NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how | Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα
ανάγνωση

Mytilineos: Βιώσιμη ανάπτυξη, υπευθυνότητα και μετρήσιμα αποτελέσματα φέρνουν την επιτυχία

Mytilineos: Βιώσιμη ανάπτυξη, υπευθυνότητα και μετρήσιμα αποτελέσματα φέρνουν την επιτυχία

Ο Γεώργιος Γαλάνης, προϊστάμενος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Mytilineos, μίλησε στο epixeiro.gr για το πόσο σημαντική είναι η μέτρηση των αποτελεσμάτων των κοινωνικών δράσεων που υλοποιούν, για τη σημασία του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και για το πρόγραμμα κατάρτισης #skillsforengineers.

Ποια είναι η φιλοσοφία της MYTILINEOS όσον αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) και πώς συνδέεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη;

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εκφράζει το πλαίσιο της υπεύθυνης συμπεριφοράς της MYTILINEOS  κατά την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πάγια εταιρική πρακτική για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Ε.Κ.Ε. στην MYTILINEOS αποτελεί μία πρακτική με σημαντικές ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις. Είναι μία συνεχής διαδικασία αυτοβελτίωσης και αδιάκοπης μάθησης με στόχο την αύξηση του θετικού της αντίκτυπου προς την ευρύτερη κοινωνία, σε συνάρτηση με το εύρος και τη φύση της οικονομικής της δραστηριότητας, ενώ λειτουργεί και ως βασικός μηχανισμός ανανέωσης της «κοινωνικής» άδειας λειτουργείας της βελτιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές η έννοια της Ε.Κ.Ε. ταυτίζεται με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ευρύτερη και αναφέρεται όχι μόνο σε εταιρικό επίπεδο, αλλά και εθνικό συμπεριλαμβάνοντας την πολιτεία, τους φορείς της  κοινωνίας των πολιτών και τους ίδιους τους πολίτες. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η βιωσιμότητα πρέπει να συμβαδίζει με την υπευθυνότητα. Έτσι η Ε.Κ.Ε., αποτελεί βασική προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις που έχουν συνειδητοποιήσει ότι το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης είναι μονόδρομος για την επιβίωση και την ανάπτυξη.

Επιπλέον η Ε.Κ.Ε., για την MYTILINEOS, αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα που συμβάλλει στην πρόληψη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων αλλά και των κινδύνων που συνδέονται με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και της παρουσίας της στην αγορά, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης στο οποίο μπορεί να δραστηριοποιείται και να καινοτομεί, δημιουργώντας βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αξία για όλες τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων.

Σε ποιους πυλώνες στηρίζεται η στρατηγική σας για την ΕΚΕ;

Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικό αποτύπωμα (κοινωνικό & περιβαλλοντικό) και θα πρέπει πρωτίστως να το κατανοεί και να εστιάζει κατά προτεραιότητα σε εκείνα τα θέματα που μπορεί να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι λειτουργούμε και στην MYTILINEOS. Οι στρατηγικές κατευθύνσεις της πολιτικής μας για την Ε.Κ.Ε. έχουν ως σημείο αναφοράς τα ουσιώδη θέματα βιωσιμότητας της εταιρείας όπως: η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, η διαχείριση των περιβαλλοντικών μας θεμάτων και η κλιματική αλλαγή, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η ανάπτυξη των βέλτιστων εργασιακών  πρακτικών και η προστασία των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διατήρηση της υπεύθυνης παρουσίας μας στην αγορά, οι οικονομικές μας επιδόσεις και φυσικά η συμβολή μας στην βιωσιμότητα των τοπικών μας κοινωνιών.

Η εταιρεία σας εφαρμόζει καινοτόμα κοινωνικά προγράμματα κατάρτισης. Μιλήστε μας για το #skillsforengineers, τι ακριβώς είναι και τι προσφέρει στους νέους μηχανικούς;

Το #skillsforengineers εντάσσεται στις δράσεις Ε.Κ.Ε. της MYTILINEOS που υλοποιεί τόσο στο πλαίσιο της στήριξης των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030, όσο και της δέσμευσής της στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A., του CSR Hellas, για τη γεφύρωση του χάσματος των δεξιοτήτων και την προετοιμασία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας. Είναι ένα πρόγραμμα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων & Απασχολησιμότητας υψηλών προδιαγραφών, όπου μέσα σε 65 ώρες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, 25 νέες και νέοι μηχανικοί, έχουν την ευκαιρία να ενδυναμώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και να επιτύχουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Βασική επιδίωξη του προγράμματος αποτελεί η ταχεία κάλυψη κενών σε δεξιότητες (soft & hard skills). Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, το πρόγραμμα αξιοποιεί εξειδικευμένα μαθησιακά εργαλεία και εφαρμόζει την καινοτόμο, βραβευμένη μεθοδολογία του «Επιταχυντή Δεξιοτήτων Mellon», με σημαντικά αποτελέσματα, όπου 1 στους 2 συμμετέχοντες βρίσκει την εργασία που επιθυμεί βάσει του επαγγελματικού στόχου. Οι επιλεχθέντες Μηχανικοί, για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας, πρέπει να αναπτύξουν και να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ. Έτσι, μέσω του #skills4engineers καλύπτουν τις ελλείψεις στις δεξιότητές τους, ενώ εκπαιδεύονται κατάλληλα, ώστε να «ταιριάξουν» στη θέση εργασίας που ονειρεύονται. Με εξειδικευμένη προσέγγιση, το προφίλ των συμμετεχόντων ενδυναμώνεται ουσιαστικά, αλλά και ψυχολογικά, βάσει των δικών τους «θέλω και μπορώ».

Πώς μετράτε τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεων ΕΚΕ που εφαρμόζετε;

Ένα βασικό συστατικό στοιχείο της κοινωνικής πολιτικής της MYTILINEOS είναι η αποτίμηση της κοινωνικής αξίας των δράσεων που υλοποιεί και κυρίως των κοινωνικών της προγραμμάτων. Στόχος της εταιρείας  είναι να αποτυπώνει πλήρως το σύνολο των πλεονεκτημάτων που έχουν οι πρωτοβουλίες της για την ουσιαστική στήριξη του κοινωνικού συνόλου, αλλά και να αξιοποιεί συνετά τους κοινωνικούς της πόρους, βάσει μετρήσιμων στοιχείων και ποιοτικών αποτελεσμάτων, συμβάλλοντας σε μια κοινωνία με περισσότερη ισότητα και στο πλαίσιο ενός βιώσιμου περιβάλλοντος.

Στην κατεύθυνσή αυτή, από το 2017, η εταιρεία έχει υιοθετήσει την διεθνή μεθοδολογία Social Return On Investment (SROI) που αποτελεί καινοτομία και πρωτοπορία στο χώρο της βιομηχανίας. Η μεθοδολογία SROI εστιάζει στον υπολογισμό της ευρύτερης κοινωνικό-οικονομικής παραγόμενης αξίας μίας δράσης μετρώντας τα αποτελέσματα της εμπειρίας που βιώνουν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι με χρηματοοικονομικούς όρους. Ως παράδειγμα μπορώ να αναφέρω την κοινωνική αξία δύο κοινωνικών προγραμμάτων μας στα οποία εφαρμόστηκε η μεθοδολογία SROI. Το πρόγραμμα «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» ενάντια στη σχολική διαρροή του οποίου η συνολική επένδυση παρήγαγε κοινωνική αξία 768.193,18 €, με δείκτη απόδοσης SROI ίσο με 4,75:1. Αυτό σημαίνει πως για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρήχθησαν 4,75 ευρώ κοινωνικής αξίας. Ομοίως και το πρόγραμμα «MHXANIKOI ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ», το οποίο παρήγαγε κοινωνικό έργο αξίας 997.109,27 € παρουσιάζοντας ένα δείκτη απόδοσης SROI ίσο με 4,24:1.

Επενδύετε στον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη; Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει μία εταιρεία να πετύχει τους στόχους βιωσιμότητας που έχει θέσει;

Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής βιωσιμότητας κάθε υπεύθυνης εταιρείας. Για την MYTILINEOS η πρακτική της Διαβούλευσης αποτελεί θεσμό που εκφράζει τη διαχρονική αρχή της εταιρείας να συναλλάσσεται με τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων μέσω ενός συστηματικού και ειλικρινή διαλόγου ως βασική προϋπόθεση διασφάλισης της κοινωνικής άδειας λειτουργίας της. H πρακτική αυτή, πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με απόλυτη συνέπεια. Σύντομα αναφέρω τους βασικούς στόχους της πρωτοβουλίας αυτής: α) η κατανόηση των βασικών προσδοκιών των Κοινωνικών Εταίρων και η ανταπόκριση της εταιρείας σε αυτές, όπου είναι εφικτό, επενδύοντας παράλληλα στον συμβουλευτικό ρόλο που μπορούν να έχουν οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι, οι προμηθευτές, οι τοπικές μας  κοινωνίες, και οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με τις οποίες η MYTILINEOS επικοινωνεί, συνεργάζεται και αλληλοεπιδρά στο πλαίσιο της δραστηριότητας της και β) η ανάδειξη νέων τρόπων σύμπραξης για τη βελτίωση και την ενδυνάμωση των υφιστάμενων σχέσεων, ενισχύοντας την πολιτική μας σε ότι αφορά στην αναγνώριση  την πρόληψη και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και ευκαιριών αντίστοιχα.

Ποιος είναι ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης που έχετε θέσει για το μέλλον; Πείτε μας τρεις λέξεις που αντανακλούν το όραμά σας.

Η πολιτική Ε.Κ.Ε. της MYTILINEOS απορρέει κυρίως από την επιχειρηματική της αποστολή και είναι στενά συνδεδεμένη με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και με την ενίσχυση της αρχής της πρόληψης/προφύλαξης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Για να επιτύχει τους στόχους της, η εταιρεία δραστηριοποιείται πάνω σε συγκεκριμένους στρατηγικούς άξονες που λειτουργούν συνδυαστικά μεταξύ τους. Μιλώντας για τους στρατηγικούς μας στόχους μέχρι το 2025, μπορώ να αναφέρω την προσαρμογή μας στην κλιματική αλλαγή, την περαιτέρω ενίσχυση της προσπάθειάς μας για τη διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία, την ενίσχυση της ικανοποίησης των εργαζομένων μας, τις συμπράξεις με τους βασικούς προμηθευτές μας για την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και την συνέχιση της κοινωνικής μας πολιτικής με δράσεις υψηλής κοινωνικής αξίας προς τις τοπικές μας κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.

Τέλος οι λέξεις που αντανακλούν το όραμά μας είναι: Υπευθυνότητα, Βιωσιμότητα, Παγκόσμια Επιτυχία.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr