NEWSFLASH...
How To
ανάγνωση

Είναι το franchising η λύση για ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον;

Είναι το franchising η λύση για ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον;
18_01_2017 23_09_2018

Powered by:
Franchise.GR The official online franchise directory

Σήμερα, στην Ελλάδα της κρίσης, παρατηρούμε μια έντονη τάση υπέρ της επιχειρηματικότητας, με νέους που επιθυμούν, προσπαθούν και τελικά ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση. Λίγοι εξ αυτών κατορθώνουν να μεταμορφώσουν την πρωταρχική τους ιδέα σε μια start up που κινείται στους ρυθμούς του διαδικτύου, και με επιμονή και γνώση κατορθώνουν ενίοτε αξιοσημείωτες αποδόσεις, είτε πραγματικές (δηλ. πωλήσεις προϊόντων/υπηρεσιών – συναλλαγές), είτε virtual (δηλ. εξαγορές, συμμετοχές από funds). Πολλοί περισσότεροι (και όχι κατ’ ανάγκη νέοι σε ηλικία) με κύριο στόχο να δουλεύουν για τον εαυτό τους και όχι για κάποιον άλλο, στρέφονται στο franchsing, το οποίο μας παρέχει ένα ασφαλές πλαίσιο επιχειρηματικότητας, με σημαντικές απολαβές, συνεχή υποστήριξη και μακροχρόνια βιωσιμότητα, χωρίς - βέβαια - την προοπτική των υπερ-αποδόσεων (για να είμαστε ειλικρινείς).

Όταν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα ποσοστά της ανεργίας έχουν εκτοξευθεί, η μόνη λύση για όσους δεν μπορούν να βρουν μια αξιοπρεπή μισθωτή εργασία που να προσφέρει σεβασμό στην εμπειρία και στην γνώση του καθενός, τότε ο καθένας μας θα πρέπει να δημιουργήσει τη δική του θέση εργασίας.

Το franchising αναδεικνύει ένα νέο πλαίσιο ατομικής επιχειρηματικότητας σε αντιδιαστολή με τη μισθωτή εργασία, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλές αποδόσεις και από αβεβαιότητα για το μέλλον. Το franchising προσφέρει τις αποδόσεις του αυτο-επιχειρείν, με εκμηδενισμένο ρίσκο, λόγω brand, know how, total support και έτσι μπορεί ο καθένας να γίνει αφεντικό του εαυτού του, χωρίς να διαθέτει τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δεξιότητες, που σε κάθε άλλη περίπτωση – επιχειρηματική κίνηση είναι αναγκαίες. Δεν χρειάζεται να ασχολείται με την διαφήμιση – προώθηση, έρευνα νέων προϊόντων, διερεύνηση νέων προμηθευτών, εκπαίδευση προσωπικού, branding κ.ο.κ. Το κυριότερο, δε, απολαμβάνει τα οφέλη από τις διαρκώς ενισχυόμενες οικονομίες κλίμακος και παραμένει συνέχεια ανταγωνιστικός, με συνεχή και πλήρη υποστήριξη σε κάθε βήμα του.

Πλέον, το ερώτημα «Πού και πώς θα βρω δουλειά;» αντικαθίσταται με το «Πώς μπορώ να δημιουργήσω τη δική μου επιχείρηση;»

Τόσο η επιχειρηματικότητα, όσο - και κυρίως - το franchising χαρακτηρίζονται από ανυπέρβλητες προοπτικές, αρκεί να υπάρχει δέσμευση για εργασία, ποιότητα, στόχευση και επιμονή.

Ποιό είναι το ενδεδειγμένο πλάνο δράσης για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση franchise;

Τα τελευταία έτη, η συντριπτική πλειοψηφία των νέων επιχειρηματιών ξεκινά τη δική του επιχείρηση με κύριο κίνητρο την ανάγκη για εργασία, είτε λόγω ανεργίας, είτε κατά την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και μεγαλύτερων οικονομικών απολαβών. Η επιλογή του franchising, σε αντιπαράθεση με ένα αυτόνομο κατάστημα, υπερέχει σαφέστατα, καθώς:

 •  Μεγιστοποιεί τα έσοδα, λόγω του αναγνωρισμένου brand και των ενεργειών marketing της μητρικής εταιρείας, όπως και του υψηλού value for money προϊόντων και/ή υπηρεσιών
 • Μεγιστοποιεί τα κέρδη, λόγω των μεγαλύτερων μεικτών περιθωρίων μέσω οικονομιών κλίμακος, των χαμηλότερων λειτουργικών μέσω εργαλείων διαχείρισης, όπως και της συμπιεσμένης αρχικής επένδυσης, αποτέλεσμα της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας της μητρικής εταιρείας

Το βασικό ζήτημα που οφείλουν να αναλύσουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιοδόχοι αφορά στην συμμετοχή τους στη νέα επιχείρηση, καθώς κατά κανόνα απαιτείται η πλήρης ενασχόλησή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει αφενός να συνειδητοποιήσουν ότι θα απαιτηθεί η πολύωρη καθημερινή απασχόλησή τους και αφετέρου θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αν τους ενδιαφέρει το αντικείμενο της νέας δραστηριότητας. Περιπτώσεις, όπου οι δικαιοδόχοι θεώρησαν τον ρόλο τους αποκλειστικά και μόνο ως επενδυτικό ή ασχολήθηκαν με αντικείμενα άσχετα με τα ενδιαφέροντά τους, οδήγησαν πολύ γρήγορα σε αποτυχία.

ΞΕΚΙΝΑ ΕΝΑ FRANCHISE, ΜΟΝΟ ΑΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΕΛΕΓΕΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΩΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ, ΚΑΙ ΑΝ ΝΙΩΘΕΙΣ ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αν και η απόφαση να ξεκινήσει κάποιος τη δική του αυτόνομη και ανεξάρτητη δραστηριότητα, συγκριτικά με το να επιλέξει τη συνεργασία με μια αλυσίδα franchise, είναι εύκολη - καθώς σαφέστατα και εύλογα το franchising υπερέχει τα μέγιστα - η επιλογή του πλέον «κατάλληλου» franchise brand είναι πολύπλοκη και εξαιρετικά σημαντική. Με την 20ετή και πλέον πλήρη εξειδίκευσή μας στο franchising, έχουμε καταλήξει σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία με στόχο την κάλυψη τόσο των Δυνατοτήτων, όσο και των Προσδοκιών εκάστου ενδιαφερόμενου.

Οι Δυνατότητες των ενδιαφερομένων αφορούν στοιχεία όπως εμπειρία, ηλικία, διαθέσιμο χρόνο απασχόλησης, διαθέσιμα κεφάλαια, προσωπική ενασχόληση ή μέσω συνεταιρισμού, υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, τεχνικές και άλλες γνώσεις.

Οι Προσδοκίες αφορούν στον συνδυασμό των αναγκών και των φιλοδοξιών, ώστε αφενός να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις και αφετέρου να καταλήξει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος σε μια επιλογή, με όραμα και προοπτικές.

Τα βασικά στοιχεία που αναλύονται και αποτελούν τα κριτήρια επιλογής κατά την αξιολόγηση Συστημάτων Franchise, με διαφορετική βαρύτητα ανά προφίλ ενδιαφερόμενου αφορούν σε μια σειρά από θεματικούς άξονες:

Γνωστό Όνομα / Πλήθος Καταστημάτων

 • Πόσο γνωστό είναι το υπό αξιολόγηση brand;
 • Ποιό το πλήθος καταστημάτων που διαθέτει;
 • Ποιά η δυναμική που παρουσιάζει;

Ποιότητα Προϊόντων

 • Πώς αξιολογείται η ποιότητα των προϊόντων, τόσο αντικειμενικά, όσο και σε σχέση με τον ανταγωνισμό;
 • Υπάρχουν κάποια προϊόντα ή κατηγορίες για τα οποία είναι γνωστή η αλυσίδα;
 • Ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται την διαφορά στην ποιότητα;
 • Η εικόνα και το marketing της αλυσίδας διαχέει την ποιότητα;

Τιμή Προϊόντων

 • Είναι οι τιμές λιανικής χαμηλότερες ή υψηλότερες σχετικά με την ποιότητα / ποσότητα των προϊόντων;
 • Είναι χαμηλότερες ή υψηλότερες από τις αντίστοιχες του ανταγωνισμού και γιατί;
 • Αντιπροσωπεύουν την εικόνα του brand και είναι οι κατάλληλες για το target group στο οποίο απευθύνεται το brand;
 • Είναι «δίκαιες»;

Γκάμα Προϊόντων

 • Είναι η γκάμα των προϊόντων επαρκής για να δικαιολογήσει τον αναγκαίο τζίρο;
 • Υπάρχουν προσθετικές πωλήσεις;
 • Είναι ενιαία με το concept;
 • Χαρακτηρίζονται όλες οι κατηγορίες προϊόντων με την ίδια ποιότητα και τιμολογιακή πολιτική;

Ανανέωση γκάμας / νέα προϊόντα

 • Ανανεώνει όσο τακτικά πρέπει η μητρική εταιρεία τα προϊόντα της;
 • Παραμένει σύγχρονη στις τάσεις της αγοράς και στις αλλαγές των καταναλωτικών συνηθειών;

Αρχική Επένδυση

 • Ποιό είναι το σύνολο της αρχικής επένδυσης;
 • Ποιό είναι αναλυτικά το κόστος εξοπλισμού και/ή επίπλωσης;
 • Δίνεται η δυνατότητα παράδοσης με το κλειδί στο χέρι;
 • Δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ο ενδιαφερόμενος δικά του συνεργεία ή και να αγοράσει τον ίδιο εξοπλισμό από άλλους προμηθευτές;
 • Παρέχεται αρχική πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη; Με ποιό κόστος;
 • Παρέχεται υποστήριξη αναφορικά με την επίβλεψη κατασκευής; Με ποιό κόστος; 
 • Υπάρχει ευελιξία και μικρές προσαρμογές ανάλογα με την περιοχή και τον ενδιαφερόμενο;
 • Υπάρχει δυνατότητα διακανονισμού;

Entry Fees - Σύμβαση

 • Πόσα είναι τα entry fees;
 • Συμπεριλαμβάνουν εκπαίδευση ή αρχιτεκτονική μελέτη;
 • Πόσο μεγάλη είναι η περιοχή αποκλειστικότητας;
 • Ποια είναι η διάρκεια της σύμβασης;
 • Υπάρχουν ρήτρες; Ποιες;
 • Υπάρχει όρος μη ανταγωνισμού;
 • Υπάρχει δυνατότητα για αγορά των ίδιων προϊόντων από άλλους προμηθευτές;
 • Τι ισχύει σε περίπτωση λύσης;

Επιπρόσθετες χρεώσεις

 •  Υπάρχουν royalties; Σταθερά ή ποσοστιαία; Τι αφορούν;
 • Υπάρχουν mrk fees; Σταθερά ή ποσοστιαία; Τι αφορούν;
 • Υπάρχουν άλλες επιβαρύνσεις; Μεταφορικά; Ελάχιστες παραγγελίες; Τρόπος πληρωμής;

Αποδόσεις

 • Ποια είναι τα μεικτά περιθώρια / τιμές αγοράς;
 • Ποιος είναι ένας ενδεικτικός ημερήσιος τζίρος;
 • Υπάρχουν στατιστικά; Υπάρχουν επίσημα στοιχεία;
 • Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος;
 • Υπάρχει ολοκληρωμένο μοντέλο cash flow;
 • Υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης συγκεκριμένου business plan;

Υποστήριξη από τη μητρική

 • Ποια είναι η οργάνωση και οι υποδομές της μητρικής εταιρείας;
 • Ποιο είναι το όραμα, η ψυχολογία, η διάθεση, το προφίλ, η ιστορία, η εμπειρία του επιχειρηματία και των άμεσων συνεργατών του;
 • Υπάρχει τμήμα λειτουργίας; Ποια είναι η στελέχωσή του;
 • Τι είδους υποστήριξη παρέχεται;
 • Εκπαίδευση / αρχική και συνεχής
 • Ποιες οι χρεώσεις;
 • Υπάρχει ευελιξία κατά την εκπαίδευση;
 • Πόσο διαρκεί, πού γίνεται, ποιοι είναι οι εκπαιδευτές, ποιο το αναλυτικό πρόγραμμα;

Πανελλήνια Διαφήμιση και Προώθηση

 • Ποιες οι υφιστάμενες ενέργειες προβολής;
 • Ποιο το πλάνο προβολής για πανελλήνιες ενέργειες;
 • Ποια μέσα χρησιμοποιούνται; (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά, internet, social media, email marketing κ.ο.κ.)

Τοπικές προωθητικές ενέργειες

 • Ποιες προωθητικές ενέργειες γίνονται σε τοπικό επίπεδο;
 • Ποια υποστήριξη παρέχεται;
 • Πραγματοποιούνται events και διαγωνισμοί;

Κατάστημα

 • Υπάρχει υποστήριξη κατά την εύρεση, αξιολόγηση και διαπραγματεύσεις του καταστήματος;
 • Υπάρχουν διαθέσιμα καταστήματα προς ενοικίαση;
 • Γίνεται υπομίσθωση;

Design καταστήματος

 • Πώς αξιολογείται η αισθητική/ και η εργονομία του concept;
 • Εναρμονίζεται με το target group στο οποίο απευθύνεται;

Γράφει ο Πλάτωνας Μαλικούρτης, WiZION GROUP, Managing Partner, εκδότης του περιοδικού FRANCHISE BUSINESS και Administrator των Franchise.GR και Franchise-Business.gr.

Το Franchise.GR έχει ως στόχο την πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση όλων των εμπλεκομένων με τον θεσμό του franchising, καθώς και την προαγωγή του θεσμού στην χώρα μας, ώστε να αποτελέσει καταλυτικό μοχλό για την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. Από την έναρξή του, έχει καθιερωθεί ως το απόλυτο franchise portal, Νο 1 αποτέλεσμα σε όλες τις μηχανές αναζήτησης καθώς και σε όλες τις μετρήσεις επισκεψιμότητας. Ξεκίνησε το 1998 και εξελίσσεται με την υποστήριξη του FRANCHISE BUSINESS, του πρώτου περιοδικού για το franchising που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, πριν από οποιαδήποτε άλλο φορέα και πρωτοβουλία μαζικής και τακτικής ενημέρωσης για το franchising.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

  Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

  Επιχειρώ - epixeiro.gr