NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

​Viohalco: Στα 266 εκατ. ευρώ η καθαρή κερδοφορία το 2022 - Αύξηση 30% στον κύκλο εργασιών

​Viohalco: Στα 266 εκατ. ευρώ η καθαρή κερδοφορία το 2022 - Αύξηση 30% στον κύκλο εργασιών

Στα 266 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Viohalco για το 2022 έναντι 195 εκατ. ευρώ το 2021​, με την ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) να καταγράφει αύξηση 52%, ενώ η εταιρεία παρουσιάζει και ιστορικό υψηλό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών στο τέλος του έτους, ύψους 670 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία:

  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 30% σε ετήσια βάση στα 7 δισ. ευρώ (2021: 5,4 δισ. ευρώ), λόγω των αυξημένων τιμών πώλησης.
  • Η ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) κατέγραψε αύξηση 52% στα 649 εκατ. ευρώ (2021: 426 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών και των υψηλότερων περιθωρίων κερδοφορίας. Το ενοποιημένο EBITDA αυξήθηκε κατά 26% στα 646 εκατ. ευρώ.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 375 εκατ. ευρώ, έναντι 276 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 266 εκατ. Ευρώ (2021: 195 εκατ. ευρώ).
  • Προτεινόμενο μεικτό μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή.
  • Οι παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης διατηρούν αμείωτη τη ζήτηση για τα προϊόντα των εταιριών της Viohalco.
  • Αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας, παρά το δυσχερές μακροοικονομικό περιβάλλον.
  • Όλοι οι κλάδοι της Viohalco αξιοποίησαν τις ευκαιρίες της αγοράς και πέτυχαν αυξημένη λειτουργική κερδοφορία.
  • Επενδύσεις για την αποδοτικότητα των διαδικασιών, την αύξηση της δυναμικότητας, την υψηλή ποιότητα προϊόντων, καθώς και για νέες τεχνολογίες με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης και την επέκταση σε νέες αγορές.
  • Ανάθεση νέων έργων και επιτυχής υλοποίηση υφιστάμενων συμβάσεων, με σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών στο τέλος του έτους για τους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα.
  • Ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακινήτων, μέσω εξαγορών και ανάπλαση υφιστάμενων ακινήτων με συνεχή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε:

«Το 2022, οι εταιρίες της Viohalco διατήρησαν τη θετική δυναμική τους και κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 30% και ανήλθε σε 6.986 εκατ. ευρώ, ενώ το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 649 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 52% έναντι του 2021. Αυτή η αύξηση, η οποία επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια ενός έτους με γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, καταδεικνύει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της Viohalco. Αποτυπώνει επίσης τη μακροπρόθεσμη ισχυρή ζήτηση για προϊόντα των εταιριών της Viohalco, χάρη στις παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Μελλοντικά, αναμένεται ότι το διαφοροποιημένο και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο της Viohalco, θα βοηθήσει αποτελεσματικά τις εταιρίες του Ομίλου, προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση τους σε νέες και υφιστάμενες αγορές, διασφαλίζοντας την επιτυχημένη πορεία της Viohalco κατά τα επόμενα έτη».

Επισκόπηση

Το 2022, οι εταιρίες της Viohalco κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις και ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, αξιοποιώντας τις σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις προηγμένης τεχνολογίας, τα δυναμικά χαρτοφυλάκια προϊόντων, καθώς και την ισχυρή ζήτηση χάρη στις παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2022 ξεκίνησε πολύ θετικά, με ισχυρά επίπεδα ζήτησης και ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά. Το δεύτερο εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από πιο απαιτητικό λειτουργικό περιβάλλον, λόγω της μακροοικονομικής αβεβαιότητας. Ωστόσο, η Viohalco συνέχισε με σταθερότητα να εστιάζει στις δραστηριότητές της για να επιτύχει εύρωστες επιδόσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι εταιρίες της Viohalco διατήρησαν ακέραιη την προσήλωσή της στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και στην επίτευξη των ευρύτερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων τους.

Βιομηχανικός τομέας

Ο κύκλος εργασιών του βιομηχανικού τομέα ανήλθε σε 6.955 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 377 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση έναντι του 2021, η οποία αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες τιμές πωλήσεων. H λειτουργική κερδοφορία (α-EBITDA) του βιομηχανικού τομέα κατέγραψε αύξηση 52%, λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών και των αυξημένων περιθωρίων κερδοφορίας, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 30% έναντι του 2021.

Ο βιομηχανικός τομέας της Viohalco αποτελείται από τους εξής κλάδους: Αλουμινίου, Χαλκού, Καλωδίων, Σωλήνων Χάλυβα και Χάλυβα.

Στον κλάδο αλουμινίου, η Elval (ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor) και η Symetal κατέγραψαν εύρωστες οικονομικές επιδόσεις το 2022 και σταθερή ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Το ευέλικτο και παράλληλα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο, τους έδωσε τη δυνατότητα να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα στο απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς, προσφέροντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων ανώτερης ποιότητας. Αξιοποιώντας τις επενδύσεις προηγμένης τεχνολογίας, παράλληλα με τις πολυάριθμες δυνατότητες που χαρακτηρίζουν το αλουμίνιο στην έλαση, η Elval και η Symetal βρίσκονται στην κατάλληλη θέση να εξασφαλίσουν περαιτέρω ανάπτυξη, να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς τους και να ενισχύσουν τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, έχοντας το αλουμίνιο στο επίκεντρο. Η Etem Gestamp αντιμετώπισε με επιτυχία τις δυσχερείς συνθήκες της αγοράς και συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα, με στόχο το μετασχηματισμό της σε έναν υψηλού επιπέδου εμπορικό εταίρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Bridgnorth Aluminium κατέγραψε αυξημένη κερδοφορία ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης μετακύλισης του αυξημένου κόστους.

Ο κλάδος χαλκού ξεκίνησε το έτος με δυναμική ζήτηση, χάρη στην οποία αυξήθηκαν οι τιμές στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων και το αυξημένο κόστος ενέργειας μετακυλίστηκε με επιτυχία. Οι προοπτικές της αγοράς άλλαξαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ως επακόλουθο των αυξήσεων των επιτοκίων και της επίπτωσής τους στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, γεγονός που οδήγησε στη μείωση των αποθεμάτων μεγάλου αριθμού πελατών. Τα παραπάνω επηρέασαν κυρίως τις ποσότητες των σωλήνων χαλκού και των προϊόντων διέλασης κραμάτων χαλκού που πωλήθηκαν, ενώ οι συνθήκες της αγοράς παρέμειναν πολύ πιο ευνοϊκές για τα προϊόντα έλασης χαλκού και κραμάτων και διέλασης χαλκού, η ανάπτυξη των οποίων συνεχίστηκε. Η συσχέτιση του κλάδου χαλκού με τις παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης και δη με την ενεργειακή μετάβαση και το σύνολο των προϊόντων που περιέχουν χαλκό και κράματα χαλκού σε πολλές μορφές και σχήματα, διασφαλίζουν τη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου.

Στον κλάδο καλωδίων, τα βασικά στοιχεία του έτους περιλαμβάνουν την υψηλή αξιοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής, το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ύψους 1,35 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, και την επιτυχή εκτέλεση των ενεργειακών έργων υψηλών προδιαγραφών, γεγονότα που οδήγησαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας. Για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για υποθαλάσσια καλώδια, ο κλάδος πραγματοποίησε εκτεταμένες επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών και την αποσυμφόρηση ορισμένων γραμμών παραγωγής. Όσον αφορά στο 2023, ο κλάδος έχει ανακοινώσει ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 80 εκατ. ευρώ περίπου με διετή ορίζοντα, με στόχο να ενισχύσει την παραγωγική του δυναμικότητα και να αξιοποιήσει τη δυναμική της αγοράς των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει σημαντική επέκταση του εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο, η οποία θα διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητά του, επιπλέον δυνατότητες αποθήκευσης, καθώς και εκτεταμένες αναβαθμίσεις των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα, το 2022 χαρακτηρίζεται ως έτος ανάκαμψης. Ο κύκλος εργασιών διπλασιάστηκε και η κερδοφορία αποκαταστάθηκε στη συνέχεια ενός δυναμικού τέταρτου τριμήνου, μετά από μια διετία πρωτοφανών αναταράξεων στις αγορές ενέργειας. Ως επακόλουθο του παραπάνω, καθώς και των στρατηγικών πρωτοβουλιών που ελήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια, η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει βελτιώσει την ανταγωνιστική της θέση και πλέον θεωρείται κατασκευαστής σωλήνων Tier 1, ενώ παράλληλα κατέχει ηγετική θέση στις τεχνολογίες ενεργειακής μετάβασης, όπως οι αγωγοί μεταφοράς υδρογόνου και οι τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS). Χάρη στη σημαντική ανάκαμψη της αγοράς ενέργειας και σε μια σειρά νέων συμβάσεων υψηλών προδιαγραφών, καταγράφηκε ένα ιστορικά υψηλό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών στο τέλος του έτους ύψους 670 εκατ. ευρώ.

Το 2022, ο κλάδος χάλυβα διατήρησε την ηγετική του θέση στις αγορές της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Κύπρου, κατά κύριο λόγο στον κατασκευαστικό τομέα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των επενδύσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διαδικασιών και της ποιότητας των προϊόντων, καθώς και την παράλληλη επέκταση σε νέες αγορές, ενίσχυσαν τη δυναμική καθορισμού των τιμών και βελτίωσαν τα περιθώρια κέρδους σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου, η σημαντική πτώση της τιμής χάλυβα μετρίασε τα επίπεδα των τιμών πώλησης και τα περιθώρια κερδοφορίας. Οι όγκοι πωλήσεων χονδροσύρματος αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ οι λαμαρίνες θερμής έλασης με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα κατάφεραν να εισέλθουν σε πέντε νέες ευρωπαϊκές αγορές. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα για την παραγωγική διαδικασία ειδικών χαλύβων, διευκολύνοντας την είσοδο του προϊόντος σε νέες αγορές.

Τομέας ακινήτων

Αναφορικά με τον τομέα ακινήτων, η Noval Property ενίσχυσε το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο μέσω της ενεργής διαχείρισης ενεργητικού και της διεύρυνσης χαρτοφυλακίου. Είκοσι ένα νέα ακίνητα προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της κατά τη διάρκεια της περιόδου, όλα στην Ελλάδα, 3 μέσω εξαγοράς και 18 μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος. Σε συνέχεια της επιτυχημένης έκδοσης πράσινου ομολογιακού δανείου ύψους 120 εκατ. ευρώ (εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών) τον Δεκέμβριο του 2021, η εταιρία συνέχισε την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ιδίων ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστικών εργασιών σε διάφορα ακίνητα, όπως συγκροτήματα γραφείων, κέντρα logistics κ.λπ.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Viohalco εφαρμόζει το μοντέλο του ιστορικού κόστους στις επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ ορισμένες θυγατρικές του τομέα ακινήτων (όπως η Noval Property) εφαρμόζουν το μοντέλο εύλογης αξίας. Με βάση το μοντέλο εύλογης αξίας, τα αποτελέσματα της Noval Property για το 2022 πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 25,3 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των περιουσιακών της στοιχεία (ακίνητα και συμμετοχές συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνιων μισθώσεων) ανήλθε σε 497,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2022 και η καθαρή της θέση (Ίδια Κεφάλαια) σε 365,9 εκατ. ευρώ.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι σε συνέχεια της περσινής ανακοίνωσης ενός ολοκληρωμένου οδικού χάρτη για τη συστηματική και σε βάθος τη διαχείριση όλων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κινδύνων και ευκαιριών με συστηματικό και ενδελεχή τρόπο, οι εταιρίες της Viohalco συνέχισαν τις προσπάθειές τους και ολοκλήρωσαν όλες τις πρωτοβουλίες για το 2022, όπως είχαν προγραμματίσει, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο σε όλα τα πεδία. Όλες οι θυγατρικές έχουν αναγνωρίσει, ως υψηλή προτεραιότητα, το πλαίσιο που έχει θεσπιστεί για την παρακολούθηση των ESG θεμάτων και την ενσωμάτωσή τους στην επιχειρηματική τους στρατηγική. Όσον αφορά στο 2023, οι εταιρίες της Viohalco θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους δίνοντας έμφαση στους τρεις βασικούς τομείς: ενεργειακή απόδοση, εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και συνέχιση της πρωτοβουλίας για υπεύθυνες προμήθειες.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr