NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

​ΔΕΗ: Ανθεκτική κερδοφορία και σημαντική μείωση δανεισμού - Στα 953,7 εκατ. τα EBITDA

​ΔΕΗ: Ανθεκτική κερδοφορία και σημαντική μείωση δανεισμού - Στα 953,7 εκατ. τα EBITDA

Ανθεκτική κερδοφορία, παρά τη μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών και κυρίως του αυξημένου κόστους στην ενεργειακή αγορά ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το 2022.

Συγκεκριμένα τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε 953,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 82 εκατ. (9,4%) σε σχέση με το 2021.

Σημειώνεται ότι, το EBITDA του 2022 έχει επηρεαστεί από το ποσό της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο Οκτωβρίου 2021-Ιουνίου 2022 και το οποίο για τη ΔΕΗ προσδιορίστηκε σε 245,3 εκατ. ευρώ μετά την τελική εκκαθάριση, από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους 50,5 εκατ. ευρώ καθώς και από την αναδρομική χρέωση ύψους 6,6 εκατ. ευρώ λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή ΕΣΣΕ 2021-2022.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 26 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 149,8 εκατ. ευρώ το 2021.

Σημειώνεται πως στα αποτελέσματα προ φόρων του 2022 συμπεριλαμβάνεται θετική επίπτωση ύψους 177,5 εκατ. ευρώ λόγω αντιστροφής μέρους της απομείωσης της επένδυσης νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5. Η αντιστροφή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω της ενεργειακής κρίσης και συνακόλουθα των υψηλών τιμών στην χονδρεμπορική αγορά, η λιγνιτική παραγωγή δεν είναι πλέον ζημιογόνος.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 8,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 18,4 εκατ. ευρώ το 2021.

Ακόμη την προηγούμενη χρήση η ΔΕΗ μείωση τον καθαρό δανεισμό της κατά 502 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021, ενώ αύξησε τις επενδύσεις κατά 248 εκατ. ευρώ με επενδύσεις κυρίως σε δίκτυο διανομής και έργα ΑΠΕ.

Η εταιρεία διαθέτει πάνω από 600 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία ή σε φάση ολοκλήρωσης κατασκευής, ενώ έχει εξασφαλισμένη αδειοδότηση για έργα ΑΠΕ ισχύος άνω των 4 GW.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γ. Στάσσης, ανέφερε:

«Η ΔΕΗ κατάφερε μέσα στο 2022 να αντεπεξέλθει στις άνευ προηγουμένου συνθήκες μεταβλητότητας και αβεβαιότητας, που επικράτησαν στις αγορές όλη τη χρονιά, υλοποιώντας παράλληλα το επιχειρηματικό της σχέδιο, ενώ συνέβαλε και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με συνεισφορά συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ μέσω της στήριξης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, της στήριξης των πελατών της μέσω των τιμολογίων και της έκτακτης εισφοράς που κατέβαλε για την δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα της λειτουργικής μας κερδοφορίας κατά τα 3 τελευταία χρόνια με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να κυμαίνεται στην περιοχή των 0,9 δισ. ευρώ παρά τις πρωτόγνωρες καταστάσεις όπως η πανδημία της Covid-19 και η ενεργειακή κρίση. Ταυτόχρονα μπορέσαμε να αντιστρέφουμε την αύξηση του καθαρού χρέους η οποία καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του έτους, διατηρώντας την ρευστότητά μας σε υψηλά επίπεδα, αλλά και αυξάνοντας τις επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ και Δικτύου Διανομής.

Προχωρήσαμε σε επιλεκτικές εξαγορές στην Ελλάδα και επίσης συμφωνήσαμε με την Enel να αποκτήσουμε το σύνολο της καθετοποιημένης παρουσίας της στη Ρουμανία, την οποία βλέπουμε σαν μια μοναδική ευκαιρία που ταιριάζει απόλυτα στην στρατηγική μας τόσο σε γεωγραφικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο και μάλιστα σε μια ελκυστική αποτίμηση!

Παράλληλα, προχωρούμε το επενδυτικό μας σχέδιο στις ΑΠΕ στην Ελλάδα με έργα περίπου 600MW είτε σε λειτουργία είτε κατασκευασμένα, με στόχο να προσεγγίσουμε το 1GW περίπου μέχρι το τέλος του 2023.

Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ και στην υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, τηρώντας τη δέσμευσή μας για διανομή μερίσματος το 2024 με βάση τα κέρδη του 2023.

Αναφορικά με τη συμφωνία εξαγοράς στην Ρουμανία, επικεντρωνόμαστε στην ολοκλήρωση της συναλλαγής έως το τρίτο τρίμηνο του 2023 και αμέσως μετά θα παρουσιάσουμε το επικαιροποιημένο μας συνολικό Στρατηγικό Σχέδιο στην επενδυτική κοινότητα.»

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr