NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

Cenergy Holdings: Σε ιστορικά υψηλά η λειτουργική κερδοφορία το 2022

Cenergy Holdings: Σε ιστορικά υψηλά η λειτουργική κερδοφορία το 2022

Με ισχυρή κερδοφορία για τον κλάδο καλωδίων έκλεισε το 2022 για τη Cenergy Holdings, ενώ παρατηρείται και ανάκαμψη στον κλάδο σωλήνων χάλυβα.​

Ειδικότερα το 2022 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,43 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35% αύξηση σε ετήσια βάση, η λειτουργική κερδοφορία φτάνει σε ιστορικά υψηλά, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται στα 137 εκατ. ευρώ (31% αύξηση σε ετήσια βάση) ως αποτέλεσμα τόσο της ισχυρής δυναμικής στον κλάδο των καλωδίων, όσο και της ανάκαμψης στον κλάδο σωλήνων χάλυβα. Βασικός μοχλός κερδοφορίας παραμένει η αποτελεσματική υλοποίηση των ενεργειακών έργων.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ξεπέρασε το φράγμα των 2 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022 καθώς και οι δύο κλάδοι πέτυχαν σημαντικές αναθέσεις έργων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 174 εκατ. ευρώ λόγω αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 70 εκατ. ευρώ έναντι 30,5 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ έναντι 22 εκατ. ευρώ το 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση μεικτού μερίσματος ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή για πρώτη φορά στην ιστορία της Εταιρείας.

Έγιναν κεφαλαιουχικές δαπάνες 79 εκατ. ευρώ, για την απαιτούμενη περαιτέρω επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στον κλάδο καλωδίων, τόσο στα υποβρύχια όσο και στα χερσαία καλώδια.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε:

«Η ισχυρή λειτουργική επίδοση και στους δύο κλάδους για το 2022 επιβεβαιώνει την ικανότητά μας να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας στους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο αλλά και τη σημαντική συμβολή μας στη προσπάθεια προς την ενεργειακή μετάβαση. Ο κλάδος καλωδίων παρέμεινε ο βασικός πυρήνας της κερδοφορίας του Ομίλου, καθώς τόσο ο τομέας των έργων όσο και αυτός των προϊόντων διατηρούν την ισχυρή δυναμική τους, ενώ η Σωληνουργεία Κορίνθου επανήλθε στην κερδοφορία, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ανάπτυξή της στο προσεχές μέλλον. Ταυτόχρονα, το εμπορικό μας τμήμα εξασφάλισε σημαντικές αναθέσεις σε όλο τον κόσμο, αυξάνοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σε νέο ιστορικά υψηλό μέγεθος της τάξης των 2 δισ. , γεγονός που αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλό μας. Αυτό το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παρέχει την ευχέρεια για τον προγραμματισμό νέων επενδύσεων που θα καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για εξηλεκτρισμό, που πηγάζει από την επιταχυνόμενη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Με το νέο επενδυτικό πρόγραμμα στο εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων, που ξεκινά το 2023, επιδιώκουμε να απαντήσουμε δυναμικά στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας, αλλά και όλων των άλλων συμμετόχων και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σταθερή ανάπτυξη και επαρκή κερδοφορία.»

Επισκόπηση

Το 2022, η Cenergy Holdings επωφελήθηκε από τις βελτιωμένες συνθήκες στην ενέργεια, καθώς η μεν ζήτηση για σωλήνες χάλυβα ανέκαμψε, ενώ ο κλάδος καλωδίων αναπτύχθηκε περαιτέρω τόσο στα υποβρύχια όσο και στα χερσαία καλώδια. Και οι δύο κλάδοι εκτέλεσαν ομαλά τα έργα τα οποία είχαν αναλάβει, οδηγώντας την κερδοφορία του έτους σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθε σε 136,8 εκατ. ευρώ, 31% υψηλότερη σε σχέση με το 2021, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας στη διοίκηση της Εταιρείας να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση διανομής μερίσματος για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Στον κλάδο καλωδίων, τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2022 ήταν η υψηλή χρησιμοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής, το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ύψους 1,35 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, και η επιτυχής εκτέλεση των ενεργειακών έργων υψηλών προδιαγραφών. Η προσήλωση στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς οδήγησαν σε σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας βελτιώνοντας το αναπροσαρμοσμένο EBITDA κατά 22%. Κατά τη διάρκεια του 2022, ο κλάδος καλωδίων πραγματοποίησε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 70 εκατ. ευρώ, κυρίως για τη βελτίωση της λιμενικής υποδομής του εργοστασίου στην Κόρινθο, την αποσυμφόρηση ορισμένων γραμμών παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων, καθώς και τη δημιουργία του απαιτούμενου χώρου ώστε να επεκταθούν περαιτέρω οι μονάδες παραγωγής τόσο υποβρύχιων όσο και χερσαίων καλωδίων. Στις αρχές του 2023, ανακοινώθηκε η έναρξη επενδυτικού προγράμματος της τάξης των 80 εκατ. ευρώ, με διετή ορίζοντα ολοκλήρωσης και στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για εξηλεκτρισμό, ως αποτέλεσμα της ταχείας μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει σημαντική επέκταση του εργοστασίου τεχνολογίας αιχμής υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο που θα διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητά του, θα παρέχει επιπλέον δυνατότητες αποθήκευσης, καθώς και εκτεταμένες αναβαθμίσεις των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Μετά από δύο χρόνια πρωτοφανούς αβεβαιότητας στην αγορά ενέργειας, το 2022 αποδείχθηκε έτος ανάκαμψης για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα, καθώς το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ξεπέρασε τα επίπεδα του 2019 και ανήλθε στα 28 εκατ. ευρώ. Η επίτευξη της υψηλής αυτής κερδοφορίας ήταν αποτέλεσμα ενός ισχυρού 4ου τριμήνου, όταν και ξεκίνησε η εκτέλεση έργων με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους, που ανατέθηκαν εντός του έτους. Ως αποτέλεσμα των σημαντικών στρατηγικών πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η Σωληνουργεία Κορίνθου πέτυχε την αύξηση του μεριδίου της σε μια ενδυναμωμένη αγορά, έχοντας πρωταγωνιστική θέση στις τεχνολογίες ενεργειακής μετάβασης, όπως είναι οι αγωγοί για μεταφορά υδρογόνου και δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS). Η σημαντική ανάκαμψη της αγοράς ενέργειας το 2022 και μια σειρά σημαντικών έργων οδήγησαν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στα 670 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους, που είναι νέο ρεκόρ για τον κλάδο. Παράλληλα, η Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμεύτηκε να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και έθεσε φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πιστοποίηση «Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)» για τα προϊόντα χάλυβα.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 35% σε ετήσια βάση ανερχόμενες σε 1.426 εκατ. ευρώ, με το τέταρτο τρίμηνο του 2022 να βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Όλα τα εργοστάσια του κλάδου καλωδίων λειτούργησαν σχεδόν σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα κατά τη διάρκεια του έτους, αυξάνοντας τις πωλήσεις του κλάδου κατά 17% (+6% στα καλωδιακά έργα και +28% στα καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών), ενώ ο κλάδος των σωλήνων χάλυβα κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τις πωλήσεις του σε σχέση με το 2021.

Το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής ενίσχυσε το αναπροσαρμοσμένο EBITDA, που ανήλθε στα 136,8 εκατ. ευρώ το 2022 (+31% σε ετήσια βάση), ενώ η τριμηνιαία λειτουργική κερδοφορία παρέμεινε σταθερή. Το διψήφιο περιθώριο κέρδους σε επίπεδο αναπροσαρμοσμένου EBITDA κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, οδήγησε τo ετήσιο περιθώριο κέρδους κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ενώ παράλληλα ήταν σημαντικά υψηλότερο από το περιθώριο του πρώτου εξαμήνου (7,8%).

Η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία το 2022 οδήγησε σε κέρδη προ φόρων ύψους 70 εκατ. ευρώ, (+129% σε ετήσια βάση), καθώς τα έκτακτα στοιχεία και οι λοιπές προσαρμογές ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με το 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 60,4 εκατ. ευρώ, έναντι 22,1 εκατ. ευρώ το 2021 (4,2% των πωλήσεων έναντι 2,1% το 2021).

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του ομίλου ανήλθαν σε 79,0 εκατ. ευρώ το 2022, κατανεμημένες σε 71,2 εκατ. ευρώ για τα καλώδια και 7,8 εκατ. ευρώ για τους σωλήνες χάλυβα.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε σημαντικά, αγγίζοντας τα 214 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους έναντι 41 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021. Η αύξηση αυτή οφείλεται, βασικά, σε τέσσερις παράγοντες:

 • Η γεωπολιτική αβεβαιότητα που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία επέβαλε μια πιο προσεκτική προσέγγιση στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσε τον πληθωρισμό.
 • Οι τιμές των πρώτων υλών αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους - ενδεικτικά, η μέση τιμή του χαλκού LME αυξήθηκε το 2022 κατά 6% (από 7.881 ευρώ/τόνο σε 8.334 ευρώ/τόνο) και η αντίστοιχη μέση τιμή του αλουμινίου LME αυξήθηκε κατά 22% (από 2.101 ευρώ/τόνο σε 2.559 ευρώ/τόνο).
 • Ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε αρκετά, καθιστώντας αναγκαία μια ουσιαστική αύξηση στο κεφάλαιο κίνησης.
 • Υπήρξαν καθυστερήσεις στο χρονισμό των πληρωμών («milestone payments») για ορισμένα έργα που εκτελούνταν το 4ο τρίμηνο του 2022.

Το αυξημένο κεφάλαιο κίνησης επιβαρύνθηκε με υψηλότερα επιτόκια, ιδίως κατά το τελευταίο τρίμηνο, με αποτέλεσμα την αύξηση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους κατά 7,5 εκατ. ευρώ (+26% σε ετήσια βάση). Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια αλλά και την αυστηρότερη νομισματική πολιτική παγκοσμίως, οι θυγατρικές του ομίλου έλαβαν θέσεις στις αγορές παραγώγων για να αντισταθμίσουν ιδίως το μακροπρόθεσμο μέρος του κόστους δανεισμού, ενώ παράλληλα διαπραγματεύτηκαν με τα πιστωτικά ιδρύματα για καλύτερα κυμαινόμενα επιτόκια.

Αυτή η αύξηση του κεφαλαίου κίνησης αναμένεται να αντιστραφεί μεσοπρόθεσμα για τους ακόλουθους λόγους:

 • αναμένονται σημαντικές πληρωμές («milestone payments») σε έργα που ολοκληρώνονται,
 • οι θυγατρικές του Ομίλου συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις τους για καλύτερους όρους πίστωσης με τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας και
 • οι τιμές των πρώτων υλών αναμένεται να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα, ενώ οι αγορές αποθεμάτων παρακολουθούνται από τις εταιρείες ακόμα πιο στενά, πάντα με γνώμονα την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων που έχουν αναλάβει.

Καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από ίδιους πόρους, το κεφάλαιο κίνησης ήταν ο καίριος παράγοντας της αξιοσημείωτης αύξησης του καθαρού δανεισμού, που ανήλθε σε 438 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022, 174 εκατ. ευρώ υψηλότερος από το Δεκέμβριο του 2021.

Καλώδια

Η αύξηση των πωλήσεων του κλάδου καλωδίων το 2022 οφείλεται κυρίως στον τομέα των καλωδιακών προϊόντων, καθώς ο κύκλος εργασιών για καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών αυξήθηκε κατά 28%. Την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις στα καλωδιακά έργα βελτιώθηκαν κατά 6%, με την επιτυχή εκτέλεση απαιτητικών παραγγελιών, ενώ παράλληλα αυξανόταν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο έργων του τομέα, με σημαντικές αναθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις στον κλάδο καλωδίων ανήλθαν σε 964 εκατ. ευρώ (+17% σε ετήσια βάση). Το 2022 ήταν έτος με άνοδο της ζήτησης σε προϊόντα σε όλες τις βασικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο κλάδος (δηλ. Κεντρική Ευρώπη, Βαλκάνια και χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου), με βελτίωση τόσο του όγκου πωλήσεων όσο και των περιθωρίων κέρδους ανά τόνο προϊόντος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων, το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής κατά τη διάρκεια του έτους και τα σταθερά υψηλά περιθώρια κέρδους στα καλωδιακά έργα οδήγησαν τελικά, σε αύξηση του αναπροσαρμοσμένου EBITDA κατά 22% σε ετήσια βάση (+19,9 εκατ. ευρώ).

Το 2022, η Hellenic Cables συμμετείχε ενεργά σε διαγωνισμούς και ανέλαβε αρκετά νέα έργα τόσο σε υπεράκτια αιολικά πάρκα, όσο και στην αγορά των διασυνδέσεων. Πιο συγκεκριμένα:

 • Στον τομέα των υποβρύχιων έργων, ανέλαβε έργα «με το κλειδί στο χέρι» («turnkey») όπως τη διασύνδεση Λαύριο – Σέριφος και Σέριφος - Μήλος (4η φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων με συνολικό μήκος καλωδίων 170 χλμ.) και τη διασύνδεση Ζάκυνθος - Κυλλήνη (συνολικό μήκος καλωδίων: 23 χλμ.). Επιπρόσθετα, ανέλαβε, για πρώτη φορά έργο «με το κλειδί στο χέρι» («turnkey») για λογαριασμό της εταιρείας 50Hertz στη Γερμανία, που περιλαμβάνει σύστημα καλωδίων διασύνδεσης (export system) μήκους 105 χλμ. για το αιολικό πάρκο Ostwind 3.
 • Στον τομέα των inter-array καλωδίων, η Hellenic Cables διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά, εξασφαλίζοντας την προμήθεια 360 χλμ. καλωδίων 66kV και των συναφών εξαρτημάτων για το θαλάσσιο αιολικό πάρκο Sofia στο Ηνωμένο Βασίλειο και την προμήθεια 140 χλμ. καλωδίων με μόνωση XLPE, πάλι 66kV, και των συναφών εξαρτημάτων για το αιολικό πάρκο Hai Long στην Ταιβάν. Αυτή είναι και η πρώτη ανάθεση σημαντικού έργου στην Ασιατική αγορά για την Hellenic Cables.
 • Στον τομέα των χερσαίων καλωδίων, η εταιρεία κέρδισε σημαντικές συμβάσεις για έργα «με το κλειδί στο χέρι» («turnkey») και συμβάσεις απλής προμήθειας καλωδίων σε όλη την Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του κλάδου καλωδίων στο τέλος του έτους ανήλθε σε 1,35 δισ. ευρώ (31.12.2021: 650 εκατ. ευρώ).

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια του έτους, εκτελέστηκαν με επιτυχία, εξ ολοκλήρου ή τμηματικά, τα ακόλουθα:

 • Ολοκληρώθηκε η παραγωγή και η εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου μήκους 83 χλμ. για την ηλεκτρική διασύνδεση της Νάξου, της Σαντορίνης και της Θηρασίας, ενώ οι τελικές δοκιμές του καλωδιακού συστήματος έχουν προγραμματιστεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023.
 • Η παραγωγή των πρώτων παρτίδων των inter-array καλωδίων 66kV για το θαλάσσιο αιολικό πάρκο Doggerbank στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγαλύτερο στον κόσμο, ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Οι υπόλοιπες ποσότητες για το ίδιο έργο θα παραχθούν και θα παραδοθούν κατά τη διάρκεια του 2023.
 • Ολοκληρώθηκε η παραγωγή inter-array καλωδίων 66kV με μόνωση XLPE μήκους 70 χλμ. για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα Vesterhav Nord & Syd, στην Βόρεια Θάλασσα (Δανία).
 • Στις αρχές του έτους πραγματοποιήθηκε εντός χρονοδιαγράμματος η διασύνδεση του αιολικού πάρκου Καφηρέας ΙΙ με το ηπειρωτικό δίκτυο της Ελλάδας.
 • Η Hellenic Cables εκτέλεσε σημαντικό αριθμό χερσαίων καλωδιακών έργων στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου που της είχαν ανατεθεί μέσα στο 2021.

Ο όγκος πωλήσεων του τομέα καλωδιακών προϊόντων αυξήθηκε κατά 4% το 2022, καθώς η ζήτηση ενισχύθηκε. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων οδήγησε στην ενίσχυση της κερδοφορίας συνολικά του κλάδου καλωδίων.

Όλα τα παραπάνω βοήθησαν ώστε ο κλάδος να ξεπεράσει για πρώτη φορά στην ιστορία του, το όριο των 100 εκατ. ευρώ σε επίπεδο αναπροσαρμοσμένων κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), και να φτάσει τα 108,5 εκατ. ευρώ το 2022, αυξημένα κατά 19,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. Τα αντίστοιχα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 62,8 εκατ. ευρώ, έναντι 44,9 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ακολούθησαν την ίδια τάση και ανήλθαν σε 49,6 εκατ. ευρώ (37,2 εκατ. ευρώ το 2021).

Ο καθαρός δανεισμός του κλάδου αυξήθηκε κατά 138 εκατ. ευρώ και έφτασε τα 335 εκατ. ευρώ στις 31.12.2022. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η μεταβολή στον καθαρό δανεισμό οφείλεται στην αύξηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι οι λειτουργικές ταμειακές εισροές χρηματοδότησαν τις αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 71,2 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά και λόγω του υψηλότερου καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους (24,8 εκατ. ευρώ).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των καλωδίων για το 2022 αφορούσαν κυρίως σε:

 • επιλεκτικές επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στο εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων της Κορίνθου,
 • βελτιώσεις στο λιμάνι της Κορίνθου,
 • την απόκτηση όμορου στο εργοστάσιο της Κορίνθου ακινήτου προκειμένου να προετοιμαστεί η αναγκαία επέκταση από το 2023 και μετά,
 • την απόκτηση ενός βιομηχανικού ακινήτου στη Βοιωτία, έκτασης 245.718 τ.μ. (με 49.673 τ.μ. κτιρίων και στεγασμένων επιφανειών) που θα επιτρέψει στην Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables) να επεκτείνει περαιτέρω τις γραμμές παραγωγής χερσαίων καλωδίων και
 • δαπάνες 6 εκατ. ευρώ, απαραίτητες για την υποστήριξη της κατασκευής εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στις ΗΠΑ.

Σωλήνες Χάλυβα

Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, οι πωλήσεις διπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε 461 εκατ. ευρώ έναντι 230 εκατ. ευρώ, ενώ ο κλάδος επανήλθε σε κερδοφορία με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται σε 7,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,9 εκατ. ευρώ το 2021. Τα δύο τρίτα περίπου της αύξησης αυτής οφείλονται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, ενώ το υπόλοιπο οφείλεται στις υψηλότερες τιμές του χάλυβα (μέση τιμή χάλυβα για το 2022: 22% υψηλότερη απ’ ότι το 2021).

Κατά τη διάρκεια του 2022, ανέκαμψε η αγορά μεταφοράς αέριων καυσίμων πρωτίστως λόγω των σταθερά υψηλών τιμών ενέργειας και δευτερευόντως λόγω του επιτακτικού ζητήματος ενεργειακής ασφάλειας που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω της γεωπολιτικής αναταραχής στην Ουκρανία. Η αύξηση της ζήτησης και το ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον είχαν ως αποτέλεσμα πολλά έργα αγωγών, τα οποία είχαν προηγουμένως ανασταλεί, να επανέλθουν σε τροχιά υλοποίησης μέσα στο 2022.

Σε αυτό το βελτιωμένο περιβάλλον, η Σωληνουργεία Κορίνθου εδραίωσε τη θέση της στην αγορά ως κατασκευαστής σωλήνων πρώτης τάξεως και ηγέτιδα στις νέες τεχνολογίες ενεργειακής μετάβασης, όπως είναι οι αγωγοί υδρογόνου και οι αγωγοί δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS). Εντός του έτους, εκτέλεσε με επιτυχία μια σειρά από έργα αγωγών ενώ της ανατέθηκαν επίσης αρκετά νέα και σημαντικά έργα. Πέρα από συμβάσεις στην Ιταλία, στην περιοχή της Μεσογείου, στη Βόρεια & Νορβηγική Θάλασσα καθώς και στην Αυστραλία, στη Νότια Αφρική και στις ΗΠΑ, αξίζει να σημειωθούν οι παρακάτω αναθέσεις:

 • Ανάθεση σύμβασης από την εταιρεία Collahuasi για αγωγό αφαλατωμένου νερού μήκους 201 χλμ. στη Χιλή,
 • Ανάθεση για αγωγό μήκους 163 χλμ. στη Δυτική Μακεδονία, από το ΔΕΣΦΑ. Πρόκειται για αγωγό πιστοποιημένο για τη μεταφορά έως και 100% υδρογόνου.
 • Πιστοποιημένος αγωγός υδρογόνου στην Αυστραλία από την εταιρεία Jemena μήκους 13 χλμ.
 • Νέα ανάθεση από την εταιρεία Saipem S.p.A για τον αγωγό του Πλωτού Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU) Αλεξανδρούπολης στην Βόρεια Ελλάδα συνολικού μήκους 28 χλμ., τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Gastrade.
 • Νέα ανάθεση από την εταιρεία TotalEnergies για τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Fenix στην Αργεντινή συνολικού μήκους 40 χλμ.

Ως αποτέλεσμα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του κλάδου σωλήνων χάλυβα ανήλθε σε 670 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022, στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2018.

Τα αυξημένα έσοδα οδήγησαν σε ουσιαστική βελτίωση της κερδοφορίας με το μικτό κέρδος να ανέρχεται στα 28,4 εκατ. ευρώ το 2022 (έναντι 16,2 εκατ. ευρώ το 2021) και τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA στα 28,3 εκατ. ευρώ (αύξηση άνω του 75%, έναντι 16,0 εκατ. ευρώ που επιτεύχθηκε το 2021). Η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας αποτυπώνεται στα καθαρά κέρδη ύψους 10,8 εκατ. ευρώ έναντι καθαρής ζημίας 14,7 εκατ. ευρώ το 2021 - σημειώνεται ωστόσο ότι τα καθαρά αποτελέσματα του 2021 επηρεάστηκαν σημαντικά από την εφάπαξ επιβάρυνση ύψους 12,8 εκατ. ευρώ λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του δασμολογικού συντελεστή AD που επέβαλε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.

Τα υψηλότερα έσοδα (+101%) και οι αυξημένες ανάγκες για πρώτες ύλες που σχετίζονται με έργα που περιλαμβάνονται ήδη στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και τα οποία θα παραχθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2023, αύξησαν το κεφάλαιο κίνησης για τον κλάδο σωλήνων κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. Ωστόσο το πολύ χαμηλό επίπεδο του δείκτη «Κεφάλαιο Κίνησης προς Πωλήσεις» που σημειώθηκε στα τέλη του 2021 (5,4% επί των πωλήσεων) θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια «εξαιρετική» περίπτωση μιας και ήταν η ιστορικά χαμηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη και οφειλόταν στην κατάρρευση των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου που παρατηρήθηκε εντός του 2021. Το υψηλότερο κεφάλαιο κίνησης ώθησε το καθαρό δανεισμό προς τα πάνω κατά 35,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022, φθάνοντας τα 103,7 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά, λόγω της προαναφερθείσας αυξημένης κερδοφορίας, ο δείκτης καθαρού δανεισμού / αναπροσαρμοσμένου EBITDA για τον κλάδο μειώθηκε από 4,3 σε 3,7 φορές.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα ήταν 7,8 εκατ. ευρώ το 2022 (2021: 9,5 εκατ. ευρώ) και αφορούσαν κυρίως επιλεγμένες λειτουργικές βελτιώσεις στο εργοστάσιο της Θίσβης.

Τέλος, μέσα στο 2022, η Σωληνουργεία Κορίνθου συνέχισε το εκτεταμένο πρόγραμμα R&D στον τομέα της πράσινης μεταφοράς υδρογόνου, των τεχνολογιών CCS και των πιθανών ευκαιριών στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Πρόκειται για την κλιμάκωση μιας στρατηγικής καινοτομίας που στοχεύει σε ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και περιλαμβάνει τον οδικό χάρτη ψηφιοποίησης των διαδικασιών, την απόκτηση σχετικών ενεργειακών πιστοποιήσεων και τη γεωγραφική διαφοροποίηση.

Μεταγενέστερα Γεγονότα

Στις 8 Μαρτίου 2023, το διοικητικό συμβούλιο της Cenergy Holdings αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 30.05.2023 την έγκριση μεικτού μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Προοπτικές

Ο κλάδος καλωδίων, παρά το ασαφές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, φαίνεται να ισχυροποιεί την επίδοση του στα προϊόντα, καθώς η ζήτησή τους παραμένει ισχυρή. Επιπλέον, μια σειρά εξασφαλισμένων παραγγελιών για καλωδιακά έργα, καθώς και η υψηλή χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας σε όλα τα εργοστάσια καθ' όλη τη διάρκεια του 2023, θα αποτελέσουν τη βάση της κερδοφορίας ολόκληρου του κλάδου και για το επόμενο έτος.

Η δυναμική του εξηλεκτρισμού στην Ευρώπη και η αυξανόμενη ζήτηση για τη διασύνδεση δικτύων ενέργειας αναμένεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και για χερσαία καλώδια. Στα πλαίσια αυτά, η Hellenic Cables απέκτησε ένα βιομηχανική ακίνητο κοντά στο εργοστάσιό της Θήβας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή χερσαίων καλωδίων χαμηλής τάσης και τηλεπικοινωνιών, καθώς και ως αποθήκη πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων. Όσον αφορά τον τομέα των έργων, τους τελευταίους μήνες εξασφαλίστηκαν αρκετές αναθέσεις και αναμένεται να ανατεθούν ακόμα περισσότερα μέσα στο επόμενο έτος. Η Hellenic Cables, μέσω ενός μεγάλου επενδυτικού προγράμματος που αναμένεται διαρκέσει από το 2023 έως το 2024, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυσή της ως βασικού παράγοντα για τη μετάβαση στην Πράσινη Ενέργεια. Όλες αυτές οι επενδύσεις θα επιτρέψουν στον κλάδο να εκτελέσει αποτελεσματικά το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση καθώς και στις μεγαλύτερες προσδοκίες των πελατών του, αλλά και όλων των ενδιαφερομένων μερών. Τέλος, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη συνεργασία με την Ørsted γύρω από την κατασκευή εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στο Maryland των ΗΠΑ.

Από την άλλη, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα έχει αφήσει πίσω του τα τρία δύσκολα έτη που σημαδεύτηκαν από την πανδημία και την επακόλουθη ενεργειακή κρίση, κατά τη διάρκεια των οποίων εστίασε στην εξασφάλιση της αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας. Πλέον προσβλέπει σε ένα θετικό έτος, καθώς το σταθερά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών που δημιουργήθηκε το 2022, συνδυάζεται με ένα μείγμα έργων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Κοιτάζοντας μπροστά, η Σωληνουργεία Κορίνθου αναμένει ότι ο τομέας των καυσίμων αερίων θα συνεχίσει τη δυναμική του ανάπτυξη, ως ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης. Η βελτίωση των συνθηκών αγοράς συμβάλλει επιπρόσθετα στην ενίσχυση του ανεκτέλεστου υπολοίπου, τροφοδοτώντας θετικές προοπτικές για το επόμενο έτος.

Συνολικά, η Cenergy Holdings συνεχίζει να επικεντρώνει την προσοχή της στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας έναντι της αύξησης του όγκου πωλήσεων. Στρατηγική της παραμένει η δημιουργία κερδών από τον μοναδικό της ρόλο ως «energy enabler» και η επένδυση στην παραγωγική της ικανότητα ώστε να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα την αναπτυσσόμενη αγορά των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και της ηλεκτροκίνησης.

Έκθεση του Ελεγκτή

Ο νόμιμος ελεγκτής, PwC Bedrijfsrevisoren, που εκπροσωπείται από τον κ. Marc Daelman, επιβεβαίωσε ότι από τον τακτικό έλεγχο, ο οποίος έχει ουσιωδώς ολοκληρωθεί, μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν ουσιώδεις ανακρίβειες στο προσχέδιο της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης και της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων και ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Τύπου είναι συνεπείς από κάθε ουσιώδη άποψη με το προσχέδιο της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης και της ενοποιημένης κατάσταση αποτελεσμάτων καταστάσεων από όπου προέρχονται. Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν το 3ο και 4ο τρίμηνο του 2022, όπως περιλαμβάνονται στο παρόν δελτίο τύπου δεν έχουν ελεγχθεί.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr