NEWSFLASH...
Startup
ανάγνωση

Η «πυξίδα της καινοτομίας»: Επιλέγοντας την κατάλληλη στρατηγική για μια startup [3ο μέρος]

Η «πυξίδα της καινοτομίας»: Επιλέγοντας την κατάλληλη στρατηγική για μια startup [3ο μέρος]

Στα προηγούμενα δύο άρθρα του αφιερώματος μας κάναμε μια ανάλυση των τεσσάρων γενικών στρατηγικών που απαρτίζουν την «πυξίδα της καινοτομίας». Σήμερα, θα δούμε πως μια startup μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε αυτές τις στρατηγικές.

Το πρώτο βήμα είναι να γεμίσουμε όσα περισσότερα από τα τεταρτημόρια της πυξίδας γίνεται με στρατηγικές επιλογές. Αυτό δεν είναι εύκολο και περιέχει την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών καθώς και ένα μικρό πειραματισμό, χωρίς βέβαια να δεσμευτούμε από τόσο νωρίς για κάτι.

Αρκετά αποτελεσματικές προσεγγίσεις για startups μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω εκδόσεις:

  • The Lean Startup του Eric Ries,
  • Business Model Generation των Alexander Osterwalder και Yves Pigneur,
  • Disciplined Entrepreneurship του Bill Aulet,
  • Brinking Science to the Art of Strategy των A.G. Lafley , Roger L. Martin, Jan W. Rivkin και Nicolaj Siggelkow.

Πως θα πρέπει να προχωρήσει ο επιχειρηματίας όταν έχουν εντοπιστεί οι εναλλακτικές λύσεις;

Ας δούμε το παράδειγμα της εταιρίας RapidSOS. Η εταιρία ήθελε να φέρει τις κλήσεις για επείγοντα περιστατικά στην ψηφιακή εποχή. Καθώς οι κλήσεις και η ανταπόκριση ανάγκης είχαν δημιουργηθεί στην προ-κινητών εποχή, μόνο λίγα από αυτά τα συστήματα μπορούσαν να εντοπίσουν τη θέση του ατόμου που βρίσκεται σε ανάγκη, κάτι που επηρέαζε τον χρόνο ανταπόκρισης και τα ιατρικά αποτελέσματα.

Οι ιδρυτές της RapidSOS από το MIT είχαν αναπτύξει έναν έξυπνο τρόπο εντοπισμού της θέσης αυτού που καλεί. Αμέσως, αφού έλαβαν χρηματοδότηση σποράς (early seed), έφτασαν στο σημείο που έπρεπε να επιλέξουν τη στρατηγική τους.

Θα έπρεπε να προσπαθήσουν να αλλάξουν τελείως το σύστημα των κλήσεων εκτάκτου ανάγκης και να κάνουν ένα UBER για ασθενοφόρα (στρατηγική διατάραξης της αγοράς); Θα έπρεπε να δοκιμάσουν μια κλασσική στρατηγική διατάραξης της αγοράς και να στοχεύσουν σε κατηγορίες ατόμων που δεν είχαν την απαραίτητη εξυπηρέτηση, όπως για παράδειγμα άτομα με επιληψία; Ή θα μπορούσαν να αποφύγουν τελείως τον ανταγωνισμό και να βοηθήσουν τις υπάρχουσες εταιρίες στην Αμερική να εκμοντερνίσουν τις υπηρεσίες τους, συνεργαζόμενοι, για παράδειγμα, με προμηθευτές σχετικού εξοπλισμού, όπως η Motorola (στρατηγική διασφάλισης της πνευματικής ιδιοκτησίας); Ή να συνεργαστούν με ασφαλιστικές εταιρίες, που εν’ τέλει καλύπτουν τα κόστη των ασθενοφόρων (στρατηγική της αλυσίδας αξίας);

Η εταιρία χρησιμοποίησε την πυξίδα για να εντοπίσει την κατάλληλη στρατηγική.

Για κάθε ένα από τα τεταρτημόρια της πυξίδας στρατηγικής για startups, η εταιρία εντόπισε τους πελάτες που έπρεπε να στοχεύσει, τις τεχνολογίες στις οποίες έπρεπε να εστιάσει, την ταυτότητα που έπρεπε να αποκτήσει και να δείχνει προς τα έξω και το ποιους θα έπρεπε να ανταγωνιστεί και πως.

Και οι τέσσερις επιλογές έδειχναν εφικτές, κάτι που ήταν και μια εντυπωσιακή επικύρωση της ιδέας των ιδρυτών. Αν μόνο μια επιλογή έδειχνε εφικτή, τότε μάλλον, κατά τους συγγραφείς του άρθρου, η ιδέα δεν θα άξιζε και τόσο.

Το να υπάρχουν πολλές επιλογές δεν θα πρέπει να κάνει τους επιχειρηματίες να παραλύουν, απλά πρέπει να γίνεται επιλογή της στρατηγικής που εναρμονίζεται καλύτερα με τους σκοπούς και τους στόχους που υπάρχουν από την αρχή.

Η αποστολή της RapidSOS, η οποία ήταν να βελτιώσει τις υπηρεσίες για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, οδήγησε την εταιρία να επιλέξει, με αρκετή εμπιστοσύνη στην επιλογή, τη στρατηγική της διατάραξης της αγοράς. Αυτήν την στρατηγική δέσμευση, ο Michael Martin και ο Nick Horelik, μπορούσαν να την επικοινωνήσουν με τον κατάλληλο ενθουσιασμό και νόημα, επιτρέποντας τους να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μεγάλων ομάδων ασθενών και λοιπών μερών σε όλο το φάσμα του σχετικού τομέα, προωθώντας την τεχνολογία τους στην ευρύτερη αγορά μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Τα ιδρυτικά μέλη δεν κάνουν απλά την επιλογή στρατηγικής αλλά ζουν την επιλογή αυτή. Η εναρμόνιση και ευθυγράμμιση με τη στρατηγική και του σκοπούς είναι σημαντική για να εμψυχώσει και να δώσει κίνητρο στους ιδρυτές αλλά και να πείσει τα αρχικά ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) να κάνουν το βήμα και να στηρίξουν την ιδέα. Αυτό όμως δεν αποκλείει τις άλλες επιλογές! Η απόφαση της RapidSOS να ασχοληθεί με τους ασθενείς ως αρχικούς υποστηρικτές αλλά και με την κοινότητα των διαχειριστών συστημάτων άμεσης ανταπόκρισης, σήμαινε ότι η startup δεν θα μπορούσε να προσπεράσει τα ήδη υπάρχοντα συστήματα 911, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. Όμως, αυτή η αρχική στόχευση σε ειδικές κατηγορίες ασθενών, έδωσε την κατάλληλη ώθηση και τράβηξε ύστερα το ενδιαφέρον μεγάλων εταιριών, όπως η Motorola.

Οι κατάλληλες στρατηγικές επιλογές δεν ελαχιστοποιούν το ρίσκο που είναι αλληλένδετο με τις startup αλλά δίνει ένα πλαίσιο για να αναθεωρήσουν το υπάρχον κατεστημένο περιβάλλον και να δημιουργήσουν, ίσως, νέα περιβάλλοντα. Η λέξη «επιλέγω» είναι πολύ σημαντική. Όταν μια startup ανταγωνίζεται με νέα προϊόντα χωρίς ριζοσπαστική καινοτομία, στηρίζει την επιτυχία της στο κατά πόσο οι στρατηγικές επιλογές που κάνει είναι βασισμένες στην γνώση του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος. Όμως, οι επιχειρηματίες που προσφέρουν κάτι καινούργιο έχουν την δυνατότητα να αναδιαμορφώσουν αυτό το περιβάλλον, όπως ίσως η Dolby, που δημιούργησε ένα κομμάτι αυτού το οποίο της ανήκει πλήρως. Ή η Amazon, που δημιούργησε μια εξ ολοκλήρου νέα πραγματικότητα.

Το τι θα διαλέξουν είναι δική τους επιλογή, το πλαίσιο που προτείνουν οι Joshua Gans, Erin L. Scott και ο Scott Stern είναι σχεδιασμένο για να βοηθήσει προς την κατάλληλη επιλογή και να κατευθύνει την φαντασία και την αφοσίωση στην πραγματοποίηση των ιδεών.

Σε αυτή την κατεύθυνση στην χώρα μας, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε στρατηγική αλλά και να βασίσετε αυτήν την επιλογή στις υπάρχουσες χρηματοδοτήσεις, μέσα από βασισμένα στην έρευνα προγράμματα όπως ο Ορίζοντας 2020, στην καινοτομία και την αγορά όπως το SME Intrument του Ορίζοντα 2020, ή ενισχύοντας τις στρατηγικές σας συνεργασίες μέσα από το Enterprise Europe Network.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διαθέτει εργαλεία όπως η παραπάνω πυξίδα καινοτομίας για την αξιολόγηση της καινοτομίας σας, όπως το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης της καινοτομίας «Improve Assessment», ενώ τρέχει και προγράμματα που στόχο έχουν την ενίχυση των startup που έχουν περάσει το αρχικό στάδιο και θέλουν να αναπτυχθούν περαιτέρω, όπως το πρόγραμμα Scaleup.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 727372921 ή στείλτε μας email στο megas@ekt.gr.

Διαβάστε εδώ το πρώτο μέρος του άρθρου και εδώ το δεύτερο.


Πηγή: Harvard Business Review. Μετάφραση - Επιμέλεια: Γεώργιος Μέγας

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr