NEWSFLASH...

Όροι Χρήσης

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους όρους χρήσης του ιστοχώρου επιχειρώ.

Ο επισκέπτης του ιστοχώρου epixeiro.gr, εφόσον κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του, τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει τους παρακάτω όρους χρήσης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα ως έχουν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οφείλουν να μην χρησιμοποιούν τον ιστοχώρο.

Ο ιστοχώρος διατηρεί κάθε δικαίωμα, όποτε αυτό παρίσταται αναγκαίο, να τροποποιεί τους όρους χρήσης. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή, οπότε οι επισκέπτες οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά ως προς αυτούς.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους κανόνες Διεθνούς δικαίου.

Στόχος του ιστοχώρου είναι η, με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών χωρίς όμως αυτές να είναι συμβουλευτικές ή προτρεπτικές για την διενέργεια πράξεως ή τη λήψη αποφάσεως.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιστοχώρος ακόμη και για αμέλεια για την οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία προκληθεί σε επισκέπτη εξ' αφορμής της χρήσης των σελίδων του και των σ' αυτές διαλαμβανομένων, περιλαμβανομένης και της ζημιογόνου δράσεως των οιονδήποτε ιών που τυχόν παρεισφρήσουν στον δικτυακό μας τόπο, ή σε οποιονδήποτε άλλον με τον οποίο αυτός συνδέεται.

Ο ιστοχώρος δεν ευθύνεται επίσης για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους διαδικτυακούς τόπους στους οποίους παραπέμπει με συνδέσμους, ή από τις διαφημίσεις που φιλοξενεί, παρέχει δε μόνο το μέσο για την προβολή ή τη διασύνδεση τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την ορθότητα τους.

Με την υπηρεσία της εγγραφής στο Newsletter, ο ιστοχώρος δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες, εφόσον το επιθυμούν να συμπεριληφθούν σ' αυτή και να παραλαμβάνουν ενημερωτικά emails. Τα προσωπικά στοιχεία που καλούνται να συμπληρώσουν σε σχετική φόρμα, αποτελούν αντικείμενο προστατευόμενο από τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους, απλά διατηρούνται σε αρχεία από τον ιστοχώρο καθαρά για λόγους στατιστικής και επικοινωνίας. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ιστοχώρου η εγγραφή ή όχι ενδιαφερόμενου στη λίστα αυτή ή τυχόν διαγραφή του. Τέλος, τα emails που αποστέλνονται ενδέχεται να περιέχουν διαφημιστικά προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων.

Ως μέρος της απαραίτητης διαδικασίας εγγραφής και της δημιουργίας λογαριασμού προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη του ιστοχώρου, θα επιλέξετε ένα όνομα χρήση (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password).  Οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε ότι είναι όλες ακριβείς, αληθείς και χρονολογικά ενημερωμένες. Δεν θα επιλέξετε ένα όνομα χρήστη το οποίο χρησιμοποιείται ήδη από άλλο πρόσωπο, δε θα χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη στο οποίο έχει δικαιώματα άλλο πρόσωπο χωρίς την έγκριση του προσώπου αυτού και δε θα χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης που ο ιστοχώρος κρίνει προσβλητικό ή ανάρμοστο.  Ο ιστοχώρος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημιουργία του λογαριασμού σας βασιζόμενη στην αδυναμία της να επαληθεύσει την αυθεντικότητα των πληροφοριών της εγγραφής σας. Επίσης συμφωνείτε ότι θα είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού πρόσβασής σας.  Είστε πλήρως υπεύθυνος για τη συνολική χρήση και δραστηριότητα του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης του λογαριασμού από τρίτους εξουσιοδοτημένους από εσάς να χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Ο ιστοχώρος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού σας, στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς πρότερη ενημέρωση. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία του λογαριασμού σας οποιαδήποτε στιγμή. Συμφωνείτε να μην διατηρείτε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ταυτόχρονα στον ιστοχώρο και δηλώνετε υπεύθυνα ότι αυτή τη στιγμή δεν τηρείτε άλλον λογαριασμό.

Οι αναγνώστες του ιστοχώρου έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού στα άρθρα. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια και διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε άμεσα και χωρίς καμία προειδοποίηση συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια καθώς και σχόλια που παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία. Για την αποφυγή απρόκλητης διαφήμισης (spam) απαγορεύονται σχόλια με συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Σχολιαστές που επαναλαμβανόμενα παραβιάζουν τους όρους χρήσης θα αποκλείονται χωρίς προειδοποίηση.

Με την υπηρεσία της ψηφοφορίας ο ιστοχώρος δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του, εφόσον το επιθυμούν, να ψηφίσουν σε θέματα αποκλειστικής επιλογής του ιστοχώρου και οι απαντήσεις οι οποίες καταγράφονται και αναλύονται, εξυπηρετούν σκοπούς στατιστικής και απεικόνισης της κοινής γνώμης στα θέματα αυτά και αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.

Για τις ανάγκες του ιστοχώρου διατηρείται αρχείο προσωπικών δεδομένων, που περιλαμβάνει όλα τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς έχουν γνωστοποιηθεί σ' αυτό από συνεργάτες και επισκέπτες του, το οποίο προστατεύεται και διαχειρίζεται από τον ιστοχώρο με απόλυτο σεβασμό και σύμφωνα πάντα με τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού δικαίου.

Σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε ο επισκέπτης του ιστοχώρου έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την διαγραφή ή την διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων.

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοχώρου ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων και γραφικών, και αγαθών, μαζί με εμπορικά σήματα, διεθνείς συμβάσεις, και / ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα αποτελούν αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου - εκτός εάν υπάρχει ειδική άδεια - δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής περιεχομένου του ιστοχώρου, τμήματός του ή παραγώγων του.

Επιτρέπεται μόνο η αντιγραφή ή αποθήκευση τμημάτων για αυστηρά προσωπική χρήση, υπό τον όρο της αναγραφής της πηγής κατά τις επιταγές του άρθρου 19 του Ν.2121/93 περί πνευματικών δικαιωμάτων και χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του περιεχομένου του ιστοχώρου, τμήματός του ή παραγώγων του για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό, ή με οποιοδήποτε τρόπο που δε συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο επισκέπτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις και τους κανόνες που διέπουν τη σχετική περί τηλεπικοινωνιών νομοθεσία του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και του Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (NETIQUETTE) και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση των σελίδων του ιστοχώρου. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει εις βάρος του ιστοχώρου από τέτοιου είδους ενέργειες. Και συγκεκριμένα:

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του περιοδικού αναλαμβάνει την ευθύνη καταρχήν να παρέμβει έγκαιρα, με την αρμόζουσα κάθε φορά διαδικασία, προκειμένου να αποτρέψει την εμπλοκή του ιστοχώρου σε οποιαδήποτε εξωδικαστική ή δικαστική διαδικασία που τυχόν απειλείται εις βάρος του ιστοχώρου, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του χρήστη για παράνομη ή κακή χρήση των σελίδων του και εφόσον αυτό δεν επιτευχθεί, ο υπαίτιος επισκέπτης ή χρήστης αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη να αποκαταστήσει οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία ηθική ή υλική τυχόν προκύψει σε βάρος του ιστοχώρου προερχόμενη από την παραπάνω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του.

Σε κάθε περίπτωση αναπόφευκτων δικαστικών διενέξεων αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

 

Cookies

Τι είναι τα cookies

Όπως συνηθίζεται, πολλοί διαδικτυακοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies.Τα cookies είναι μικρά αρχεία ή κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησης, όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, με σκοπό να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης του.

Στη συνέχεια, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies, πως τα χρησιμοποιούμε και γιατί μερικές φορές χρειάζεται να αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας. Επίσης, αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση τους, με τον κίνδυνο όμως να υποβαθμιστούν βασικές λειτουργίες του ιστότοπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με τα cookies επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο Περισσότερα

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies

Όπως πολλοί ιστότοποι, χρησιμοποιούμε τα cookies για να αποθηκεύσουμε και να ανακτήσουμε μικρά τμήματα πληροφοριών στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας. Για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας.

Τα cookies δεν αποθηκεύουν το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλικία ή άλλα προσωπικά στοιχεία σας. Θυμούνται μόνο τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα σας με βάση τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση.

Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες που αποθηκεύονται, τοποθετούνται από άλλες εταιρείες των οποίων το λογισμικό έχουμε προσθέσει στον ιστότοπο μας, αυτό επίσης μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία χρήσης άλλων ιστότοπων που θα επισκεφθείτε μετά από τον δικό μας.

Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε συγκεκριμένα μέτρα για την αποτροπή αποθήκευσης των cookies στον υπολογιστή σας, σημαίνει ότι συμφωνείτε με τη χρήση τους.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, συμπεριλαμβανομένου πώς να αποτρέψετε την αποθήκευση τους επισκεφθείτε τον σύνδεσμο Περισσότερα

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μία λίστα με τα είδη cookie που χρησιμοποιούμε για τη βελτίωση της εμπειρίας σας.

1. Απολύτως αναγκαία

Τα cookies αυτά είναι αναγκαία για να μπορεί ο ιστότοπος να λειτουργεί σωστά. Η πιο συνηθισμένη λειτουργία τους είναι η τοποθέτησή τους σε απαντήσεις σε δικές σας ενέργειες. Τέτοιες μπορεί να είναι η σύνδεσή σας σε λογαριασμό ή η συμπλήρωση μίας φόρμας.

2. Επιδόσεων

Τα cookies αυτά βοηθάνε στη μέτρηση των επισκέψεων και της κυκλοφορίας της ιστοσελίδας με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής της. Μέσω αυτών μπορούμε να μαθαίνουμε ποια είναι η κίνηση των επισκεπτών μέσα στις σελίδες καθώς και ποιες σελίδες είναι οι πιο δημοφιλείς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι όλες ανώνυμες. Αν απαγορεύσετε τη χρήση αυτών των cookies τότε δεν θα μπορούμε να γνωρίζουμε ότι έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας και σαν αποτέλεσμα δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την απόδοσή της.

3. Λειτουργικότητας

Τα cookies αυτά δίνουν τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα να προσφέρει εξατομίκευση και βελτιωμένη λειτουργικότητα. Ορίζονται είτε από εμάς είτε από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οποίων έχουν προστεθεί στην ιστοσελίδα. Αν απαγορευτεί η χρήση αυτών των cookies τότε ένα μέρος των υπηρεσιών αυτών ή και όλες μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

4. Στόχευσης/Διαφήμισης

Τα cookies αυτά ορίζονται από την ιστοσελίδα μας μέσω διαφημιστικών εταίρων. Ο συνηθισμένος τρόπος χρήσης τους από τις εταιρείες αυτές είναι η οικοδόμηση του προφίλ των ενδιαφερόντων των επισκεπτών σε άλλους ιστότοπους. Τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών δεν αποθηκεύονται από αυτά τα cookies ενώ αναγνωρίζεται ο φυλλομετρητής και η κινητή συσκευή. Αν απαγορευτεί η χρήση τους τότε η διαφήμιση που θα λαμβάνετε θα είναι λιγότερο στοχευμένη.

5. Άλλα

Τα παρακάτω cookies παρόλο που ορίζονται από την ιστοσελίδα, ο σκοπός τους είναι ακόμα απροσδιόριστος. Ωστόσο διεξάγουμε έρευνες για αυτά τα cookies με στόχο την όσο το δυνατόν συντομότερη ενημέρωση της ιστοσελίδας μας.

Ποιά Cookies χρησιμοποιούμε

First party Cookies

 COOKIE DOMAIN ΣΚΟΠΟΣ
_gads.epixeiro.grΔιαφήμιση
_ga.epixeiro.grΕπίδοση
_gat.epixeiro.grΕπίδοση
f9e4a5aaed10714c641af899911cf30b .epixeiro.gr Άγνωστος


Third party Cookies

 COOKIE DOMAIN ΣΚΟΠΟΣ
APISID.google.comΔιαφήμιση
GAPSaccounts.google.comΛειτουργικότητα
GALXaccounts.google.comΛειτουργικότητα
HSID.google.comΔιαφήμιση
LSIDaccounts.google.comΛειτουργικότητα
PREF.google.comΔιαφήμιση
SAPISID.google.comΔιαφήμιση
SID.google.comΔιαφήμιση
NID.google.comΔιαφήμιση
SSID.google.comΔιαφήμιση
_utmaaccounts.google.comΛειτουργικότητα
_utmbaccounts.google.comΛειτουργικότητα
_utmzaccounts.google.comΛειτουργικότητα
_drt_.doubleclick.netΔιαφήμιση
datr.facebook.comΔιαφήμιση
_js_datr.facebook.comΔιαφήμιση
_js_reg_fb_ref.facebook.comΔιαφήμιση
fr.facebook.comΔιαφήμιση
guest_id.twitter.comΔιαφήμιση
id.doubleclick.netΔιαφήμιση
langcdn.syndication.twimg.comΔιαφήμιση
lang.syndication.twitter.comΔιαφήμιση
langapi.twitter.comΔιαφήμιση
lu.facebook.comΔιαφήμιση
metrics_token.syndication.twitter.comΔιαφήμιση
remember_checked.twitter.comΔιαφήμιση
remember_checked_on.twitter.comΔιαφήμιση
x-scr.facebook.comΔιαφήμιση
reg_ext_ref.facebook.comΔιαφήμιση
locale.facebook.comΔιαφήμιση
wd.facebook.comΔιαφήμιση
_js_reg_fb_gate.facebook.comΔιαφήμιση
pid.twitter.comΔιαφήμιση
auth_token.twitter.comΔιαφήμιση
twll.twitter.comΔιαφήμιση
_utmz.twitter.comΔιαφήμιση
secure_session.twitter.comΔιαφήμιση
_utma.twitter.comΔιαφήμιση
_twitter_sess.twitter.comΔιαφήμιση
_umtb.twitter.comΔιαφήμιση
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

    Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr