NEWSFLASH...

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μίλησε στο epixeiro.gr για την σημασία των δράσεως Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Τι σημαίνει για εσάς Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και πάνω σε ποιες αξίες και αρχές στηρίζετε την εταιρική σας υπευθυνότητα;

Παράλληλα με την επιτυχημένη υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της, η εταιρεία μας ακολουθεί μια συνεπή εταιρική πολιτική που σέβεται απόλυτα τις δεσμεύσεις της απέναντι στους επιβάτες, πελάτες, συνεργάτες, εργαζομένους και μετόχους της, στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, καθώς και σε όλους όσοι σχετίζονται με τη λειτουργία της.

Οι βασικοί άξονες της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αντανακλούν τους πολλαπλούς ρόλους της εταιρείας μας: Ως διαχειρίστριας του αεροδρομίου, ως εργοδότριας, ως υπεύθυνου εταιρικού πολίτη αλλά και ως φορέα προστασίας του περιβάλλοντος.  Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, ο ΔΑΑ ακολουθεί ηθικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα πέραν των συμβατικών υποχρεώσεών του, ενσωματώνει τις προσδοκίες των άμεσα ενδιαφερόμενων στην αναπτυξιακή  στρατηγική του και δημοσιοποιεί τις σχετικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους.

Παράλληλα, η εταιρεία καταγράφει την απόδοση της πολιτικής της Εταιρικής Υπευθυνότητας, μέσω ειδικών Δεικτών Σταθερότητας και ενός συστήματος αναφοράς, σύμφωνου με τις κυρίαρχες πρακτικές και τα πρότυπα που ακολουθούνται σήμερα σε όλο τον κόσμο.

Μερικές από τις δράσεις του ΔΑΑ αφορούν τις επενδύσεις υποδομής για την τοπική κοινωνία, το πρόγραμμα «Μάρκετινγκ Προορισμού», την καινοτομία για την προώθηση μεγαλύτερης παραγωγικότητας μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των νέων, το πρόγραμμα «Τέχνη & Πολιτισμός», τα προγράμματα σίτισης για τοπικά σχολεία καθώς και πρακτικής άσκησης των νέων. Πείτε μας λίγα λόγια για όλα αυτά τα προγράμματα.

Η προσέγγισή μας στην εταιρική υπευθυνότητα γίνεται ισορροπημένα και εστιάζει στο σύνολο των συμμετόχων μας. Όπως σωστά αναφέρετε στα παραδείγματά σας, ξεκινώντας από την προσφορά στην τοπική κοινωνία, έχουμε δεσμευτεί να αποτελούμε υπεύθυνο και αξιόπιστο μέλος της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Συνεργαζόμαστε στενά με τις Τοπικές Κοινότητες, μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και κάθε χρόνο αναπτύσσουμε δράσεις σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και οργανώσεις. Βασικό κριτήριο του σχεδιασμού αυτών των δράσεων  αποτελούν οι ανάγκες  των συμμετόχων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τις μεταφορές, το περιβάλλον και εκείνες οι οποίες υπηρετούν ευρύτερα κοινωνικούς σκοπούς. Παράλληλα, διαδραματίζοντας  βέβαια σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο στις αερομεταφορές και στον τουρισμό, το «Μάρκετινγκ Προορισμού», η προώθηση δηλαδή της Αθήνας, αποτελεί τον πυρήνα τόσο της επιχειρηματικής στρατηγικής μας όσο και της ουσιαστικής συμβολής μας στην κοινωνία. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα πρωτοποριακά προγράμματά μας υποστήριξης των αεροπορικών εταιρειών και οι δράσεις συμπόρευσης με όλους τους φορείς του τουρισμού, όπως, για παράδειγμα, η στρατηγική και πρωτοποριακή συνεργασία μας με την Aegean και το δήμο Αθηναίων (ATP – Athens TourismPartnership), καθώς επίσης και οι καμπάνιες μας που προβάλλουν την ταυτότητα  της πόλης μας και τη μοναδική σχέση που μπορεί να αναπτύξει μαζί της ο  επισκέπτης. 

Στο σκέλος του πολιτισμού, ως βασική πύλη εισόδου στη χώρα μας, με το πρόγραμμα «Τέχνη & Πολιτισμός» του αεροδρομίου και τις πολλαπλές εκφάνσεις του, καθώς και τις μόνιμες εκθέσεις μας, προάγουμε συστηματικά την πολιτιστική κληρονομιά μας και τη σύγχρονη ελληνική τέχνη στα εκατομμύρια των ταξιδιωτών. Θέλοντας επίσης να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, συμμετέχουμε σε μία σειρά συνεργασιών και δράσεων που έχουν ιδιαίτερη αξία για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες: ένα παράδειγμα είναι και η συνεργασία μας με το Ινστιτούτο Prolepsis, με στόχο τη βελτίωση των διατροφικών συνθηκών για παιδιά σχολικής ηλικίας. Ή, η συνεργασία μας με το Ίδρυμα Ωνάση για την υλοποίηση, εντός του 2018, της προσομοίωσης του αεροπορικού ταξιδιού για παιδιά εντός του ευρύτερου φάσματος του αυτισμού.

Παράλληλα, με την καινοτομία στο επίκεντρο, δημιουργούμε ευκαιρίες ανάπτυξης για νέους επιχειρηματίες συμβάλλοντας και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στο αεροδρομιακό περιβάλλον, μέσα από πρωτοβουλίες μας όπως το ιδιαίτερα επιτυχημένο «Digital Gate», το οποίο ολοκληρώνει σε λίγο καιρό και το δεύτερο κύκλο του.  Και, όπως αναφέρετε στο ερώτημά σας, επιθυμώντας να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην απασχολησιμότητα των νέων στην Ελλάδα, η εταιρεία αεροδρομίου προχώρησε σχετικά πρόσφατα στο δεύτερο κύκλο του προγράμματός της «Praxis» το οποίο προσέφερε σε δεκάδες νέους ηλικίας 19-29 ετών αμειβόμενη εργασιακή εμπειρία για περίοδο έως 6 μήνες.

Πείτε μας λίγα λόγια και για την παροχή υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα για την οποία είναι υπεύθυνος ο ΔΑΑ. 

 Είναι προφανές ότι η εξυπηρέτηση των επιβατών αποτελεί βασικό μέλημά μας. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία επιβατών, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει την υπηρεσία επίγειας συνδρομής στους επιβάτες με αναπηρία και στους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 από τις 26/07/2008. Η υπηρεσία προσφέρεται σε όλους τους αφικνούμενους, αναχωρούντες και διερχόμενους επιβάτες, εφόσον γνωστοποιήσουν το αίτημα συνδρομής στην αεροπορική εταιρεία τους.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται χωρίς χρηματική επιβάρυνση για τον επιβάτη που έχει ανάγκη, και η εταιρεία αεροδρομίου λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση των εν λόγω επιβατών αλλά και την παροχή συνδρομής υψηλού ποιοτικού επιπέδου.

Μιλήστε μας για την Περιβαλλοντική Διαχείριση & Συμμόρφωση του ΔΑΑ.

Από την πρώτη μέρα της λειτουργίας μας, σκοπός είναι η αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΔΑΑ είναι πιστοποιημένο με βάση το διεθνές περιβαλλοντικό πρότυπο ISO:14001 από το 2000. Η αυστηρή συμμόρφωση με τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσής μας, αποτελούν κομβικά σημεία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επιπλέον, ζητούμε από όλα τα μείζονα τρίτα μέρη που λειτουργούν στο αεροδρόμιο να πιστοποιούν το δικό τους Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τους κανονισμούς του προτύπου ISO:14001 και/ή του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS). Παράλληλα, οι περιβαλλοντικές συνθήκες παρακολουθούνται ενδελεχώς, τόσο εντός του αεροδρομίου όσο και στις γειτονικές περιοχές. 

Σε συνεργασία με τους αντίστοιχους συμμετόχους, εφαρμόζονται πρωτοβουλίες οι οποίες βασίζονται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης. Συμμετέχοντας μάλιστα στην παγκόσμια πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων Ευρώπης με στόχο τη διαχείριση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των φορέων λειτουργίας αεροδρομίων, εκπληρώσαμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναβάθμιση του αεροδρομίου στο Επίπεδο 3+ Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα του Προγράμματος Airport Carbon Accreditation. 

Επενδύοντας σε ενεργειακά αποδοτικές υποδομές και λειτουργίες, ο ΔΑΑ κατάφερε να μειώσει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακά του και να αντισταθμίσει τις εναπομένουσες εκπομπές του με αποτέλεσμα να γίνει το πρώτο αεροδρόμιο στην Ελλάδα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Μόλις πρόσφατα, τον Ιανουάριο 2018, υπήρξε ακόμα μια σημαντική είδηση για την εταιρεία αεροδρομίου, που πιστοποιεί τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό ρόλο μας στην προσπάθεια εξοικονόμησης φυσικών πόρων και μείωσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN ISO 50001, από την TÜV AUSTRIA HELLAS. Το διεθνές πρότυπο ISO 50001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης της Ενέργειας σε μια επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης.

Πόσο σημαντικές πιστεύετε ότι είναι οι συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς και ΜΚΟ;

Η ενεργή συμμετοχή μας σε επιχειρηματικές ενώσεις και η παρουσία μας σε δραστηριότητες δικτύωσης σχετικές με τη βιωσιμότητα, μας επιτρέπουν να παρουσιάζουμε τις πρακτικές μας και να ανταλλάσσουμε απόψεις και εμπειρίες. Οι συνεργασίες αυτές βοηθούν να χτίζουμε διαρκώς την εταιρική οντότητά μας ως συνετού, ευσυνείδητου και υπεύθυνου φορέα λειτουργίας αεροδρομίου που προάγει την αφοσίωση των εργαζομένων του, διασφαλίζει την αξιοπιστία του έναντι των επιχειρηματικών εταίρων του και ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού.  

Έχουμε σε εφαρμογή ένα πολυδιάστατο κοινωνικό πρόγραμμα, συνεισφέροντας σε εθνικές και διεθνείς μη-κυβερνητικές ανθρωπιστικές δραστηριότητες, συνεργαζόμενοι με φορείς όπως το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αττικής, το Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – CSR Hellas, τα Special Olympics Hellas, το Φεστιβάλ “Break the Chain”, το “Make-A-Wish”, το «Χαμόγελο του Παιδιού», η UNICEF, και πολλούς άλλους.  Συμμετέχουμε σε προγράμματα όπως τα “Amber Alert”, “Silver Alert” και “Omnibus”, κ.λπ, υποστηρίζουμε τα πανεπιστήμιά μας, όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τη Νομική Σχολή Αθηνών κ.λπ., ενώ επίσης συνεχίζουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που έχουν ως επίκεντρο τη μόρφωση και την εκπαίδευση ανέργων νέων, όπως είναι για παράδειγμα, η ετήσια υποστήριξή μας στο «Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εστιάζοντας σε σεμινάρια ίδρυσης νέων επιχειρήσεων που απευθύνονται σε άνεργους νέους, κ.α.

Πιστεύετε ότι όλες οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να είναι κοινωνικά ενεργές και υπεύθυνες; Ή αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από το μέγεθός τους και την οικονομική συγκυρία;

Στις μέρες μας, οι επιχειρήσεις – ειδικά οι μεγαλύτερες - έχουν μια ιδιαίτερα περίπλοκη αποστολή καθώς καλούνται να διαχειριστούν τις προσδοκίες διαφορετικών ομάδων συμμετόχων, να πετύχουν υψηλή παραγωγικότητα και ταυτόχρονα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους, διατηρώντας  παράλληλα θετική κοινωνικοοικονομική επίδραση. Εάν λάβει κανείς παράλληλα υπόψη του  τις αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες, αυτή είναι πράγματι μία ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή,   

Πιστεύω όμως ότι μία εταιρεία και δύναται και οφείλει να είναι επιχειρηματικά συνετή και κοινωνικά ευσυνείδητη και υπεύθυνη, ανεξαρτήτως μεγέθους ή οικονομικής συγκυρίας.

Βεβαίως, τα στρατηγικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού επηρεάζονται από τις μακροοικονομικές συνθήκες, ωστόσο ζητούμενο είναι να προσαρμόζεται  σε ένα πλαίσιο συνετούς λειτουργίας χωρίς να αγνοεί τις δραστηριότητες που επιτείνουν τη βιωσιμότητα και θεωρούνται ουσιώδεις για τους συμμετόχους τους.  

Πείτε μας τρία οφέλη που έχετε αποκομίσει από την εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ.

Εκτιμώ ότι έχουμε επιτύχει, κατά τη διάρκεια ων ετών, μέσα από τις πολυσχιδείς και συνεπείς μας δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το ακρωνύμιο ΕΚΕ να σημαίνει επίσης  Εμπιστοσύνη, Κοινωνική αξιοπιστία και Ειλικρινή συνεργασία.

Στη διάρκεια της πορείας του, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει κερδίσει το χαρακτηρισμό ως “καλή επιχείρηση”, επιδεικνύοντας υποδειγματική συνέπεια στην εξισορρόπηση της υγιούς οικονομικής απόδοσης, της βιώσιμης προσέγγισης στην επιχειρηματικότητα και παράλληλα της υπευθυνότητας και της ευαισθησίας του στις ανάγκες της κοινωνίας.  

Παράλληλα, ο ΔΑΑ βρίσκεται σε επαφή ισόρροπα με όλους τους συμμετόχους του, αντιλαμβανόμενος τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και περιλαμβάνοντάς τις στην ανάπτυξη και στην εκπόνηση της στρατηγικής του. Η εταιρεία μας έχει θεσπίσει μηχανισμούς για να λαμβάνει ανατροφοδότηση από τους συμμετόχους (όπως κοινές επιτροπές, έρευνες πελατών, διαχείριση παραπόνων κ.α.), ένα στοιχείο που ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη τους προς την εταιρεία μας, αλλά και την ειλικρινή συνεργασία μας μαζί τους.

Πείτε μας 3 συμβουλές που θα δίνατε σε εταιρείες του κλάδου που επιθυμούν να εντάξουν τη βιωσιμότητα στη λειτουργία τους.

  • Να επιχειρούν έχοντας πάντα στραμμένη τη ματιά τους στη “μεγάλη εικόνα”: o ρόλος των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ακραία φτώχεια, η δημιουργία ίσων ευκαιριών και η προσπάθεια συμβολής στην άρση κοινωνικού αποκλεισμού ομάδων συμπολιτών μας,  η μη-ελεγχόμενη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και η κλιματική αλλαγή λαμβάνουν στην εποχή μας μια ιδιαίτερη διάσταση. Η  κερδοφορία και η επιτυχία οφείλουν να ευθυγραμμίζονται πλέον με την επίτευξη κοινωνικών σκοπών και με την ένταξη της βιωσιμότητας στη λειτουργία της επιχείρησης.
  • Η υπεύθυνη διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής: η υλοποίηση της ατζέντας των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι εφικτή χωρίς την ουσιαστική δέσμευση των επιχειρήσεων.
  • Και τέλος, η ουσιαστική συνεργασία. Οι μεμονωμένες και αποσπασματικές δράσεις των επιχειρήσεων δεν αρκούν για να ωθήσουν τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον. Εκτιμώ ότι η εταιρική οντότητα ενός οργανισμού  ως συνετού, ευσυνείδητου και υπεύθυνου φορέα, χτίζεται μέσα από τις ουσιαστικές, ειλικρινείς και μακροχρόνιες συνεργασίες.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr