NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Σεμινάρια & Επιμόρφωση Στελεχών
ανάγνωση

"Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics)" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

"Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics)" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά
06_05_2019 | 10:00

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-μάθημα "Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics)".

Στόχος μαθήματος

Οι κεντρικές έννοιες των Logistics και της οικονομίας συνδέονται σαφώς. Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να διδάξει τις βασικές αρχές των Logistics και να αποδείξει αυτές τις σχέσεις.

Το μάθημα περιγράφει τη διαχείριση των υλικών και προϊόντων, από την παραγωγή έως τον τελικό πελάτη μιας επιχείρησης. Εξετάζει δηλαδή τον συντονισμένος έλεγχος των ροών των υλικών, των προϊόντων αλλά και των πληροφοριών.

Θα αποκτηθεί επίσης η γνώση, σχετικά με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την προμήθεια υλικών για την παραγωγή, την αποθήκευση προϊόντων και τη διανομή τους στους πελάτες.

Οι στόχοι του μαθήματος είναι να παρέχει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για το συντονισμό των προμηθειών, αποθήκευσης και διανομής, ώστε ο συμμετέχων να λειτουργεί με αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ειδικότερα επικεντρώνεται:

 • στην εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών της σύγχρονης διοίκησης των Logistics.
 • στην κατανόηση των λειτουργιών του Τμήματος Logistics και η εναρμόνιση του με την στρατηγική, τις αξίες και τους στόχους μιας επιχείρησης.
 • στην εξοικείωση με την πολυπλοκότητα του χώρου και
 • την παρουσίαση της επιλογής του εξοπλισμού, την ανάπτυξη, και την παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων των Logistics.

Διδάσκων του προγράμματος είναι ο Γ. Κονταράτος, Διδάσκων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου Πειραιά.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί – Τι είναι τα Logistics; - Ιστορική αναδρομή - Τα Logistics ως μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Διαχείριση και Επεξεργασία Παραγγελιών - Οι τεχνικές λεπτομέρειες, τιμή, η προθεσμία παράδοσης, όροι πληρωμής, φόρων κλπ. - Έλεγχος της διαθεσιμότητας του υλικού σε απόθεμα - Ροή πληροφοριών - Βασικοί δείκτες της επεξεργασίας των παραγγελιών - Μεθοδολογίες παραγγελιοληψίας
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μεταφορές - Τα συστήματα μεταφορών - Μεταφορές και Logistics - Επιχειρήσεις διαμεταφοράς - Επιλογή Οχημάτων - Μεταφορές και το Περιβάλλον.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Αποθήκευση - Οι λειτουργίες της Αποθήκης - Αποθήκη Τοποθεσία - Γενικά Θέματα και Κριτήρια Σχεδιασμού - Αποθηκευτικά συστήματα - Εξοπλισμός αποθήκη
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Διαχείριση αποθεμάτων (Inventory Control) - Λόγοι για τη Διατήρηση Αποθεμάτων - Πόσο και πότε να παραγγείλετε - Καταγραφή και Προγραμματισμός Απαιτήσεων - Συγκρούσεις στο πλαίσιο των στόχων -Ταξινόμηση ABC Analysis - Φυσικός Έλεγχος και απογραφές.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Συσκευασία - Οι λειτουργίες της συσκευασίας. – Είδη Συσκευασιών - Σχεδιασμός συσκευασίας - Logistics και συσκευασία - Κάνοντας το χειρισμό της συσκευασίας πιο αποτελεσματικό - Η περιβαλλοντική λειτουργία της συσκευασίας - Σήμανση των προϊόντων.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Φυσική Διανομή - Ανάλυση της Δομής του Δικτυού Διανομή - Κανάλια Διανομής - Οι λειτουργίες της διανομής - Ιδιόκτητος στόλος ή Outsourcing - Κόστος Φυσικής Διανομής - Προγραμματισμός δρομολογίων - Όροι Παράδοσης.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Εξυπηρέτηση Πελατών - Η σημασία της εξυπηρέτησης πελατών - Στοιχεία Προ-συναλλαγής κατά και μετά την συναλλαγή - Μέτρησης της εξυπηρέτησης - Kpi's.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Εταιρίες παροχής υπηρεσιών Logistics - 3PL.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

 • Διαφάνειες.
 • Σημειώσεις, όπου είναι απαραίτητο.
 • E-book στα αγγλικά.

Η τελική εξέταση θα είναι δομημένη με την λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Σκοπιμότητα διεξαγωγής του Μαθήματος

Η διεξαγωγή του μαθήματος καλύπτει όλο το φάσμα των Logistics, με τρόπο ώστε τα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν να μπορούν να διαμορφώσουν ξεκάθαρη εικόνα του θέματος και να μπορέσουν να κατανοήσουν καλλίτερα, την λειτουργία του Τμήματος Logistics στην σύγχρονη επιχείρησης. Τελικός στόχος βέβαια είναι η μείωση του κόστους των διαδικασιών, από την παραλαβή ενός προϊόντος έως την παράδοσή του στον τελικό αποδέκτη, επιτυγχάνοντας παράλληλα το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο εξυπηρέτησης. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η εξοικείωση των στελεχών των επιχειρήσεων, στις αρχές της σύγχρονης και ορθολογικής διαχείρισης των Logistics.

Το παρόν μάθημα απευθύνεται για όσους χρειάζονται μια βασική εισαγωγή στα Logistics, και ειδικότερα στα άτομα που εργάζονται ή πρόκειται να αρχίσουν να εργάζονται στον χώρο των Logistics, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και την ανάπτυξη των τομέων: διαχείριση αποθεμάτων, προμηθειών, αποθηκών, Δικτύων Διανομής και γενικότερα με τομείς που σχετίζονται με τη ροή των υλικών. Ταυτόχρονα απευθύνεται και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα ευρύ γνωσιακό υπόβαθρο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους ή να επιδιώξουν επαγγελματική πιστοποίηση στη διοίκηση των Logistics.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Καμία προηγούμενη γνώση δεν είναι απαραίτητη, αλλά είναι χρήσιμη μια μικρή επαγγελματική εμπειρία.

Διάρκεια - Αιτήσεις

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 2 μήνες. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 24 Μαΐου, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος elearning.xrh.unipi.gr, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν 27 Μαΐου.

Δείτε εδώ όλα τα σεμινάρια της Θεματικής Ενότητας 2: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics Management.

Το Πρόγραμμα

 • Η παρακολούθηση δεν γίνεται σε συγκεκριμένες ώρες. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στην οποία θα μπορείτε να εισέρχεστε όποτε έχετε χρόνο. Το υλικό θα αναρτάται σε εβδομαδιαία βάση, αλλά θα έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή στο υλικό της τρέχουσας εβδομάδας και όλων των προηγούμενων. Ο ενδεικτικός χρόνος ενασχόλησης του συμμετέχοντα με το εκπαιδευτικό υλικό είναι περίπου 4 ώρες ανά εβδομάδα.
 • Η πρόσβασή σας στην πλατφόρμα δεν διακόπτεται ποτέ. Σε περίπτωση μάλιστα που δεν ολοκληρώσετε τη μελέτη σας στον προκαθορισμένο χρόνο, ώστε να δώσετε την εξέταση στις προγραμματισμένες για το συγκεκριμένο τμήμα ημερομηνίες, έχετε τη δυνατότητα να μας ενημερώσετε όταν θα είστε σε θέση να εξεταστείτε ώστε να σας στείλουμε θέματα επανεξέτασης ή και να μεταφερθείτε σε επόμενο τμήμα ώστε συμμετάσχετε στην αντίστοιχη εξέταση (χωρίς φυσικά άλλη οικονομική επιβάρυνση). Επομένως, υπάρχει ευελιξία όσον αφορά το χρόνο ολοκλήρωσης του σεμιναρίου.
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επίσης χορηγείται -κατόπιν σχετικής αίτησης- βεβαίωση, συνοδευτική του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, αναφορικά με τις ώρες παρακολούθησης που αντιστοιχούν στα elearning σεμινάρια του προγράμματος (4 ώρες ανά εβδομάδα elearning).
 • Οι διδάσκοντες του Προγράμματος είναι:
  • μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή άλλων συνεργαζόμενων Τμημάτων/Ιδρυμάτων
  • καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο Οι διδάσκοντες διασφαλίζουν με την πλούσια διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική τους εμπειρία την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και ενημερώνουν τους εκπαιδευόμενους για όλες τις νεότερες εξελίξεις και καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζονται στο χώρο.

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

 • λειτουργεί από το 2008 προσφέροντας εξειδικευμένα σεμινάρια με τρεις περιόδους έναρξης ετησίως: Οκτώβριο, Μάρτιο και Μάιο,
 • έχει εκπαιδεύσει 9.000 συμμετέχοντες και έχει επιλεγεί από 250 εταιρίες και φορείς για την εκπαίδευση εργαζομένων τους,
 • ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων όπως καταδεικνύουν οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης που προκύπτουν από τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος από τους αποφοίτους (4,6 με άριστα το 5),
 • παρέχει πρόσβαση σε πλούσιο, διαδραστικό, πολυμεσικό υλικό, ενώ το περιβάλλον εργασίας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ φιλικό και εύχρηστο, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη,
 • παρέχει άμεση και αποτελεσματική εκπαιδευτική υποστήριξη, κοινοποιώντας στους συμμετέχοντες από την έναρξη του Προγράμματος τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπεύθυνων διδασκόντων, ώστε να επικοινωνούν μαζί τους για την επίλυση των αποριών τους.
 • έχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει,
 • προσφέρει 80 σεμινάρια καλύπτοντας μεγάλο εύρος επίκαιρων και σύγχρονων εκπαιδευτικών αντικειμένων.

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να επιλέξετε τους παρακάτω συνδέσμους :

Περισσότερες πληροφορίες: 2104142186/6949476064, learnxrh@unipi.gr, elearning.xrh.unipi.gr.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

  Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

  Επιχειρώ - epixeiro.gr