τρέχουσα επισιτιστική κρίση, η οποία επιδεινώνεται από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, όσο και η επείγουσα κλιματική και οικολογική κρίση και να βελτιωθεί η παγκόσμια υγεία.

Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο φεστιβάλ Global Citizen στη Νέα Υόρκη, επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ, αφενός, να βοηθήσει τους πλέον ευάλωτους εταίρους μας να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των παράνομων ενεργειών της Ρωσίας και, αφετέρου, να τονώσει τις βιώσιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής της Global Gateway (παγκόσμια πύλη).

Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν δεσμεύθηκε ότι θα διαθέσει 715 εκατ. ευρώ για το Παγκόσμιο Ταμείο με σκοπό την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, δέσμευση που ανεβάζει τη συνολική συνεισφορά της «Ομάδας Ευρώπη» (ΕΕ και κράτη μέλη) σε ποσό άνω των 4,3 δισ. ευρώ. Ανακοίνωσε επίσης τη χορήγηση πρόσθετων κονδυλίων ύψους 600 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης επισιτιστικής ασφάλειας στις πλέον ευάλωτες χώρες-εταίρους στην Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Επιπλέον, η πρόεδρος ανακοίνωσε νέα συνεισφορά ύψους 45 εκατ. ευρώ σε διάστημα έξι ετών για τη στήριξη της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών, παγκοσμίως.

Ανακοίνωσε επίσης ότι, μετά τον διπλασιασμό της χρηματοδότησης της Επιτροπής για την παγκόσμια βιοποικιλότητα, θα επενδυθούν 7 δισ. ευρώ για την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέλος, η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρώνει εταιρικές σχέσεις για τα δάση με πέντε χώρες: την Ουγκάντα, τη Ζάμπια, το Κονγκό, τη Μογγολία και τη Γουιάνα.

Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: «Η Ομάδα Ευρώπη ανταποκρίνεται στην έκκληση των πολιτών να εξασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια και να προστατευθεί η υγεία μας και η υγεία του πλανήτη μας. Αφού ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να καταπολεμήσουμε την πανδημία, πρέπει τώρα να συμπράξουμε για να τερματίσουμε άλλες θανατηφόρες ασθένειες, να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια και να επιτύχουμε ισότητα. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει επίσης τον ρόλο της στην παγκόσμια πράσινη μετάβαση. Ενόψει της 15ης διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP15) τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνουμε μια άνευ προηγουμένου επένδυση για τη στήριξη των εταίρων μας. Καλώ όλους τους διεθνείς χορηγούς να ανταποκριθούν στις φιλοδοξίες μας για τη βιοποικιλότητα.»

Η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, δήλωσε σχετικά: «Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να επανέλθουμε σε τροχιά επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Όπως ανακοινώθηκε στη σύνοδο κορυφής για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, η ΕΕ αύξησε σημαντικά τις επενδύσεις της στην εκπαίδευση, η οποία αποτελεί καταλύτη προόδου όσον αφορά όλους τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μ' αυτές τις νέες ανακοινώσεις σήμερα, καλούμε τη διεθνή κοινότητα να συμπράξει μαζί μας για την πραγματοποίηση περισσότερων, δικαιότερων και αποτελεσματικότερων επενδύσεων στους ανθρώπους και στον πλανήτη.»

Η ΕΕ αυξάνει τη στήριξή της στις πλέον ευάλωτες χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού που πλήττονται από την επισιτιστική κρίση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακατευθύνει 600 εκατ. ευρώ από το 10ο και το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας και τη στήριξη της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων και της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων στις πλέον ευάλωτες χώρες-εταίρους στην Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Με τα κονδύλια αυτά, η ΕΕ θα βοηθήσει τους εταίρους της να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ιδίως την κρίση επισιτιστικής ασφάλειας και τους επακόλουθους οικονομικούς κλυδωνισμούς, ενισχύοντας την αυτονομία των εταίρων της. Από τα επιπλέον 600 εκατ. ευρώ, 160,5 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για τη Δυτική και Κεντρική Αφρική, 146 εκατ. ευρώ για την Ανατολική Αφρική και τις Μεγάλες Λίμνες, 76,5 εκατ. ευρώ για τη Μεσημβρινή Αφρική, 36,5 εκατ. ευρώ για την Καραϊβική και 10 εκατ. ευρώ για τον Ειρηνικό.

Επιπλέον 52,5 εκατ. ευρώ θα δοθούν με κύριο στόχο τη βιώσιμη χρηματοδότηση και επενδύσεις για βιώσιμες γεωργικές και αγροδιατροφικές αξιακές αλυσίδες σε ηπειρωτικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ άλλα 100 εκατ. ευρώ θα εξασφαλίσουν μακροοικονομική στήριξη σε χώρες χαμηλού εισοδήματος της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού με τη μόχλευση δανείων με ευνοϊκούς όρους, μέσω συνεισφοράς στο καταπιστευματικό ταμείο για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και μέσω, δημιουργώντας έτσι δημοσιονομικά περιθώρια για να βοηθηθούν αυτές οι χώρες να αντιμετωπίσουν την επισιτιστική κρίση.

Επομένως, η εκτιμώμενη συνολική στήριξη της ΕΕ για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τα συστήματα τροφίμων υπερβαίνει τα 7,7 δισ. ευρώ έως το 2024. Μαζί με τα επιπλέον 600 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει εκτιμώμενο ποσό 2,2 δισ. ευρώ σε άμεση ανθρωπιστική επισιτιστική και διατροφική βοήθεια για τις πλέον ευάλωτες χώρες και 5 δισ. ευρώ που πρόκειται να επενδυθούν σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων παγκοσμίως

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό είναι ένας οργανισμός του ΟΗΕ για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ο οποίος δραστηριοποιείται σε περίπου 150 χώρες σ' ολόκληρο τον κόσμο. Αποστολή του είναι η δημιουργία ενός κόσμου όπου κάθε εγκυμοσύνη θα είναι επιθυμητή, κάθε τοκετός θα είναι ασφαλής και οι δυνατότητες κάθε νέου και νέας θα αξιοποιούνται.

Η Σύμπραξη Προμηθειών του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό στηρίζει τις χώρες προκειμένου να ενισχύσουν τα συστήματα υγείας τους ώστε να παρέχουν υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών αντισύλληψης, σε όλα τα άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας. Το πρόγραμμα προορίζεται να καλύψει 54 χώρες με υψηλά ποσοστά μητρικής θνησιμότητας και μη καλυπτόμενες ανάγκες οικογενειακού προγραμματισμού.

Με τη χορήγηση επιπλέον ποσού ύψους 45 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Σύμπραξη Προμηθειών του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό θα συμβάλει στη διάσωση και τη βελτίωση ανθρώπινων ζωών παρέχοντας σύγχρονα αντισυλληπτικά και σωτήρια φάρμακα μητρικής υγείας στις γυναίκες και τις έφηβες που τα χρειάζονται περισσότερο.

Η ΕΕ παραμένει αμετάκλητα προσηλωμένη στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, καθώς και στα δικαιώματα των γυναικών, όπως κατοχυρώνονται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη και στο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στις εξωτερικές σχέσεις.

Καταπολέμηση του HIV, της φυματίωσης και της ελονοσίας και καλύτερη υγεία για όλους και όλες

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κατά την έβδομη διάσκεψη αναπλήρωσης του Παγκόσμιου Ταμείου που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα δέσμευση-ρεκόρ προς το Ταμείο, ύψους 715 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2023-2025. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της είναι σημαντικός χορηγός του Παγκόσμιου Ταμείου, με συνδυασμένες δεσμεύσεις ύψους άνω των 4,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2025, γεγονός που μαρτυρεί την ισχυρή δέσμευση της «Ομάδας Ευρώπη» προς το Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας.

Σε μόλις 20 χρόνια, η Σύμπραξη του Παγκόσμιου Ταμείου έχει σώσει 50 εκατομμύρια ζωές και έχει μειώσει τον αριθμό των θανάτων από αυτές τις τρεις ασθένειες κατά περισσότερο από το μισό. Ωστόσο, η ελονοσία και μόνο εξακολουθεί να σκοτώνει ένα παιδί σχεδόν κάθε λεπτό.

Την περίοδο 2023-2025, το Παγκόσμιο Ταμείο έχει ως στόχο να σώσει επιπλέον 20 εκατομμύρια ζωές, να αποτρέψει περισσότερες από 450 εκατομμύρια λοιμώξεις, να μειώσει το ποσοστό θνησιμότητας από τον HIV, τη φυματίωση και την ελονοσία κατά 64 % και να οικοδομήσει έναν υγιέστερο και δικαιότερο κόσμο, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και των κοινοτικών δικτύων.

Παγκόσμια χρηματοδότηση για τη βιοποικιλότητα

Η ανακοίνωση της προέδρου για επενδύσεις ύψους 7 δισ. ευρώ με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί απτή συνέχεια της δέσμευσης που ανέλαβε πέρυσι να διπλασιάσει τη χρηματοδότηση για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο 2021-2027, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες χώρες. Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή ενόψει της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Μόντρεαλ με σκοπό την έγκριση ενός παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν αρχίσει να υλοποιούν τη δέσμευση αυτή. Για παράδειγμα, με την πρωτοβουλία NaturAfrica, η ΕΕ στηρίζει τις χώρες-εταίρους στην Αφρική προκειμένου να συνδυάσουν την προστασία της φύσης με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Η συμβολή της ΕΕ στην πρωτοβουλία για το Μεγάλο Πράσινο Τείχος που έχει αναληφθεί από την Αφρικανική Ένωση αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα στήριξης ενός μωσαϊκού πράσινων και παραγωγικών τοπίων σε ολόκληρο φάσμα χωρών του Σαχέλ και του Κέρατος της Αφρικής, από τη Σενεγάλη έως το Τζιμπουτί και τη Σομαλία. Μέσω του έργου «Regreening Africa» για την οικολογική αποκατάσταση της Αφρικής, η ΕΕ στηρίζει την αποκατάσταση έκτασης ενός εκατομμυρίου εκταρίων, προς όφελος 500.000 νοικοκυριών στο Μάλι, τον Νίγηρα, τη Σενεγάλη, τη Γκάνα, την Αιθιοπία, την Κένυα, τη Σομαλία και τη Ρουάντα.

Η Επιτροπή υλοποιεί επίσης και αναμένεται να υπογράψει φέτος τις πρώτες εταιρικές σχέσεις για τα δάση με στόχο να στηρίξει τις χώρες-εταίρους στη βιώσιμη διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση των δασών τους προς όφελος των πληθυσμών τους και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr