NEWSFLASH...
Καινοτομία & Τεχνολογία
ανάγνωση

Oto Peradze, ABOVE DIGITAL: Εναλλακτικά μοντέλα πρόσληψης Software Developers για το 2023

Oto Peradze, ABOVE DIGITAL: Εναλλακτικά μοντέλα πρόσληψης Software Developers για το 2023

​​Ο Oto Peradze, Co-Founder και CEO της ABOVE DIGITAL, μας μιλά για την κρισιμότητα της επιλογής του σωστού μοντέλου συνεργασίας στην επιτυχία ενός project, όταν κάνουμε ανάθεση σε Software Developers εκτός της εταιρείας μας. Εκπροσωπώντας την πρώτη εταιρεία Software Development η οποία εισήγαγε το σύγχρονο μοντέλο Dedicated Teams στην χώρα μας, μοιράζεται μαζί μας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά στην πρόσληψη Software Development συνεργατών, ενώ παρουσιάζει τα νέα, εναλλακτικά μοντέλα εξωτερικής συνεργασίας που ανθίζουν στην παγκόσμια αγορά.

Σημειώνεται πως η ABOVE DIGITAL που ιδρύθηκε το 2010 έχει έδρα στην Αθήνα και γραφεία στη Γεωργία. Η ομάδα της αποτελείται από στελέχη από την Ελλάδα αλλά και διαφόρων εθνικοτήτων της Ανατολικής Ευρώπης.

Μεταξύ άλλων, παρέχει ένα μεγάλο εύρος διαδικτυακών υπηρεσιών και λύσεων, όπως web & mobile εφαρμογές, ανάπτυξη παιχνιδιών, πλατφόρμες online events, συστήματα LMS και custom projects.


Αναλυτικά:

Ποιες θεωρείτε πως είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην χώρα μας σήμερα στην πρόσληψη του κατάλληλου Software Developer συνεργάτη;

Οι δυσκολίες αφορούν τόσο χαρακτηριστικά των ίδιων των επαγγελματιών, όσο και των εταιρειών που καλούνται να τους διαχειριστούν, αλλά και του ευρύτερου εργασιακού και θεσμικού περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, συχνά αντιμετωπίζουμε περιορισμένη διαθεσιμότητα ή έλλειψη υποψηφίων με τα κατάλληλα skills, πολύ υψηλές μισθολογικές απαιτήσεις των πραγματικά αξιόλογων περιπτώσεων για την ελληνική πραγματικότητα, αλλά και θέματα κουλτούρας. Όσον αφορά στο management των ανθρώπων αυτών, συχνά και οι ίδιες οι εταιρείες δυσκολεύονται και οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί: έλλειψη διοικητικών skills, θέματα ποιότητας και ασφάλειας, έλλειψη των κατάλληλων διαδικασιών, προβλήματα στην υποστήριξη και διατήρηση των στελεχών. Τέλος, και η ίδια η ελληνική πραγματικότητα συχνά αποτελεί τροχοπέδη, κυρίως εξαιτίας της υψηλής φορολογίας απασχόλησης, της παρακράτησης φόρου 20% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, των υπερβολικών υποχρεώσεων βάσει εργατικής νομοθεσίας και τις αυξημένες δαπάνες στον χώρο εργασίας.


Ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων;

Η βιομηχανία πληροφορικής της Ανατολικής Ευρώπης ξεχωρίζει εδώ και καιρό με τα εξαιρετικά ταλέντα της, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και το ανταγωνιστικό κόστος. Η πρόσληψη λοιπόν μίας εξειδικευμένης ομάδας με μεσαία και ανώτερα στελέχη Software Development στην Ανατολική Ευρώπη είναι σημαντικά φθηνότερη από ό,τι στη Δυτική Ευρώπη ή τη Β. Αμερική. Πρόκειται για μία σταθερά αναπτυσσόμενη αγορά με τεράστιες ευκαιρίες και σπουδαίους ειδικούς στον τομέα. Αυτό σημαίνει ότι η εύρεση της κατάλληλης ομάδας μπορεί να γίνει γρήγορα και με μειωμένο ρίσκο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ταχύτητα και η ποιότητα παίζουν μεγάλο ρόλο στην επιτυχία οποιουδήποτε έργου, οπότε είναι σίγουρα πιο αποτελεσματική λύση να στραφούμε σε ένα μοντέλο εξωτερικής συνεργασίας, αντί να δαπανήσουμε μήνες για να δημιουργήσουμε μία in-house ομάδα.


photo2_between-text.png?mtime=20230116151241#asset:392865Ποια πλεονεκτήματα διαθέτει η Ανατολική Ευρώπη για να λειτουργήσει ως ένα ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για συνεργασίες με Software Developers;

Τα πλεονεκτήματα συνεργασίας με επαγγελματίες της περιοχής είναι πολλά, όποιο μοντέλο συνεργασίας και αν επιλεχθεί:

 • Ευνοϊκή ζώνη ώρας: μόνο 1-2 ώρες μπροστά από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και 7 ώρες μπροστά από την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ (διευκόλυνση συνεργασίας).
 • Τιμολόγηση: πιο οικονομική επιλογή σε σχέση με την επιλογή Αμερικανών ή Δυτικοευρωπαίων για την ίδια εργασία (μέση ωριαία αμοιβή από 25-80€, ανάλογα με την παλαιότητα, τις δεξιότητες, τη γνώση αγγλικής γλώσσας και τα soft skills).
 • Υψηλή ποιότητα: καλή φήμη για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού παγκόσμιας κλάσης και αναγνώριση από πολλές πλατφόρμες αξιολόγησης του κλάδου.
 • Δεξαμενή ταλέντων: σήμερα, η Ανατολική Ευρώπη διαθέτει περίπου 1.000.000 ειδικούς πληροφορικής και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς (έναντι των 12.000 στην Ελλάδα). Η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι επίσης εξαιρετικά υψηλή.
 • Υψηλό επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας: οι περισσότεροι μιλούν αγγλικά σε μεσαίο ή υψηλό επίπεδο.
 • Παγκόσμια αναγνώριση: οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κατέχουν τις πρώτες θέσεις σε πολλές διεθνείς κατατάξεις του κλάδου. Επίσης, παγκόσμιοι τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Microsoft, η Oracle, η Huawei και η Samsung, έχουν εγκαταστήσει R&D κέντρα στην περιοχή.
 • Ισχυρή τεχνολογική κοινότητα: η Ανατολική Ευρώπη φιλοξενεί συχνά μερικές από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εκδηλώσεις τεχνολογίας, ενώ υπάρχει σημαντικός αριθμός clusters και κοινοτήτων πληροφορικής που διοργανώνουν τακτικά συναντήσεις και συνέδρια.
 • Τεχνογνωσία: είναι γνώστες τεχνολογιών αιχμής (μεταξύ άλλων, των JavaScript, Node.js, Python, Ruby και PHP), τεχνητής νοημοσύνης (AI), εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) και του IoT.
 • Αντιμετώπιση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας: καταγεγραμμένες διαδικασίες (υπογραφή NDA για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα ευαίσθητων πληροφοριών, διεθνείς απαιτήσεις ασφαλείας, όπως ISO, HIPAA ή PCI).
 • Πολιτισμικά στοιχεία: είναι βάσει κουλτούρας ανοιχτόμυαλοι και επικοινωνιακοί, έχουν ισχυρή εργασιακή ηθική και μοιράζονται τη δυτική κουλτούρα και τις δυτικές αξίες, επιλέγουν την καριέρα στον τομέα πληροφορικής κυρίως λόγω του πάθους τους για την τεχνολογία, εργάζονται σκληρά και είναι πρόθυμοι να μάθουν.


Αναφερθήκατε σε “μοντέλα συνεργασίας”. Ποια προτείνει η ABOVE DIGITAL ως τα καταλληλότερα;

Θα ξεκινήσω με το μοντέλο “Outsourcing” το οποίο είναι η πρακτική πρόσληψης εργαζομένων από μια άλλη εταιρεία (για παράδειγμα, ένα γραφείο Software Development όπως η ABOVE DIGITAL) για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου project για πελάτη (π.χ. ανάπτυξη ενός ιστότοπου, δημιουργία μιας εφαρμογής, σχεδιασμός ενός προϊόντος λογισμικού, παροχή υπηρεσιών UX/UI κ.λπ). Το outsourcing είναι το αντίθετο του insourcing - της δημιουργίας δηλαδή εσωτερικού τμήματος ή της ανάθεσης εργασιών σε υπαλλήλους εντός εταιρείας. Είναι ένας ευρέως διαδεδομένος όρος παγκοσμίως και περιλαμβάνει διάφορες μορφές συνεργασίας μεταξύ πελάτη και outsource συνεργάτη. Ο κύριος παράγοντας είναι το αντικείμενο εργασίας του έργου.

Επιπλέον, υπάρχει και το μοντέλο “Outstaffing” (εξωτερική στελέχωση), το οποίο αφορά πρόσληψη remote προγραμματιστών για την ενδυνάμωση της in-house ομάδας και την καλύτερη αντιμετώπιση του πρόσθετου φόρτου εργασίας ή την αποτελεσματική αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδίκευσης.


Τι πλεονεκτήματα προσφέρει το μοντέλο Outsourcing;

 • Μείωση κόστους: η δημιουργία in-house ομάδας είναι πιο δαπανηρή και χρονοβόρα σε σύγκριση με την πρόσληψη μιας έτοιμης εξωτερικής ομάδας.
 • Δεν υπάρχει ρουτίνα διαχείρισης: ως πελάτης, δεν χρειάζεται να διαχειρίζεστε και να ελέγχετε τις διαδικασίες σε καθημερινή βάση. Επικοινωνείτε μόνο με έναν project manager.
 • Δεν υπάρχουν πρόσθετα έξοδα: το απαραίτητο λογισμικό, τα υλικά, καθώς και η επαγγελματική κατάρτιση, βαρύνουν τον εξωτερικό συνεργάτη.
 • Αποφυγή καθυστερήσεων: αν σκοπεύετε να ξεκινήσετε αμέσως το project σας, αυτό είναι πάντα εφικτό με την εξωτερική ανάθεση.
 • Πρόσθετοι πόροι στη διάθεσή σας: συνήθως, όταν χρειάζεστε επιπλέον πόρους, ένας συνεργαζόμενος προμηθευτής διαθέτει διασυνδέσεις και μπορεί γρήγορα να σας παραπέμψει στον κατάλληλο ειδικό.


Ποια η διαφορά του Outsourcing από το μοντέλο “Dedicated Team” που η ABOVE DIGITAL έφερε πρώτη στην Ελλάδα στον χώρο του Software Development;

Η κύρια διαφορά έγκειται στον βαθμό ελέγχου της διαχείρισης μιας ομάδας που εργάζεται πάνω στο project σας. Ορισμένα projects μέσω Outsourcing δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ: φτωχά κίνητρα και κατανόηση των επιχειρηματικών ιδιαιτεροτήτων μεταξύ των ειδικών εξωτερικής ανάθεσης, χαμένες προθεσμίες, αυξημένοι προϋπολογισμοί και απρόβλεπτα γεγονότα κατά τον σχεδιασμό μπορεί να είναι μερικές από τις αιτίες.

Εδώ ήρθε στο προσκήνιο το μοντέλο “Dedicated Team” ως μια νέα μέθοδος remote πρόσληψης Software Developers, κατά την οποία πελάτης και συνεργάτης υπογράφουν σύμβαση για μια ομάδα τρίτων που θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο μέρος ή το σύνολο του project, για λογαριασμό του πελάτη. Η εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων διοίκησης και πρόσληψης είναι ευθύνη του συνεργάτη. Με το μοντέλο αυτό, η εταιρεία είναι σε θέση να συνεργαστεί με μια εξειδικευμένη ομάδα που είναι “σχεδόν δική της”, αλλά κοστίζει πολύ λιγότερο. Η καθημερινή επικοινωνία και οι οδηγίες επιτρέπουν τη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων της συνεργασίας με μια εξειδικευμένη ομάδα που επικεντρώνεται στη διαδικασία ανάπτυξής του project. Συνήθως, υπεύθυνος από την πλευρά του πελάτη είναι είτε ένας CTO, είτε ένας Project/Product Manager. Ωστόσο, δεν χρειάζεται ο πελάτης να ανησυχεί για γραφειοκρατικά θέματα, επειδή ο συνεργάτης φροντίζει για την πρόσληψη, τη στέγαση της ομάδας, το απαραίτητο λογισμικό και την παροχή συμβουλών και εκπαίδευσης.

Αν και το Outsourcing και το Outstaffing παραμένουν ως πρακτικές, το μοντέλο Dedicated Team έδωσε στον πελάτη μεγαλύτερο έλεγχο του project του, επιτρέποντάς του στην ουσία να διαχειρίζεται απευθείας τους remote εργαζομένους του. Στον κλάδο της τεχνολογίας, το μοντέλο είναι αρκετά δημοφιλές ιδιαίτερα μεταξύ εταιρειών SAAS, tech startups, ΜμΕ, αλλά και πολυεθνικών.


Άρα, πώς θα συνοψίζατε τα οφέλη του μοντέλου Dedicated Team στον κλάδο του Software Development;

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του μοντέλου είναι η μείωση κόστους και η εξοικονόμηση πόρων που μπορούν να επενδυθούν σε άλλες ανάγκες της επιχείρησης. Συμπληρωματικά όμως θα αναφέρω και τα εξής:

 • Τεχνικά καταρτισμένοι επαγγελματιες: προσλαμβάνετε μια ταλαντούχα ομάδα και μπορείτε να καθορίσετε το επίπεδο των προσδοκιών σας.
 • Πρόληψη κινδύνων: έχετε καθημερινά τον έλεγχο της διαδικασίας ανάπτυξης και δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ εσάς και της ομάδας.
 • Αποδοτικότητα χρόνου: αυξάνετε την αποδοτικότητα και την ευελιξία, επειδή η ομάδα ακολουθεί τις διαδικασίες της εταιρείας σας όσον αφορά την παρακολούθηση της παραγωγικότητας και των αποτελεσμάτων.
 • Αφοσίωση: η ομάδα επικεντρώνεται αποκλειστικά στο project σας (εξου και ο όρος dedicated team).
 • Πρόσβαση σε παγκόσμιο ταλέντο: έχετε δυνατότητα να επιλέξτε προγραμματιστές από όλο τον κόσμο- ορισμένες περιοχές, όπως η Ανατολική Ευρώπη, πλεονεκτούν όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επιπέδου τεχνογνωσίας, ποιοτικών αξιολογήσεων και αμοιβών.


Πώς μπορεί μία εταιρεία να αποφασίσει ποιο είναι το καταλληλότερο μοντέλο συνεργασίας;

Το κύριο κίνητρο για την επιλογή είναι οι δυνατότητες μείωσης κόστους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τόσο το Outsourcing, το Outstaffing, όσο και το Dedicated Team είναι φθηνότερες πρακτικές από την 100% in-house ανάθεση ενός project. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Deloitte, παραθέτω τους λόγους για τους οποίους οι εταιρείες προτιμούν ένα τέτοιου τύπου μοντέλο, όταν αναζητούν Software Developers:


Differences Between Dedicated teams and Outsourcing

ΠΗΓΗ: Deloitte


Εν ολίγοις, το Outsourcing δείχνει να είναι ιδανικό μοντέλο για σύνθετα projects ή εργασίες που απαιτούν μεγάλη ομάδα developers και designers. Σε αυτή την περίπτωση, ο συνεργάτης επικοινωνεί με τον πελάτη αλλά διαχειρίζεται το έργο μόνος του, ενώ ο πελάτης δίνει ανατροφοδότηση. Το πρόβλημα με το Outsourcing έγκειται στο γεγονός ότι τα πολύπλοκα projects σπανίως προχωρούν με 100% ομαλές διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές μεταβλητές που έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση προθεσμιών, την αύξηση κόστους, την αλλαγή προγραμματιστών που εργάζονται κ.λπ. Με μια Dedicated Team, ο πελάτης έχει μεγαλύτερο έλεγχο και επικοινωνεί απευθείας με όλα τα μέλη της ομάδας. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο λανθασμένης ερμηνείας, καθυστερήσεων και παρεξηγήσεων. Ίσως, το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι προσλαμβάνει στελέχη συγκεκριμένης ειδικότητας που γνωρίζει ότι του λείπουν εσωτερικά.


Ποια είναι συνήθως η διαδικασία πρόσληψης μιας εξειδικευμένης ομάδας; Πώς το χειρίζεστε στην ABOVE DIGITAL;

Το πρώτο βήμα είναι πάντα η καταγραφή των απαιτήσεων του project και των απαιτούμενων δεξιοτήτων και στη συνέχεια, η έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης. Αφού εξετάσει τα προφίλ των εξειδικευμένων επαγγελματιών, ο πελάτης λαμβάνει την τελική απόφαση σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας. Στη συνέχεια, υπογράφεται η σύμβαση και το NDA με την εταιρεία μας. Μόλις οριστικοποιηθεί η ομάδα (μεγάλες ομάδες μπορεί να χρειαστούν έως και 10 εβδομάδες σχεδιασμού), ο πελάτης αρχίζει αμέσως να εργάζεται με τους καλύτερους υποψηφίους. Εμείς ηγούμαστε της διαδικασίας onboarding και φροντίζουμε για την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. Με την έναρξη εργασιών, ο πελάτης παρακολουθεί την απόδοση της ομάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το project βρίσκεται σε καλό δρόμο και ότι δεν υπάρχουν κενά στην επικοινωνία.


Τι θα συστήνατε σε έναν πελάτη να προσέξει κατά τη διαδικασία αναζήτησης συνεργάτη;

Οι συμβουλές μας στην ABOVE DIGITAL είναι πάντοτε συγκεκριμένες και ξεκάθαρες:

Μελετήστε το χαρτοφυλάκιο, κάντε ερωτήσεις

Αν αναζητάτε έμπειρο συνεργάτη, μελετήστε προσεκτικά το χαρτοφυλάκιό του για να βεβαιωθείτε ότι έχει εργαστεί σε projects παρόμοια με το δικό σας. Δώστε προσοχή στα projects που αναφέρονται στον ιστότοπό τους και στην τεχνογνωσία που διαθέτουν. Στην αρχική επικοινωνία κάντε όλες τις ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα.

Ελέγξτε τις συστάσεις

Είναι σημαντικό να χτίσετε εμπιστοσύνη και καλή επικοινωνία με τον συνεργάτη. Γι' αυτό καλό είναι να ελέγχετε τις αναφορές που έχουν στον ιστότοπο και τα SoMe τους και να εξετάζετε κριτικές και αξιολογήσεις σε διάφορες εξωτερικές πλατφόρμες. Αν μπορείτε, επικοινωνήστε με πρώην ή νυν πελάτες για τις εντυπώσεις τους από τη συνεργασία.

Παρέχετε σαφείς προθεσμίες και κατευθυντήριες γραμμές

Για ένα επιτυχημένο project και οι δύο πλευρές πρέπει να καθιερώσουν μία ξεκάθαρη επικοινωνία και να παρέχουν τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές από την αρχή. Υπάρχουν πολλά εργαλεία για να το εξασφαλίσετε αυτό. Όταν δημιουργείτε ένα συμβόλαιο με τον εξειδικευμένο συνεργάτη σας, φροντίστε να αναφέρετε όλα τα KPIs που θέλετε να παρακολουθείτε. Δώστε έμφαση σε ό,τι θεωρείτε προφανές, επειδή μπορεί να μην είναι προφανές για την άλλη πλευρά. Η ξεκάθαρη επικοινωνία είναι το κλειδί.

Η δημιουργία ομάδας Software Development που να δίνει υπεραξία μπορεί να είναι πρόκληση, ενώ είναι αρκετά εύκολο να χαθεί κανείς στις πολυάριθμες ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά της Ανατολικής Ευρώπης. Τα βασικά βήματα της διαδικασίας πρόσληψης είναι τα εξής:

 • Επιλέξτε τύπο σύμβασης:
 • Fixed price contract: πληρώνετε ένα προκαθορισμένο ποσό για συγκεκριμένη εργασία. Συνήθως, μικρά έως μεσαία projects με εξαιρετικά προβλέψιμη πορεία ανάπτυξης και σαφείς προδιαγραφές, επιλέγουν αυτόν τον τύπο σύμβασης.
 • Time & Material contract: αποτελεί επιλογή για projects με χαμηλή έως μηδενική προβλεψιμότητα, με πολλά στάδια ανάπτυξης που απαιτούν μεγάλη ευελιξία. Για παράδειγμα, είναι καλή επιλογή για τη μετάβαση δεδομένων ή για εκσυγχρονισμό συστημάτων, δεδομένου ότι δεν μπορείτε να προβλέψετε τις τεχνικές εκπλήξεις που ίσως επιφυλάσσει ένας παλιός κώδικας.
 • Dedicated development contract: συνήθως επιλέγεται από εταιρείες που έχουν ανάγκη από διαλειτουργικότητα και σχεδιάζουν μεγάλα, φιλόδοξα projects με στόχους επεκτασιμότητας.
 • Καταρτίστε ένα shortlist πιθανών συνεργατών & αξιολογήστε τους (εξειδίκευση, διαδικασίες, success stories)
 • Προετοιμάστε κατάλογο ερωτήσεων
 • Κοινοποιήστε τις λεπτομέρειες του project σας
 • Ζητήστε εκτίμηση κόστους (προσοχή στις τυχόν έκτακτες δαπάνες που μπορεί να προκύψουν στην πορεία)
 • Επιλέξτε προμηθευτή
 • Αποσαφηνίστε νομικά θέματα
 • Γνωρίστε την ομάδα και ξεκινήστε.

Σε κάθε περίπτωση, παρά την παγκόσμια κρίση λόγω του COVID-19, η αγορά πληροφορικής της Ανατολικής Ευρώπης συνεχίζει να αναπτύσσεται σταθερά.

Οι λογικές τιμές, η μεγάλη δεξαμενή ταλέντων και οι ιδιαίτερα έμπειροι Software Developers, είναι μερικοί μόνο από τους λόγους για τους οποίους η περιοχή συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιλογών για σύγχρονα μοντέλα εξωτερικής συνεργασίας.

Μπορεί να φαίνεται ότι η πρόσληψη ενός freelance developer είναι ευκολότερη από τη συνεργασία με μία οργανωμένη εταιρεία και ότι θα σας απαλλάξει από πολλά βάρη. Αυτό όμως δεν ισχύει.

Η εύρεση του ιδανικού συνεργάτη δεν είναι πάντα γρήγορη και εύκολη - στην πραγματικότητα, ο μέσος χρόνος πρόσληψης ενός Software Developer μπορεί να κυμαίνεται από 3+ εβδομάδες για junior στελέχη, έως 6+ εβδομάδες για senior. Αν πιέζεστε χρονικά ή χρειάζεστε έναν αξιόπιστο και παράλληλα value-for-money συνεργάτη, θα προτείναμε να προσλάβετε μια αξιόπιστη εταιρεία Software Development.


... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr