NEWSFLASH...
Ενέργεια & Περιβάλλον
ανάγνωση

Όλοι σχεδόν οι ευρωπαίοι πολίτες λένε ότι θεωρούν σημαντική την προστασία του περιβάλλοντος

Όλοι σχεδόν οι ευρωπαίοι πολίτες λένε ότι θεωρούν σημαντική την προστασία του περιβάλλοντος
08_09_2014 | 11:14 15_11_2016 | 11:08

Τρία χρόνια μετά την πιο πρόσφατη παρόμοια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου είναι σαφές ότι, παρά την οικονομική κρίση, οι ανησυχίες των Ευρωπαίων για το περιβάλλον δεν έχουν μειωθεί. Με συντριπτική συναίνεση το 95 % από τους 28.000 πολίτες που ρωτήθηκαν δηλώνει ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική γι' αυτούς προσωπικά και πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα.

Ο κ. Janez Potočnik, επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Είναι καλό να παρατηρούμε τέτοια ισχυρή και ευρεία υποστήριξη για την προστασία του περιβάλλοντος, ακόμα και σε δύσκολους καιρούς. Ο κόσμος ανησυχεί ιδιαίτερα για τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων, τις χημικές ουσίες και τα απόβλητα, και θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα από όλους για την προστασία του περιβάλλοντος».

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι σκόπιμη από οικονομική άποψη
Η συντριπτική πλειονότητα των ατόμων συμμερίζονται την άποψη ότι η αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων (79 %) και η προστασία του περιβάλλοντος (74 %) μπορούν να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη. Ενώ το 80 % εκτιμά ότι η οικονομία επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους, το 75 % πιστεύει ότι η κατάσταση του περιβάλλοντος έχει παρόμοιο αντίκτυπο και το 77 % των πολιτών της ΕΕ πιστεύουν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινή τους ζωή. Ανησυχούν κυρίως για τη ρύπανση — η ατμοσφαιρική ρύπανση (56 %) και η ρύπανση των υδάτων (50 %) έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά — καθώς και για την παραγωγή αποβλήτων και την εξάντληση των φυσικών πόρων.

Ένας αυξανόμενος αριθμός (59 %) πιστεύουν ότι οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες πρέπει να είναι εξίσου σημαντικοί με τα οικονομικά κριτήρια για τη μέτρηση της προόδου στη χώρα τους. Όσον αφορά τις δαπάνες και τις επενδύσεις των δημόσιων αρχών, το 59 % είναι της γνώμης ότι οι δημόσιες αρχές της χώρας τους θα πρέπει να ευνοούν περισσότερο τις φιλικές προς το περιβάλλον πτυχές παρά το κόστος.

Αύξηση της περιβαλλοντικής ευθύνης
Ακόμη περισσότεροι πολίτες απ' ό,τι το 2011 (75 %) δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν φιλοπεριβαλλοντικά προϊόντα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα τους κοστίζουν λίγο περισσότερο. Η συντριπτική πλειονότητα (93 %) πιστεύουν ότι οι μεγάλοι ρυπαίνοντες θα πρέπει να αποκαθιστούν τις περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούν. Η θέσπιση βαρύτερων προστίμων για τους παραβάτες θεωρήθηκε ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Το 85 % των Ευρωπαίων πιστεύει ότι έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι περισσότεροι υιοθετούν ενέργειες και συμπεριφορά φιλικές προς το περιβάλλον. Ο διαχωρισμός των αποβλήτων για την ανακύκλωση (72 %), ο περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας (52 %) και ο περιορισμός της κατανάλωσης νερού (37 %) ήταν οι τρεις πιο συχνές δραστηριότητες. Ενώ οι περισσότεροι πολίτες αισθάνονται καλά ενημερωμένοι σχετικά με το περιβάλλον εν γένει, το 39 % πιστεύουν ότι δεν έχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Σημαντική πλειονότητα των πολιτών πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντος. Το 77 % θεωρεί ότι οι μεγάλες εταιρείες και η βιομηχανία δεν κάνουν αρκετά· το 70 % έχει την ίδια άποψη και για την κυβέρνηση της χώρας του. Το 65 % πιστεύει ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα. Οι κυριότερες προτεραιότητες που καθορίζουν οι πολίτες που επιθυμούν να προστατεύσουν το περιβάλλον είναι η διαλογή των αποβλήτων προς ανακύκλωση (54 %), η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (39 %) και η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς (39 %).

Υποστήριξη της δράσης της ΕΕ
Το 77 % των πολιτών της ΕΕ συμφωνεί ότι η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία είναι αναγκαία για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα τους και έξι στους δέκα πιστεύουν ότι οι περιβαλλοντικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από κοινού εντός της ΕΕ. Επίσης, το 79 % πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει την ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη χώρα τους. Το 84 % επιθυμεί μεγαλύτερη ενωσιακή χρηματοδότηση για την υποστήριξη δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον, η πλειονότητα των πολιτών (56 %) θέλουν η ΕΕ να κάνει ακόμη περισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με το περιβάλλον έρχεται τρία έτη μετά την προηγούμενη έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό. Διενεργήθηκε στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ της 26ης Απριλίου και της 11ης Μαΐου 2014 για να αξιολογήσει τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές και τις πρακτικές των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον. Ρωτήθηκαν 27.998 άτομα από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες, τα οποία έδωσαν ζωντανές συνεντεύξεις στη μητρική τους γλώσσα για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr