NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Σεμινάρια & Επιμόρφωση Στελεχών
ανάγνωση

"Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

"Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά
15_05_2019 | 10:00

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-μάθημα "Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας – Προεκτάσεις στην Εθνική Οικονομία".

Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις απελευθερωμένες αγορές ενέργειας και κυρίως στην ηλεκτρική. Παρουσιάζονται οι διάφοροι μηχανισμοί και συμμετέχοντες σε μια ενεργειακή αγορά ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία της μέσα και από τη χρήση βασικών γνώσεων μικροοικονομίας. Περιγράφεται η διεθνής εμπειρία και αναλύεται η διαδικασία απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή η απελευθέρωση κάθε αγοράς δεν μπορεί να γίνεται βεβιασμένα, εξετάζονται τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από μια λάθος ή ημιτελή απελευθέρωση. Αναλύονται επίσης τα εργαλεία και τα παράγωγα προϊόντα που δημιουργήθηκαν για την προστασία της αγοράς και των επενδυτών από τη μεταβλητότητα των τιμών. Επιπλέον παρουσιάζεται το πώς οι αγορές ενέργειας συνδέονται μεταξύ τους με τελικό στόχο την ενοποίηση. Τέλος, αναλύεται το επόμενο βήμα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που είναι τα έξυπνα δίκτυα.

Διδάσκουσα του προγράμματος είναι η ο Γ. Παπαβασιλόπουλος, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Αντίκειμενο

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας – ∆ομές, Μηχανισμοί, Συμμετέχοντες
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικές αρχές μικροοικονομίας για αγορές ενέργειας – Καμπύλες Προσφοράς και Ζήτησης – Ισορροπία Nash-Cournot – Μεγιστοποίηση κοινωνικού πλεονάσματος
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ∆ιεθνή παραδείγματα και η περίπτωση της Ελλάδα
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ∆υσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν – Προβλήματα που ίσως προκύψουν κατά την απελευθέρωση – Το παράδειγμα της Καλιφόρνιας
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Παράγωγα προϊόντα ενέργειας – Future Contracts, Options, Swaps
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ∆ιασύνδεση αγορών ενέργειας – Περιορισμοί και αποτελέσματα – Ευρωπαϊκό “Target Model”
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Έξυπνα δίκτυα – Μετρητές

Σε κάθε ενότητα παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, ενώ περιλαμβάνονται και αναλυτικές λύσεις ασκήσεων στις πρακτικές ενότητες ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα αποτελέσματα των αλληλεπιδράσεων συμμετεχόντων και αγορών.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

 1. Σημειώσεις διαλέξεων για κάθε ενότητα
 2. Επιστημονικά άρθρα και κείμενα που συμπληρώνουν την ύλη
 3. Παραπομπές σε σχετική βιβλιογραφία για περαιτέρω εμβάθυνση σε κάθε ενότητα

Η τελική εξέταση έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής

Η ύλη περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες αλλά συνιστάται να υπάρχουν ήδη οι βασικές γνώσεις αξιολόγησης επενδύσεων.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους, μηχανικούς και στελέχη οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα της ηλεκτρικής και θέλουν να κατανοήσουν με ποιον τρόπο γίνεται μια επιτυχημένη απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, ποια προβλήματα ίσως προκύψουν καθώς και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όλοι οι συμμετέχοντες ώστε να εξασφαλιστεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για αυτούς και την κοινωνία. Το μάθημα συνιστάται επιπλέον σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τη λειτουργία μιας αγοράς ενέργειας από τεχνοοικονομική άποψη. Επιπλέον, περιγράφεται η κατάσταση στις αγορές ενέργειας ως τώρα και δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές και οι μελλοντικές προοπτικές του κλάδου, οι οποίες αφορούν όλους όσους εμπλέκονται στον τομέα της αγοράς ενέργειας.

Δείτε εδώ όλα τα σεμινάρια της 8ης Θεματικής Ενότητας: Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική και Αποδόσεις στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και της Εξοικονόμησης της Ενέργειας.

Διάρκεια - Αιτήσεις

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 2 μήνες. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 24 Μαΐου, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος elearning.xrh.unipi.gr, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν 27 Μαΐου.

Το Πρόγραμμα

 • Η παρακολούθηση δεν γίνεται σε συγκεκριμένες ώρες. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στην οποία θα μπορείτε να εισέρχεστε όποτε έχετε χρόνο. Το υλικό θα αναρτάται σε εβδομαδιαία βάση, αλλά θα έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή στο υλικό της τρέχουσας εβδομάδας και όλων των προηγούμενων. Ο ενδεικτικός χρόνος ενασχόλησης του συμμετέχοντα με το εκπαιδευτικό υλικό είναι περίπου 4 ώρες ανά εβδομάδα.
 • Η πρόσβασή σας στην πλατφόρμα δεν διακόπτεται ποτέ. Σε περίπτωση μάλιστα που δεν ολοκληρώσετε τη μελέτη σας στον προκαθορισμένο χρόνο, ώστε να δώσετε την εξέταση στις προγραμματισμένες για το συγκεκριμένο τμήμα ημερομηνίες, έχετε τη δυνατότητα να μας ενημερώσετε όταν θα είστε σε θέση να εξεταστείτε ώστε να σας στείλουμε θέματα επανεξέτασης ή και να μεταφερθείτε σε επόμενο τμήμα ώστε συμμετάσχετε στην αντίστοιχη εξέταση (χωρίς φυσικά άλλη οικονομική επιβάρυνση). Επομένως, υπάρχει ευελιξία όσον αφορά το χρόνο ολοκλήρωσης του σεμιναρίου.
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επίσης χορηγείται -κατόπιν σχετικής αίτησης- βεβαίωση, συνοδευτική του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, αναφορικά με τις ώρες παρακολούθησης που αντιστοιχούν στα elearning σεμινάρια του προγράμματος (4 ώρες ανά εβδομάδα elearning).
 • Οι διδάσκοντες του Προγράμματος είναι:
  • μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή άλλων συνεργαζόμενων Τμημάτων/Ιδρυμάτων
  • καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο Οι διδάσκοντες διασφαλίζουν με την πλούσια διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική τους εμπειρία την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και ενημερώνουν τους εκπαιδευόμενους για όλες τις νεότερες εξελίξεις και καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζονται στο χώρο.

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

 • λειτουργεί από το 2008 προσφέροντας εξειδικευμένα σεμινάρια με τρεις περιόδους έναρξης ετησίως: Οκτώβριο, Μάρτιο και Μάιο,
 • έχει εκπαιδεύσει 9.000 συμμετέχοντες και έχει επιλεγεί από 250 εταιρίες και φορείς για την εκπαίδευση εργαζομένων τους,
 • ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων όπως καταδεικνύουν οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης που προκύπτουν από τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος από τους αποφοίτους (4,6 με άριστα το 5),
 • παρέχει πρόσβαση σε πλούσιο, διαδραστικό, πολυμεσικό υλικό, ενώ το περιβάλλον εργασίας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ φιλικό και εύχρηστο, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη,
 • παρέχει άμεση και αποτελεσματική εκπαιδευτική υποστήριξη, κοινοποιώντας στους συμμετέχοντες από την έναρξη του Προγράμματος τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπεύθυνων διδασκόντων, ώστε να επικοινωνούν μαζί τους για την επίλυση των αποριών τους.
 • έχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει,
 • προσφέρει 80 σεμινάρια καλύπτοντας μεγάλο εύρος επίκαιρων και σύγχρονων εκπαιδευτικών αντικειμένων.

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να επιλέξετε τους παρακάτω συνδέσμους :

Περισσότερες πληροφορίες: 2104142186/6949476064, learnxrh@unipi.gr, elearning.xrh.unipi.gr.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

  Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

  Επιχειρώ - epixeiro.gr